"Mivel a becstelen emberek összefognak, hogy egyesítsék erőiket, ezért a tisztességes embereknek is ugyanezt kell tenniük..." Gróf Leo N. Tolstoy

A Joe - Cella


< Page One >
***A fordítás szövegével kapcsolatban minden jog fenntartva***


 Mi is az a Joe cella:
A Joe féle energiacella egyszerűen 2, vagy több egymásba helyezett fém tartályt tartalmaz.
A tartályok fel vannak töltve speciálisan töltött és tisztított vízzel úgy, hogy a belső tartályperforáció révén lehetővé válik a víz szabad mozgása a belső és a külső tartályok között. A külső tartály elektromosan az akkumulátor anódjához (+), míg a belső tartály  az akkumulátor katódjához (-) van csatlakoztatva.
A külső tartály zárt leszámítva egy szájnyílást, amelyhez egy vékony cső van csatlakoztatva.
A vékony cső másik vége egy benzines motor karburátorának külső házába van becsatlakoztatva.
A gáz/energia a csövön keresztül kerül a karburátorba.
Az egész cellát, beleértve a csövet is elektromosan el kell szigetelni a motortól.
Eddig, ez meglehetősen egyszerű… 

Különböző tervek és tartályformák kerültek kerültek már megépítésre. Az eredeti és a legegyszerűbb verziónál, a két konténer hosszú csövekből kerül kialakításra, ahol a külső cső belsejében helyezkedik el a belső perforált cső. Ausztráliában legalább 14 jármű lett felszerelve különböző Joe energia cellával, melyeket mind üzemanyag, mind pedig külső akkumulátor töltés nélkül vezetnek. A motor, a radiátor és a kipufogócső elég hideg marad ahhoz, hogy megfagyjon a víz – vízcsere biztosítása a blokkban sebességváltó folyadékkal (- warranting replacing water in the block with transmission fluid).
Az időzítés beállítható 25 és 80 fok között, ami a motor típusától függ. Ez lehetővé teszi a motor egyenletes járását. Összehasonlítva a benzin üzemmel a motor teljesítménye megduplázódik.

A Joe energia cella nem magyarázható meg pusztán a hagyományos fizika segítségével. Még nem ismert pontosan, hogy mi is történik a hengerekben a beszívás és a robbanás alatt.
Itt ugyanis nincs benzin/levegő keverék a karburátor belsejében.
Úgy tűnik, hogy valamilyen módon a nullponti energia kerül kivonásra az éterből, ami a hengerbe belépő levegőt konvertálja át valamilyen általunk eddig nem ismert üzemanyaggá. A feltaláló azt állítja, hogy a folyamatot növeli a levegő energiája és frekvenciája (részemről én hajlamos vagyok hinni ebben annak implozív ereje miatt – ala Schauberger).

Egy létező benzinüzemű gépjármű saját áramforrásúvá történő átalakításához nem szükséges sem üzemanyag, sem pedig helyi elektromos hálózatról történő akkumulátortöltés.
A Joe energia cella beépítése messze a legegyszerűbb módosítást ajánlja számunkra. Szinte az egész motort békén lehet hagyni. Egy szeparált hevítőnek kell csupán biztosítania azt, hogy a motor hidegen is fusson. A jármű nem fog megrozsdásodni, és a festék sem fog oxidálódni.

Guy McCarthy biodinamikai perspektívából biztosította a Joe energia cella következő analízisét: A „Joe Cell” (leírás a Nexus magazinban, Aug-Sep ’98, pp. 43-46) egy elektromos berendezés, amely egy hétköznapi autó motorjának a karburátorához van csatlakoztatva. Képes hosszú ideig futni a leválasztott eredeti üzemanyagrendszer nélkül...
A biodinamika a természeti erők egyik tudománya, melyet a mezőgazdaság hívott életre Rudolf Steiner Ausztrál filozófus által.  

A „Joe Cell” története:
Egy Ausztrál férfi, aki csupán Joe „X” néven ismert, tervezett egy figyelemreméltó víz alapú energia cellát, amely üzemanyagként csupán a vizet hasznosítva lényegesen nagyobb energiát fejleszt, mint a benzin. Eredetileg autókba történő felhasználásra lett kifejlesztve, de szinte bármilyen olyan motorhoz felhasználható, amely alapban benzinnel működik (mint pl. motorkerékpárok, motorcsónak, fűnyíró, hordozható elektromos generátorok, etc.).
Az energia cella biztosítja az összes energiát, amely a motor működéséhez szükséges.
Miután egy Energia Cella már beépítésre került, és az megfelelően működik, az üzemanyag vonalat teljesen le lehet csatlakoztatni a rendszerről. Egy olyan motor, amelyik Joe Energia Cellával működik, nem hoz létre kipufogógáz mellékterméket, és nem melegszik.
Kipufogó melléktermék nélkül szükségtelenné válnak a szennyezőanyag kontroll berendezések. Mivel a motor hidegen fut, ezért nincs szükség hűtőrendszerre, viszont a hengereket körülvevő víz átveheti eme szerepet, lehetővé téve ezt a jelenséget. 

Meglepő, de az Energia Cella nem meríti ki a vizet működése alatt. A víz mint katalizátor játszik csupán szerepet az energia eme különleges formájának környezeti atmoszférából motorba történő átvitele során. A víz ezért nem fogy a folyamatban. Az összes külső jelből úgy tűnik, hogy a motor az implózió elvén (negatív robbanás) működik ezzel a cellával.
A jelenség széles körben kutatott, illetve találmányokban rögzített Viktor Schauberger, Walter Russell, John Worrall Kelly és mások által.

A következő tulajdonságokat figyelték meg az Implózió (negatív robbanás) jelensége esetén:

1. Az energia szívóerőként manifesztálódik és nem egy robbanás erejeként.
2. Implózió jelenlétében, a környezeti hőmérséklet jobban csökken, mint expanzió esetén, amihez egy Anomália Pont van rendelve. Víz esetében ez az anomália pont 4°C.
3. Az ellenállás és a súrlódás hiánya.
4. A katalizátor közeg megfelelő sebességénél (víz, vagy levegő), a gravitáció megszűnik, és a motor, vagy az implózív energiát létrehozó berendezés levitálni fog.
5. Az erőmű elegendő energiát tud produkálni ahhoz, hogy fenntartsa magát, és folyamatosan tudjon működni.
6. Nincs kipufogott melléktermék.
7. Diamágneses anyagok szükségesek az implózióhoz. A diamágneses anyagok ellentétes tulajdonságokkal rendelkeznek a mágneses anyagokéhoz képest.
8. Például egy mágneses anyag párhuzamosan fog igazodni egy mágneses mező erővonalához, míg egy diamágneses fém (pl. vörösréz) derékszögben fog igazodni.  

