Kutas

A falu neve a kúttal bíró települést jelzi. Az oklevelek először 1146-ban, a pannonhalmi bencések birtokaként említik. Középkori plébánia, mely a török hódoltság alatt elnéptelenedett. 1780-ban felszentelhették a Dorfmeister freskókkal díszített templomát, amelyet 1945-ben a visszavonuló német katonák felrobbantottak. Az új templomot 1950-54 között építették. A márvány főoltárt Mosdósról kapták. 1984-ben külsőleg vakolták, 1991-ben padfűtést kapott. Még ebben az évben sor került a plébánia külső felújítására. 1995-ben erdélyi hangulatot árasztó toronnyal ékesítették a templomot. 2001-ben a plébániát korszerűsítették és kialakítottak benne az ifjúság számára egy hitoktatótermet. Több a keresztelés, mint a temetés (26 gyermek és 2 fel-nőtt keresztelkedett). A körzetből 320 gyereket írattak be hittanra. Működik ifjúsági katekézis és bibliaóra.

Beleg

Neve az ótörök eredetű jel, bélyeg szóból származik. Okleveleink 1493-ban említik először. A község mai területén haladt át a régi római hadiút. A török hódoltság alatt elnéptelenedett. Kápolnáját 1948-ban kovácsműhelybő1 alakították ki, 1992-ben pedig elvégezték a teljes külső és belső felújítását. 2003-ban ismételt felújítás során a szentély átalakítás is megtörtént. A tető teljes felújítására 2004-ben került sor.

Szabás

Az 1332-es pápai tizedjegyzékben szerepel a plébániája. 1402-ben a Szent Kozma és Damján tiszteletére szentelt templomát említik. 1554-ben már csak hét házat írnak össze a faluban. Mai, román stílusú templomát 1865-ben építették. 1962-ben Benedek Kata festette ki. 1994-ben a plébániaépület eladása és a hívek adománya révén tetőcserét, külső belső festést kapott, majd a szentély liturgikus kialakítását és márványozását végezték el.

Nagykorpád

Nevét a Korpádi családtól kapta. Az 1322-es pápai tizedjegyzékben plébániás helyként szerepel. A reformáció térhódításakor a lakosság nagy része református vallásra tért át. A katolikus hívek 1930-ban építették föl román stílusú templomukat, amelyet 1965-ben bővítettek, 1995-ben pedig kívül-belül felújítottak.

Kisbajom

Az Árpád-korban a Nagybajomtól való megkülönböztetés miatt kapta a kis jelzőt. 1336-ban már a mai alakjában találkozunk nevével az okleveleinkben. 1963-ban készült el temploma, amelynek teljes felújítását 1992-ben végezték el.