[Filmművészeti könyvsorozatok] [Filmművészeti folyóiratok]

"A második világháború utáni időszakban a szerző volt a legerősebb kapocs a film és az irodalmi funkció között: a szerző volt a bizonyítéka annak, hogy a film művészet, vagyis képes személyes gondolatok és érzések kifejezésére, szemben a látvány külsődlegességével és szemben - valószínűleg - a legtöbb film általános megjelenésével. Az irodalom említése arra késztet, hogy olyan filmművészetre gondoljunk, amit privát jelleggel, meditatíve nézünk, amelyre reflektálunk, és amelyet megvitatunk, amelyből gondolatokat meríthetünk, röviden egy olyan filmművészetre, amelyet inkább "olvasunk", mint fogyasztunk."
[ udley Andrew: A szerzőiségtől megfosztott szerző...]

 

Keresem megvételre az alábbi listában piros színnel jelzett köteteket (fuhkiado@gmail.com)!

 

Adorno, Theodor Wiesengrund - Eisler, Hanns: FILMZENE
(Zeneműkiadó, Bp., 1973.) p. 151 [+ kottamelléklet]

Ahndoril, Alexander: A RENDEZŐ (Ingmar Bergman)
(ford.: Kúnos László; Európa Könyvkiadó, Bp., 2008.) p. 248

Almási Miklós - Gyertyán Ervin - Hermann István: FILMESZTÉTIKAI TANULMÁNYOK
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 5. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1961.) p. 354

Angel, Henri: VITTORIO DE SICA
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 2. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1960.) p. 145

Aristarco, Guido: A FILMELMÉLETEK TÖRTÉNETE I-II. kötet
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 8-9. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1962.) p. 480

Aristarco, Guido: FILMMŰVÉSZET VAGY ÁLOMGYÁR - A mai nyugati filmművészet - Válogatás
(ford.: Marx József, Zentai Éva és Nemeskürty István; Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1970.) p. 522

Arnheim, Rudolf: A FILM MINT MŰVÉSZET
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 10. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1962.) p. 265
(Gondolat Kiadó, Bp., 1985.) p. 205 - a korábban kiadott kötet tartalmától merőben eltérő, a szerző által átdolgozott, "javított" kiadás.

Arnheim, Rudolf: A VIZUÁLIS ÉLMÉNY - Az alkotó látás pszichológiája (Új változat)
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1979.; második kiadás: 200?.) p. 559

B. Jánosi Gyöngyi: KÉPEK FEKETE-FEHÉRBEN - Hamza D. Ákos a magyar filmművészetben
(Hamza Múzeum Alapítvány, Jászberény, 2000.) p. 146

B. Nagy László: A LÁTVÁNY LOGIKÁJA
(Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1974.) p. 659 (+ p. XLVIII [képanyag])

Bach, Steven: LENI - Leni Riefenstahl élete és munkássága
(Európa Könyvkiadó, Bp., 2008.) p. 564

Bacsó Péter: ÁRAMÜTÉS
(Ötlettől a filmig - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1979.) p. 334

Bakonyi Vera - Zalán Vince (szerk.): JOHN CASSAVETES
(Budapest Film, Bp., 1993.) p. 97

Balázs Béla: A FILM
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1961.) p. 274

Balázs Béla: A LÁTHATÓ EMBER / A FILM SZELLEME
(A film szelleme II-VII. fejezetét ford.: Berkes Ildikó; Bibliotéca Kiadó, Bp., 1958.; második kiadás: Gondolat Kiadó, Bp., 1984.;
harmadik kiadás: Palatinus Filmkönyvek - Új Palatinus Könyvesház Kft., Bp., 2005.
) p. 330 / p. ? (+ p. XIV. [képanyag])

Balázs Béla: FILMKULTÚRA - A film művészetpszichológiája
(Szikra Kiadás, Bp., 1948.) p. 255

Balázs József - Fábri Zoltán: MAGYAROK
(Ötlettől a filmig - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1978.) p. 469

Balogh Gyöngyi: HUMPHREY BOGART
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1983.) p. 108

Balogh Gyöngyi - Király Jenő: "CSAK EGY NAP A VILÁG..." - A magyar film műfaj- és stílustörténete (1929-1936)
(Magyar Filmintézet, Bp., 2000.) p. 712

Balogh Gyöngyi (szerk.): KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY III. rész (Tömegfilm)
(jegyzet; Eötvös Lóránd Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar,
Tankönyvkiadó, Bp., 1979.
) p. 294

Balogh Gyöngyi (szerk.): KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY IV. rész (Tömegkultúra)
(jegyzet; Eötvös Lóránd Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar,
Tankönyvkiadó, Bp., 1981.; változatlan kiadás: 1989.; x. kiadás: Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1996.
) p. 368

Bán Róbert: A RENDEZŐ MUNKÁJA
(kézirat; Filmamatőrök Kiskönyvtára 4. kötet - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1972.) p. 49

Bányai Gábor: SÁNDOR PÁL
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1983.) p. 109

Bárdos Judit (szerk.): SZERGEJ MIHAJLOVICS EIZENSTEIN - Válogatott tanulmányok
(Eizenstein születésének 100. évfordulójára -Áron Kiadó, Bp., 1998.) p. 293

Báron György: ALÁSZÁLLÁS AZ ALVILÁGBA - Psycho-analízis
(Nagyítás Könyvek 1. kötet; Új Mandátum Könyvkiadó, Bp., 2007.) p. 112

Báron György: HOLLYWOOD ÉS MARIENBAD
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1986.) p. 355 (+ p. XXIV. [képanyag])

Báron György (szerk.): 88 ÉS 1/2 HÍRES FILM
(Móra Könyvkiadó, Bp., 1996.) p. 413

Baxter, John: STANLEY KUBRICK - Életrajz
(Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 2003.) p. 455

Bazin, André: MI A FILM? - Esszék, tanulmányok
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 57. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1977.; majd: Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 1995.; második kiadás: 1999.; harmadik kiadás: 2002.) p. 494

Beke László - Forgács Péter (szerk.): MOZGÓ FILM 2. kötet
(Mozgó Film 2. szám; Balázs Béla Stúdió, Bp., 1986.) p. 432

Beke László - Peternák Miklós (szerk.): BÓDY GÁBOR 1946-1985 ÉLETMŰBEMUTATÓ / GÁBOR BÓDY 1946-1985 A PRESENTATION OF HIS WORK
(Műcsarnok - Művelődési Minisztérium, Filmfőigazgatóság, Bp., 1987.) p. 335 (p. 16 színes képillusztrációval)

Bergman, Ingmar: A LEGJOBB SZÁNDÉKOK
(ford.: Kúnos László; Európa Könyvkiadó, Bp., 1993., 2012.) p. 395

Bergman, Ingmar: AZ ÖTÖDIK FELVONÁS
(ford.: Kúnos László; Európa Könyvkiadó, Bp., 1995.) p. 172

Bergman, Ingmar: FANNY ÉS ALEXANDER
(ford.: Kúnos László; Árkádia, Bp., 1985.) p. 227

Bergman, Ingmar: FARKASOK ÓRÁJA - Három filmnovella [ Farkasok órája / Őszi szonáta / A bábok életéből ]
(ford.: Kúnos László; Európa Könyvkiadó, Bp., 1999.) p. 263

Bergman, Ingmar: HŰTLENEK - Három filmnovella [ Hűtlenek / Lelki ügy / Szerelem szeretők nélkül ]
(ford.: Kúnos László; Európa Könyvkiadó, Bp., 2002.) p. 347

Bergman, Ingmar: KÉPEK
(ford.: Kúnos László; Európa Könyvkiadó, Bp., 1992.) p. 399

Bergman, Ingmar: LATERNA MAGICA
(Európa Könyvkiadó, Bp., 1988.; második kiadás: 2007.; harmadik kiadás: 2010.) p. 286

Bergman, Ingmar: ÖT VALLOMÁS
(ford.: Kúnos László; Európa Könyvkiadó, Bp., 1996.) p. 163

Bergman, Ingmar: SARABANDE
(ford.: Kúnos László; Európa Könyvkiadó, Bp., 2003.) p. 126

Bergman, Ingmar: SZÍNRŐL SZÍNRE - forgatókönyvek
[ A hetedik pecsét / A nap vége / Trilógia (Tükör által homályosan / Úrvacsora / A csend) / Presona / Rítus / Szenvedély / Suttogások, sikolyok / Jelenetek egy házasságból / Színről színre / Kígyótojás ]
(ford.: Bart István, Csatlós János, Györffy Miklós, Kuczka Péter, Kúnos László és Osztovics Cecília; Európa Könyvkiadó, Bp., 1979.) p. 806

Bergman, Ingmar: VASÁRNAPI GYEREKEK
(ford.: Kúnos László; Európa Könyvkiadó, Bp., 1994.; 2012.) p. 132

Berkes Ildikó: KUROSAWA AKIRA
(Filmkultúra-könyvek - Magyar Filmintézet, Bp., 1991.) p. 149

Berkes Ildikó: MARLON BRANDO
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1984.) p. 130 - ez a tanulmány rövidített verziója, a teljes tanulmány kézirata megtalálható a Magyar Filmintézet Könyvtárában

Berkes Ildikó - Bíró Gyula - Farkas Mária - Kelecsényi László: FILMKÖRKÉP I. kötet - Filmismertetők antológiája
(kézirat; Filmbarátok Kiskönyvtára 10. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1973.;
második kiadás: 1974.
) p. 200
[ A kötet a következő korszakok átfogó elemzéseit tartalmazza: Az olasz filmművészet a neorealizmus után / A francia filmművészet az új hullámtól napjainkig / Haladó törekvések az angol filmművészetben / Ingmar Bergman és a svéd filmművészet / Alkotóegyéniségek, új törekvések az egyesült államokbeli, a japán, a nyugatnémet,
a spanyol és a brazil filmművészetben ]

Berkes Ildikó - Kelecsényi László - Kovács Mária - Szilágyi Erzsébet: FILMKÖRKÉP II. kötet - Filmismertetők antológiája
(kézirat; Filmbarátok Kiskönyvtára 12. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1973.) p. 187
[ A kötet a következő korszakok átfogó elemzéseit tartalmazza: A szovjet film "új hulláma" / A lengyel iskola / A csehszlovák új hullám / Új törekvések Jugoszlávia, Bulgária, Románia é
s az NDK filmművészetében ]

Berkes Ildikó - Kovács Mária - Megyeri Lili - Zalán Vince: FILMKÖRKÉP III. kötet - Filmismertetők antológiája
(kézirat; Filmbarátok Kiskönyvtára 13. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1975.) p. 388
[ A kötet a következő korszakok átfogó elemzéseit tartalmazza: Az Egyesült Államok filmművészete a kezdetektől a II. világháborúig / Az angol film a harmincas évektől a II. világháborúig / A francia film a némafilm korától a német megszállásig / Az 1920-1930-as évek német filmművészete / Az 1920-1930-as évek szovjet filmművészete ]

Berkes Ildikó - Bíró Gyula - Ember Marianne - Farkas Mária - Megyeri Lili: FILMKÖRKÉP IV. kötet - Filmismertetők antológiája
(kézirat; Filmbarátok Kiskönyvtára 14. kötet [ezen kötettel a sorozat megszűnt!] - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1976.) p. 344
[ A kötet a következő korszakok átfogó elemzéseit tartalmazza: Az amerikai filmművészet a II. világháború alatt és után / Az angol film a II. világháború után / A francia filmművészet a II. világháborútól az új hullámig / Az NDK filmművészete / Az NSZK filmművészete / Az olasz neorealizmus / A szovjet filmművészet a II. világháború alatt és után az 50-es évek végéig ]

Berkes Ildikó - Nemes Károly: A BŰNÜGYI FILM
(Uránusz Könyvek 10. kötet - Uránusz Kiadó, Bp., 2001.) p. 251

Berkes Ildikó - Nemes Károly: A FILMMŰVÉSZET FEJLŐDÉSI VONALA
(Uránusz Könyvek 27. kötet - Uránusz Kiadó, Bp., 2011.)

