List generator for Wikidata items that contain lonely links
by User:Sanyi4
Query
Site ID:Set the language code of the Wikipedia you want to gerenerate a list for.
Start listing from:Set the list element where to start listing. At default the list contains maximum 1000 elements.
  
Navigation

There are 187396 pages on vi.wikipedia.org that are lonely on the corresponding Wikidata items.

Next 1000 →
(1-1000) (1001-2000) (2001-3000) (3001-4000) (4001-5000) (5001-6000) (6001-7000) (7001-8000) (8001-9000) (9001-10000) (10001-11000) (11001-12000) (12001-13000) (13001-14000) (14001-15000) (15001-16000) (16001-17000) (17001-18000) (18001-19000) (19001-20000) (20001-21000) (21001-22000) (22001-23000) (23001-24000) (24001-25000) (25001-26000) (26001-27000) (27001-28000) (28001-29000) (29001-30000) (30001-31000) (31001-32000) (32001-33000) (33001-34000) (34001-35000) (35001-36000) (36001-37000) (37001-38000) (38001-39000) (39001-40000) (40001-41000) (41001-42000) (42001-43000) (43001-44000) (44001-45000) (45001-46000) (46001-47000) (47001-48000) (48001-49000) (49001-50000) (50001-51000) (51001-52000) (52001-53000) (53001-54000) (54001-55000) (55001-56000) (56001-57000) (57001-58000) (58001-59000) (59001-60000) (60001-61000) (61001-62000) (62001-63000) (63001-64000) (64001-65000) (65001-66000) (66001-67000) (67001-68000) (68001-69000) (69001-70000) (70001-71000) (71001-72000) (72001-73000) (73001-74000) (74001-75000) (75001-76000) (76001-77000) (77001-78000) (78001-79000) (79001-80000) (80001-81000) (81001-82000) (82001-83000) (83001-84000) (84001-85000) (85001-86000) (86001-87000) (87001-88000) (88001-89000) (89001-90000) (90001-91000) (91001-92000) (92001-93000) (93001-94000) (94001-95000) (95001-96000) (96001-97000) (97001-98000) (98001-99000) (99001-100000) (100001-101000) (101001-102000) (102001-103000) (103001-104000) (104001-105000) (105001-106000) (106001-107000) (107001-108000) (108001-109000) (109001-110000) (110001-111000) (111001-112000) (112001-113000) (113001-114000) (114001-115000) (115001-116000) (116001-117000) (117001-118000) (118001-119000) (119001-120000) (120001-121000) (121001-122000) (122001-123000) (123001-124000) (124001-125000) (125001-126000) (126001-127000) (127001-128000) (128001-129000) (129001-130000) (130001-131000) (131001-132000) (132001-133000) (133001-134000) (134001-135000) (135001-136000) (136001-137000) (137001-138000) (138001-139000) (139001-140000) (140001-141000) (141001-142000) (142001-143000) (143001-144000) (144001-145000) (145001-146000) (146001-147000) (147001-148000) (148001-149000) (149001-150000) (150001-151000) (151001-152000) (152001-153000) (153001-154000) (154001-155000) (155001-156000) (156001-157000) (157001-158000) (158001-159000) (159001-160000) (160001-161000) (161001-162000) (162001-163000) (163001-164000) (164001-165000) (165001-166000) (166001-167000) (167001-168000) (168001-169000) (169001-170000) (170001-171000) (171001-172000) (172001-173000) (173001-174000) (174001-175000) (175001-176000) (176001-177000) (177001-178000) (178001-179000) (179001-180000) (180001-181000) (181001-182000) (182001-183000) (183001-184000) (184001-185000) (185001-186000) (186001-187000) (187001-187396)
List

To display characters correctly, use UTF-8 encoding in your browser!

