| Főoldal | Egyesületünkről | Elérhetőségeink | Aktualitások |

EGYESÜLETÜNK TÖRTÉNETE

A miskolci Reumás Betegek Egyesülete 1991-ben Reuma Klubként indult, az országban másodikként a budapesti Bechterew Klub után, 37 alapító taggal, Dr. Tamási László reumatológus főorvos ötlete alapján, bábáskodásával és aktív részvételével.
A klub létrehozásának célja az volt, hogy a betegek megismerjék szervezetük működését, betegségüket, ezáltal jobban megértsék az orvosi munka törekvéseit, eszközeit a gyógyításban. Így elkerülhetőek számukra azon káros hatások, amelyek betegségük súlyosbodásához vezethetnek, megértő partnerei lesznek az orvosuknak.
A mozgásszervek gyógyításakor egyik alapvető követelmény, hogy a beteg is aktívan tegyen gyógyulásáért,ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges, hogy tájékozott legyen saját betegségét illetően.
Az első időszakban Főorvos Úr tartott előadásokat az emberi test felépítéséről,a fájdalom élettanáról, az ízületi betegségekről.
Az otthonos hangulatról Nagy Lajosné gondoskodott finom gyógynövényekből készített teával, aki ma is az Egyesületünk titkára, és háziasszonya.
Két évi működés után felmerült a lehetősége annak, hogy egyesületként való működés esetén alapítványi támogatásokra, pályázatok benyujtására kapnánk lehetőséget.
Tájékoztató nyomtatványok, gyógytorna hangkazetták felvilágosító kiadványok beszerzésével, meghívott előadók bevonásával az itt folyó munka kibővítése, javítása válna lehetővé.
A Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Bíróság 7. Pk. 61427/1992-4. számú 1993.márc.1-én kelt végzése alapján 1427.sz. alatt - társadalmi szervezetként - nyilvántartásba vette, egészségügyi működési körrel.

Az egyesület megnevezése és címe:


REUMÁS BETEGEK EGYESÜLETE
3529 MISKOLC, Csabai kapu 42.
( a Szent Ferenc Kórház épülete)


Az Egyesület a miskolci Szent Ferenc Kórházban kapott helyet, és a kórházvezetés segítő támogatását élvezi azóta is.
Az egyesületté válás, a szervezeti élet változása és az új környezet, új lendületet adott tevékenységünknek. A programok gerincétképező havi rendszerességgel tartottösszejövetelek egyre sokrétűbbek, és színesebbek lettek.
Az azóta eltelt időszakban sokféle témában rengeteg szakember, reumatológus, belgyógyász, szemész, pszichológus, ortopéd sebész, dietetikus, gasztroenterológus, gyógytornász tartott előadást a tagság megelégedésére, és érdeklődésétől kísérve.
A tevékenységi körünk is kibővült, évente 1-2 alkalommal egy és többnapos szakmai tanulmányutakat szervezett az Egyesület titkára Nagy Lajosné, főleg gyógyfürdőkbe, de ellátogattunk már Budapestre, Nyíregyházára és Ópusztaszerre is. Mindig nagy érdeklődés mellet zajlanak ezek a rendezvények.
Az Egyesület keretein belül csoportos gyógytorna foglalkozásokat is szervezünk már évek óta, heti egy-egy alkalommal, 4 tornacsopotban a Szent Ferenc Kórház gyógytornászainakszakmai vezetésével. Ezek a foglalkozások igen népszerűek a tagság körében, átlagosan 60 fő vesz részt ezeken az alkalmakon hetente.
Nagy hangsúlyt fektetünk a testmozgás fejlesztésére és népszerűsítésére, ennek jegyében már több alkalommal szerveztünk úszótanfolyamokat, az Egyesület támogatásával, Kovács Bertalan a Miskolci Egyetem Adjunktusa testnevelő és úszásoktató vezetésével, hogy ez a mozgásszervi betegek számára legideálisabb mozgásforma elérhető legyen az úszni még nem tudó tagjaink számára is.
Több Beteg Klubbal és Egyesülettel is szoros kapcsolatot ápolunk, így a Sárospataki Mozgáskorlátozottak Egyesületével, amelynek vezetője Dávid Bnedek Egyesületünk alapító tagja, a hévízi Reuma Klubbal, ahonnan többen is itt töltöttek néhány napot Miskolcon, és mi is élvezhettük több napig az Ő vendégszeretetüket, és a Hévízi tó gyógyító vizét.
A Magyar Reumabetegek Egyesülete, amelyben jogi tagsággal rendelkezünk, és ahol Kincses Lászlóné képviseli Egyesületünket,1994 óta évente több betegtársunknak is lehetővé tette, hogy felejthetetlen gyógyüdülést töltsön Berekfürdőn. Előreláthatólag ez a lehetőség 2010-ben megszűnik, amit sajnálattal veszünk tudomásul.
A Reumás Betegek Egyesülete a tagok által befizetett tagsági díjból (1500Ft/év), a személyi jövedelemadó 1% -ának felajánlásaiból befolyt összegből gazdálkodik, és az évek óta sikeresen elnyert NCA működési pályázatok hathatós támogatásával (ez Sípos Jánosné gazdaságvezetőnknek köszönhető, aki már profi pályázatíróvá vált az évek során) működik.
Az Egyesület részt vesz a Reumatológia Haladásáért Alapítvány munkájában. Alkalmanként az Alapítvány a Reumás Betegek gyógyításáért közhasznú alapítvány is támogatást nyújt az Egyesület részére (kirándulások költségének finanszírozása, jubíleumi állófogadás rendezése).

Taglétszám alakulása:

       1992-ben   37 fő
       1997-ben  80 fő
       2001-ben  138 fő
       2009-ben  142 fő

Vezetőségi tagok:

       Dr. Riba Dezső        elnök
       Dr. Tamási László   elnök helyettes
       Sípos Jánosné        gazdaságvezető
       Kissné Rácz Anna   kommunikációs vezető

Ellenőrző Bizottság:

      Imolai Zoltánné  elnök
      Dr. Czekkel Jánosné
      Kincses Lászlóné