Berkes Ildikó - Nemes Károly: A JAPÁN FILM VILÁGA
(Magyar Filmintézet, Bp., 1997.) p. 371

Berkes Ildikó - Nemes Károly: A KILENCVENES ÉVEK FILMMŰVÉSZETE
(Uránusz Könyvek 15. kötet - Uránusz Kiadó, Bp., 2003.) p. 164

Berkes Ildikó - Nemes Károly: A KÖZÉP-EURÓPAI FILMMŰVÉSZET
(Uránusz Könyvek 22. kötet - Uránusz Kiadó, Bp., 2007.) p. 216

Berkes Ildikó - Nemes Károly: A NÉMET FILMMŰVÉSZET TÖRTÉNETE
(Uránusz Könyvek 21. kötet - Uránusz Kiadó, Bp., 2006.) p. 186

Berkes Ildikó - Nemes Károly: A POSZTMODERN FILM
(Uránusz Könyvek 17. kötet - Uránusz Kiadó, Bp., 2004.) p. 198

Berkes Ildikó - Nemes Károly: AZ AMERIKAI FILM - Mitől amerikai az amerikai film?
(Uránusz Könyvek 19. kötet - Uránusz Kiadó, Bp., 2006.) p. 162

Berkes Ildikó - Nemes Károly: AZ OROSZ-SZOVJET FILM - a szovjet filmművészet mint a Szovjetunió tükre
(Uránusz Könyvek 24. kötet - Uránusz Kiadó, Bp., 2008.) p. 208

Bernáth László (szerk.): A FILM AZ OKTATÁSBAN - tanulmánykötet
(Filmművészeti Könyvtár - Film és ifjúság 3. kötet - Filmművésze Szövetség Ifjúsági Filmbizottsága és Magyar Filmtudományi Intézet, Bp., 1963.) p. 216

Bernáth László - Matolcsy György - Szluka Emil: MAGYAR RÖVIDFILM MŰVÉSZET
(kézirat; Filmbarátok Kiskönyvtára 8. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1972.) p. 118

Bikácsy Gergely: ANDRZEJ WAJDA
(Szemtől Szemben, Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1975.) p. 267

Bikácsy Gergely: BOLOND PIERROT MOZIBA MEGY - A francia film ötven éve
(Héttorony Könyvkiadó - Budapest Film, Bp., 1992.) p. 447

Bikácsy Gergely: BUNUEL-NAPLÓ
(Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 1997.) p. 408

Bíró Gyula: A MAGYAR FILM EMBERKÉPE (1957-1985)
(Antológia Kiadó, Lakitelek, 2001.) p. 147

Bíró Gyula: BERNARDO BERTOLUCCI
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1991.) p. 139

Bíró Gyula: ROBERT BRESSON
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1988.) p. 102

Bíró Yvette: A HETEDIK MŰVÉSZET - A film formanyelve / A film drámaisága
(A film formanyelve: Gondolat Kiadó, Bp., 1964., A film drámaisága: Gondolat Kiadó, Bp., 1968.; A hetedik művészet (együtt): Századvég Kiadó, Bp., 1994.; második kiadás: Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 1998.; harmadik kiadás: 2001.; negyedik kiadás: 2003.) p. 427

Bíró Yvette: A RENDETLENSÉG RENDJE - Film/kép/esemény - válogatott tanulmányok
(Cserépfalvi Kiadó, Bp., 1996.; második kiadás: Filum, Bp., 1997.) p. 287

Bíró Yvette: IDŐFORMÁK - A filmritmus játéka
(Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 2005.) p. 248

Bíró Yvette: NEM TILTOTT HATÁRÁTLÉPÉSEK - Képkalandozások kora
(Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 2003.) p. 311

Bíró Yvette: PROFÁN MITOLÓGIA - A film és a mágikus gondolkodás
(Magvető Kiadó, Bp., 1990.; második kiadás: Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 1999.) p. 221

Bíró Yvette - Ripeau, Marie- Geneviéve: EGY AKT FELÖLTÖZTETÉSE - Képzeletgyakorlatok
(Osiris Kiadó, Bp., 1996.) p. 219

Björkman, Stig (szerk.): WODDY - ALLENRŐL - Beszélgetések Stig Björkmannal
(Európa Könyvkiadó, Bp., 2010.) p. 448

Bódy Gábor: FILMISKOLA
(InterMedia - Palatinus-könyvek Kft., Bp., 1998.) p. 237

Bordwell, David - Thompson, Kristin: A FILM TÖRTÉNETE
(Palatinus Filmkönyvek - Új Palatinus-Könyvesház Kft., Bp., 2007.) p. 802

Bordwell, David: ELBESZÉLÉS A JÁTÉKFILMBEN
(Magyar Filmintézet, Bp., 1996.) p. 379

Böszörményi Gábor - Kárpáti György (szerk.): ZSÁNERBEN - tanulmánykötet
(Mozinet-könyvek 3. kötet; Mozinet, Bp., 2009.) p. 242

Bresson, Robert: FELJEGYZÉSEK A FILMMŰVÉSZETRŐL
(Osiris Kiadó, Bp., 1998.) p. 100

Brode, Douglas: WOODY ALLEN
(Helikon Kiadó, Bp., 1989.) p. 184

Bujdosó Dezső (szerk.): FILMÍZLÉS, FILMMŰVELTSÉG - tanulmányok
(kézirat; Filmbarátok Kiskönyvtára 7. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1971.) p. 80

Bujdosó Dezső (szerk.): FILMKLUB, FILMOKTATÁS - tanulmányok
(kézirat; Filmbarátok Kiskönyvtára 9. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1972.; második kiadás: 1973.) p. 134

Bujdosó Dezső (szerk.): KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY II. rész (Film)
(jegyzet; Eötvös Lóránd Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar - Tankönyvkiadó, Bp., 1973.;... kiadás: 1978.; második változatlan utánnyomás: 1981.; harmadik változatlan kiadás: 1989.; ... kiadás: Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1994.) p. 191

Bunuel, Luis: AZ ANDALÚZIAI KUTYÁTÓL AZ ÖLDÖKLŐ ANGYALIG - Forgatókönyvek 1.
(Luis Bunuel-életműsorozat 2. kötet - L'Harmattan Kiadó, Bp., 2006.) p. 200
[ a kötet tartalmazza: Az andalúziai kutya / Aranykor / Viridiana / Az öldöklő angyal ]

Bunuel, Luis: AZ EGY SZOBALÁNY NAPLÓJÁTÓL A TRISTÁNÁIG - Forgatókönyvek 2.
(Luis Bunuel-életműsorozat 3. kötet - L'Harmattan Kiadó, Bp., 2008.) p. 339
[ a kötet tartalmazza: Egy szobalány naplója / A tejút / Tristana ]

Bunuel, Luis: ODALENN - LÁ-BAS
(Modern Klasszikusok - Szukits Könyvkiadó, Szeged, 2001.) p. 134

Bunuel, Luis: UTOLSÓ LEHELETEM
(ford.: Xantus Judit; Európa Könyvkiadó, Bp., 1989.; második, bővített kiadás: Luis Bunuel-életműsorozat 1. kötet - L'Harmattan Kiadó, Bp., 2006. ) p. 299 / p. 238

Burges, Alan (szerk.): INGRID BERGMAN - Életem
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1989.) p. 355 (+ p. XXXII. [képanyag])

B. Egey Klára (szerk.): FILMEK KÖNYVE - Hetvenegy világhíres filmről
(Magvető Könyvkiadó, Bp., 1967.) p. 407
[ A kötet a következő filmek részletes elemzéseit tartalmazza:
I. fejezet: A némafilm néhány kiemelkedő alkotása: Cabiria / Türelmetlenség / Gyilkos arany / Aranyláz / Arne úr kincse / Dr. Caligari / Az utolsó ember / Jeanne d'Arc szenvedései / Andalúziai kutya / Patyomkin páncélos / Anya / A föld;
II. fejezet: A hangosfilm művészi erejének kibontakozása: Kék angyal / Párizsi háztetők alatt / A nagy ábránd / Ködös utak / Szerelmek városa / A test ördöge / Egy halálraítélt megszökött /
Modern idők / Váratlan örökség / Hatosfogat / Aranypolgár / 12 dühös ember / Út az életbe / Csapajev / Jégmezők lovagja / Rettegett Iván / A negyvenegyedik / Paisa / Biciklitolvajok / Országúton / Késői találkozás / V. Henrik / A vihar kapujában / Rákhalászok;
III. fejezet: Új utak a filmművészetben: Szerelmem, Hiroshima / Négyszáz csapás / Zazie a metróban / Kifulladásig / Emberi piramis / Cléo 5-től 7-ig / Az éjszaka / Rocco és fivérei / Gyilkosság Szicíliában / 8 és 1/2 / A nap vége / Egy csepp méz / New York árnyai / Kopár sziget / Hamu és gyémánt / Mater Johanna / Szállnak a darvak / Ballada a katonáról / Iván gyermekkora
/ Üzlet a korzón / Fekete Péter;
IV. fejezet: Magyar filmek: Hyppolit, a lakáj / Tavaszi zápor / Emberek a havason / Valahol Európában / Talpalatnyi föld / Körhinta / Budapesti tavasz / Bakaruhában / Hannibál tanár úr / Oldás és kötés / Sodrásban / Húsz óra / Szegénylegények / Hideg napok]

B. Egey Klára - Körtvélyes Ágnes (szerk.): ÚJ IRÁNYZATOK A MAI FILMMŰVÉSZETBE - cikkgyűjtemény I. kötet
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 14. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1962.) p. 287
[ A kötet a következő országok filmművészetét mutatja be részletesen: Franciaország / Olaszország ]

B. Egey Klára - Körtvélyes Ágnes (szerk.): ÚJ IRÁNYZATOK A MAI FILMMŰVÉSZETBEN - cikkgyűjtemény II. kötet
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 15. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1962.) p. 311
[ A kötet a következő országok filmművészetét mutatja be részletesen: Szovjetúnió / USA / Lengyelország / Anglia ]

Cantril, Hadley: TÁMADÁS A MARSRÓL - Tanulmány a pánik pszichológiájáról
(A híres Orson Welles rádiójáték teljes szövegével)

(MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpont Szakkönyvtára 9. kötet; MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpontja, Bp., 1970.) p. 246.

Carney, Ray: JOHN CASSAVETES FILMJEI - A pragmatizmus, a modernizmus és a film
(Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 2001.) p. 413

Casetti, Francesco: FILMELMÉLETEK 1945-1990
(Osiris Tankönyvek - Osiris Kiadó, Bp., 1998.) p. 309

Chandler, Charlotte: ÉN, FELLINI
(Magvető Könyvkiadó, Bp., 1998.) p. 443

Chandler, Charlotte: EZ CSAK EGY FILM... - Hitchock életrajza
(Világsiker - Jokerex Kiadó, Bp., 2005.) p. 343

Chaplin, Charles: ÉLETEM
(Európa Könyvkiadó, Bp., 1967.; második kiadás: 2008.) p. 523 / p. 556

Chiarini, Luigi: A FILM GYAKORLATA ÉS ELMÉLETE
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1968.) p. 307

Cirio, Rita: A FILMRENDEZÉS MESTERE - Interjú Federico Fellinivel
(Holnap Kiadó, Bp., 2004.) p. 192

Csala Károly - Fazekas Eszter: A FÉNY FESTŐJE - Koltai Lajos operatőr
(Osiris Kiadó, Bp., 2001.) p. 222

Csányi Miklós - Homoródy József (szerk.): RENDEZŐI MŰHELY - cikkgyűjtemény
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 24. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1965.) p. 388

Csatlós Gábor és mások: AZ ANIMÁCIÓS FILM
(kézirat; Filmamatőrök Kiskönyvtára 12. kötet - Népművelődési Propaganda Iroda, Bp., 1976.) p. 203

Csehov, Mihail: A SZÍNÉSZHEZ - A színjátszás technikájáról
(Polgár Kiadó, Bp., 1997.) p. 187

Cseres Tibor - Kovács András: HIDEG NAPOK
(Ötlettől a filmig - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1967.) p. 220

Csoóri Sándor - Sára Sándor: 80 HUSZÁR
(Ötlettől a filmig - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1980.) p. 387