A Joe Energia Cella közönséges anyagokból épül fel, melyeket könnyen be lehet szerezni.
Ezek a következők: rozsdamentes acél, gumi, víz (lásd anyagok).
Gyakorlatilag bárki, aki figyelmes és ügyel az építés és az illesztés részleteire, meg tudja építeni ezt a cellát.

Joe Cella kísérletek 1993-1997 között amatőr videóra lettek rögzítve Ausztráliában. Ezek a videó felvételek több mint 2 órás Joe-tól származó  kommentárt tartalmaznak az 1997-es Melbourne –ben megrendezett „Joe Műhely Szimpózium” idejéből.
A teljes videofelvétel hossza 5óra 15perc, amely két kazettán található. Az első szalag egy 1993-as lábjegyzettel indul, melyben Joe demonstrálja az ő korai cella design-ját, és megpróbálja elmagyarázni a jelenséget az akkori tudása szerint. A szalag ezután 1994-95 időszakkal folytatódik, melyben Joe demonstrálja a cella prototípusok műhelyében történő kialakítását, és közutakon futó olyan járműveket mutat be, melyek az ő energia celláival lettek ellátva.

Ezután következik az 1997-es Melbourne-ben megrendezett szimpózium, ahol a meglátogatja azokat a helyi műhelyeket, ahol a kísérletezők nem tudják elérni a helyes energia cella működést, és elmagyarázza nekik, hogy hogyan hozzák helyre az építési hibákat és kerüljék el a tévedéseket. A 2.szalag  folytatja a kísérletezőkkel folytatott műhely megbeszélést, és azután elvezet más személyek megjegyzéseihez, beleértve Les Banki –t, aki szintén elkészítette a saját különleges energia celláját , amely leginkább a hidrogén üzemanyagcellákon alapszik. A második szalag utolsó részében egy hírösszefoglaló található olyan free-energy berendezésekről, melyeket IAN Hacon mutat be egy 1997. Április 07.-én lebonyolított konferencián.

A „Joe jelenség” (The Joe Phenomenon) című könyv (melyet  Barry Hilton, mint jól ismert free energy kutató írt) a videokazettákkal együtt kapható. Ez részletesen kifejti a Joe cella építésével kapcsolatos megjegyzéseket és megfigyeléseket.  A könyvben Barry elmagyarázza, hogy miután látta az 1993-95 Joe video-kat, összeszedte a papírjait az energia celláról, és előadást tartott erről a témáról az 1996-os Ausztrál free energy konferencián. A konferencia előtt Barry megkísérelt kapcsolatba lépni Joe -val, de nem sikerült megtalálnia őt. Azonban miután a konferencia végetért Joe vette fel Barry -vel a kapcsolatot.
Joe elmondta telefonon Barry –nek, hogy nem rég látta egy másolatát Barry dolgozatának, amiben szeretne kijavítani néhány hibát a cella működésével kapcsolatban.

Barry nagyon megörült ennek az ajánlatnak. Az előkészületek után Joe meglátogatta Barry-t Melburne –ben és levezényelte a fent említett találkozót. Ezen látogatás alatt lehetőség nyílt arra, hogy tisztázódjanak a félreértések, illetve lehetővé tették Barry számára a Joe cella konstrukciós és illesztési paramétereinek pontos leírását.
Ennek eredményeként született meg Barry könyve, amely segít megvilágítani több olyan fontos tényezőt a Joe cella építésével kapcsolatban, melyet néha elég nehéz pontosan beazonosítani a video-ról, hacsak valaki nem szentel rendkívüli figyelmet annak, hogy mit is mondanak a szalagok.

1999-ben a Joe cella építő Alex Schiffer rukkolt elő egy brilliáns, kutatómunkával jól alátámasztott írással, melynek „Experimenter's Guide to The Joe Cell” (Kísérletezők Kézikönyve a Joe Cella építéséhez) volt a címe.
Alex könyve felemelte, és sokkal messzebb vitte a Joe Cella történetét ott, ahol Barry már abbhagyta azt. Alex alapos kutatómunkával feltárta az orgon energia jellemzőit: -a töltött vizet; -a kondenzátor effektust; -a különböző cella variációkat, anyagokat, illesztéseket, specifikációkat; -a mag átmérőjét a magasság arányában, -az elektrolíziseket; -a forgó mezőket, polaritásokat; -az „Y” faktort; -a motorhoz való illesztést, és számos más olyan jelenséget, amely kapcsolatban van a cellával, beleértve az építő érzelmi hozzáállását is.
A Kísérletezők Kézikönyve mutatja be a Joe cella működésének legtisztább magyarázatát, amit mind a mai napig láttam.

Joe, mint feltaláló, nem próbálta meg financiálisan kiaknázni megdöbbentő felfedezését, inkább úgy döntött, hogy ingyen továbbadja ezt az információt:
hogy hogyan lehet megépíteni ezt a hihetetlen Energia Cellát a nagyközönség hasznára.
Válaszul erre a hatalmas nagylelkűségre, Joe folyamatos zaklatás és fenyegetés célpontjává vált azért, hogy nyomást gyakoroljanak rá demonstrációinak leállítása érdekében.
A megfélemlítés végül sikerült, ezért Joe már nem demonstrál és nem is beszél az Energia cellájáról többé. 

Kicsit részletesebben, hogy mi is ez...
A Joe cella úgy használja a vizet, mint tároló közeget, amely, mikor egy bizonyos küszöbérték fölé töltődik, annyi további energiát gyűjt, amennyire a motornak éppen szüksége van.
A kezdeti energia nem merítődik ki, amikor a motor fut, de szét fog szóródni bizonyos feltételek mellett. Ez a biodinamikus éter egyik kulcsfontosságú tulajdonsága, amely több étert vonz magához, ha egyszer a lokális koncentráció elér egy bizonyos küszöbértéket.
Megfelelő határvonal (vagy tárolási feltételek) nélkül az étertöltés felépül és szétszóródik.

A motorban létrejövő mozgató reakció úgy tűnik, hogy nem más, mint az implózió (összerobbanás), mivel a gyújtás időzítésnek meg kell előznie a kompresszió ütemét. (Megjegyzem, hogy 80 fok az majdnem 2/3-a egy tipikus kompressziós (sűrítési) ciklusnak, amely összesen kb 135 fok egy 4 ütemű motorban.). Az implózió felfogható az „éter hirtelen kondenzációjaként” (besűrűsödéseként) is, amely szintén elképzelhető egy olyan mozgató reakcióként, amely létrehozza a villámokat és a mennydörgéseket az atmoszférában.
Ez tökéletesen összecseng Viktor Schauberger által kifejtett elmélettel – vagyis, hogy:
„mi rossz mozgást használunk – explóziót az implózió helyett – pontosan az ellenkező irányban haladunk, mint amerre menni kellene.”

