SRY MODELLEZŐ KÖNYVTÁR


1. A repülőgépmodell törzse.

 

  Minden repülőgépnek van egy erősebben, szilárdabban megépített szerve, amelyhez a gépnek többi részei mint tagok fűződnek, hogy a gép együttes működésében, mozgásában illetőleg mozgatásában résztvehessenek. A repülőgépnek ez a szerkezeti része a repülőgép törzse.

   Igazi törzsről csakis a nagyobb modelleknél beszélhetünk s itt is inkább csak azoknál, amelyeknél a hajtóerőt erősebb mótor pl. sűrített levegő, szénsav vagy benzimótor szolgáltatja. Az ilyen repülőgépmodelleknél épúgy, mint a nagy repülőgépeknél is három főtípust különböztetünk meg: a háromélű, a négyélű és a torpedóalakú törzset.

Mind a három hosszúra nyúló, csónakformájú test, melynek vázában nyugszik a mótor. Maga a törzsváz a háromélű típusnál három, a négyélűnél pedig négy főtartóból s a közbeiktatott bordákból van összeállítva. A törzs merevségét még átlósan kifeszített drótszálak is fokozzák. A torpedóalakú törzsnél a főtartókat karikák veszik még körül, melyek a torpedóformát létesítik.

A légellenállás csökkentésére ezeket a törzseket fedőanyagokkal (selyem, furnér) szoktuk bevonni. A 48-ik ábránkon egy háromélű, a 49-iken pedig egy négyélű törzset szemléltetünk. Az 50-ik ábrán a torpedótörzset láthatjuk.

  Kisebb modelleknél, amennyire csak lehet, elhagyunk mindent, ami a gép súlyát fölöslegesen növeli s a gép jóságát alig vagy egyáltalán nem mozdítja elő, de lényeges munkatöbbletet jelent. Már a légmótoros gépeknél is legtöbbször magát a tartályt használjuk fel törzsnek s erre szereljük rá a többi géprészeket (91. és 94. ábra s a X. tábla). Méginkább követjük ezt a gumimótoros modelleknél, amelyeknél a gumitartó léc pótolja a gépnek törzsét (51. ábra). Ez a törzs tehát rendszerint csak egy vastagabb, erősebb fa vagy alumíniumpálca, amelyre elül és hátul merőlegesen kiálló, rövidebb nyúlvány van erősítve.

Természetesen ez a legegyszerűbb forma. Célunkhoz mérten más típusokat is szerkeszthetünk. Ezekkel a különböző formákkal, azok elkészítésével és értékelésével azonban majd csak a légcsavart hajtó mótorok című fejezetünkben fogunk foglalkozni.

 

Előző rész

Következő rész

Vissza a tartalomjegyzékhez

 

♣ Archiválta SRY 2007 június 29. ♣ CANON LiDE system ♣ Microsoft Word ♣ SRY MODELL 2007