Dániel Ferenc: GIAN MARIA VOLONTÉ
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1975.) p. 91

Dániel Ferenc: MILOS FORMAN
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1988.) p. 152

Dániel Ferenc (szerk.): KORTÁRSUNK A FILM - filmesszék, filmtanulmányok
(kézirat; Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1984.) p. 267

Deák Attila: RUTTKAI ÉVA
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1986.) p. 104

Deleuze, Gilles: A MOZGÁS-KÉP [Film 1.]
(ford.: Kovács András Bálint; Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 2001.;
második kidás: Palatinus Filmkönyvek - Új Palatinus-Könyvesház Kft., Bp., 2008.) p. 304 / p. 288

Deleuze, Gilles: AZ IDŐ-KÉP [Film 2.]
(ford.: Kovács András Bálint; Palatinus Filmkönyvek - Új Palatinus-Könyvesház Kft., Bp., 2008.) p. 356

Dobai Péter: ANGYALI AGRESSZIÓ - Írások Pier Paolo Pasolini-ről és a filmről
(Nagyvilág: Esszék - Nagyvilág Kiadó, Bp., 2002.) p. 197

Duló Károly: A NÉZŐ FILMJE
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 2006.) p. 192

Duló Károly: KÖZELÍTŐ TÁVOLÍTÁS
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 2007.) p. 151

Durst György (szerk.): A BALÁZS BÉLA STÚDIÓ TÖRTÉNETE (1961-1986) - Dokumentumgyűjtemény
("Mozgó Film"-különszáma; Balázs Béla Stúdió, Bp., 1986.) p. 184

Durst György (szerk.): BBS - Balázs Béla Stúdió 1961-1991
(Balázs Béla Stúdió Alapítvány, Bp., 1992.) p. 300

Ebert, Roger: SZÁZ HÍRES FILM
(Európa Könyvkiadó, Bp., 2006.) p. 568

Eco, Umberto: NYITOTT MŰ - Forma és meghatározatlanság a kortárs poétikában
(Európa Könyvkiadó, Bp., 1998.; második kiadás: 2006.) p. 364

Egri Lajos: A DRÁMAÍRÁS MŰVÉSZETE - Az emberi mozgatórugók kreatív értelmezése alapján
(BME - Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2008.)

Eisner, Lotte H.: A DÉMONI FILMVÁSZON
(Magyar Filmintézet - Filmvilág - Szellemkép, Bp., 1994.) p. 252 (+ p. XVI [képanyag])

EIZENSTEIN, A RAJZOLÓ FILMRENDEZŐ - album
(Kossuth Könyvkiadó, Bp., 2007.) p. 120

EIZENSTEIN: A FORRADALOM MŰVÉSZE - A berlini Eizenstein konferencia (1959. április 10-18.) anyaga
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 19. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1964.) p. 208

Eizenstein, Szergej Mihajlovics: A FILMRENDEZÉS MŰVÉSZETE - Válogatott tanulmányok
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1963.) p. 337

Eizenstein, Szergej M[ihajlovics]: FORMA ÉS TARTALOM I-II. kötet
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 19-20. kötet - Közlekedési Dokumentációs Vállalat - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1964.) p. 345 + 211

Eizenstein, Szergej [Mihajlovics]: PREMIER PLÁNBAN - Önéletrajzi feljegyzések
(Emlékezések - Európa Könyvkiadó, Bp., 1979.) p. 437

Elsaesser, Thomas: A NÉMET ÚJFILM
(Palatinus Filmkönyvek - Új Palatinus-Könyvesház Kft., Bp., 2004.) p. 486

Epstein, Jean: FILMMŰVÉSZETI TANULMÁNYOK
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 12. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1962.) p. 198

Erdély Miklós: A FILMRŐL - Filmelméleti írások, forgatókönyvek, filmtervek, kritikák (Válogatott írások II.)
(Balassi Kiadó - BAE Tartóshullám - Intermedia, Bp., 1995.) p. 310 [+ p. XVI (képanyag)]

Erdélyi Z. Ágnes: JEANNE MOREAU
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1983.) p. 98

Fábián László: GYARMATHY LÍVIA
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1984.) p. 75

Fehérvári Zoltán (szerk.): A BUDAPESTI MOZI 100 ÉVE
(Ernst Múzeum, Bp., 1998.) p. 360

Fellini, Federico: JÁTSZANI, MINT A GYERMEK
(szerk.: Daniel Keel; Háttér Kiadó, Bp., 2003.) p. 147

Fellini, Federico: MESTERSÉGEM, A FILM
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1988.) p. 269

Féjja Sándor: A FILMBELI SZEMÉLYISÉG - filmpszichológia - például így
(Művelődési Minisztérium Filmfőigazgatósága - Budapest Film - Hirös Film, Bp., 1989.) p. 246

Féjja Sándor: A FILMNYELV ABC-JE
(kézirat; Filmamatőrök Kiskönyvtára 2. kötet - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1970.) p. 51

Féjja Sándor: AZ AMATŐRFILMRŐL - Amatőrfilm és filmkultúra
(kézirat; Kép - Mozgókép - Kultúra [Filmamatőrök Kiskönyvtára-sorozat folytatása] 1. kötet - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1982.) p. 104

Féjja Sándor: FILM ÉS KÖZÖNSÉG
(kézirat; Filmamatőrök Kiskönyvtára 10. kötet - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1975.) p. 156.

Féjja Sándor: FILMDRAMATURGIA
(kézirat; Filmamatőrök Kiskönyvtára 3. kötet - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1971.) p. 94.

Féjja Sándor: ILLÉS GYÖRGY
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1979.) p. 145

Field, Syd: FORGATÓKÖNYV – a forgatókönyvírás alapjai
(Cor Leonis, Bp., 2011.) p. 292

Field, Syd: FORGATÓKÖNYVÍRÓK KÉZIKÖNYVE
(Cor Leonis, Bp., 2012.) p. 296

Field, Syd: FORGATÓKÖNYVÍRÓK MUNKAFÜZETE
(Cor Leonis, Bp., 2012.)

Fodor László - Hegedűs László (szerk.): TÖREDÉKEK - Jeles András naplójából
(8 és fél Bt., Bp., 1993.) p. 144

Fuzellier, Étienne: FILM ÉS IRODALOM
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 41. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1971.) p. 456

Füzi Izabella (szerk.): HITCHCOCK - Kritikai olvasatok
(Apertúra Könyvek 1. kötet; Pompeji Kiadó, Szeged, 2010.) p. 254

Füzi Izabella (szerk.): VIZUÁLIS ÉS IRODALMI NARRÁCIÓ - szöveggyűjtemény
(Apertúra Könyvek 3. kötet; Pompeji Kiadó, Szeged, 2011.) p. 182

Gács Anna - Gelencsér Gábor (szerk.): ADOPTÁCIÓK - Film és irodalom egymásra hatása
(JAK 109. kötet - József Attila Kör - Kijárat Kiadó, 2000.) p. 211

Galgóczi Erzsébet - Mihályfi Imre: A KÖZÖS BŰN
(Ötlettől a filmig - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1978.) p. 281

Gáll István - Kovács András: A MÉNESGAZDA
(Ötlettől a filmig - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1979.) p. 304

Garai Erzsi (szerk.): A MAGYAR FILM A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IDEJÉN
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 39. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1969.) p. 352

Garroni, Emilio: SZEMIOTIKA ÉS ESZTÉTIKA - Válogatott tanulmányok
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 61. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1979.) p. 447

Gelencsér Gábor: A TITANIC ZENEKARA - Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmművészetében
(Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 2002.) p. 437

Gelencsér Gábor: FILMOLVASÓKÖNYV - Írások filmművészeti kötetekről
(Iskolakultúra-könyvek 19. kötet - Iskolakultúra, Pécs, 2003.) p. 127

Gelencsér Gábor: KÁOSZKERINGŐ - Gothár Péter filmjei
(Filmesek Kiskönyvtára - Novella Könyvkiadó, Bp., 2006.) p. 160

Gelencsér Gábor: MÁS VILÁGOK - filmelemzések
(Palatinus Filmkönyvek - Új Palatinus-Könyvesház Kft., Bp., 2005.) p. 221

Gelencsér Gábor (szerk.): BBS 50 - A BALÁZS BÉLA STÚDIÓ 50 ÉVE
(Műcsarnok - Balázs Béla Stúdió, Bp., 2009.) p.368.

Gelencsér Gábor (szerk.): MAGYAR RENDEZŐK KÖNYVE
(Magyar Filmintézet - Magyar Filmunió, Bp., 1999.) p. 326

Gervai András: MOZI AZ ALAGÚTBAN - A kilencvenes évek
(Pelikán Kiadó, Bp., 1995.) p. 199

Goldman, William: MIT IS HAZUDTAM? - Egy hollywoodi filmíró tapasztalatai
(Európa Könyvkiadó, Bp., 2002.) p. 555

Gombár József - Gyertyán Ervin - Karcsai Kulcsár István - Papp Sándor - Veress József (szerk.): A SZOVJET FILM HAT ÉVTIZEDE
(kézirat; MOKÉP - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1977.) p. 239

Gombár József - Karcsai Kulcsár István - Papp Sándor - Tárnok József - Veress József (szerk.): A MAGYAR FILM HÁROM ÉVTIZEDE
(kézirat; MOKÉP - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1978.) p. 223 (+ p. XXIV [képanyag])

Gombrich, E. H.: MŰVÉSZET ÉS ILLÚZIÓ - A képi ábrázolás pszichológiája
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1972.) p. 404

Gorácz Anikó: FORRADALMÁROK - Az új évezred román filmművészete
(Mozinet Könyvek 4. kötet - Mozinet, Bp., 2010.) p. 172

Gregor, Ulrich - Patalas, Enno: A FILM VILÁGTÖRTÉNETE
(Gondolat Kiadó, Bp., 1966.) p. 557

Grierson, John: DOKUMENTUMFILM ÉS VALÓSÁG
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 17. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1964.) p. 297.

Grunwalsky Ferenc - Hernádi Gyula: VÖRÖS REKVIEM
(Ötlettől a filmig - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1977.) p. 369

Gyertyán Ervin: JANCSÓ MIKLÓS
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1975.) p. 123

Gyertyán Ervin: LUMIÉRE ÁRNYÉKÁBAN - Esszék, tanulmányok
(Elvek és utak - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1977.) p. 516

Gyertyán Ervin: MIT ÉR A FILM, HA MAGYAR? - A magyar filmtörténet kistükre
(MOKÉP - Magyar Mozgókép Alapítvány - Magyar Filmintézet, Bp., é. n. [~1996.] ) p. 186

Györffy Miklós: A TIZEDIK ÉVTIZED - A magyar játékfilm a kilencvenes években és más tanulmányok
(Magyar Nemzeti Filmarchívum - Palatinus-Könyvesház Kft., Bp., 2001.) p. 373

Györffy Miklós: INGMAR BERGMAN
(Szemtől Szemben - Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1976.) p. 301

Györffy Miklós: MICHELANGELO ANTONIONI
(Szemtől Szemben - Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1980.) p. 290

Győri Zsolt (szerk.): FEJEZETEK A BRIT FILM TÖRTÉNETÉBŐL
(Líceum Kiadó, Eger, 2010.) p. 282

Gyürey Vera - Honffy Pál: CHAPLINTŐL MIHALKOVIG - filmelemzések
(jegyzet; Tankönyvkiadó, Bp., 1988.) p. 388 (+ p. XVI [képanyag])
[ A kötet a következő filmek részletes elemzéseit tartalmazza: Modern idők / Délidő / Psycho / Nosferatu / M - egy város keresi a gyilkost / Egy halálraítélt megszökött / Kifulladásig / Viridiana / 8 és 1/2 / Nagyítás / Szinbád / Etűdök gépzongorára ]

Gyürey Vera - Honffy Pál: MOZGÓFÉNYKÉP - filmelemzések
(jegyzet; Tankönyvkiadó, Bp., 1984.) p. 335
[ A kötet a következő filmek részletes elemzéseit tartalmazza: Aranypolgár / Csoda Milánóban / Országúton / A nap vége / Négyszáz csapás / Hamu és gyémánt / Álmodozások kora / Szegénylegények / Szigorúan ellenőrzött vonatok / Andrej Rubljov / Feldobott kő / Szerelem ]