A biodinamikai kutatók szerint a sűrűsödés (kondenzáció) nem más, mint egy olyan állapotváltozás, amikor a ritkább éterből egy kevésbé ritkábba jutunk, energiát kinyerve a folyamatból.

A biodinamika az éter 4 állapotával foglakozik, melyek ekvivalensek az antik filozófusok
4 őselemével:

- Hő Éter , amely azonos a Tűz elemmel
- Fény Éter, amely a Levegő elemmel azonos
- Hang Éter (vagy „kémiai éter”) a Víz elemnek felel meg
- Élet Éter ami a Föld elemmel azonos

A fizikai világban, az anyag arra törekszik, hogy magasabb potenciálról az alacsonyabb felé áramoljon. Ezen alapszik az entrópia, illetve a termodinamika II törvénye is. De az élő energiák éteri világában ennek pont az ellenkezője igaz. Az éter természeténél fogva magához vonz, és az alacsonyabb potenciálról a magasabb felé törekszik. Ez az amiért az élő organizmusok folyamatosan táplálékot és életerőt vonnak magukhoz, mialatt a világ többi része állítólag kimerül. Az éter behatol az anyagba, és az anyag hatást gyakorol az éterre. Ez a dinamikus kölcsönhatás nélkülözhetetlen az élethez a fizikai síkon.

Kedvező feltételek mellett az áramló éter kondenzációja (sűrűsödése) bekövetkezik:

Hő Éter     -   Fény Éter, felszabaduló energia, mint villámlás
Fény Éter  -   Hang Éter, felszabaduló energia mint mennydörgés
Hang Éter  -  Élet Éter, felszabaduló energia mint  biológiai megnyilvánulás

Visszaemlékezve a villámlás és a mennydörgés néha egymástól függetlenül bekövetkezik (mint hővillám, száraz villám, vagy égzengés), mialatt máskor ezek szorosan össze vannak kapcsolva. Bármilyen ésszerű magyarázatnak mind a két esetet figyelembe kell vennie. Tarthatatlan az az általános vélemény, mely szerint a mennydörgés és a villámlás a statikusan feltöltött levegőtömegek kisülése. Ilyen nagyságrendű statikus feltöltődés csak extrém száraz feltételek mellett jöhetne létre; a tipikus zivatar természetesen nem száraz.

A biodinamikus kutató bármikor rámutat egy olyan jól-definiált cumulus felhőre a nyár közepén, amely ideális éter energia kollektor. Óráról, órára növekszik, bőséges hő-étert von magához az atmoszférából, valamint por és nedvesség részecskéket. A felhő magát egyre magasabbra és magasabbra építi, élesen elhatárolva magát az ég többi részétől. Végül a felhő telítetté válik – sötétre színeződik és egy hatalmas viharfelhőt formál. Ennél a pontnál bárki, aki ismeri a szabad ég időjárásának jeleit, behúzódik valahová az eső elől. Hiszen tudják, hogy a heves zivatar bármelyik pillanatban kitörhet. (Most visszatérek az ismerős területre)

Feltételezhetjük, hogy a Joe cella erősen feltöltötté válik az éter energiája által, és ez a töltés áthaladva a karburátoron eljut az összes hengerhez a légbemeneteken keresztül.
Amikor a sűrítési ütem elkezdődik, a levegő térfogata el kezd csökkenni, előidézve ezzel az éter-töltés nagyobb koncentrációját. Hamarosan a levegő telítetté válik az éterrel. Ennél a pontnál a hengerben uralkodó feltételek hasonlatosak a viharfelhő belsejében uralkodó viszonyokhoz. A gyújtószikra, mely messze előrehaladt a sűrítési ütembe kerül (far advanced into the compression stroke), szolgálja az összesűrített éter kondenzációs reakciójának katalizációját. Tehát a légkeverék az összes hengerben átmegy egy strukturális változáson, ami nem kémiai jellegű,  a lendkerék szívás és nem égés révén kerül meghajtásra. Leszámítva a motorolajból, a motorból, illetve a hangtompítóból származó gőzök és nyomokban előforduló elemek kis mennyiségét, a kipufogógáz lényegében ugyanolyan minőségű, mint a felvett levegő.

Mivel a hő-éter a legelvontabb éter, annak kondenzációja hőcsökkenést vagy hő felhasználást eredményez. Ezért az implózió hideg folyamat, amely inkább hajlamos a hőt megkötni, mint felszabadítani azt. A Joe-cella egybehangzó megfigyelései alapján a motor mindig hidegen futott. Az égéssel ellentétben az implózió egy „élő” folyamat, és mint ilyen nem produkál sem felesleges hőt, sem pedig mellékterméket.

Mind a három Joe-cella kivitel koncentrikus, egymástól elszigetelt hengereken alapszik. Ez hasanló a klasszikus „orgon-akkumulátorhoz”, melyet Wilhelm Reich fedezett fel. Reich úgy találta, hogy a fémek hajlamosak vezetni az étert, mialatt az élő anyag annak lekötésére (elnyelésére) törekszik. Rétegezve a két anyagtípust, Reich egy irányított áramlást idézett elő az éterben. Az Orgon akkumulátor nem más, mint egy olyan hatoldalú doboz, amely változó anyagrétegeket tartalmaz fém és nem fémes anyagokból.

Az 1,5V-os akkumulátor beemelése a töltött állapot fenntartásához (és egy 12V-os annak létesítéséhez) egy érdekes variáció az orgon akkumulátor terveknél. Létezik egy olyan precedens ehhez az elgondoláshoz az elektro-gravitációs dokumentációban, ami csak az utóbbi években vált elérhetővé. (Lásd az Amerikai Légierő „elektrogravitációs Rendszerek” jegyzőkönyvét, amely 1995-ben lett felszabadítva, valamint T. Townsend Brown szabadalmait - See the USAF report "Electrogravitic Systems" that was released in 1995 as well as patents by T. Townsend Brown.). Az alap elgondolás az, hogy a töltött kondenzátor hajlandóságot mutat arra, hogy annak pozitív terminálja felé mozduljon. Ez a gondolat az éter hálószerű mozgásából következik, amely ellentétes irányú (pozitívtól a negatív felé). Tehát a statikus elektromos töltés stimulálja az éter áramlási irányát. A Joe-cella magába foglalja az éter hálószerű mozgását a pozitívtól a negatív töltött terminálok felé (vagyis a cella közepe és a motor felé). 

