List generator for Wikidata items that contain lonely links
by User:Sanyi4
Query
Site ID:Set the language code of the Wikipedia you want to gerenerate a list for.
Start listing from:Set the list element where to start listing. At default the list contains maximum 1000 elements.
  
Navigation

There are 25596 pages on az.wikipedia.org that are lonely on the corresponding Wikidata items.

Next 1000 →
(1-1000) (1001-2000) (2001-3000) (3001-4000) (4001-5000) (5001-6000) (6001-7000) (7001-8000) (8001-9000) (9001-10000) (10001-11000) (11001-12000) (12001-13000) (13001-14000) (14001-15000) (15001-16000) (16001-17000) (17001-18000) (18001-19000) (19001-20000) (20001-21000) (21001-22000) (22001-23000) (23001-24000) (24001-25000) (25001-25596)
List

To display characters correctly, use UTF-8 encoding in your browser!

No.Item ID on wikidata.orgPage name on az.wikipedia.org
1Q2513309İnqilabçı
2Q3019358Öndər Aksu
3Q3387118Böyük Səhnə
4Q4035566Godizm
5Q4056558Tural Ağayev
6Q4058260Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
7Q4075926M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
8Q4120035Cabanı döyüşü
9Q4132812Elxan Usubov
10Q4138643Rahilə Ginzburq
11Q4183124Elektron Hesablayıcı Maşınlar zavodu
12Q4283222Ölüm marşı (kitab)
13Q4300680Mirzə Vəli bəy Baharlı
14Q4331673Bir dəfə (film, 1990)
15Q4335136Dənizə çıxmaq qorxuludur (film, 1973)
16Q4667509Əbu Bəkr ibn Həsən
17Q4702359Fəzl ibn Abbas
18Q5214011Quba hadisələri (2012)
19Q5369560Azərbaycanın Kanada səfirliyi
20Q5408770Konyunktivit
21Q6093808Versiya
22Q6390018Azərbaycan Gənc Tərcüməçilər Assosiasiyası
23Q6400129Nadir Arastə
24Q6405934Əli ədavətçiliyi
25Q6417305Qacar eli
26Q6419475Cilovluq
27Q6447838İslam təriqətləri
28Q6448029İsrail Məhərrəmov
29Q6455126İclal Aydın
30Q6580993Porsuq bəy
31Q6744980Malus bracteata
32Q6959965Əbdüləziz Salamzadə
33Q7267020Qasım ibn Abbas
34Q7353500Robson Çavez Santana
35Q8007693Əndəlib Qaracadaği
36Q8007973Mirzə Mehdi Şükuhi
37Q8008087Əbülhəsən Raci
38Q8008216Mirzə Əli Ləli
39Q8008313Məhəmməd Xəlifə Aciz
40Q8008433Seyid Rza Sabir
41Q8008596Hacı Rza Sərraf Təbrizi
42Q8008752Məhəmməd bəy Aşiq
43Q8008821Abdulla Paşa Canızadə
44Q8008908Baba bəy Şakir
45Q8008965Kazım ağa Salik
46Q8009073Mirzə Baxış Nadim
47Q8009236Mücrim Kərim Vardani
48Q8009415Mir Mehdi Xəzani
49Q8009477Mirzə Məhəmməd Tağı Qumri
50Q8009664Məhəmmədəli bəy Məxfi
51Q8009762Mirzə Həsən Yüzbaşov-Qarabaği
52Q8009820Molla Ağa Bixud
53Q8009947Mirzə Məhəmməd Katib
54Q8009996Məmo bəy Məmai
55Q8010054Mirzə Nəsrulla bəy Didə
56Q8010200İbrahim bəy Azər
57Q8010279Mirzə Ələsgər Növrəs
58Q8010339Fəqir Ordubadi
59Q8011180Abdulla bəy Asi
60Q8011196İsmayıl bəy Sədrəddinbəyov (Nakam)
61Q8011215Rəhim bəy Fəna
62Q8011228Şahnigar xanım
63Q8011241Molla Məhəmməd Zövi
64Q8011252Əbülhəsən Vaqif
65Q8011262Məhəmmədağa Cürmi
66Q8011274Ağadadaş Sürəyya
67Q8011302Şəhriyar Şirvani
68Q8011315Sədi Sani Qarabaği
69Q8011333Ağaəli bəy Naseh
70Q8011342Məşədi Əyyub Baki
71Q8011349Molla Zeynalabdin Sağəri
72Q8011465Bayraməli Abbaszadə
73Q8011474Aşıq Mustafa
74Q8011499İbrahim Zakir
75Q8011508Cəfər Kaşif
76Q8012879Pənahi Makulu
77Q8013094Ağa Məsih Şirvani
78Q8013176Nişat Şirvani
79Q8013329Mustafa ağa Arif
80Q8013499Şeyx İbrahim Qüdsi
81Q8013582Mirzə Əhməd Süheyli
82Q8013694Aşıq Hüseyn Cavan
83Q8013877Abbas Bariz
84Q8013956Əli Tudə
85Q8014030Əbülfəz Hüseyni
86Q8033592Söhrab Tahir
87Q8033875Sarı Aşıq
88Q8034058Aşıq Hüseyn Şəmkirli
89Q8034224Məhəmmədhüseyn xan Müştaq
90Q8039791Kateqoriya:Şumerdə din
91Q8060103Kateqoriya:Qubada doğulanlar
92Q8084490Sultan Məcid Qənizadə
93Q8084499Səməd Mənsur
94Q8084510Məmməd Rahim
95Q8084517Mirmehdi Seyidzadə
96Q8084528Zeynal Xəlil
97Q8084532Əhməd Cəmil
98Q8084534İslam Səfərli
99Q8084546Əliağa Kürçaylı
100Q8084548Adil Babayev (şair)
101Q8084552İbrahim Kəbirli
102Q8239785Mustafa Zərir