Hagymás István: CASANOVA NAPJA - Fellini Casanovájának asztrálmítoszi vonatkozásai
(Hazánk Könyvkiadó Kft., Győr, 1993.) p. 126

Hagymás István: UTAZÁSOK FELLINIVEL - a Zenekari próbára, A nők városába és a Satyricon világába - Filmelemzések
(Muravidéki Baráti Kör Kultúrális Egyesület, Pilisvörösvár, 2002.) p. 127

Hamar Péter: A JÁTÉKFILM MŰNEMEINEK ÉS MŰFAJAINAK RENDSZERE
(magánkiadás, Nyíregyháza, 1987.) p. 103

Hamar Péter: ... TAVALY MARIENBADBAN ... - Kísérlet egy filmtitok megfejtésére
(Kölcsey Társaság, Fehérgyarmat, 2000.) p. 109

Hegyi Gyula: JIRI MENZEL
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1990.) p. 143

Helman, Alicja - Hopfinger, Maryla - Ksiazek-Konicka, Hanna (szerk.): A TÖMEGMŰVÉSZETEK SZEMIOTIKÁJÁNAK PROBLÉMÁIRÓL - Lengyel film- és televízióelméleti tanulmányok
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 69. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1982.) p. 331

Helmich Dezső (szerk.): TANULMÁNYOK A FILMSZOCIOLÓGIA PROBLÉMAKÖRÉHEZ
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 43. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1971.) p. 277

Hermann István: VÁSZON ÉS FÜGGÖNY - Tanulmányok
(Elvek és utak - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1967.) p. 502

Hevesy Iván: A FILMJÁTÉK ESZTÉTIKÁJA ÉS DRAMATURGIÁJA
(Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., Bp., 1925.; reprint kiadás: Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1985.) p. 219

Hevesy Iván: A NÉMAFILM EGYETEMES TÖRTÉNETE 1895-1929
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 29. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1967.; kötetként: Magyar Filmintézet, Bp., 1993.) p. 407

Hickethier, Knut: FILM- ÉS TELEVÍZIÓ-ELEMZÉS
(Korona Könyvkaidó, Bp., 1998.) p. 168

Hirsch Tibor: BOSUN! - Greenaway-jegyzetek
(Filmkultúra Könyvek - Magyar Filmintézet, Bp., 1991.) p. 155

Hollós Adrienne: CARLOS SAURA
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1983.) p. 83

Homoródy József (szerk.): A MAGYAR FILM 1948-1963 - Cikkgyűjtemény
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 21. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1964.) p. 324

Homoródy József (szerk.): A MAGYAR FILM HÚSZ ÉVE (1945-1965)
(Magvető Könyvkiadó, Bp., 1965.) p. 237

Homoródy József - Sallay Gergely (szerk.): A HÍRADÓ- ÉS DOKUMENTUMFILM PROBLÉMÁI - antológia
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 25. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1965.) p. 363

Hoppál Mihály - Szekfű András (szerk.): A MOZGÓKÉP SZEMIOTIKÁJA
(MRT - Tömegkommunikációs Kutatóközpont Szakkönyvtár 22. kötet - MRT - Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Bp., 1974.) p. 259

Horányi Özséb (szerk.): MONTÁZS
(Tömegkommunikációs Kutatóközpont Szakkönyvtára 35. kötet - Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Bp., 1977.) p. 340 (+ p. XXVIII [képanyag])

Horányi Özséb - Matolcsy György (szerk.): TANULMÁNYOK A MAGYAR ANIMÁCIÓS FILMRŐL
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 49. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1975.) p. 501

Irzykowski, Karol: A TIZEDIK MÚZSA - A filmesztétika kérdései
(Brozsek Kiadó - Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolája, Budapest, 2011.)

Jackiewicz, Aleksander - Karcsai Kulcsár István (szerk.): BEVEZETÉS A FILMALKOTÁSOK VIZSGÁLATÁBA
(ford.: Csöregh László; kézirat; Filmművészeti Könyvtár 40. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1970.) p. 430

Jancsó Miklós: SZEGÉNYLEGÉNYEK
(Ötlettől a filmig - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1968.) p. 172.

Jarman, Derek: CHROMA - Színek könyve
(Palatinus Filmkönyvek - Új Palatinus-Könyvesház Kft., Bp., 2010.)

Jeles András: TEREMTÉS, LIDÉRCNYOMÁS
(Kijárat Kiadó, Bp., 2006.) p. 151

Jordáky Lajos: AZ ERDÉLYI NÉMAFILMGYÁRTÁS TÖRTÉNETE 1903-1930
(Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980.) p. 207 (+ p. XXXII [képanyag])

Józsa Péter: A FILM MINT LOGIKAI OPERÁTOR - Négy Jancsó-film jelrendszerének néhány mozzanata
(Akadémiai Kiadó, Bp., 1977.)
[ a kötet anyaga megtalálható az Adalékok az ideológia és a jelentés elméletéhez c. kötetben is ]

Józsa Péter: ADALÉKOK AZ IDEOLÓGIA ÉS A JELENTÉS ELMÉLETÉHEZ - tanulmányok
(jegyzet; Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1979.) p. 247

Józsa Péter: AZ ESZTÉTIKAI ÉLMÉNY NYOMÁBAN - Művészetszociológiai és szemiotikai tanulmányok
(Muszeion Könyvtár 5. kötet; Akadémiai Kiadó, Bp., 1986.) p. 278

Józsa Péter: ESZTÉTIKAI ALKOTÁSOK TÁRSADALMI HATÁSA - Tanulmányok és kutatási beszámolók
(Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1974.) p. 184

Juhász István: KINCSES MAGYAR FILMTÁR 1931-1944
(Kráter Könyvkiadó, Bp., 2007.) p. 231

Kamarás István: OLVASATOK
(Osiris Kiadó, Bp., 1996.) p. 490

Kamarás István: ZÓNÁK ÉS ÁTLÉPŐK - A Stalker és különböző világnézetű befogadói (Vita.)
(kézirat; Művelődéskutatási Intézet, Bp., 1989.) p. 152
[ ezen írás az Olvasatok c. kötet egy fejezetét képezi ]

Karafiáth [Szekfű] András: FILMESZTÉTIKAI VÁZLAT
(kézirat; Filmamatőrök Kiskönyvtára 1. kötet - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1969.) p. 36

Karcsai Kulcsár István: FESZTIVÁLOK, KRITIKÁK
(kézirat; Filmamatőrök Kiskönyvtára 9. kötet - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 19??.)

Karcsai Kulcsár István: FILMKLUB, FILMKULTÚRA - Tanulmányok a filmművészeti ismeretterjesztésről
(kézirat; Filmbarátok Kiskönyvtára 5. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1970.) p. 107

Karcsai Kulcsár István: JOHN CASSAVETES
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1981.) p. 77

Karcsai Kulcsár István: LIV ULLMANN
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1979.) p. 94

Karcsai Kulcsár István: LOUIS JOUVET
(Szemtől Szemben - Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1974.) p. 209

Karcsai Kulcsár István: MICHELANGELO ANTONIONI
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1980.) p. 111

Karcsai Kulcsár István: RANÓDY LÁSZLÓ
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1983.) p. 77

Karcsai Kulcsár István: SZABÓ ISTVÁN
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1977.) p. 85

Karcsai Kulcsár István: VITTORIO DE SICA
(Szemtől Szemben - Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1979.) p. 184

Karcsai Kulcsár István (szerk.): 24 FILMREMEK I. kötet: "A BRÜSSZELI 12" - Útmutató a klasszikus filmek világában
(kézirat; Filmbarátok Kiskönyvtára 1. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1968.) p. 97

Karcsai Kulcsár István (szerk.): A FILM KÖLTÉSZETE - Az útkereső Balázs Béla
(Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1984.) p. 137

Karcsai Kulcsár István (szerk.): A JUPITERLÁMPÁK ELŐTT - Interjúk, beszélgetések, vallomások a korszerű filmszínészi játékról
(Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1981.) p. 155

Karcsai Kulcsár István (szerk.): SZÜRREALIZMUS A FILMMŰVÉSZETBEN
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 44. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1972.) p. 186

Karcsai Kulcsár István (szerk.): TANULMÁNYOK A MAGYAR SZINKRONRÓL
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 52. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1976.) p. 342

Karcsai Kulcsár István - Veress József (szerk.): MAGYAR FILMKALAUZ - Negyven év száz magyar nagyjátékfilmje
(Magyar Filmintézet - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1985.) p. 630

Kása Hajnalka - Kiss Tibor (szerk.): FRANCOIS TRUFFAUT - Filmek, kritikák, tanulmányok
(kézirat; Montázs Füzetek III. kötet - Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, é. n.) p. 113

Kelecsényi László: A MAGYAR HANGOSFILM HÉT ÉVTIZEDE, 1931-2000 - Hyppolit-tól Werckmesister-ig
(Új Palatinus Könyvesház Kft., Bp., 2003.) p. 314 - a fenti kötet tartalmát javítva és bővítve tartalmazza az alábbi kötet:
Kelecsényi László: VÁSZONSZERELEM - A magyar hangosfilm krónikája 1931-től napjainkig
(Noran Könyvkiadó, Bp., 2007.) p. 384

Kelecsényi László: ÁLMODOZÓK ÉS MEGSZÁLLOTTAK - Bevezetés a magyar filmtörténetbe
(L'Harmattan Kiadó, Bp., 2010.) p. 123

Kelecsényi László: KARÁDY KATALIN
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1983.; második kiadás: 1989.) p. 87

Kelecsényi László: LATINOVITS ZOLTÁN
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1980.) p. 129

Kelecsényi László: MOZIZÓ BUDAPEST - 111 év a pest-budai mozgókban
(Holnap Könyvkiadó, Bp., 2008.) p. 152

Kelecsényi László: VASZILIJ SUKSIN
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1982.) p. 110

Kelecsényi László: ZBIGNIEW CYBULSKI
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1981.) p. 89

Kelecsényi László (szerk.): SZINDBÁD, A HALHATATLAN
(Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány, Bp., 2006.)

Kelemen Tibor (szerk.): A FILM POÉTIKÁJA - A Leningrádi Művészettörténeti Intézet kutatói a filmről, Moszkva-Leningrád, 1927.
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 58. kötet -Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1978.) p. 255

Keller Katalin: A KÉPSZERKESZTÉS ESZTÉTIKÁJA
(kézirat; Filmamatőrök Kiskönyvtára 5. kötet - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1972.) p. 29

Kenedi János (szerk.): A FILM ÉS A TÖBBI MŰVÉSZET - tanulmányok
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1977.) p. 598

Kenedi János (szerk.): FILM + ZENE=FILMZENE?
(Zeneműkiadó Vállalat, Bp., 1978.) p. 452

Kezich, Tullio: FEDERICO FELLINI ÉLETE ÉS FILMJEI
(ford.: Gál Judit; Életek és Művek - Európa Könyvkiadó, Bp., 2006.) p. 508

Király Hajnal: KÖNYV ÉS FILM KÖZÖTT - A hűségelven innen és túl
(Koinónia Kiadó, Kolozsvár, 2010.) p. 182

Király Jenő: A FILM SZIMBOLIKÁJA I. rész - A filmkultúra filozófiája és a filmalkotás szemiotikai esztétikája I-II. kötet
(Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Mozgóképkultúra Tanszék - Magyar Televízió, Kaposvár - Budapest, 2010.) p. 368 + p. 434

Király Jenő: A FILM SZIMBOLIKÁJA II. rész - A fantasztikus film formái I-II. kötet
(Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Mozgóképkultúra Tanszék - Magyar Televízió, Kaposvár - Budapest, 2010.) p. 479 + p. 591

Király Jenő: A FILM SZIMBOLIKÁJA III. rész - A kalandfilm formái I-II. kötet
(Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Mozgóképkultúra Tanszék - Magyar Televízió, Kaposvár - Budapest, 2010.) p. 674 + p. 635

Király Jenő: FRIVOL MÚZSA - a tömegfilm sajátos alkotásmódja és a tömegkultúra esztétikája I-II. kötet
(jegyzet; Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1994.) p. 1122

Király Jenő: MÁGIKUS MOZI - Műfajok, mítoszok, archetípusok a filmkultúrában
(Korona Kiadó, Bp., 1998.) p. 276

Király Jenő: MOZIFOLKLÓR ÉS KAMERATÖLTŐTOLL - A populáris filmkultúra elméletéhez
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 72. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1983.) p. 451

Király Jenő (szerk.): FILM ÉS SZÓRAKOZÁS
(kézirat; MOKÉP - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1981.) p. 335

Király Jenő - Zsilka János: KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET III. kötet: Homogén médiumok.
(jegyzet; Eötvös Lóránd Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar - Tankönyvkiadó, Bp., 1975.) p. 301

Kiss Tibor (szerk.): WIM WENDERS - Filmek, kritikák, forgatókönyv-részletek
(kézirat; Montázs Füzetek 2. kötet - Montázs Filmklub - Bessenyei György Tanárképző Főiskola - Művelődés Tudományi Tanszék, Nyíregyháza, é. n.) p. 64

Komár Erzsi (szerk.): TARR BÉLA: KÁRHOZAT
(kézirat; Magyar Filmintézet - MTV - MOKÉP, Bp., 1988.)

