SRY MODELLEZŐ KÖNYVTÁR


Eredeti megjelent:

A Modellrepülőgépek Készítése

 (Teljes kiadvány, tervrajzmelléklettel)

110 ábrával és 12 táblával

 

Összeállították:

GRÉSZ LEŐ és LAMPICH ÁRPÁD
Második, átdolgozott kiadás

 

Budapest

Kiadja Németh József Könyvkereskedése

1., Horthy Miklós u. 15.

Tervrajzmellékletek

I. Tábla

►►

II. Tábla

►►

III. Tábla

►►

IV. Tábla

►►

V. Tábla

►►

VI. Tábla

►►

VII. Tábla

►►

VIII. Tábla

►►

IX. Tábla

►►

X. Tábla

►►

XI. Tábla: Tóth László első díjat nyert, légmótoros modellrepülőgépe.

►►

XII. Tábla: Tiszmonári János második (szerkezeti) díjat nyert, légmótoros modellrepülőgépe.

►►

(A rajzok új ablakban, nagy méretben jelennek meg)

 

Tartalomjegyzék

Előszó.

►►

I. Mechanikai bevezetés.

►►

I/1. Az erp fogalma s az erők összetétele és szétbontása.

►►

I/2. Az erők forgató nyomatéka.

►►

I/3. A testek egyensúlya.

►►

II. A levegő hatása a mozgásban lévő testekre.

►►

III. A repülőgépek egyensúlyozása.

►►

III/1. A hosszanti stabilitás.

►►

III/2. A harántstabilitás.

►►

III/3. Az oldalstabilitás.

►►

IV. A modellrepülőgépek anyaga és ennek megmunlálása

IV./1.Az építőanyagok általános ismertetése.

►►

IV./2. Az építőanyagok megmunkálása.

►►

IV./2/a. A faanyagok megmunkálása.

►►

IV./2/b. A fémanyagok megmunkálása.

►►

IV./2/c. A többi anyag megmunkálása.

►►

V. A modellrepülőgépek szerkezeti részei.

►►

V/1. A repülőgépmodell törzse.

►►

V/2. A repülőgépmodell hajrtószerkezete.

►►

V/2/1. A légcsavar.

►►

V/2/2. A légcsavart hajtó mótor.

►►

V/2/2/1. A gumomótor.

►►

V/2/2/2. A modernebb mótortípusok.

►►

V/3. A szárny-, egyensúlyozó- és kormányfelületek.

►►

V/3/1. A szárnyfelületek.

►►

V/3/2. Az egyensúlyozó és kormányzó felületek.

►►

V/4. A modell futószerkezete.

►►

VI. A modellrepülőgépek megépítése.

►►

VII. A modellrepülőgépek berepítése és indítása.

►►

A Magyar Aero-Szövetség kiállítással egybekötött VIII. modellrepülőgépversenyének feltételei.

►►

Zárszó

►►

 

♣ Archiválta SRY 2007 augusztus 21. ♣ CANON LiDE system ♣ Microsoft Word ♣ SRY MODELL 2007