Ábrahámné Bányi Éva
Albert Zsuzsanna
Auerbach Bianka
Balázsné Jaczkó Krisztina
Baluka Mária
Bánki Éva
Barkóczi István
Beer-Kulcsár Viktória
Benkő Zoltánné
Bereczki Tamás
Bihari Pálné
Blaskó Ildikó
Bogdán Anna
Bognárné Sill Erika
Bubori Bernadett
Budai Zita
Burger Judit
Csillagné Fuxreiter Enikő
Darvasi Andrásné
dr. Káfony Andrásné
Dr. Lévainé Újvári Mária
Farkas Györgyi
Frisala Gyögy
G. Kovács István
Hajdú Mária
Hamburger Józsefné
Horváth Istvánné
Horváthné Gyarmati Magdolna
Hubert Henrikné
Imeli Lászlóné
Izingné Győrfi Mónika
Járóka Károlyné
Jenei Antalné
Jónási Zsolt
Joóné Tóth Tímea
Kenézné Benyeczkó Ilona
Kónyáné Károly Zsuzsanna
Krupánszki Ferencné
Kulcsár Sándor
Kulcsárné Barabás Viktória
Lajtosné Rendes Edit
Lévainé Lukács Beáta
Máté Kálmánné
Metali Ildikó
Nagy Marianna
Nyoma Anna
Pál Ferenc
Plotár Gyula
Polacsek Istvánné
Prech Györgyi
Pusztai Mónika
Ráczné Jakab Márta
Rédainé Csurilla Judit
Saller-Molnár Katalin
Somodiné Nyoma Katalin
Somogyi Mária
Soós Tibor
Stojsicsné Neszvecskó Erika
Surin Gabriella
Takácsné Kiss Mária
Tapolcainé Gyenes Ágnes
Tiborczszeghi Horváth Zoltánné
Tiborczszeghi-Horváth Zoltán
Tihanyi Dóra
Torda Ágnes
Tordáné Mező Ágnes
Török József
Váraljainé Vasecz Mária
Véber Sándorné
Veiszné Karsai Anikó
Vörös Ákos
Zettisch József