Üdvözlöm önt írásaim tengerében! - Pelzo

 

 Pelzo - Szent Imre emlékezetének templomában

 • Alcím: Vadkert felöl félúton
 •  A könyv tartalmából:
   Majd ezer évvel ezelőtt az Árpád-házi királyok ősi vadászhelyén kezdődött a történet. Az ifjú herceg koronázása előtt pár nappal merénylet áldozata lett. A súlyosan megsebesülő utód házának utolsó tagja, hazájának utolsó reménysége. Életét már nem tudták megmenteni a vele az ország szívébe igyekvők. Mégis a mennyeknek országában az övé lett a korona. S így került a Szent Korona s vele együtt egész Magyarország örökre az Égkirálynő oltalmába.
   Az ősi Soltvadkert (Vadkert), az ősi Soltszentimre (Szentimre) valamint az ősi Esztergom (eredeti nevén Esztergam) területén egy olyan történet zajlott le, amely Magyarország legutóbbi évezredét a legmesszebbmenőkig meghatározta - s erről az elfeledett történetről szól a könyv a mának.
   S egyben megérthetjük az ősi templom máig tartó csodáját: a fénybevetülést... Szentimre földjén elhelyezkedő pusztatemplomon keresztül nemcsak az Árpád-házi királyok vadászhelyéhez jutunk el, hanem az ősi jelek üzenetein keresztül kibontakoznak a magyar nemzet történeteinek érdekességei. S végre érthetővé válik a Szent Korona "felajánlása", címerünk tartalmi eredete, s az is, hogy Magyarországot miért nevezik az "Isten országának".
   Egy igaz megható történet nemcsak a magyarok, hanem a nagyvilág számára is.
 • Terjedelem: 120 oldal (ebből 20 színes) + borító.
 • Formátum: A5 (148x210 mm)
 • ISBN 963 219 076 9 (Első kiadás - 2005)
 • Nyomdai minőségű elektronikus könyv !
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet !
 • PDF verzió: 1.6 (Acrobat Reader 7.x)
 • Mérete: 10 508 662 bájt.
 • Letöltés innen: Szent_Imre_eml.pdf   
 • Extra: olvassa és nyomtassa eme könyvet tűéles képekkel nyomdai minőségben !
 • A nyomdai minőségű elektronikus könyv mérete: 50 032 786 bájt.
 • Eme könyv letöltése innen: extra-Szent_Imre-eml.pdf   
 • Az eredeti nyomtatott változatot akár meg is rendelheti!
 • Figyelem! Pillanatnyilag az elektronikus változat a Könyv-e2.hu DVD-csomagban érhető el!
 • pelzo@pelzo.hu

 Péli Zoltán Gábor - Vadkert felöl félúton

 • 2006 januárjában a Soltvadkerti Konferencia alkalmából született tanulmány arra a 'nemrégiben' megjelent azonos alcímű könyvre hívja fel a figyelmet, amely egyben nemcsak helytörténeti mű, hanem az egész ország hajdani sorsát meghatározó történetet ölel körbe. A hajdani Vadkert területe a fejedelmi s Árpád-házi királyi korszakban kiemelkedő jelentőségű vadászhelynek számított. S ennek emlékét őrzi a fejedelmi-királyi korszakban született s máig fennálló VAD-KERT-et ábrázoló falfestés az esztergomi vár királyi kápolnájából. A megjelenített Életfa nemcsak a Vadkertbe torkolló s belőle elágazó útvonalrendszert tünteti fel, hanem az ősi utat Vadkertről Szentimrén át Esztergamba. Ez egyben Magyarország legrégibb településtérképe ! De jelentősége nemcsak ebben mutatkozik, hanem fennmaradása, s hajdani fontosságának hangsúlyozása egészen másra hívja fel a figyelmet.
   
