SRY MODELLEZŐ KÖNYVTÁR


3. Az oldalstabilitás.

 

  A repülőgépek háromféle stabilitása közül az oldalstabilitásnak van legkisebb jelentősége. Mégis, különösen modellrepülőgépeinknél, számolnunk kell vele, ha azt akarjuk, hogy gépünk egyenes vonalban repüljön előre.

  A stabilitásnak ez a módja úgy történik, hogy a repülőgép farára a gép súlypontjától meglehetősen távol, vagyis ugyanoda, a hová a vízszintes stabilizáló felületet helyeztük, függőleges felületet állítunk, melynek iránya a húzótengely irányával esik egybe (28. ábra)

*    *

  Mindezekben megismerkedtünk a repülőgépek háromirányú stabilitásával. Láttuk, hogy ennek megoldása egyike a repülőgépek legfontosabb és legérdekesebb problémáinak. Százával foglalkoznak is vele a repülőgéptervezők. S bár szép eredményeket látunk, mégis bőven van még feltalálni valónk. Modellkészítők! Ime egy pont, mely külön is megérdemli figyelmünket.

 

 

Előző rész

Következő rész

Vissza a tartalomjegyzékhez

 

♣ Archiválta SRY 2007 június 26. ♣ CANON LiDE system ♣ Microsoft Word ♣ SRY MODELL 2007