SRY MODELLEZŐ KÖNYVTÁR


2. A légcsavart hajtó mótor.

 

  A modellrepülőgépek hajtószerkezetének második főrésze: a légcsavart hajtó mótor. Tudjuk már, hogy minden mozgás létesítéséhez erőre van szükségünk. A repülőgépek mozgatásához és lebegésben tartásához is tehát erőt kell alkalmaznunk, még pedig olyan erőt, mely az imént elkészített légcsavarunkat gyors forgásba hozza s huzamosabb időn át forgásban is tartja. Ezeket az erőforrásokat nevezzük a modellrepülőgépeknél mótoroknak.

  A repülőgépek mótorainak készítésénél a modellkészítőket csakis az az egy elv irányíthatta, hogy a lehető legnagyobb hajtóerőt a legkisebb súlyban egyesítsék. Bőven is folytak ez irányban kísérletezések. Az egyik gőzerővel, a másik az acélrugó felhalmozott energiájával kísérletezett; ez a  gépbe épített akkumulátortelepre gondolt, az meg drótnélküli úton elektromos árammal akarta hajtani a gépben levő mótort s így remélte megoldani a modellrepülőgépek repülésének problémáját. Szinte szerényen húzódik meg ezen tervek és gondolatok mellett Pénaud Alfonznak (1870) leleményes ideája, a később s manapság is mindnagyobb tért hódító gumimótor, melyet főleg egyszerű szerkezete, kicsiny súlya, olcsósága és hozzáférhetősége tettek annyira közkedvelté. Mindn modellező ezzel kezdje kísérleteit! Az emberi elme azonban nem ismer határt. A természettől beléoltott alkotó erő mindig újat és újabbat keres. A gumimótor ugyan felviszi s tovább is röpíti a gépet, de a repülésnek rövid időtartama s a berepült távolságnak aránylag csekély volta nem elégítette ki a folyton töprengő gépszerkesztőket. Így születtek meg azután a ma már szintén szép számmal szereplő, modernebb mótortípusok, amelyeknek elkészítése nemcsak több szaktudást és ügyességet követel, hanem több pénzt és költséget, is s amelyeket nagyobb súlyuk miatt inkább csak a nagyobb modellrepülőgépeknél használhatunk.

  Mivel modellezőink legnagyobb része nem hozhat egyszerre ily nagy áldozatokat s főképpen, mivel gumimótoros gépünkkel is végigtanulmányozhatjuk a repülés mesterségének minden csínját-bínját, elsősorban és behatóbban csakis a gumimótoros modellekkel s ezek elkészítésével foglalkozunk. A modernebb mótortípusokról megemlékezünk ugyan, de nem pillantunk be azoknak minden részletébe, titkába.

 

Előző rész

Következő rész

Vissza a tartalomjegyzékhez

 

♣ Archiválta SRY 2007 július 04. ♣ CANON LiDE system ♣ Microsoft Word ♣ SRY MODELL 2007