Az energia karburátor felé történő szállítása számos különböző vezetéken keresztül kivitelezhető, úgy mint műanyag, réz, alumínium és gumi csövek. A közös anyag ezekben a konfigurációkban a cső belsejében lévő levegő.  Ez megegyezik azzal a biodinamikai nézettel, hogy az oxigén egy kiváló hordozója az éteri erőknek (Emiatt mondják a termékeny talajról azt, hogy 50% levegőt tartalmaz).
A fém karburátorház vezeti az éteri energiát annak belső felületeihez, ahol a bejövő levegő abszorbeálja azt, és elszállítja azt a hengerek felé. Végezetül, a Joe-cella a lehetőségét ajánlja annak, hogy hogyan lehet átalakítani egy közönséges belsőégésű motort úgy, hogy az természetes éteri energiával működjön. Ez egy fontos iránya lehet a jövőbeli kutatásoknak.

A koncepció érvényesítése elérhető három lépésben:
1. Egy magas koncentrációjú éter töltés összegyűjtése.
Néhány ötlet ennek eléréséhez itt található:
"Geometric Energy Fields" at http://www.twelvestar.com/sourceworks/ amely magába foglal speciális instrukciókat a rezonáns éter berendezések építéséhez.

2. Az éter egy hirtelen stimulációja elektromos szikra által, és az implóziós hatás megmérése egy nyomástartó edényben.

3. Egymást követő implóziós események ismétlése egy kisméretű motoron laboratóriumi tesztelés céljából. 

Hogyan működtesd az autódat egy Joe cella segítségével:
(Joe cella kiterjesztése működő replikációkkal)
Ennek a rendkívül szokatlan technológiának és az azt körülölelő megdöbbentő állításoknak a magyarázata. Ez az új, üzemanyagmentes technológia elavulttá teszi a benzint és a dízelolajat, mialatt a motorok változtatása mostantól szükségtelenné válik...

Ha egy elhagyatott szigeten élnél, ahol sohasem lett volna lehetőséged találkozni a modern technika vívmányaival, mit gondolnál akkor, amikor legelőször látnál a saját szemeiddel olyan csodákat, mint amilyen egy vezeték nélküli telefonos kommunikáció, földi és légi utazás, vezetékes víz, és más efféle dolgok?
Azon állítás, hogy egy autó olyan energiával működjön, amely közvetlenül egy Joe cellából kerül kinyerésre, legalább olyan megdöbbentő lehet annak, aki napjaink legutóbbi technikai vívmányaiban járatos. Csupán már hallani erről túl sok ahhoz, hogy elhiggyük…

Képzelj el egy berendezést, amely kb. 5inch átmérőjű, valamint 10 inch hosszúságú, és egy csővel van hozzácsatlakoztatva a motorodhoz. A motorod jár, habár az üzemanyag vonal le van kötve róla. És nem csak hogy jár, hanem sokkal nagyobb teljesítményre képes, mint amikor az még benzinnel, vagy gázolajjal működött. Ezen kívül az autód valahogy reagál a gázpedálra, annak ellenére, hogy az üzemanyagvonalat már lekötötted a motorról. Ez, és ehhez hasonló kognitív jellemzők hatására hívják az emberek „élő cellának” ezt a berendezést, amely elavulttá teszi az üzemanyagok felhasználását, és kevesebb, mint 100$-ból megépíthető. Furcsa; nagyon furcsa – és egyben izgalmas is.

Néhány ember szerint az elektromosság kerül itt továbbításra. Mások a kigőzölgéssel kísérleteztek. És megint mások úgy hivatkoznak rá, mint egy frekvencia jellemzőre; melyet néha Orgon -nak hívnak. Az „Orgon” elnevezés Wilhelm Reich nevéhez fűződik még a XX.-ik század első éveiből.

Egyeseket arra késztet, hogy kihúzzák végre a fejüket a homokból, hiszen már nagy számú ember állítja, hogy sikeresen rekonstruálta ezt a jelenséget. Napjainkra az építési instrukciók már sokkal érthetőbbekké váltak, még több sikeres másolat megépítést eredményezve.

Add ehhez azoknak a személyeknek a beszámolóit, akiket életveszélyesen megfenyegettek, ha nem állítják le magukat, mint az Bill Willams esetében is történt 2006 április 11-én. Hasonló eltussolás kísérli meg napjainkban elfojtani a klímával és az ökológiával kapcsolatos aggodalmakat is. Úgy tűnik, hogy mivel a különböző üzemanyagokhoz jelentős érdekeltség fűződik, csak bonyodalom származik  a jelenség replikációjából, illetve az elért sikereik bejelentéséből. 

Azok az úttörők, akik évekig ezen a technológián dolgoztak, megérdemlik az elismerést találékonyságukért, amiért különböző dolgokat kipróbáltak, végig kitartóak voltak, és nem adták föl. Talán ezek a feltalálók kimozdítják ezt a jelenséget a ránehezedő nyomás hatása alól, mert úgy tűnik, hogy feje tetejére fogja állítani hagyományos fizikát.

Irányelvek a sikeres működéshez
Az ausztrál Peter Stevens 14 évet áldozott az életéből ennek a technológiának a tanulmányozására. Ő a V6GMH motorral rendelkező Ford Encovan -jába épített be egy Joe cellát. Segített Bill Williams –nek is, hogy teherautóját Joe cellával üzemeltethesse. Stevens boldog volt, ha bárkinek segíthetett a Joe cella építésben, és örömmel osztotta meg a világgal azt, amit megtudott, felhasználva az Internet adta lehetőségeket. A Joe cella alapvetően több koncentrikus rozsdamentes acél hengerből áll, melyek egyenlően kialakított térközökkel követik egymást úgy, hogy közöttük víz található.  Stevens a 3-1-6L típusú nem mágneses rozsdamentes acélt javasolja. A hengerek száma, átmérője és hosszúsága úgy tűnik, hogy nem döntő jelentőségű, noha az arányok és a megfelelő térközök igen.

Stevens szerint, az elgondolás az, hogy úgy kell polaritást képezni minden egyes hengeren, hogy azok a legmélyebb pontjuknál pozitívak legyenek a kűlső és negatívak a belső felületökön. Néhány olyan cella esetében, amelyik átereszt, vagy elveszíti töltését, a probléma orvosolható egy 1,5V-os elemmel, amely nem merül le a folyamat  alatt. Ennek csupán potenciál (poaritás) referencia szerepe van.. Stevens ezen kívül még megjegyezte, hogy ez az erősítő töltés úgy tűnik, hogy függ a hold ciklusoktól, de nem szükségképpen valamelyik holdfázistól.