Kovács András: FALAK - Kovács András filmje
(Ötlettől a filmig - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1965.; második kiadás: 1968.) p. 211

Kovács András: OKTÓBERI VASÁRNAP
(Ötlettől a filmig - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1980.) p. 320

Kovács András Bálint: A FILM SZERINT A VILÁG - tanulmányok
(Új Palatinus-Könyvesház Kft., Bp., 2002.) p. 340
[ A kötet tartalmazza a szerző Film és elbeszélés című tanulmánykötetének anyagát is. ]

Kovács András Bálint: A MODERN FILM IRÁNYZATAI - Az európai művészfilm 1950-1980
(Palatinus Filmkönyvek - Új Palatinus-Könyvesház Kft., Bp., 2005.; második kiadás: 2006.; harmadik, javított kiadás: 2008.) p. 467

Kovács András Bálint: METROPOLIS, PÁRIZS
(Dosszié - Képzőművészeti Kiadó, Bp., 1992.) p. 217 (+ p. VIII [képanyag])

Kovács András Bálint: MOZGÓKÉPELEMZÉS
(Palatinus Filmkönyvek - Új Palatinus-Könyvesház Kft., Bp., 2009.) p. 176

Kovács András Bálint (szerk.): A KORTÁRS FILMELMÉLET ÚTJAI - szöveggyűjtemény
(Palatinus Filmkönyvek - Új Palatinus-Könyvesház Kft., Bp., 2004.) p. 444

Kovács András Bálint - Szilágyi Ákos: TARKOVSZKIJ - Az orosz film sztalkere
(Universitas: Filmművészet - Helikon Kiadó, Bp., 1997.) p. 326

Kovács István: ROBOGÁS A NYÁRBA - Írások a lengyel filmről
(Jelenkor, Pécs, 1992.; második kiadás: Rejtjel Kiadó, Bp., 1998.) p. 191

Kovács Mária (szerk.): SZOVJET FILMESZTÉTIKAI TANULMÁNYOK
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 42. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1971.) p. 506

Kőbányai János (szerk.): CSEND ÉS KIÁLTÁS - Bacsó Péter beszélgetései Jancsó Miklóssal / Hernádi Gyula - Jancsó Miklós: FÉNYES SZELEK - forgatókönyv
(Pelikán Kiadó, Bp., 1994.) p. 139 (+ p. VIII [képanyag])

Kömlődi Ferenc: AZ AMERIKAI NÉMAFILM
(Magyar Filmintézet, Bp., 1999.) p. 355

Kőháti Zsolt: BACSÓ PÉTER
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1981.) p. 93

Kőháti Zsolt: TOLNAY KLÁRA
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1986.) p. 109

Kőháti Zsolt: TOVAMOZDULÓ EMBER TOVAMOZDULÓ VILÁGBAN - A magyar némafilm 1896-1931 között
(Magyar Filmintézet, Bp., 1996.) p. 413

Kőháti Zsolt (szerk.): A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) - Szöveggyűjtemény
(Szilágyi Gábor emlékére - Magyar Nemzeti Filmarchívum, Bp., 2001.) p. 554

Kracauer, Siegfried: A FILM ELMÉLETE - A fizikai valóság feltárása I-II. kötet
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 22-23. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1964.) p. 665

Kracauer, Siegfried: CALIGARITÓL HITLERIG - A német film pszichológiai története
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 18. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 19??.;
kötetben: Magyar Filmintézet, Bp., 1993.
) p. 338

Kracauer, Siegfrid: A DETEKTÍVREGÉNY - értelmezés / TÖRTÉNELEM - A végső dolgok előtt
(ford. Teller Katalin; Spatium 10. kötet - Kijárat Könyvkiadó, Bp., 2009.) p. 316

Krigler Gábor: (FOLYT. KÖV.) - Hogyan írjunk tévésorozatot
(Akadémiai Kiadó, Bp., 2004.) p. 320

Kulesov, Lev: A FILM MŰVÉSZETE ÉS A FILMRENDEZÉS ALAPJAI
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 62. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1979.) p. 306

Kulesov, Lev: FILMMŰVÉSZET ÉS FILMRENDEZÉS
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1985.) p. 310

Lawson, John Howard: A FILM AZ ESZMÉK HARCÁBAN
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 16. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1964.) p. 156

Lawson, John Howard: A FILMALKOTÁS I-II. kötet
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 36. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1968.) p. 252 + 282

Lawson, John Howard: FILMDRAMATURGIA
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 11. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1962.) p. 194

Lebegyev, Nyikoláj: A FILMESZTÉTIKA ALAPJAI - A film sajátosságának kérdéséhez
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 3. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1964.) p. 211

Lebegyev, Nyikoláj: A SZOVJET NÉMAFILM TÖRTÉNETE I-II. kötet
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 27. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1965.) p. 236 + p. 297

Lencsó László: HUSZÁRIK BREVIÁRIUM
(Szabad Tér Kiadó, Bp., 1990.) p. 388

Leyda, Jay: RÉGI ÉS ÚJ - Az orosz és szovjet film története
(Megjelent a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójának tiszteletére - Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1967.) p. 454 (+ p. XXXII [képanyag])

Lissa, Zofia: A FILMZENE ESZTÉTIKÁJA
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 59. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1978.) p. 525

Lohr Ferenc: A FILM HANGKULTÚRÁJA
(Elvek és Utak - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1968.) p. 249

Lohr Ferenc: A FILMHANG ESZTÉTIKÁJA
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 28. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1966.) p. 355

Lotman, J. M.: FILMSZEMIOTIKA ÉS FILMESZTÉTIKA
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1977.) p. 147 (+ p. XII [képanyag])

Lukács Antal: FILMESZTÉTIKAI VÁZLATOK
(Elvek és Utak - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1973.) p. 290

Lumet, Sidney: HOGYAN KÉSZÜL A FILM?
(Európa Könyvkiadó, Bp., 1997.) p. 247

Lynch, David: HOGYAN FOGJUNK NAGY HALAT? - Meditáció, tudat és kreativitás
(Kalligram Kiadó, Pozsony, 2007.) p. 136

Magyar Bálint: A MAGYAR NÉMAFILM TÖRTÉNETE - Némafilmgyártás 1896-1931
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 26. és 32. kötetek - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1967.;
kötetben: Palatinus Filmkönyvek - Új Palatinus-Könyvesház Kft., Bp., 2003.
) p. 363

Magyar Bálint: A SVÉD FILM LELKE
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 38. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1969.) p. 279

Magyar Bálint: AZ AMERIKAI FILM
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1974.) p. 419 (+ p. LXXX [képanyag])

MAKK KÁROLY - Egy filmrendező világa
(Noran Könyvkiadó, Bp., 2006.) p. 336

Mándy Iván - Sándor Pál: SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL
(Ötlettől a filmig - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1980.) p. 317

Máriássy Félix - Máriássy Judit: IMPOSZTOROK
(Ötlettől a filmig - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1970.) p. 246

Margitházi Beja: AZ ARC MOZIJA - Közelkép és filmstílus
(Koinonia Kiadó, Kolozsvár, 2008.) p. 284

Marx József: A KÉTDIMENZIÓS EMBER - A játékfilm dramaturgiája
(Vince Kiadó, Bp., 2003.) p. 298

Máté Judit: MONICA VITTI
(Szemtől Szemben - Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1985.) p. 244.

Mátyás Győző: A LÁTSZAT BIRODALMA - David Fincher mozija
(Gondolat Kiadó, Bp., 2009.) p. 230

May, Renato: A FILM FORMANYELVE
(ford.: Gaál István; kézirat; Filmművészeti Könyvtár 7. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1961.) p. 182

Megyeri Lili: RAINER WERNER FASSBINDER
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmintézet - Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1984.) p. 133

Mérei Ferenc: "... VETT A FÜVEKTŐL ÉDES ILLATOT." - Művészetpszichológia
(Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1986.) p. 250

Michalek, Boleslaw: KORUNK FILMMŰVÉSZETE
(ford.: Varsányi Mária; kézirat; Filmművészeti Könyvtár 48. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1974.) p. 230

Mitry, Jean: A FILM ESZTÉTIKÁJA ÉS PSZICHOLÓGIÁJA I. kötet: A struktúrák
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 35. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1968.) p. 370

Mitry, Jean: A FILM ESZTÉTIKÁJA ÉS PSZICHOLÓGIÁJA II. kötet: A formák
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 51. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1976.) p. 475

Mitry, Jean: Sz. M. EIZENSTEIN
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 1. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1960.) p. 139

Mohás Sándor (szerk.) - Palotai János: FILMKALAUZ - az iskolai oktatáshoz, neveléshez
(jegyzet; II. Ráckóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium, Bp., 1997.) p. 246
[ A kötet a következő filmek részletes elemzéseit tartalmazza: Emberek a havason / Hannibál tanár úr / Szegénylegények / Apa - egy hit naplója / Hideg napok / Feldobott kő / A tanú / Szerelem / Régi idők focija / Jutalomutazás / Amerikai anzix / Családi tűzfészek / A kis Valentino / Vasárnapi szülők / Mephisto / Psyché és Nárcisz / Megáll az idő / Könnyű testi sértés / Az én XX. századom / Vattatyúk / Aranypolgár / Országúton / A hetedik
pecsét / Hamu és gyémánt / Egy csepp méz / Napfogyatkozás / Fekete Péter / A csend / Hurrá, nyaralunk / Bolond Pierrot / Szigorúan ellenőrzött vonatok / Ragyogj, ragyogj, csillagom / A burzsoázia diszkrét bája / A szabadság fantomja / Paszportál / Etűdök gépzongorára / Sztalker / Öt este / Villanás a víz felett / Popeye / Sörgyári capriccio / A dolgok állása / Hideglelés / A rajzoló szerződése / E. T. / Kölyökbanda / Barátom, Ivan Lapsin / Brazil / Rövid film a szerelemről / Kőzápor ]

Molnár Gál Péter: TÖRŐCSIK MARI
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1980.) p. 102

Molnár István (szerk.): A PATYOMKIN HULLÁMVERÉSE
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 34. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1967.) p. 212

Molnár István (szerk.): ÍRÁSOK A SZOVJET FILMMŰVÉSZETRŐL
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1962.) p. 331

Morin, Edgar: AZ EMBER ÉS A MOZI
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 53. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1976.) p. 343

Mudrák József - Deák Tamás: MAGYAR HANGOSFILMLEXIKON 1931-1941
(Attraktor Kft., Máriabesenyő - Gödöllő, 2006.) p. 384

Muhi Klára: HERSKÓ JÁNOS - interjúkötet
(Korona Könyvkiadó, Bp., 2006.) p. 265

Muhi Klára - Perlaki Tamás: FEDERICO FELLINI
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1983.) p. 123

Muhi Klára - Perlaki Tamás: WERNER HEZOG
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1986.) p. 150

Muhi Klára - Perlaki Tamás: WIM WENDERS
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1990.) p. 189

Murai András: FILM ÉS KOLLEKTÍV EMLÉKEZET - Magyar múltfilmek a rendszerváltozás után
(Savaria University Press, Szombathely, 2008.)