 • Terjedelem: 7 nagyméretű oldal fotókkal ellátva.
 • Formátum: A4 (210x297 mm)
   

 

 Péli Zoltán Gábor: Corona Stephani

 • "A történelmi magyar Alkotmány többévezredes fejlődés eredménye; gyökerei, alaptételei az őshazába nyúlnak vissza, addig a korig, amikor az emberiség első ismert törvénykönyve létrejött. Arra is választ kapunk, hogy a Szent Koronát miért is nevezik Szent Istvánnak, noha ez az utolsó fejedelmünk látomása által lesz az, AMI."
   (Megjegyzés: a "Corona Stephani" tulajdonképpen egy szójáték, s "Istváni Korona"-t jelentene, utalva arra a legendás történetre miszerint Géza fejedelem templomában megjelenik az első század vértanú Szent Istvánja kezében a Szent Koronával; tulajdonképpen eme történet miatt lesz Géza a keresztségben István, s elrendeli hogy fiát Vajkot is e néven kereszteljék. A később szentté váló korona így lesz "Szent István koronája" !)
 • A könyv alcíme: A Koronakutató Konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata.
 • Terjedelem: 72 oldal + borító (Képmelléklet a könyv közepén 16 oldalnyi terjedelemben.)
 • Formátum: 148x210 mm (A5).
 • ISBN 963 212 608 4
 • Nyomtatásban megjelent 2003-ban.

 • Lehetőségek: nyomtatható.
 • PDF verzió: 1.6 (Acrobat Reader 7.x)
 • Mérete: 9 724 295 bájt.
 • Letöltés innen: Corona_Stephani.pdf   
 • Az eredeti nyomtatott változatot akár meg is rendelheti!
 • Figyelem! Pillanatnyilag az elektronikus változat a Könyv-e2.hu DVD-csomagban érhető el!
 • pelzo@pelzo.hu

 Pelzo - Az igaz hit útja az életfa által

 • Hajdanán egy egészen más gondolatai rendszeren alapult világunk. Ebből egy faldarab tovább él Géza fejedelem korából Esztergomban. Üzen a mának, hordozza a múltat, jelzi a jövőt. A régiek tudásával az idők távlatából újjáteremti a valóságot, s közelebb hozza azt a világot melyben élnünk kell. S választ kapunk arra is, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk és mi végre vagyunk e világon.
 •  "E könyvben elfeledett múltunk tárulkozik elő." Ennek jegyében a szerző végigvezeti az olvasót a királyság, a Szent Korona és a magyar nyelv, a keresztény hitvilág évszázadokon átívelő folyamatán. (Magyar Demokrata 2003. szeptember 11.)
   
 • Terjedelem: 214 oldal (ebből 38  színes).
 • Formátum: A5 (148x210 mm)
 • Második, javított és képekkel bővített kiadás! - 2008
   
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet !
 • PDF verzió: 1.6 (Acrobat Reader 7.x)
 • Mérete: 16 267 750 bájt.
 • Letöltés innen: Igazhitutja.pdf   
 • Extra: olvassa és nyomtassa eme könyvet jobb minőségű képekkel !
 • Tipp a letöltéshez: Jobb egérgomb majd "Cél mentése más néven..." s bármikor kéznél van !
 • A nyomtatásra szánt minőségű elektronikus könyv mérete: 45 107 975 bájt.
 • Eme könyv letöltése innen: Igazhitutja.pdf   
 • Figyelem ! Az eredeti nyomtatott változatot akár meg is rendelheti!
 • Figyelem! Pillanatnyilag az elektronikus változat a Könyv-e2.hu DVD-csomagban érhető el!
 • pelzo@pelzo.hu

 Rakamaz településén talált 1000 éves hajfonatkorong a TURUL ábrájával

 • Utolsó fejedelmeink korának csodálatos művészete bontakozik ki a reánk maradt sírleletek által. A mellékelt Turul-kép egy hajfonatkorongon látható, melynek előkerülési helye a mai Rakamaz településhez köthető. Általában ezek a korongok úgy készültek, hogy egy vastagabb ezüst alapra egy vékony aranyhártyát illesztettek. Közelebbről megnézve ezeket a tárgyakat szépen látszanak a megjelenített formát adó vésetek és a kicsiny kerek köröket adó "poncolások". A rakamazi hajfonatkorong turulja kiemelkedő kultúrtörténeti jelentőséggel bír. Nemcsak azért mert szinte ez az egyetlen máig előkerült ilyen korong, hanem azért is mert "írott forrásként" kiolvasható belőle, hogy mi történt utolsó fejedelmünkkel Gézával (a fejdelemnek a Turul volt a jelképe), és két kijelölt utódjával (a két fióka képében).
 • Formátum: egy színes rajz.
 • Lehetőségek: nyomtatható.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 437 593  bájt.
 • Letöltés innen: Rakamaz.pdf   
 • Rajz: Pelzo

