Lelkészeink

 

Gyülekezetünkben a lelkészi szolgálatot a Pécs Belvárosi gyülekezet
                                             lelkészei látják el.

 

 

 

 

Peterdiné Molnár Judit

 

 

 

 

Peterdi Dániel

 

 

Hitoktatónk:Pálffy Emőke

Presbitereink:

  • Pálffy Emőke

 

 

Istentisztelet:

  • Minden vasárnap de. 10 órakor
  • Nagyünnepek első napján de. 10 órakor

Gyermekfoglalkozás: minden hónap első vasárnapján az istentisztelelettel párhuzamosan.

Külön alkalmaink:"Keresztyén életutak, keresztyén családok az Isten szolgálatában és a közéletben, az Istentől kapott
talentummal" címmel ősztől tavaszig előadásokat szervezünk .

Eddig vendégeink /előadóink/ voltak:

Évente egy alkalommal közös ökumenikus istentiszteletet tartunk.
Ádvent harmadik vasárnapján délután ádventi műsoros délutánt tartunk. Évente egy alkalommal egész napos családi napot
tartunk szolgálatokkal sok ének tanulással, kis csoportos beszélgetésekkel és közös étkezéssel.
Február első vasárnapján minden évben megtartjuk gyülekezetünk évfordulóját. 2010-ben ünnepeltük a 18.-at.