A hengerek fedő és a csővezeték csatlakozásai elektromosan legyenek szigeteltek. Azonban a hagyományos szigetelő anyagok nem felelnek meg erre a célra hasonlóan ahhoz, mint ahogy a hagyományos elektromos folyamatoknál  jó szigetelő anyagok sem alkalmazhatók a nagyfeszültségű körökben.

Stevens olyan természetes gumit javasol szigetelőnek, amely mentes a különböző festékektől, illetve  más adalék anyagoktól, melyek úgy tűnik, hogy rövidrezárják, illetve megcsapolják a frekvenciákat. A középső henger úgy működik, mint a katódcső. Ott nincs olyan pozitív áram vezetés, amely a cellábol jönne. A cella töltődésének elkezdéséhez kb. 3-10 percre van szükség.
Stven azt mondja, hogy a középső katód elektrosztatikusan feltöltődik a fenéken lévő szigetelésről, és a cső közvetlen kontaktusban van annak külső felületével, és nincs összekötve egy olyan csavarral, amely beékelődne a katódból származó energia frekvenciái közé. A katód negatív kell, hogy legyen a külső felületén.

Stevens a katódcsövön egy kis megmunkálást javasol, melynek révén egy menetes csapot kell a cső végéhez védőgázas módszerrel hegeszteni. A ráhegesztett menetes csap azután lezárható az alapjánál szigetelő anyaggal. Alternatívaként a tömítőgyűrűk készülhetnek olyan anyagból, mint amilyenek a teflonkés vágódeszkák. Ez a ¾ inch (20mm) hézag szintén egy szikraköz a jármű testjéhez képest. Az illesztéknél felhasznált vegyület, Sikaflex-291 (marine-grade / tengerészeti-osztályú), amellel a vízzáró tömítést ki lehet alakítani a cella és a talapzat között. A menetes csap ezután már képes lesz megtartani az összes semleges csövet, illetve lehetővé fogja tenni az autó fülkéjéhez anyával történő rögzítését. Ne használj szilikont a tömítéshez. Összetörhet olyan szennyezést okozva ezzel, amely nehezen tisztítható (mert egy aktívszenes tisztítást igényel).

A cella belsejéből származó töltés elszállításra kerül a motorba egy 1/2inch (12mm) átmérőjű csövön keresztül. Ez a cső a cella külsejéhez van csatlakoztatva.  Pozitív potenciállal rendelkezik, és fontos, hogy mentes legyen bármilyen szennyeződéstől. A csővezetéknek legalább 4 inch távol kell lennie az olyan dolgoktól, mint a radiátor tömlők, üzemanyag vonalak, elektromos vezetékek, és AC vonalak. A csővezeték másik vége szinte bármilyen lezárással, vagy anyával csatlakoztatható a motorhoz. Fontos, hogy legyen elszigetelve egy ½, vagy ¾ inch hézaggal műanyag csövet használva úgy, hogy az távol tartsa a pozitív töltésű cellát a rövidzártól. Ha látod egy csavarnak a fejét a motor fedelén, használd ameddig a vonalad tiszta marad a fent említett motorban eredetileg bentlévő vezetékektől. Legyen kb.3/4 inch hézag a csővezetéked és a motorblokk között „szikra köz” céljából.  A csővezeték csatlakoztatható ahhoz a csavarhoz, amelyik a légtisztítót tartja a karburátoron. A cső csatlakoztatható a karburátor alatt a PCV –hez, ha vákuumot szeretnél használni.

Ez általában egy kiszámíthatatlan választ eredményez, és nagyon nehéz a beállítás.
Az időzítés beállítása kritikus, a 68-73 fok az, ami előnyös ezzel a konfigurációval.

Az egyik közkézen lévő videó bemutat egy járó motort, miközben Joe a nagyfeszültségű vezetéket mozgatja a gyújtógyertyáktól a motor mentén kb ½ inches (2,54cm) térközzel. Ott egy ív látható, amely a vezetéktől a motorblokk felé halad -- még a radiátor tömlőjébe, a légkondícionálóba, az üzemanyag vezetékekbe, és az akkumulátorállásokba, hogy megmutassa a keletkező szikra eltérő frekvenciájú. Az üzemanyagvezetéket nem feltétlenül kell lecsatlakoztatni, habár annak elzárása mindenképpen fontos. Stevens szerint ha az üzemanyag vezeték nincs lecsatlakoztatva, akkor az szétrombolja a motor hatékony járását. Azt is javasolja, hogy egy elektromos szolenoid ne kerüljön felhasználásra az üzemanyag vezetékben, mert a frekvencia, amit generál ellenkezik a folyamattal.

Az időzítés, amit a motor használ egy kissé szintén legyen speciális. „A vezérműtengelyen a kb. 80fok,  70fok-nál fut” mondja Stevens.

 

Ekkor jön a művelet utolsó lépése.
„A cella használatának elkezdéséhez áramtalanítani kell az összes komponenst -negatívtól pozitívig- először összeszereléskor, azután egyszer együtt. Töltsd fel a csövek szintjét. Mindig a negatívat csatlakoztatsd először a cellához. Azután a Joe cella külsején képezz ívet (arc) a pozitív 12volt DC-vel háromtól tíz perc ideig. Ekkor a motornak már válaszolnia kellene, és el kellene kezdenie elfogadni az energiát. Néhány tömítőanyag azonban abszorbeálhatja (elnyeli) az energiát, de arcing the crank with a brush action to flash positive then negative will often overcome the barriers. (de megszikráztatva a hajlatot egy kefe művelettel, hogy villanjon a pozitív azután a negatív, gyakran legyőzi az akadályokat. Győződj meg arról, hogy kellően hosszú-e a csavarhúzód, illetve, hogy tiszta-e a kezed, egy segítővel forgasd meg a motort az indító tekercs vezetékénél, csatlakoztasd le, ezután már minden tiszta. Csatlakoztasd a vezetékeket és boldog vezetést.”

 

A Joe cella méretezése:
Stevens szerint a Joe cella elkészíthető olyan kis méretben is, mint amilyen egy 35mm-es film tartálya, amely képes működtetni egy 30cm3-es sövényvágót. Egy két inch-es egységgel ultrakönnyű repülőgépet fog működtetni. Lent található egy fotó 5 vagy hat egyedi kialakítású egységről. 