 Anarcs településén talált 1000 éves hajfonatkorong az ÉLETFA képével

 • Utolsó fejedelmeink korának csodálatos művészete bontakozik ki a reánk maradt sírleletek által. A mellékelt Életfa-kép egy hajfonatkorongon látható, melynek előkerülési helye a mai Anarcs településhez köthető. Általában ezek a korongok úgy készültek, hogy egy vastagabb ezüst alapra egy vékony aranyhártyát illesztettek. Közelebbről megnézve ezeket a tárgyakat szépen látszanak a megjelenített formát adó vésetek és a kicsiny kerek köröket adó "poncolások". Az anarcsi hajfonatkorong életfája kiemelkedő kultúrtörténeti jelentőséggel bír.
 • Formátum: egy színes rajz.
 • Lehetőségek: nyomtatható.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 361 680  bájt.
 • Letöltés innen: Anarcs.pdf   
 • Rajz: Pelzo

 Pelzo - Géza fejedelem Esztergoma

 • "E könyv betekintést nyújt Géza fejedelem Esztergomába. S magyarázatot találunk, hogy miért nem volt ellentét az ősmagyar és a keresztényi hit között Géza uralma alatt. Ha megvan a Templom, megvan Szent István király születési helye is, mellette." - így szólt hajdanán e könyv ajánlója.
   Igen, még megvan, azaz még ma is áll az a kicsiny terem, melyben István királyunk született, s ennek társaságában, szomszédságában szintén felfedezhető Géza fejedelem temploma, más szóval az esztergomi első templom, ahol a Szent Koronával az első koronázás történt !
   A Corona Stephani című könyvben mégtöbb azonosságot fedezhetünk fel a Képes Krónikában szereplő - s ide vonatkozó -miniatúra és a mai várkülső-, várbelső állapota között.
   
 • Terjedelem: 44 oldal fotókkal, rajzokkal illusztrálva.
 • Formátum: 148x210 mm (A5 ).
 • ISBN 963 204 884 9
 • (Első kiadás - 2002)

 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • PDF verzió: 1.6 (Acrobat Reader 7.x)
 • Mérete: 9 732 779 bájt.
 • Letöltés innen: Gfeszt.pdf   
 • Figyelem ! Az eredeti nyomtatott változatot akár meg is rendelheti!
 • Figyelem! Pillanatnyilag az elektronikus változat a Könyv-e2.hu DVD-csomagban érhető el!
 • pelzo@pelzo.hu

 Egy évezredes Európa térkép

 •  Világszenzáció is lehetne, és az is, de kevesen ismerik ! Még ma is létezik az az egy évezreddel ezelőtt készült (Géza fejedelem-kori, 972-997) Európa térkép, amely meglepő módon olyan pontosságú, mint a mai térképeink ! Természetesen akkor ezt a fontos információt egy oroszlános ábrába rejtették egy Templom falára. A rejteki üzenet egyébként igen sokmindent elmond, például az Életfaindák pontosan oda mutatnak, ahol a magyar s vele egy időben a viking kalandozások történtek ! Bárki tagadhatja, de létezik, s itt van, s ingyenesen letölthető ! Eme térképet a szakirodalom legelőször 2002-ben, a "Géza fejedelem Esztergoma" című könyvfüzetben publikálta, mely kötet szintén megtalálható az elektronikus könyvtárunkban !
 • Terjedelem: 1 színes oldal + 1 oldal ismertető.
 • Formátum: 297x210 mm (A4 fekvő).

 

 • Lehetőségek: nyomtatható.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 1 675 927 bájt.
 • Letöltés innen: Eru.pdf   

 • Kapcsolódó oldalak az interneten:
 • Esztergom - The Old Country and an Old Map (English)   
 • Az Őshaza és Európa   

 A "Hét vezér fájánál"

 •  "... Egy mese is társul ehhez a hét fához, ehhez a hét tölgyfához, melyet a "hét vezér fájának" neveznek. Valamikor, amikor Európa nagy részét még jég borította, volt egy természeti szépségeiben érintetlen medence. Ezt a medencét, az ÉDEN-t - azaz szó szerinti jelentése szerint a "sík vidéket" - egy magas hegyek által alkotott karéj ölelte körbe, s védelmezte a benne lakó Életet a jeges szél ostromától. Minden bőségesen megtermett itt, jóval több, mint ami a benne lakó embernek ne volna elég. A hegyek lankáin mindenféle érc és ásványi anyag megtalálható volt, hogy szolgálja a védelmében meghúzódó ember kultúráját. S egy folyó is eredt eme érintetlen természet, a VAD KERT megöntözésére ..."
   
