DEUTSCH
1552

AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA

A Kézműipar Jövőjéért Magyar-Német Alapítványt húsz Komárom-Esztergom megyei kézműves vállalkozás és szervezet, valamint a németországi Hanauban működő Main-Kinzig Járási Kézműves Szervezet hozta létre. Az Alapítványt a Komárom-Esztergom megyei Bíróság közhasznú szervezeti jogállással 913. sorszám alatt 2005. május 23-án jegyezte be.

Az Alapítvány céljai:

 • a kézműipari és más kisvállalkozások fejlődésének elősegítése, támogatása,
 • a kézműipari szakmák oktatásának támogatása,
 • szakmai és vállalkozói továbbképzések, szakmai versenyek szervezése,
 • hosszabb távon kézműipari oktatási centrum létrehozása és működtetése,
 • magyar-német, ill. európai uniós üzleti partnerkapcsolatok szervezése, elősegítése,
 • az Európai Uniós integráció által kínált lehetőségek kiaknázásának elősegítése.

Az Alapítvány induló vagyona 1.000.000.- Ft. és 250.- EUR. készpénz, melyet az alapítók az Alapítvány bankszámlájára fizettek be. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.

Az Alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat, az Alapító Okirat ezt a jövőben is kizárja.

Az Alapítvány kezelő szerve a 3 fős Kuratórium, melynek tagjai:

Elnök : Kónya Lajos
      Tatabánya, Dózsakert u. 36.

Titkár : Zettisch Mihály
      Kecskéd, Vasút u. 44.

Tag : Wolfgang Biedenbender
     Hanau, Martin-Luther-King str. 1.

A Kuratórium tagjait az alapítók jelölték ki tisztség szerint, megbízatásuk határozatlan időre szól. A Kuratórium ülései nyilvánosak, azokon bárki hallgatóként részt vehet.

Az Alapítvány által szervezett rendezvények, programok, képzések elsődleges helyszíne az IPOSZ Megyei Szövetségétől bérelt tatabányai IPOSZ székház földszinti nagyterme. Cím : Tatabánya, Táncsics M. út 93.

Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében szorosan együttműködik a németországi Main-Kinzig járás székhelyén, Hanauban működő Járási Kézműves Szervezettel, (Kreishandwerkwrschaft, Hanau).

Az Alapítvány nyílt, melyhez bármely belföldi és külföldi természetes személy, cég, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, amennyiben az Alapítvány céljaival egyetért és feladataival azonosulni tud.

Az Alapítvány számlaszáma: 63300109-18022445 Számlakezelő pénzintézet: KÖRNYE ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

Várjuk azoknak a kisvállalkozóknak a jelentkezését, akik egyetértenek az Alapítvány céljaival, és támogatni kívánják megvalósulásukat.