Bill Williams replikációja:
Bill Williams teherautóját Joe cella segítségével működtette 2006 áprilisában. Nem sokkal később meglátogatta két ember április 11-én, akik azt mondták neki, hogy azonnal fejezze be az összes alternatív energetikai ténykedését. Ő ezt teljesítette, és megsemmisítette az összes laboratóriumi feljegyzését, …stb.  Lásd a történetet itt: A megfenyegetett Bill Williams. (2006.Ápr.13.)

 „Nekem van 9 fotóm Bill Williams cella alkatrészeiről egy robbantott nézetben, melyet elküldött számomra még az ő drámáját megelőzően. Ő ezeket vízuális segítségként küldte el számomra, hogy lássam miképpen kapcsolódnak az alkatrészek egymáshoz. Ez még a fent említett incidens előtti rendszeres levelezésünkből származik. Ezeket a fotókat Bill az aktuális cellájáról saját maga készítette. Tehát ez az egység az, amelyik működött. Ezek a képek mutatták meg számomra, hogy az egyedi alkatrészek hogyan néznek ki, illetve, hogy milyen az alján lévő hegesztés. A felső rész fel van csavarva. Erről sajnos már nincs meg a kép… Nem emlékszem hogy hová tehettem.”

 A cél az, hogy ez a technológia eljusson a nagynyilvánossághoz. Ha még nem vetted észre, minden esély meg van arra, hogy elérjük a 4.00$/gallon benzin árat – és talán az 5.00$ -os árszínvonalat is nyár közepére az Egyesült Államokban. Tehát - hölgyeim és uraim, elérkezett az idő, hogy tegyünk ez ellen valamit. Ha ez a Joe cella úgy működik, mint ahogyan azt gondoljuk, akkor nekünk már meg is van a válaszunk ezekre az abszolúte nevetséges benzin árakra. Dőlj hátra és nyeld le ezeket az üzemanyag árakat, vagy emeld fel végre a fenekedet, és próbálkozz ezzel a saját érdekében.

 A képek 2007 március 27.-én készültek

 
Hengerek egyesével elrendezve, a középső rúddal, és a fenéklemezzel fekszenek az aztal síkján.

 


A fenéklemez és alkatrészei összeszerelés előtt: fenéklemez, alátétek/szigetelő, anya, középső rúd.

 
A középső fémrúd az alátétgyűrűkkel távtartók/szigetelők helyzete illusztrálva, a fenéklemez nélkül, amely a kép baloldalán fekszik.

 
Az alátétlemez felerősítve agy anyával és a távtartó/szigetelő alátétgyűrűkkel.

 
fenéklemez a középső fémrúdhoz rögzítve.

 
Fenéklemez hozzáhegesztve a külső hengerhez.

 


Összeszerelt cella, buborék képződés.

 

Módosított Joe Cella éter energiát von ki a feltöltött vízből
A berendezés feltölti elektromosan és mágnesesen a vizet. Elindul a Geiger számláló, amikor az éter energia el kezd áramlani.


Pure Eergy Systems News, 2002 Július 28. <Sterlig D. Allan>
Ez a cikk egy módosított Joe cella technológiáról ír, melynek AquaOmega a neve.
A berendezés, amely éteri/mágneses vizet hoz létre hat évvel ezelőtt jelent meg a feltaláló álmában. Három napot vett igénybe annak megépítése. Eredetileg arra szánták, hogy  legyen egy Tesla-szerű elektromos generátor, amely energiát von ki az éterből.

Miközben a feltaláló összeszedte a különböző részegységeit a berendezésnek, szüksége volt egy ellenállásra. Leleményes ember lévén elővett egy üveg vizet, és azt használta ellenállásként.

Megdöbbenésére a víz mágneses és elektromos tulajdonságokat vett fel. Ő ettől fogva már csak ezért a váratlanul talált okból kifolyólag használta ezt a berendezést.

Nem sokkkal a berendezés elkészülte után, az megmakacsolta magát, és egy bizonyos ideig abbahagyta a működést. További három hónapot vett igénybe annak kitalálása, hogy hogyan teheti a gépet újra működőképessé.

Ennek ellenére a gép saját "személyiséggel" rendelkezik. Néha, amikor olyan valaki érkezett a helyszínre, aki tele volt negatív érzelmekkel, a berendezés abbahagyta a működést. Azok az emberek, akik "érzékenyek az energiákra" egy szokatlan érzésről számoltak be, amikor a berendezés működött.

A feltaláló most már tudta, hogy le kell árnyékolnia gépét, hogy meg védje az embereket azoktól a nukleáris részecskéktől, amelyeket működés közben a berendezés kibocsát. Az első három évben a feltaláló megjegyezte, hogy "A gép megöl engem, azonban a víz életben tart."

A berendezés kikapcsolása után, amikor azt újra visszakapcsolták, kb. fél percnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az éter energiák újra áramolni kezdjenek. Amikor az éter energia el kezdett áramlani, a gép ózont generált, és a hozzá csatlakoztatott Geiger számlálóról erős alfa részecske kibocsátást jelzett. Az átmenet megtörténik, és nem szükséges ennek megfigyeléséhez további kapcsolgatás. Amikor először láttam meghökkentem ennek látványától. A környezetben lévő emberek most már védve vannak egy kétrétegű alumínium szekrény segítségével. Az árnyékoló szekrény megvalósításához a feltaláló egy egyetem természettudományi tanszékéről származó inkubátort alakított át.

A berendezés az árnyékoló szekrény alsó, míg a feltöltésre váró vizes üvegek annak felső részén helyezkednek el. A berendezés első részegysége egy három lóerős motor, aminek az volt az oka, hogy a gép készítésekor ez állt a feltaláló rendelkezésére. Véleménye szerint egy 1/2 , vagy egy 1/3 lóerős motor is megfelelő lenne erre a célra. Az első motor megforgat egy másik, általa átalakított motort, amely az egyetlen a feltaláló által szabadalmaztatott komponense a berendezésnek. Ez maga után vonta a mágnesek és a tekercsek átszervezését azért, hogy képessé váljon az éter energia kiemelésére.

Sorban a következő egy Joe cella. Erre a célra ő vett egy motorbicikli akkumulátor héjat és azt alakította át speciálisan ehhez a berendezéshez. Ettől egy vastagabb kábel fut körbe néhányszor egy légmagos tekercset, ezzel lefojtva az éter energiát, ami így nem tudja felgyújtani a gépet, amikor az éterből származó energia el kezd folyni. Ez a kábel azután az árnyékoló szekrényen kívül fut be annak felső kamrájába, ahol az egy fémrúdhoz csatlakozik egy kúpos véggel, hogy annak helyzetét emelni, vagy süllyeszteni lehessen ¼ -től ½ inchen belül a víz szintje felett amely feltöltésre kerül.