Murch, Walter: EGYETLEN SZEMPILLANTÁS ALATT - Gondolatok a filmvágásról
(Szerzőifilmes Könyvtár 1. kötet - Francia Új Hullám Kiadó, Bp., 2010.) p. 112

Nádasy László: FÁBRI ZOLTÁN
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1974.) p. 85

Nagy Imre, dr.: MÓDSZERTANI LEVÉL'A MOZGÓKÉP ÉS A FILMALKOTÁS' CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ KAPCSOLÓDÓ FILMIDÉZETEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL
(jegyzet; Baranya Megyei Pedagógiai Intézet, Pécs, 1990.)

Nagy Zsolt (szerk.): TARANTINO ELŐTT 1. - Tömegfilm a nyolcvanas években
(Membrán könyvek - Új Mandátum Könyvkiadó, Bp., 2000.) p. 239

Naldini, Nico: PASOLINI ÉLETE
(Életek és Művek; Európa Könyvkiadó, Bp., 2010.) p. 488

Nánay István: A MAGYAR TELEVÍZIÓMŰVÉSZET 1957-1977
(Magyar Televízió, Bp., 1978.) p. 169 (+ p. XXIV [képanyag])

Nemes Károly: ALEKSZANDR MITTA / GLEB PANFILOV / ANDREJ TARKOVSZKIJ
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1977.) p. 85

Nemes Károly: ALFRED HITCHCOCK
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1984.) p. 87

Nemes Károly: A FILM A MŰVÉSZETEK KÖZÖTT
(kézirat; Filmamatőrök Kiskönyvtára 7. kötet - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1973.) p. 39

Nemes Károly: A FILM, MINT MŰVÉSZET
(Tevan Kiadó, Békéscsaba, 1994.) p. 281

Nemes Károly: A FILM MŰVÉSZI NYELVÉNEK FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE
(Uránusz Könyvek 6. kötet - Uránusz Kiadó, Bp., 1999.) p. 160

Nemes Károly: A FILMELMÉLET VÁLTOZÁSAI
(Akadémiai Kiadó, Bp., 1981.) p. 162

Nemes Károly: A FILMMŰVÉSZET ESZTÉTIKAI LÉNYEGE
(Uránusz Könyvek 7. kötet - Uránusz Kiadó, Bp., 1999.) p. 164

Nemes Károly: A FILMMŰVÉSZET FEJLŐDÉSE
(kézirat; MOKÉP - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1979.) p. 285

Nemes Károly: A FILMMŰVÉSZET FEJLŐDÉSI VÁZLATA (1895-1972)
(kézirat; Filmamatőrök Kiskönyvtára 8. kötet - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1974.) p. 70

Nemes Károly: A FILMMŰVÉSZET ÚTJÁN - Tanulmányok
(Elvek és utak - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1968.) p. 462

Nemes Károly: A FILMMŰVÉSZETI AVANTGARDE TÖRTÉNETE
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 46. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1973.) p. 456
[ A kötet átdolgozott formában Realizmus és kísérletezés a filmművészetben címmel jelent meg 1974-ben. ]

Nemes Károly: A FILMTÖRTÉNET ALAPJAI
(kézirat; Filmbarátok Kiskönyvtára 3. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1970.; második kiadás: 1971.) p. 206

Nemes Károly: A MAGYAR FILM ÚTJA
(Uránusz Könyvek 8. kötet - Uránusz Kiadó, Bp., 1999.) p. 134

Nemes Károly: A MAGYAR FILMMŰVÉSZET TÖRTÉNETE 1957 ÉS 1967 KÖZÖTT
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 56. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1978.) p. 723

Nemes Károly: A MAGYAR FILMMŰVÉSZET TÖRTÉNETE 1968 ÉS 1972 KÖZÖTT
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 60. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1979.) p. 331

Nemes Károly: A MAI MAGYAR FILM ÉS A VALÓSÁG
(Esztétikai Kiskönyvtár - Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1980.) p. 230

Nemes Károly: A MAI SZOVJET FILMMŰVÉSZET
(Esztétikai Kiskönyvtár - Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1969.) p. 294 (+ p. XXIV [képanyag])

Nemes Károly: A NYUGATI FILMMŰVÉSZET KONFLIKTUSA
(Esztétikai Kiskönyvtár - Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1971.) p. 274

Nemes Károly: A SZOVJET FILMELMÉLET TÖRTÉNETE
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 73. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1983.) p. 299

Nemes Károly: ELIA KAZAN
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1979.) p. 88

Nemes Károly: FILMTÖRTÉNET - A filmművészet fejlődésvonalának vázlata
(Teleschola, Bp., 2001.; változatlan utánnyomás: 2005.) p. 93

Nemes Károly: GRETA GARBO
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1984.) p. 98

Nemes Károly: HOGYAN NÉZZÜNK FILMET?
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1961.) p. 109

Nemes Károly: HOL TART A MAGYAR FILMMŰVÉSZET?
(Napjaink Kérdései - Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1971.) p. 158

Nemes Károly: JEAN-LUC GODARD
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1980.) p. 98

Nemes Károly: LEHETSÉGES-E KLASSZIKUS FILMALKOTÁS?
(Uránusz Könyvek 13. kötet - Uránusz Kiadó, Bp., 2002.) p. 152

Nemes Károly: LUIS BUNUEL
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1985.) p. 90

Nemes Károly: MIÉRT JÓK A MAGYAR FILMEK? - tanulmányok
(Elvek és utak - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1968.) p. 305

Nemes Károly: ORSON WELLES
(Szemtől Szemben - Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1977.) p. 229

Nemes Károly: PIER PAOLO PASOLINI
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1983.) p. 101

Nemes Károly: REALIZMUS ÉS KÍSÉRLETEZÉS A FILMMŰVÉSZETBEN -
A filmművészet kísérletező irányzatainak szerepe a filmművészeti realizmus megteremtésében

(Esztétikai Kiskönyvtár - Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1974.) p. 478
(A jelen mű a szerzőnek a Filmtudományi Intézetben folytatott kutatásainak összefoglaló, A filmművészeti avantgarde című tanulmánya nyomán készült.)

Nemes Károly: SODRÁSBAN... - A magyar film 25 éve - 1945-1970
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1972.) p. 253

Nemes Károly: TONY RICHARDSON
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1976.) p. 84

Nemes Károly: VALÓSÁG ÉS ILLÚZIÓ - Az európai népi demokráciák filmművészetének fejlődése
(Elvek és utak - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1971.) p. 509

Nemes Károly - Papp Sándor: A MAGYAR FILM 1945-1956 KÖZÖTT
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 65. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1980.) p. 250.

Nemeskürty István: A FILMMŰVÉSZET NAGYKORÚSÁGA
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1966.) p. 579 (+ p. XLVIII [képanyag])

Nemeskürty István: A FILMMŰVÉSZET ÚJ ÚTJAI
(Magvető Könyvkiadó, Bp., 1986.) p. 746

Nemeskürty István: A KÉPPÉ VARÁZSOLT IDŐ - A magyar film története és helye az egyetemes kultúrában, párhuzamos kitekintéssel a világ filmművészetére
(Magvető Könyvkiadó, Bp., 1983.) p. 798

Nemeskürty István: A MAGYAR FILM TÖRTÉNETE 1912-1963
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1965.) p. 334

Nemeskürty István: A MESEAUTÓ UTASAI - A magyar filmesztétika története 1930-1948
(Magvető Könyvkiadó, Bp., 1965.) p. 363

Nemeskürty István: A MOZGÓKÉPTŐL A FILMMŰVÉSZETIG - A magyar filmesztétika története 1907-1930
(Magvető Könyvkiadó, Bp., 1961.) p. 417

Nemeskürty István: FÁBRI ZOLTÁN - A képalkotó művész
(Szabad Tér Kiadó, Bp., 1994.) p. 276

Nemeskürty István: FEDERICO FELLINI
(Szemtől Szemben - Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1974.) p. 197

Nemeskürty István: GRIGORIJ KOZINCEV
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1981.) p. 68

Nemeskürty István: MAGYAR FILM 1939-1944 - Egész műsort betöltő játékfilmek
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 64. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1980.) p. 235

Nemeskürty István (szerk.): A FILM MA
(ford.: Fodor Gézáné, Gellért György, Fenyő Imre, Nemeskürty István és Zilahy Judit; Ma - Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1971.) p. 232

Nemeskürty István (szerk.): AZ ÉDES ÉLET - Forgatókönyvek I-II. kötet
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1970.) p. 703. + 485

Nemeskürty István - Karcsai Kulcsár István - Kovács Mária: A MAGYAR HANGOSFILM TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 1939-IG
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 50. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1975.) p. 651

Nemlaha György: JEAN GABIN
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1986.) p. 79

Nemlaha György: VITTORIO GASSMAN
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1986.) p. 117

Novák Zoltán: A FILMTEORETIKUS EIZENSTEIN - Tanulmányok, krónika, filmográfia
(Magyar Filmintézet, Bp., 1998.) p. 158

Novák Zoltán (szerk.): FILMESZTÉTIKAI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY I-II. kötet
(jegyzet; Eötvös Loránd Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar - Tankönyvkiadó, Bp., 1977.) p. 407 + p. 496

Nyerges András: MAGYAR FILMEK MOZIJA
(kézirat; Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1981.) p. 361

Nyizsnyij, V. B.: EIZENSTEIN RENDEZŐI ÓRÁIN
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 13. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1963.) p. 245

OXFORD FILMENCIKLOPÉDIA - A világ filmtörténetének kézikönyve
(Glória Kiadó, Bp., 1998.; második kiadás: 2004.) p. 896.

Páldy Tamásné - Péter Sándor (szerk.): A LATIN-AMERIKAI FILMMŰVÉSZET ANTOLÓGIÁJA
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 71. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1983.) p. 485.

Parcz Ferenc (szerk.): MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK KÖZÖTT - Pier Paolo Pasolini
(Új Mandátum - Montázs 2000., Bp., 1995.) p. 127

Pasolini, Pier Paolo: ERETNEK EMPIRIZMUS
(Osiris Kiadó, Bp., 2007.) p. 382

Pasolini, Pier Paolo: EGY HALOTT ÉNEKEI / CIANTS DI UN MUÉRT
(Emberhalász Könyvek - Új Mandátum Könyvkiadó, Bp., 1994.) p. 207

Pasolini, Pier Paolo: FORGATÓKÖNYVEK - Mamma Róma / Máté evangéliuma / Médeia
(Pier Paolo Pasolini-életműsorozat 3. kötet; Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2010.) p. 422

PIER PAOLO PASOLINI - "Megszervezni az átlényegülést"
(Ludwig Múzeum, Bp., 1995.) p. 46
[ A kiadvány Achille Bonito Oliva, Christa Steinle, Marco Vallora, Peter Weibel és Giuseppe Zigaina tanulmányait tartalmazza. ]

Patachich Iván: FILMHANG, FILMZENE
(kézirat; Filmamatőrök Kiskönyvtára 6. kötet - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1973.) p. 51

Pentelényi László - Zentay Nóra Fanni (szerk.): JLG/JLG - Jean-Luc Godard dicsérete, avagy a filmművészet önfelszámolása
(Szerzőifilmes Könyvtár 3. kötet; Francia Új Hullám Kiadó, Bp., 2012.) p. 542

Peternák Miklós: KÉPHÁROMSZÖG
(Ráció Kiadó, Bp., 2007.) p. 286

Peternák Miklós: ÚJ KÉPFAJTÁKRÓL
(Intermedia Könyvek - Balassi Kiadó, Bp., 1993.) p. 85

Peternák Miklós (szerk.): F. I. L. M. - A magyar avant-garde film története és dokumentumai
(Dosszié - Képzőművészeti Kiadó, Bp., 1991.) p. 352

Peternák Miklós (szerk.): VÉGTELEN KÉP - BÓDY GÁBOR ÍRÁSAI
(Pesti Szalon, Bp., 1996.) p. 404 (+ p. XVI [képanyag])

Pethő Ágnes: MÚZSÁK TÜKRE - Az intermedialitás és az önreflexió poétikája a filmben
(Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2003.) p. 327

