List generator for Wikidata items that contain lonely links
by User:Sanyi4
Query
Site ID:Set the language code of the Wikipedia you want to gerenerate a list for.
Start listing from:Set the list element where to start listing. At default the list contains maximum 1000 elements.
  
Navigation

There are 8442 pages on hy.wikipedia.org that are lonely on the corresponding Wikidata items.

Next 1000 →
(1-1000) (1001-2000) (2001-3000) (3001-4000) (4001-5000) (5001-6000) (6001-7000) (7001-8000) (8001-8442)
List

To display characters correctly, use UTF-8 encoding in your browser!

No.Item ID on wikidata.orgPage name on hy.wikipedia.org
1Q54810Չաշչա (գյուղ, Գատչինսկի շրջան)
2Q1228919Շուգայլովո (գյուղ, Դեմիդովսկի շրջան)
3Q2738100Ռամիս
4Q3005600Մոսկվայի հայ երիտասարդության ասոցիացիա
5Q4038380Իվենթոտ
6Q4143651Գորբովո (գյուղ, Օկուլովսկի շրջան)
7Q4147975Հրանտ Թոխատյան
8Q4174142Եժովկա (խուտոր, Ալեկսեևսկի շրջան)
9Q4175589Ենդովսկիյ (խուտոր, Ալեկսեևսկի շրջան)
10Q4187604Զարուբինո (գյուղ, Կոլոմենսկի շրջան)
11Q4199771Իլինսկոե (գյուղ, Վոլոկոլամսկի շրջան)
12Q4209508Կալինին (Կրասնոկուտսկովո գյուղական համայնք)
13Q4238265Կրասնոարմեյսկի (Օռլովսկի շրջան)
14Q4244469Կուդինովսկիյ (խուտոր, Ալեկսեևսկի շրջան)
15Q4244470Կուդինովսկիյ (խուտոր, Ֆրոլովսկի շրջան)
16Q4250147Կերակուրը մատուցված է
17Q4259178Լեպսարի (գյուղ, Վսևոլոժսկի շրջան)
18Q4297494Միխայլովկա (գյուղ, Վիբորգսկի շրջան)
19Q4297592Միխայլովկա (գյուղ, Օլգինսկի շրջան)
20Q4330980Սմբատ Հովհաննիսյան
21Q4331960Օզերևո (գյուղ, Բորովիչսկի շրջան)
22Q4379313Պրիխոդկո-Պրիդչենսկի (Միլյուտինսկի շրջան)
23Q4420841Սիրոտսկի (Կոմիսարովսկի գյուղական համայնք)
24Q4429857Սոտնիկով (Նեկլինովսկի շրջան)
25Q4445248Սուգլիցա (գյուղ, Ելնինսկի շրջան)
26Q4447169Սուխովսկիյ (խուտոր, Ալեկսեևսկի շրջան)
27Q4503310Ցարև (գյուղ, Լենինսկի շրջան)
28Q4514036Չերնոլուչե (քաղաքատիպ ավան, Օմսկի շրջան)
29Q4515678Չիգիրինկա (Միլլերովսկի շրջան)
30Q4516557Չիստիե Պրուդի (Մորոզովի շրջան)
31Q4516572Չիստի Ռուչեյ (Կագալնիցկի շրջան)
32Q4516637Չիստյակովո (Սովետսկի շրջան)
33Q4525348Շկուրատովկա (գյուղ, Ռոսլավլսկի շրջան)
34Q4535295Յուրևո (գյուղ, Յարոսլավսկի շրջան)
35Q4793285Հայերի թիվն աշխարհում
36Q5369550Հայաստանի դեսպանություն Օտավայում
37Q6359719Կամսար Ավետիսյան
38Q7681772Կատեգորիա:Վիքիպեդիա:Կաղապարներ:Տեխնիկա
39Q7780781Կատեգորիա:Աշխարհագրական օբյեկտների կատեգորիաներ այբբենական կարգով