ÜDVÖZÖLJÜK A

Szemere Bertalan

Magyar Rendvédelem-történeti

Tudományos Társaság

PERIODIKÁINAK HIVATALOS OLDALÁN

„Cum historia pro securitate”                              „Történelemmel a biztonságért”

VISSZA A RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK OLDALÁRA

RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK (ACTA HISTORIAE PREASIDII ORDINIS) XXV. évf. (2015) 47-48-49-50. sz.

ISSN 1216-6774 (Nyomtatott)
E-ISSN 2560-144X  (Online)


Címoldalak és impresszum 1-14. p.

BENCSIK Péter: Rendőrség, politikai rendőrség Hódmezővásárhelyen 1945 után. 15-20. p.  (0445; DOI: 10.31627/RTF.XXV.2015.47-48-49-50N.15-20P)

› ERNYES Mihály: Nyomozás, vizsgálat, vizsgálóbíró. 21-44. p.  (0446; DOI: 10.31627/RTF.XXV.2015.47-48-49-50N.21-44P)

PARÁDI Ákos: Bosznia-Hercegovina csendőrsége az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában. 45-50. p.  (0447; DOI: 10.31627/RTF.XXV.2015.47-48-49-50N.45-50P)

RAVASZ István: A Magyar Királyi Honvédség karhatalmi alkalmazásának szabályozása a HORTHY-korban, császári és királyi előzményekkel. 51-68. p.  (0448; DOI: 10.31627/RTF.XXV.2015.47-48-49-50N.51-68P)

SIMON F. Nándor: A Belügyminisztérium szolgálati igazolványai 1953-1995. 69-80. p.  (0449; DOI: 10.31627/RTF.XXV.2015.47-48-49-50N.69-80P)

VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség közlekedési szolgálati ágának kialakulása és fejlődése. 81-94. p.  (0450; DOI: 10.31627/RTF.XXV.2015.47-48-49-50N.81-94P)

ZEIDLER Sándor: Testőrségi rendfokozatok a polgári magyar állam időszakában. 95-101. p.  (0451; DOI: 10.31627/RTF.XXV.2015.47-48-49-50N.95-101P)

› A tanulmányokban alkalmazott rövidítések; Rezümék / Resümee / ResumesIndexek, kéziratokkal szemben támasztott igény, szerzői űrlap, összesített tartalomjegyzék. 141-225. p.Történelemmel a biztonságért