Pethő Ágnes (szerk.): FILM. KÉP. NYELV
(Sapientia Könyvek - Bölcsészettudomány 50. kötet - Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2007.) p. 464

Pethő Ágnes (szerk.): KÉPÁTVITELEK - Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből
(Sapientia Könyvek - Bölcsészettudomány 2. kötet - Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002.) p. 398

Pethő Ágnes (szerk.): KÖZTES KÉPEK - A filmelbeszélés színterei
(Sapientia Könyvek - Bölcsészettudomány 18. kötet - Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2003.) p. 420

Pörös Géza: GÁBOR PÁL
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmintézet - Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1984.) p. 105

Pörös Géza: ILLUMINÁCIÓK - Krzysztof Zanussi filmjeiről
(Új Forrás Könyvek 7. kötet - József Attila Megyei Könyvtár - Új Forrás, Tatabánya, 1991.) p. 235

Pudovkin, Vszevolod I.: A FILMRENDEZŐ ÉS A FILMSZÍNÉSZ MŰVÉSZETE
(ford.: Háy Gyula és Mérei Ferenc; Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1965.) p. 259

Renoir, Jean: ÉLETEM ÉS FILMJEIM
(Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 2006.) p. 395

Riefenstahl, Leni: EMLÉKEIM 1902-1945
(Nagyvilág Kiadó, Bp., 2003.) p. 422

Rocca, Giuseppe - Rulli, Stefano: Prima di scrivere una sceneggiatura cinematografica / MIELŐTT FILMFORGATÓKÖNYVET ÍRNÁNK...
(Istituto Italiano di Cultura, Bp., 2000.) p. 159

Rodley, Chris (szerk.): DAVID LYNCH - Írások, beszélgetések
(Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 2003.) p. 351

Romm, Mihail: JEGYZETEK A FILMRŐL - Portrék, esszék, cikkek
(ford.: Koroknai Zsuzsa; Elvek és Utak - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1968.) p. 438

Rosselli, Alessandro: AMIKOR A CINECITTÁ MAGYARUL BESZÉLT - Magyarok az olasz filmművészetben (1925-1945)
(jegyzet; Szegedi Tudományegyetem - BTK - Olasz Tanszék, Szeged, 2005.) p. 178

Rotha, Paul: A DOKUMENTUMFILM
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 4. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1961.) p. 266

Sadoul, Georges: A FILMMŰVÉSZET TÖRTÉNETE
(Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1959.) p. 610

Sadoul, Georges: CHARLIE CHAPLIN FILMJEI ÉS KORA
(Művelt Nép Kiadó, Bp., 1956.) p. 187

Sándor Tibor: ŐRSÉGVÁLTÁS - A magyar film és a szélsőjobboldal a harmincas-negyvenes években (Tanulmányok, dokumentumok)
(Filmkultúra-Könyvek - Magyar Filmintézet, Bp., 1992.) p. 199

Schrader, Paul: A TRANSZCENDENTÁLIS STÍLUS A FILMBEN - Ozu / Bresson / Dreyer
(Szerzőifilmes Könyvtár 2. kötet - Francia Új Hullám Kiadó, Bp., 2011.) p. 194

Sklovszkij, Viktor: EIZENSTEIN
(Progressz - Gondolat Könyvkiadó, Moszkva - Budapest, 1977.) p. 373

Sklovszkij, Viktor: FILMKÖZELBEN
(Gondolat Könyvkiadó - MOKÉP, Bp., 1987.) p. 264

Sneé Péter: A NYOLCVANAS FILMEK
(ABC Szamizdat Kiadó, Bp., 1990.) p. 148

Sontag, Susan: A PUSZTULÁS KÉPEI
(Modern Könyvtár 215. kötet - Európa Könyvkiadó, Bp., 1971.) p. 333

Szabó D. Pál (szerk.): MINDEN IDŐK 12 LEGJOBB FILMJE - Tanulmányok és dokumentumok a druxellesi nemzetközi filmversenyről I-II. kötet
(kézirat; Bruxelles 1958 - A világ 12 legjobb filmje - Filmművészeti Szakosztály, Bp., 1960-62.) p. 363
[ a II. kötet tartalma: "A versenyben részt vett filmek rendezőinek névsora és a kapott szavazatok száma" ]

Szabó Gábor: FILMES KÖNYV - Hogyan kommunikál a film?
(Ab Ovo Kiadó, Bp., 2002.) p. 159

Szabó György: A MAGYAR FILM 1973-1977 KÖZÖTT
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 63. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1980.) p. 292

Szabó György: GAÁL ISTVÁN
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1977.) p. 101

Szabó Z. Pál: LÁZADÁS A HALÁL ELLEN - Salvador Dali - Luis Bunuel: Andalúziai kutya
(Áron Kiadó, Bp., 2003.) p. 168

Szalay Károly: A FILMKOMIKUM ANATÓMIÁJA
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 33. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1967.) p. 239
[ a kötet teljes anyagát tartalmazza a szerző A geg nyomában 1. című kötete ]

Szalay Károly: A GEG NYOMÁBAN
(Magvető Könyvkiadó, Bp., 1972.) p. 422
[ a kötet Fejezetek a filmvígjáték történetéből című fejezetét a szerző A geg nyomában 1. című kötete is tartalmazza ]

Szalay Károly: A GEG NYOMÁBAN 1. kötet: A filmkomikum anatómiája / Fejezetek a filmvígjáték történetéből
(Szalay Károly-életműsorozat 1. kötet - Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Bp., 2006.) p. 313

Szalay Károly: CHAPLIN
(Szemtől Szemben - Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1978.) p. 309

Szalay Károly: JACQUES TATI
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1981.) p. 104

Szalay Károly: MAI MAGYAR FILMVÍGJÁTÉK - Beteljesülések és elszalasztott lehetőségek
(Gyorsuló idő-sorozat - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1978.) p. 195

Szekfű András: FÉNYES SZELEK, FÚJJÁTOK - Jancsó Miklós filmjeiről
(Magvető Könyvkiadó, Bp., 1974.) p. 396

Karafiáth [Szekfű] András: FILMESZTÉTIKAI VÁZLAT
(kézirat; Filmamatőrök Kiskönyvtára 1. kötet - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1969.) p. 36

Szilágyi Erzsébet (szerk.): AZ EMBER-LÉPTÉK - Ember Judit portréja
(Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó - Kodolányi János Főiskola, Bp., 2003.) p. 346

Szilágyi Gábor: A FILM FOGALMA - A sajátság természetrajza
(100 éves a mozi - Magyar Filmintézet, Bp., 1995.) p. 340

Szilágyi Gábor: A MAI MAGYAR TÁRSADALOM FILMEN 1957-1972 - Viselkedésminták és konfliktusok
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 54. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1977.) p. 277

Szilágyi Gábor: ELEMI KÉPTAN ELEMEI - Az álló- és a mozgófényképről
(Magyar Filmintézet, Bp., 1999.) p. 570

Szilágyi Gábor: ÉLETJEL - A magyar filmművészet megszületése 1954-1956
(Magyar Filmintézet, Bp., 1994.) p. 603

Szilágyi Gábor: FILM ÉS CSELEKMÉNY - A szöveg/cselekmény fogalma és modellálása a filmben
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 68. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1983.) p. 386

Szilágyi Gábor: TŰZKERESZTSÉG - A magyar játékfilm története 1945-1953
(Magyar Filmintézet, Bp., 1992.) p. 356

Szilágyi Gábor (szerk.): A NÉPSZERŰ-TUDOMÁNYOS FILM - Történeti és műfaji kérdések - antológia
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 66. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1981.) p. 575

Szilágyi Gábor (szerk.): CHRISTIAN METZ - Válogatott tanulmányok
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 55. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1978.) p. 418

Szilágyi Gábor (szerk.): COHEN-SÉAT ÉS A FILMOLÓGIA - Válogatott tanulmányok
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 67. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1983.) p. 384

Szőnyi Klára (szerk.): TÖLTŐTOLLAM A KAMERA I-II. kötet
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 37. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1969.) p. 219 + 207

Szőts István: SZILÁNKOK ÉS GYALUFORGÁCSOK - Egybegyűjtött írások
(Osiris Kiadó, Bp., 1999.) p. 441

Tarján Tamás: BESSENYEI FERENC
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1983.) p. 97

Tarkovszkij, Andrej: A MEGÖRÖKÍTETT IDŐ
(Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 1998.; második kiadás: 2002.) p. 243

Tarkovszkij, Andrej: NAPLÓ
(Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 2002.) p. 614

Tóbiás Áron: KORDA SÁNDOR
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1981.) p. 121

Tóbiás Áron (szerk.): FILMKÖNYVEK KÖNYVE - Magyar nyelvű filmszakirodalom
(kézirat; Filmbarátok Kiskönyvtára 4. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1969.) p. 180

Tóth Klára: DON QUIJOTE KÖPENYÉBEN - Pályakép és dokumentumok B. Nagy Lászlóról
(Filmesek Kiskönyvtára - Novella Könyvkiadó, Bp., 2004.) p. 193

Tóth Klára: ELEM KLIMOV
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1988.) p. 143

Tóth Róbert: HOGYAN ÍRJUNK KÖZÖNSÉGFILMET - Klasszikus filmdramaturgia Bartóktól Bohron át Buddháig
(MTFSZ - Magyar Televíziós- és Filmművészeti Szövetség, Bp., 2008.) p. 360

TRUFFAUT / HITCHCOCK - készült Helen Scott közreműködésével
(Magyar Filmintézet - Pelikán Kiadó, Bp., 1996.) p. 248

Truffaut, François: ÖNVALLOMÁSOK A FILMRŐL
(Osiris Könyvtár - Osiris Kiadó, Bp., 1996.) p. 435

Újhelyi Szilárd, dr.: "A BUDAPESTI 12"
(kézirat; Filmbarátok Kiskönyvtára 6. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1971.) p. 79

Vajdovich Györgyi - Varga Zoltán: A VÁMPÍRFILM ALAKVÁLTOZATAI
(Áron Kiadó - Meridián-2000 Kiadó, Bp., 2009.) p. 336.

Varga Anna: AZ 1910-ES ÉVEK OROSZ NÉMAFILM-KULTÚRÁJA
(Eszélet Kiadkönyvtár - L'Harmattan Kiadó, Bp., 2011.) p. 325

Varga Csaba: FILM ÉS STORY BOARD
(Árnyékvilág sorozat I. kötet - Minores Alapítvány, Bp., 1998.) p. 237

Veress József: GRIGORIJ CSUHRAJ
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1978.) p. 81