Éjjel, amikor a felső kabinet megfigyelés céljából nyitva van, mély kék fények mentén fehér felvillanásokat lehet látni, amint azok a vizesüveg tetejétől, vagy a fenekéről a vízben cikáznak.

Ezt a jelenséget csak teljes sötétségben lehet észlelni. Teljesen olyan, mint valami a SciFi -ből.

A feltaláló szerint az éteri energia nagyon lassú összehasonlítva az elektromos energiával, amely közel fénysebességű. Berendezésének időzítéseiből megítélve, az éter energiáját, amelyet ő megcsapolt 2-3 láb / sec (kb. < 1m/s) sebességűre becsli. Néhány pontnál azt tervezi, hogy visszatér ahhoz a feladathoz, hogy adaptálja ezt a bejövő energiát az elektromos hálózatunkhoz. Ez feltételezhetően olyan egyszerű lesz, mintha egy kondenzátor csoportról egy invertert hajtana meg, hogy átalakítsa az energiát DC egyenfeszültségről felhasználható AC-re.

Végül ezen átalakítás révén ő látni szeretné azt, hogy a jelenlegi AC elektromos hálózatot kiváltja ezzel a sokkal természetesebb formájú energiával, amely az AC energiával ellentétben, harmonizál az élettel.

Az elektromos hálózat, amely össze-vissza keresztezi a földet, valójában blokkolja a természetes éter Földön keresztül történő áramlását, és amikor majd ez elér egy kritikus pontot, ami már felülmúlja a Föld tűrő képességét, végeredményként látni fogunk néhány fantasztikus filmbe illő katasztrófát.

Azt javasolja, hogy az összes AC vezeték a szinteken, és ne a falakon  fusson keresztül, mint ahogyan az kialakításra kerül a jelenlegi építkezéseknél. Az elektromos művek már két alkalommal is tiszteletét tette nála, mivel csodálkoztak a havi mindössze 20 dolláros számlán, holott a garázsában egy nehéz gépekkel felszerelt műhelyt üzemeltet. Ellenőrizték a mérőórát, hogy meggyőződjenek arról, hogy jól működik-e. Hát jól működött…

Abban az időben, amikor a berendezését kifejlesztette valami nagyon szokatlan történt az árammegszakító kapcsolókkal. Egy nap, amikor bekapcsolta a berendezést, az áram elment az egész házban. Erre ő kiment ellenőrizni a biztosítékokat, de otthonának összes biztosítéka rendben volt. Miután bejelentette az utcát, ahol az árammegszakító kiment, az áramszolgáltató kijött és visszaállította azt.

Valami történik, amit még nem értünk teljesen. Furcsa érzetet kelt a gépbe bemenő vezeték érintése. Sokan azt mondják, hogy olyan érzés, mintha egy „szőrös hernyót” tartanának a kezükben. Azután ott vannak az örvény viharok a háza felett. A tető zsindelyének 1/3-át kellett már pótolnia ezek miatt a mikro-kitörések miatt, melyek a háza felett centralizálódó viharokból erednek, ést villámok is kiegészítenek. Egyszer a kerítésén belül elégetésre váró egy kupacba összegyűjtött kartondobozokat ezek a viharok másnap reggelre a háza körül kör alakban rendezték el.

Egy másik alkalommal az egyik hölgyismerőse éppen a mosogatónál állt, kb. 20 lábnyira a gépezettől. Amikor a berendezés egyik működési ciklusán túljutott, hirtelen azt vette észre, hogy már nem a mosogatónál áll, hanem kint a mezőn. Látta a távolban lévő embereket és a házakat. Azután, amikor a gép a következő működési fázisán is túljutott ő újra ott állt megint a mosogató előtt. Az én benyomásom az volt, hogy ő nem a téren, hanem az időn keresztül mozgott valahogyan.

Ez egy ámulatba ejtő kor, amiben élünk…

 

Megfenyegetett Joe Cellás teherautó építő, megsemmisített tervek
Miután Bill Williams bejelentette, hogy sikeresen átalakította teherautóját Joe cella üzeműre, amely az energiát vízből és az Orgone –ból nyeri ki, megkereste őt két férfi, akik követelték tőle, hogy állítsa le a kutatásait, illetve súlyos következményeket helyeztek kilátásba amennyiben nem tesz így.

USA – A közelmúltban Bill Williams beszámolt egy levelezési listán arról, hogy ő sikeresen működteti a teherautóját egy olyan berendezéssel, amelyik Joe cella néven ismert. A teljesítmény messze nagyobb, mint amit egy hagyományos módon üzemelő belsőégésű motor produkálna – és az energia is ingyen van.

A Joe cella az Orgone energiát nyeri ki. A meglehetősen egyszerű készülék elektromosan töltött vizet használ, mint „kaput”, vagy közeget, amin keresztül az éter energiája kinyerésre kerül a környezetből, és átalakul a gépjárműben hasznosítható energiává.

Bill képeket és vázlatos leírásokat is küldött, valamint éppen folyamatban volt az összes részlet felfedése, amikor szembe került a fent említett két nem azonosított személlyel, akik felszólították őt alternatív energiával kapcsolatos kutatásainak azonnali beszüntetésére, súlyos következmények kilátásba helyezésével, arra az estre, ha még sem tenne így.

2006 április 11-én, Bill Williams a következő beszámolót küldte el arról, hogy mi is történt pár nappal sikerének bejelentése után:

”Éppen úton voltam hazafelé 2006 április 6-án, amikor megálltam ellenőrizni a cella külső csatlakozását. A teherautóm előtt álltam, amikor ez a 2005 vagy 2006-os Ford Explorer megállt és átlósan leparkolt az én therautóm előtt. A sofőr kiszállt és odajött hozzám. Ezzel kb. egyszerre utasa is kinyitotta az ajtaját.”

„A sofőr ekkor kijelentette, hogy ők azt akarják, hogy álljak le minden nemű alternatív energiakutatással. Kijelentették azt is, hogy mindent tudnak rólam, a családomról és a kutatásaimról. Erre az utasa megmutatott egy dossziét, amely kb. 2 inch, vagy még ennél is vastagabb lehetett. Miután kinyitotta megmutatta a telefon beszélgetéseim szövegét, az e-mailjeimet és a levelezőlistának elküldött üzeneteimet. Tudták, hogy hol és mikor dolgoznak a gyerekeim és a feleségem, tudták, hogy melyik iskolában tanulnak az unokáim, stb. Ők mindent tudtak.