No.Item ID on wikidata.orgPage name on vi.wikipedia.org
1Q31447I Like (bài hát của Pitbull)
2Q49037Lê Duy Loan
3Q374829Catarina (bướm đêm)
4Q374875Bicalcarella
5Q571193Chuyến du hành của Ngài Kleks
6Q607587Lick Creek, Quận Ozark, Missouri
7Q863736Danh sách nhân vật sê-ri trò chơi Army Men
8Q929416Rat Lake, Quận Mountrail, Bắc Dakota
9Q947895Bubulcus
10Q1195261Tín ngưỡng Đức Thánh Trần
11Q1281301Võ thuật Myanmar
12Q1499348Stachys alopecuros
13Q2835981Walsh Centre, Quận Walsh, Bắc Dakota
14Q3316785Chiến tranh Đông Dương (định hướng)
15Q4048547Roscoea bhutanica
16Q4066163Những giai thoại
17Q4130769Bộ phà GSP
18Q4156554Chín tháng
19Q4366955Dưới làn lửa đạn
20Q4542103(19282) 1996 AM15
21Q4561110Athihalli, Sakleshpur
22Q4675032Acraeologa
23Q4677358Rana margariana
24Q4682090Adelphotropha
25Q4738649Alydda
26Q4740648Amaurinia
27Q4747354Amnemopsyche
28Q4748174Amphibatodes
29Q4752259Anatoma herberti
30Q4752263Anatoma paucispiralia
31Q4752267Anatoma pulchella
32Q4774095Anthyria
33Q4785357Archaeobalbis
34Q4787751Arcyonia
35Q4814018(202084) 2004 SE56
36Q4814290(100003) 1983 RN3
37Q4816896(100020) 1990 QH4
38Q4817014(100031) 1991 FM2
39Q4817217(10531) 1991 GB1
40Q4817580(100035) 1991 PO8
41Q4817609(100036) 1991 PM14
42Q4817677(100038) 1991 RD13
43Q4817743(100039) 1991 RO16
44Q4817779(100040) 1991 RQ17
45Q4817969(100042) 1991 SJ2
46Q4818204(100044) 1991 TX
47Q4820302(100313) 1995 LD1
48Q4820407(100331) 1995 QV9
49Q4820624(148255) 2000 EF201
50Q4821358(100353) 1995 TC2
51Q4821699(210518) 1998 SX43
52Q4821822(213051) 1998 UZ17
53Q4821991(148513) 2001 OE113
54Q4822089(208239) 2000 SN344
55Q4822305(100453) 1996 SA4
56Q4822336(100454) 1996 SA6
57Q4822368(100455) 1996 SB6
58Q4826118(100464) 1996 TE15
59Q4826277(100484) 1996 UL4
60Q4826304(100494) 1996 VF39
61Q4826329(17664) 1996 VP30
62Q4826619(100536) 1997 CD28
63Q4826763Autoneda
64Q4827125(100597) 1997 PY4
65Q4827174(100622) 1997 TK26
66Q4827210(16822) 1997 VA5
67Q4827246(100638) 1997 VS2
68Q4827273(100645) 1997 VP8
69Q4827735(100669) 1997 WK50
70Q4827792(100678) 1997 XV9
71Q4827828(100679) 1997 XV10
72Q4827864(100680) 1997 XW10
73Q4827892(100682) 1997 YE1
74Q4828163(121014) 1999 AJ22
75Q4828290(44731) 1999 TF18
76Q4828389(44730) 1999 TY17
77Q4828417(44732) 1999 TM18
78Q4828439(213069) 1999 TX17
79Q4828508(44733) 1999 TW19
80Q4828533(210831) 2001 OB84
81Q4849977Quyết toán
82Q4860082Bardanes (bướm đêm)
83Q4883586Belle (bài hát trong phim Người đẹp và quái thú)
84Q4896539Danh sách album bán chạy nhất theo năm tại Hoa Kỳ
85Q4904166Bidi, Khanapur
86Q4953363Brachyacma
87Q4953544Brachyprota
88Q4975179Brookula rossiana
89Q4975180Brookula sinusbreidensis
90Q5005759Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương
91Q5022033Calliclystis
92Q5023020Callythria
93Q5025213Cambogia (bướm đêm)
94Q5073316Cyrtodactylus condorensis
95Q5098323Children Action
96Q5099121Chilma
97Q5103027Chloroclydon
98Q5103163Chloroplintha
99Q5115931Chuduca