Veress József: KÉTSZÁZ FILM
(Magvető Könyvkiadó, Bp., 1969.) p. 623
[ A kötet a következő filmek részletes elemzéseit tartalmazza:
I. fejezet: Klasszikus némafilmek: Patyomkin páncélos / Október / Régi és új / Az anya / Szentpétervár végnapjai / Dzsingisz kán utódja / Arzenál / A föld / A cár utolsó alattvalója / Türelmetlenség / Gyilkos arany / Aranyláz / A generális / Jeanne d'Arc / Dr. Caligari / Az utolsó ember;
II. fejezet: A hangosfilm diadalra jutása: Út az életbe / Csapajev / Cirkusz / Nagy Péter / Viharos alkonyat / Sivatagi tizenhármak / Makszim-trilógia / Jégmezők lovagja / Gorkij-trilógia
/ Egy évezred Mexikóban / Nagyvárosi fények / Krisztina királynő / Robin Hood / Hófehérke és a hét törpe / Becsületből elégtelen / Hatosfogat / Egerek és emberek / A Notre Dame-i toronyőr / Aranypolgár / Párizsi háztetők alatt / A nagy ábránd / A pék felesége / Ködös utak / Mire megvirrad / Rembrandt / Extazis / A kék angyal / M - egy város keresi a gyilkost / Hyppolit, a lakáj / Tavaszi zápor / Halálos tavasz;
III. fejezet: Fegyverek közt sem hallgatnak a múzsák: Szivárvány / Rettegett Iván / A diktátor / Mrs. Miniver / Öt lépés Kairó felé / A hetedik kereszt / Megszállottság / Emberek a havason;
IV.
fejezet: Új témák, új sikerek a háború után: Bátor emberek / Luxustutaj / A Rumjanvec-ügy / Othello / A félkegyelmű / Don Quijote / A negyvenegyedik / Római vakáció / Egy amerikai Párizsban / Az Édentől keletre / Háború és béke / Van, aki forrón szereti / Királylány a feleségem / A félelem bére / Akinek meg kell halnia / A nagy hadgyakorlat / A nagybácsim / Késői találkozás / Hamlet / Moulin Rouge / Betörő az albérlőm / A gyilkosok köztünk vannak / Az alattvaló / A búcsú / A híd / Róma, nyílt város / Biciklitolvajok / Umberto D. (A sorompók lezárulnak) / Nincs béke az olajfák alatt / Róma 11 óra / Egy szélhámos vallomásai / A csavargó / Szürke fény / Egy nyáron át táncolt;
V. fejezet: A felszabadult magyar film két évtizede: Valahol Európában / Talpalatnyi föld / Budapesti tavasz / Körhinta / Hannibál tanár úr / Szakadék / Bakaruhában / Vasvirág / Ház a sziklák alatt / Angyalok földje / Oldás és kötés / Párbeszéd / Meztelen diplomata / Sodrásban / Húsz óra / A tizedes meg a többiek / Szegénylegények / Butaságom története / Hideg napok / Aranysárkány / Apa / Hogy szaladnak a fák!
/ Sikátor / Tízezer nap / A kőszívű ember fiai;
VI. fejezet: Modern törekvések a filmművészetben: Szállnak a darvak / Emberi sors / A béke első napja / Idegen gyermekek / Ballada a katonáról / Tiszta égbolt / A kutyás hölgy / Egy év kilenc napja / Békét az érkezőknek / Iván gyermekkora / Mi húszévesek / Élők és holtak / Jó napot, én vagyok / Moszkvai séta / Lenin Lengyelországban / Kifulladásig / Unokafivérek / Ilyen hosszú távollét / Zazie a metróban / Szerelmem, Hiroshima / Négyszáz csapás / Az igazság / Cléo 5-től 7-ig / Egy szobalány naplója / Marty / 12 dühös ember / Megbilincseltek / Aki szele
t vet / Legénylakás / Amerika, Amerika / Ítélet Nürnbergben / Egy krumpli, két krumpli / Szombat este és vasárnap reggel / A hosszútávfutó magányossága / Egy csepp méz / Pogányok ideje / Egy ember ára / A királyért és a hazáért / A domb / A csábítás trükkje / Válás olasz módra / Elcsábítva és elhagyatva / Mamma Róma / A párduc / A méhkirálynő / Szörnyetegek / Nápoly négy napja / Házasság olasz módra / A kiáltás / Az éjszaka / Országúton / Édes élet / 8 és 1/2 / Csatorna / Hamu és gyémánt / Kancsal szerencse / Egy nő a hajón / Máter Johanna / A fáraó / A halál neve Engelchen / Limonádé Joe / Üzlet a korzón / Egy szöszi szerelme / Találkozások / A baracktolvaj / Elloptak egy bombát / A vihar kapujában / A kopár sziget / Egy kerékpáros halála / Élektra / Zorba, a görög / Drága John / A nap vége / A csend / Az algíri csata;
VII. fejezet: Bestseller, szuper, horror, kommersz, giccs és vidéke: Kleopátra / Elfújta a szél / 80 nap alatt a föld körül / Madarak / Csodálatos vagy, Júlia / Phaedra]

Veress József: KOVÁCS ANDRÁS
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1980.) p. 140

Veress József: MIHAIL ROMM
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1977.) p. 115

Veress József: NYIKITA MIHALKOV
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1986.) p. 86

Vernet, Marc: A HIÁNY ALAKZATAI - A láthatatlan és a mozi
(Apertúra Könyvek 2. kötet; Pompeji Kiadó, Szeged, 2010.) p. 202

Vertov, Dziga: CIKKEK, NAPLÓJEGYZETEK, GONDOLATOK
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 45. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1973.) p. 384

Vincze Lajos (szerk.): A MEGRAGADOTT IDŐ - Szovjet filmtanulmányok
(Elvek és Utak - Magvető Könyvkiadó, Bp., 1973.) p. 430

Vörös Éva (szerk.): 24 FILMREMEK II. kötet: "A MANNHEIMI 12" - Útmutató a klasszikus filmek világában
(kézirat; Filmbarátok Kiskönyvtára 2. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1968.) p. 123.

Wajda, Andrzej: A FILM ÉS MÁS HÍVSÁGOK
(Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 2002.) p. 339

Wajda, Andrzej: VISSZAFORGATÁS
(Kelenföld Kiadó, Bp., 1990.) p. 122

Zalán Vince: FEJEZETEK A DOKUMENTUMFILM TÖRTÉNETÉBŐL
(kézirat; Filmművészeti Könyvtár 70. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1983.) p. 355

Zalán Vince: MAKK KÁROLY
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1977.) p. 106

Zalán Vince (szerk.): ALFRED HITCHCOCK - Írások, beszélgetések
(Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 2001.) p. 379

Zalán Vince (szerk.): BÓDY GÁBOR EGYBEGYŰJTÖTT FILMMŰVÉSZETI ÍRÁSOK I. kötet
(Akadémiai Kiadó, Bp., 2006.) p. 456

Zalán Vince (szerk.): CARISSIMO SIMENON - MON CHER FELLINI - Federico Fellini és Georges Simenon levelezéséből
(Osiris Zsebkönyvtár - Osiris Kiadó, Bp., 2001.) p. 123

Zalán Vince (szerk.): EJZENSTEJN A MŰVÉSZET FORRADALMÁRA
(ford.: Berkes Ildikó; kézirat; Filmművészeti Könyvtár 47. kötet - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1973.) p. 314

Zalán Vince (szerk.): FEJEZETEK A FILMESZTÉTIKÁBÓL
(kézirat; Kép - Mozgókép - Kultúra [Filmamatőrök Kiskönyvtára-sorozat folytatása] 2. kötet - Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1983.) p. 292

Zalán Vince (szerk.): FILMRENDEZŐPORTRÉK - Kortársaink a filmművészetben
(Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 2003.) p. 408

Zalán Vince (szerk.): GAÁL ISTVÁN KRÓNIKÁJA
(Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 2000.) p. 476

Zalán Vince (szerk.): KRZYSZTOF KIESLOWSKI - Önéletrajz Danusia Stock gondozásában
(Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 1996.) p. 262

Zalán Vince (szerk.): MAGYAR FILMRENDEZŐPORTRÉK
(Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 2004.) p. 357

Zalán Vince (szerk.): MICHELANGELO ANTONIONI - Írások, beszélgetések
(Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 1999.) p. 503

Zalán Vince (szerk.): RAINER WERNER FASSBINDER - Írások, beszélgetések
(ford.: Györffy Miklós és Orosz Magdolna; Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 1996.) p. 338

Zalán Vince (szerk.): SZÖVEGGYŰJTEMÉNY A FILMESZTÉTIKA TANULMÁNYOZÁSÁHOZ
(kézirat; Filmamatőrök Kiskönyvtára 11. kötet - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1975.) p. 192

Zalán Vince (szerk.): TAVASZ ÉS NYÁR KÖZÖTT - A cseh és szlovák "új hullám" antológiája
(Budapest Film - Héttorony Könyvkiadó, Bp., 1990.) p. 202

Zalán Vince (szerk.): WIM WENDERS - Írások, beszélgetések
(Osiris Könyvtár: Film - Osiris Kiadó, Bp., 1999.) p. 450

Zanussi, Krzysztof: FILMMONTÁZS AZ AMATŐR FILMEZÉSBEN
(kézirat; Filmamatőrök Kiskönyvtára 13. kötet - Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1978.) p. 64

Zapponi, Bernardino: AZ ÉN FELLINIM - Erős és gyenge, dühös és szelíd, öreg és infantilis az ember és a rendező forgatókönyvírója elbeszélésében
(Világsiker - JLX Kiadó, 2003.) p. 189 (+ p. XII [képanyag: Fellini erotikus rajzai])

Zay László: HUSZÁRIK ZOLTÁN
(Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben - Magyar Filmintézet - Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp., 1984.) p. 127

Zorkaja, N.: ARCKÉPEK - Kulesov / Eisenstein / Protazanov / Rajzman / Romm / Csurhaj / Hucijev
(ford.: Köves Erzsébet; Gondolat Könyvkiadó - Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp., 1967.) p. 303 (+ p. XXXII [kényanyag])

Zöldi László: HŐMÉRŐ A KULTÚRA FENEKÉBE - Fassbinder különös élete és halála
(Budapest Film, Bp., 1991.) p. 100

Zsugán István: SZUBJEKTÍV MAGYAR FILMTÖRTÉNET 1964-1994
(Osiris - Századvég Kiadó, Bp., 1994.) p. 764

 

Filmművészeti témájú könyvsorozatok:

Apetúra Könyvek (Pompeji Kiadó)

Filmamatőrök Kiskönyvtára

Filmbarátok Kiskönyvtára

Filmbarátok Kiskönyvtára - Kortársaink a filmművészetben

Filmművészeti Könyvtár

Mozinet-könyvek

Osiris Könyvtár: Film

Ötlettől a filmig (Magvető)

Palatinus Filmkönyvek

Pier Paolo Pasolini-életműsorozat (Kalligram)

Szerzőifilmes Könyvtár (Francia Új Hullám)

Uránusz Könyvek: Film

 

A szegényes hazai filmes könyvkiadás kiegészítésére ajánljuk figyelmükbe az alábbi folyóiratokat:

FILMKULTÚRA (1960-1996 között megjelent évente átlagosan hatszor, azóta rendszertelen, on-line szakfolyóirat)
Megjegyzés: A félreértések elkerülése végett: 2010-től már teljesen ilyen név alatt jelent meg az Örökmozgó Filmmúzeum "havilapja" a színvonaltalan, kommersz Muszter, de ennek semmi köze az eredeti Filmkultúrához!

FILMSPIRÁL - a Magyar Nemzeti Filmarchívum tudományos szakfolyóirata (volt). 1992-ben indult, ebben az évben azonban csak egyetlen egy szám jelent meg.
1996-ban újjáéledt, Szilágyi Gábor főszerkesztősége alatt virágzott. A főszerkesztő tragikus halála után 2002-2004 között csak néhány szám még megjelent. Azóta "szünetel".
A beharangozott 34. szám várható megjelenési időpontja is bizonytalanná vált...

FILMTUDOMÁNYI SZEMLE - filmelméleti és filmtörténeti szakfolyóirat (1972 és 1983 között megjelent évente átlag négyszer)

FILMVILÁG - (1958-1979 között kéthetente jelent meg, azóta havonta jelenik meg)

METROPOLIS - filmelméleti és filmtörténeti szakfolyóirat (1996-tól negyedévente jelenik meg)

PRIZMA - filmművészeti szakfolyóirat (2009-től negyedévente jelenik meg)

 

[Összeállította: Pentelényi László 2000-2013 között]

 

A listán piros színnel jelölt köteteket keresem megvételre (fuhkiado@gmail.com).
Valamint kiemelt áron megvenném még az alábbi folyóiratszámokat:
Külföldi Filmhírek 79/[3db minta] 80/37 81/2, 21-22, 29-30, 40, 46, 49-50 82/2-3, 5-6, 11, 13, 15, 19, 21-25, 34-36, 40, 43, 49 83/[1/2]-4, 9-13, 15-20, 22-24, 26-27, 31-45, 47, 49-52 84/4, 12, 20, 24, 35, 48 85/1-2, [8/9]-11, 27, [34/35], 44-46 86/23, 36-37 87/12, 50.

Filmkörkép 88/1, 4, 12. 89/14-15, 18, 21-22, 25-26.
Nemzetközi Filmtájékoztató 62/12-13, 18-20. 63/38-40. 42-43.
Filmvilág bibliográfia 66, 68, 69, 73.
Filmkultúra bibliográfia 64.
Magyar Játékfilmszemle katalógus 1-3, 6-8, 12, 14.
Filmkultúra 25. (64/júl.-aug.)