Néhány nap elmélkedés után Bill úgy döntött, hogy betartja azoknak a követeléseit, akik megfenyegették őt. Megsemmisítette a cellát, az összes adatot és dokumentumot, valamint letiltotta a website –ját, amelyen eddig a terveit közzétette. Pár nappal ezután az incidens után Bill a következő üzenetet küldte a csoportnak:
”Azt gondoltam, hogy erős vagyok, de amikor a családom biztonsága is bejött a képbe, elgyengültem. Igazán sajnálom. Soha többé nem fogok az alternatív energián dolgozni …
Ma este megsemmisítettem a berendezésemet és az összes írott adatot valamint labor feljegyzést.”

 

Bill Williams leírása járművének működéséről
Mielőtt úgy döntött, hogy teljesíti azoknak a követeléseit, akik megfenyegették őt, a következő jegyzőkönyvet küldte el 2006 április 06.-án:

Hello lev.list,
Jelentés egy 70 mérföldes teszt vezetésről.

Minden amit mondhatok az, hogy „kinek van szüksége egy Indy car –ra, amikor vezethet egy régi ford-ot” , WOW!

AZ első 5km amikor elindultam otthonról, vad volt. Extrém mód óvatosan nyomtam a gázpedált, óvatosan elértem a 45MPH sebességet, pedig a gázpedált csupán kb. ½ inch -el nyomtam le. A fojtószelep szinte minden érintésre reagált. Egy kb 1/8 inch további lenyomás után megközelítettem a 80MPH sebességet. Amikor feljebb emeltem a lábam az olyan érzés volt, mintha a fékbe tapostam volna és a sebesség leesett 30MPH-re.
„Nagyon kiszámíthatatlan”. Ha egy kissé hozzértem a pedálhoz, rögtön olyan érzés volt, mintha egy „nitró” gombot nyomtam volna le. hűha!  

Amint megtettem az első 5 mérföldet, a dolgok kezdtek megváltozni. A motor elkezdett nagy fordulatszám változások mellett ugrándozni, és szó szerint szinte nekilökött a biztonsági övnek. Ez olyan rossz volt, hogy azonnal teljesen levettem a lábamat a gázról és beletapostam a fékbe. A jármű guminyomokat hagyott az aszfalton minden alkalommal, amikor a fordulatszám hirtelen ugrott.
Ezért úgy döntöttem, hogy leállítom a motort és kiveszem a kulcsot. Késleltettem az időzítést, visszaállítottam az eredeti benzin betáplálást, és keresztbe tett ujjakkal újra elindítottam a motort, ami 4000RPM-ről indulva szépen fokozatosan visszasüllyedt 700RPM-re. Mély levegőt véve újra elindultam, a jármű közel úgy működött, mint régen.

Megjegyzések – A jelen beállítás nem történik meg, ha nem kellene városi forgalomban használnom a teherautót, hiszen nekimehettem volna az előttem haladó autóknak, illetve füstölgő gumikkal álltam  volna meg minden jelzőlámpánál. Még sokat kell dolgozni, amit el is fogok kezdeni ezen a hétvégén. Át fogom alakítani a karburátort 2 hengeresé (kell a pokolnak a 4 henger ezzel az elrendezéssel)

Ki fogok vágni egy alumínium lemezt, amely majd a karburátor, és az elosztó vezetékek közé kerül. Az adapter egy metszéssel el lesz vágva a karburátor elülső oldalánál, és kap egy tömör alumínium csonkot. Ez a lezárás ott lesz ahol az alumínium szállítócső csatlakozik egy tömlő rövid  metszetén keresztül. Értesíteni fogom a levelező lista tagjait az adapter átalakítása után és az elvégzett tesztek után.

Üdvözlettel
Bill (Williams)

 

Mások ott folytatták, ahol Bill Williams abbahagyta…
Néhány nappal ezelőtt, egy zárt társaság, akiket felháborított az eset ami Bill –el történt, újra megnyitották a Joe’s Cell Yahoogroup levelezőlistát, melyet korábban Bill letiltott, és az összes idevágó részlet újra elérhetővé tették. A JoeCell2 group a képek számára lett létrehozva. A levelező lista alakult a JoeCellFreeEnergyDevice néven, szintén a Yahoo!Groupnál. A tervrajzok itt érhetők el.

Mások is boldogultak
Bill nem az egyetlen, aki sikeresen alakította át járművét Joe cella üzeműre. Az ausztrál John Carter becslése szerint már legalább egy tucat ember sikeresen elérte ugyanezt – vagyis autójuk Joe cellával történő üzemeltetését. Carter beszámolója szerint egy nap bent ült Peter Stephenson Ford Encovan –jában, amelyet szintén egy Joe cella működtetett. Arról számolt be, hogy az átalakított jármű szinte „rakétaként” száguldott fel az emelkedőkre a nagyságrendekkel nagyobb teljesítmény révén.

Már jelentős számú ember tudja, hogy hogyan teheti meg ugyanezt, a tervek már számtalan helyen szétszórva megtalálhatók a Neten. Úgy tűnik, hogy Pandora szelencéje ezzel végleg kitárult, és nem lehet azt már soha többé visszacsukni.

Személyesen voltam szemtanúja egy átalakított Joe cella működésének. Bámulatra méltó bemutató volt. Ezt nem járművekhez használták. Ennek célja csupán az volt, hogy mágnesesen töltött vizet termeljenek vele gyógyítási céllal, ala Schauberger.
A benzinárakkal már túlszárnyaltuk a 4.00$ / gallon árszintet az USA –ban. Elérkezett az idő, hogy komolyan vegyük ezt a technológiát. Teljesítmény, vagy méginkább energia –ingyen az emberek számára. A z elkövetkező hetekben a legjobb rendelkezésre álló tervek és konstrukciós rajzok alapján megkísérlünk megépíteni egy működőképes Joe Cellát.
Munkánk részletesen le lesz írva, és hamarosan elküldjük az eredményeket is.

Ha ezt a lépést tényleg megtesszük … akkor fel fogjuk rázni végre a gazdaság motorját – nem kell többé benzin. WOW!

Kapcsolódó linkek:

OS:Joe Cell:Blueprints  
OS:Joe Cell:Replications
Joe Cell Replication Project (JoeCellHydra.com)
Joe Cell (general index at PESWiki.com)

Fordította:              
Tuvok 2006.07.21.

*** A fordítás szövegével kapcsolatban minden jog fenntartva ***

 

< Tovább >
Hogyan építsünk Joe Cellát...