100Q5122428Cithecia
101Q5133692Clina
102Q5168650Copocercia
103Q5175241Cosymbia
104Q5184102Cremona (bướm đêm)
105Q5184732Cretheis
106Q5188739Crossobela
107Q5201204Cysteophora
108Q5207821Dactylotula
109Q5215950Đặng Văn Lâm
110Q5252484Deinopygia
111Q5253064Delaeveria
112Q5275215Dietzea
113Q5287167Dochephora
114Q5289083Dolichopyge
115Q5315884Dương Triệu Vũ
116Q5319383Dyscymatoge
117Q5393208Uthina
118Q5405936New Lisbon, Quận Stoddard, Missouri
119Q5406381Eucymatoge
120Q5408508Eugorna
121Q5410092Cố đô Hoa Lư
122Q5410672Zuniga
123Q5410943Eupsamma
124Q5414076Eurypeplodes
125Q5414151Eurythecodes
126Q5574054Gnamptomia
127Q5593709Grammicopteryx
128Q5617756Gullaca
129Q5620537Gurupura, Channagiri
130Q5624653Gymnodisca
131Q5624683Gymnopera
132Q5637162Hazel Hill, Quận Johnson, Missouri
133Q5684477Musselfork, Quận Chariton, Missouri
134Q5688443Auburn, Quận Shawnee, Kansas
135Q5730246Blighia sapida
136Q5747478Heteropithecia
137Q5790505Craibella phuyensis
138Q5836777Rainy Butte, Quận Slope, Bắc Dakota
139Q5957507Hypepirritis
140Q6044661Các nhân vật phe GDI trong Command & Conquer
141Q6044803Các nhân vật phe Nod trong Command & Conquer
142Q6398166Đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam
143Q6428690Kon Plông
144Q6428691Kon Rẫy
145Q6468231Çukuryurt, Saray
146Q6473721Cinge, Balıkesir
147Q6481729Lamelluncia
148Q6484847Çavuşin, Avanos
149Q6502222Yıldız, Sivas
150Q6527728Lepiodes
151Q6534114Leucocora
152Q6550782Tuzhisar, Hafik
153Q6565482Tavşanköy, Suruç
154Q6583418Narlı, Kale
155Q6675354Hacıömerli, Aliağa
156Q6721739Göksu, Şile
157Q6752360Vương Du
158Q6795177Danh sách máy bay theo sức chứa chỗ ngồi
159Q6815659Thiếu Lâm thất thập nhị huyền công
160Q6839564Microglossotrophia
161Q6853270Başpınar, Yenifakılı
162Q6885945Mnesterodes
163Q6965779Narendra Ekanayake
164Q6993689Neopithecia
165Q7074710Obelopteryx
166Q7086818Oligoclystia
167Q7134038Paracrocota
168Q7136131Parathermes
169Q7136833Parenzanella
170Q7162132Pena (bướm đêm)
171Q7162368Pendantus
172Q7178211Petersenia
173Q7181108Phaulostathma
174Q7188157Phrudoplaga
175Q7215020Câu chuyện lính trinh sát : Trận đánh cuối cùng
176Q7226488Polygraphodes
177Q7226670Polyomma
178Q7238538Prasinoscia
179Q7247959PEOI
180Q7250341Propithecia
181Q7254268Pseudasthena
182Q7255818Psilocambogia
183Q7431128Schematorhages
184Q7434093Scissurella marshalli
185Q7456108Sesquiptera
186Q7520557Simotricha
187Q7522467Sinezona crossei
188Q7530920Sisputa
189Q7607719Stenopla
190Q7645467Surattha
191Q7685210Tarachia
192Q7701323Tephroclystia
193Q7710021Thamnocausta
194Q7777526Sân khấu dân gian Việt Nam
195Q7799808Thysanoctena
196Q7840735Trichoclystis
197Q7844926Troctoptera
198Q7928611Người Campuchia gốc Việt
199Q7988402Mordellistena kolleri
200Q8000904Judsonia, Arkansas
201Q8001028Gosnell, Arkansas
202Q8045176Xuân Định
203Q8059522Ypsolopha falculella
204Q8059589Ypsolopha ulingensis
205Q8069186Zenodochium
206Q8072600ZipTorrent
207Q8191138Afrocalathea rhizantha