A vázlatírás lépéseiA szakdolgozatot megírása előtt megfelelően elő kell készítenie.
    Ennek megfelelően ki kell alakítani
  • a dolgozat munkacímét,
  • egy mondatban megfogalmazva a dolgozat célját,
  • a dolgozat egyoldalas vázlatát,
  • a tervezett források jegyzékét
  • és a dolgozat elkészítésének ütemtervét.

A dolgozat munkacíme:
Egy dolgozat címét mindig a dolgozat elkészülte után véglegesítjük. Ezt megelőzően azonban a tartalmat fedő munkacímet adunk a dolgozatnak.
Példa munkacímre: "A multinacionális vállalatok szerepe a világgazdaságban."
Példa egy végleges címre: "Multinacionális vállalatok - vadkapitalisták vagy a világgazdaság motorjai?"

A dolgozat célja:
Fogalmazza meg egy - szigorúan csak egy - mondatban a dolgozat célját!
Ez vezérfonalként fog szolgálni a dolgozat elkészítése során.
Példa: "A dolgozat célja elemezni a multinacionális vállalatok világgazdaságban betöltött szerepét".A dolgozat egyoldalas vázlata:
A vázlat célja a dolgozat megfelelő átgondolása és megtervezése. A vázlat tartalmazza a dolgozat fő elemeit és a főbb témákat (a tervezett arányokkal vagy oldalszámokkal).
Elkészítése segít átgondolni azt, hogy mit is szeretne valójában írni. A konzulens a vázlat alapján tud véleményt mondani a szakdolgozat tervéről. Ügyeljen arra, hogy a vázlata valóban egyoldalas legyen: rövidebb vázlat sokkal kevesebb információt tartalmaz, és így nem képes betölteni a neki szánt funkciót.
A vázlat megírásához sok segítséget nyújt, ha előzetesen a téma szakirodalmában kutatásokat végez.

A tervezett források jegyzéke:
Gyűjtse össze azokat a főbb forrásokat, amelyeket fel kíván használni. A lista tartalmazhat könyveket, tanulmányokat, honlapokat, folyóiratokat, interjúkat és más forrásokat. A lista nem lehet túl rövid.
A kutatások során ez bővülhet és szűkülhet is.
A tervezett források jegyzékének két szerepe van: Ön felméri, hogy milyen források állnak rendelkezésre, a konzulense pedig segíteni tud a megfelelő források kiválasztásában a tervezett jegyzék véleményezésével.
A tervezett jegyzék nem azonos a dolgozat végére illesztendő irodalomjegyzékkel: az utóbbi sokkal pontosabb, konkrétabb.

A dolgozat elkészítésének ütemterve:
Ez tartalmazza az egyes folyamatokat és a melléjük rendelt határidőket. Ez Önnek segít a munka ütemezésében, segít megakadályozni azt, hogy kicsússzon az időből.
A beadás határidejét tervezze néhány nappal annak határideje elé; így marad egy kis időtartaléka, ha kicsúszna az időből.
Copyright © 2005 Your Company Name. All rights reserved. Designed by TemplateYes