 • A "Hét vezér fájánál" történet dia-vetítéses bemutatása !   
   
 • Fotó: Pelzo
   
 • További képtörténetek!!!   
   

 A Mandelbrot halmaz képei a "Pelzo Fractals" programból

 •  Az itt megszemlélhető képek a Pelzo Fractas v2.1 elnevezésű program egy különleges változatával készültek, melynek során 4000x3000 (!) képpontos részletgazdag fraktál-megjelenítések születtek. Kezdőképként a leginkább ismert fraktálképet, a Mandelbrot-halmaz egészét szemlélhetjük meg. Eme fraktáltípus jellemzője  - mindamellett, hogy önmagát a végtelen részleteiben ismétli - még az, hogy számos más fraktálképet is tartalmaz. A 'program' fő erénye társaival szemben, hogy megpróbálja  matematikailag maximálisan kihasználni a rendszert, mind a számítási  pontosságban, mind a megjelenítés minősége szempontjából. Színátmenetekben a fraktálprogramok általában max. 256 színt különböztetnek meg a nagyon is számításigényes feladat könnyebb megoldásaként. Az itteni változat viszont 'fordított palettával' 510 réteget különböztet meg, szemléltetve azt, hogy a feketének tűnő részletek ránagyításaiban is nem fekete, hanem részletgazdag csodálatos képek rejteznek, ha a számítógépet valóban munkára fogjuk a Mandelbrot-halmaz kiszámításához!
 • Ajánlott az Adobe Reader teljes képernyős üzemmódját használnunk, mely a Ctrl-L gyorsbillentyűvel is aktiválható, illetve érdemes a részletekre is ránagyítanunk!
 • Terjedelem: 8 színes oldal.
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • PDF verzió: 1.5 (Acrobat Reader 6.x)
 • Mérete: 27 617 495 bájt.
 • Letöltés innen: Pelzo_Fractals.pdf   

 Pelzo további írásai ...

 •  Ezeken az oldalakon ingyenesen letölthető,  vagy akár közvetlenül olvasható elektronikus könyveket, tanulmányokat, dokumentumokat, folyóiratokat találhat. Eme honlap nemcsak eme elektronikus kiadványok kiadója, hanem könyvtárként egyedülálló módon elérhetővé teszi a világháló kínálkozó lehetőségeit. . . .
 • Lehetőségek: Pelzo további írásai, szerkesztett könyvei is megtalálhatóak.

 Könyv-e.hu DVD

 • A Könyv-e.hu DVD-csomag
  a legteljesebb értékű
  magyar elektronikus-könyv gyűjtemény!

  Megtalálható rajta a magyar kultúra kiemelkedő östörténeti dukumentumai és leírásai hasonmásban, úgy mint pl. őstörténeti krónikák, legrégebbi magyar biblafordítások, alapítólevelek, kézzel festett kódexek. Továbbá irodalmi alkotások, néprajzi leírások, lexikonok, térképek, folyóiratok és minden hasznos dolog megtalálható rajta és általa. Közvetlen tárolásban több, mint négyszáz kiadvány érhető el elektronikusan, de netkapcsolat esetén, több mint tízezer fölöttire bővül eme legteljesebb értékű elektronikus kiadvány gyűjtemény!
 • Mindez elérhető 2 darab kétrétegű-DVD-korongon, mely sorszámmal és borítóval ellátott tokba van helyezve. Az ára 12000 forint, mely előre utalás esetén a postaköltséget is tartalmazza. A DVD-k tartalma szerzői jogvédett, elektronikus rendszerekben a közzétételük tilos!
 • OTP BANK
  Bankszámlaszám:
  Péli Zoltán Gábor
  11773322-01219160
 • Megrendelhető: pelzo@pelzo.hu
 •  

Ajánlott társ-honlapok:
 http://sylvesterbiblia.atw.hu
http://thuroczykronika.atw.hu
http://erdykodex.atw.hu
http://nadasdykronika.atw.hu
http://ransanus.atw.hu
http://helysegnevtar.atw.hu

 http://photopelzo.xszerver.hu
http://photo.pelzo.hu
Nézd meg a fotósorozatot!

 © 2010-2023 Pelzo

pelzo@pelzo.hu