• Wing Chun legendája a Siu Lam (Shaolin) Kolostorban kezdődött a Qing dinasztia idején. A templom nemcsak szerzetesek szent helye, de az uralmon lévő Qingek ellen harcoló, és a katonák elől bujkáló lázadó forradalmárok búvóhelye is volt egyben. A lázadó tevékenység felszámolása során a császári csapatok a templomot is elfoglalták, porig égették, a szerzeteseket pedig kivégezték. A mészárlás elől öt papnak sikerült megmenekülnie. Név szerint Jee Shim (a templom apátja), Fung Dao-Duk, Miu Hin, Bak Mei (taoista szerzetes), és Ng Mui (apáca).
  Ng Mui vándorlásai során egy időre, Sichuan és Yunnan tartomány határán lévő, a Daliang hegység lábánál fekvő Fehér Daru taoista templomban keresett menedéket. A legenda szerint itt történt, hogy szemtanújává vált egy daru és egy kígyó közötti küzdelemnek. A látottak inspiráló hatására egy új - ekkor még névtelen - harci rendszer alapjait fektette le. Bár művészetét a Ming dinasztia restaurálásáért küzdő loyalisták kiképzésére szánta, vándorlásai során megtanította stílusát egy fiatal lánynak, akit egy helyi bűnöző házasságra akart kényszeríteni. Ng Mui átadta tudását a lánynak, aki az apáca javaslatára nyilvános küzdelemre hívta ki "kérőjét". Yim Wing Chun - az ifjú hölgy - fölényes győzelmével nemcsak a nem kívánt házasságtól szabadult meg, de egy csapásra híres küzdővé vált.
  Yim Wing Chun később hozzáment udvarlójához, Leung Bok-Chao-hoz. Az apáca művészetét megtanította férjének, aki a stílust felesége tiszteletére Wing Chun Kuen-nek - Gyönyörű Tavasz Öklének nevezte el.

  A Vörös Bárka legendája

  A hagyomány úgy tartja, felesége halála után - annak kívánságára - Leung Bok-Chao útra kelt, hogy továbbadja tudását. Vándorlásai során találkozott egy fiatal orvossal - Leung Lan-Kwai-val, akit tanítványául fogadott. Leung Lan-Kwai mutatta be Leung Bok-Chao-nak a Hung Suen Hei Ban - a Vörös Bárka Operatársulat tagjait, akik valójában Ching ellenes lázadók voltak, és különböző szabotázs akciókkal harcoltak a Manchu elnyomók ellen. Egy ideig Jee Shim - a Shaolin életben maradt apátja - is bárkájukon bujkált üldözői elől. Ez idő alatt a társulat tagjait a Shaolin egyik rendkívül effektív harci rendszerére tanította. Leung Bok-Chao tudását tovább adta az operatársulat tagjainak. Tanítványa volt többek között Wong Wah-Bo, Leung Yee-Tai, "Gao Lo" Chung, "Fa Jee" Ming, "Dgo Ngan" Shun, Lai Fook-Shun, "Dai Fa Min" Kam, "Hung Gun" Biu és mások.
  Wong Wah-Bo nem csak színésze volt a társulatnak, de a bárka kormányosa is. Állítólag nagyon ügyesen bánt a bárka irányításához használt hosszúbottal. Látván ügyességét, Jee Shim megtanította őt a Shaolin 6,5 pontos botjának használatára. A későbbiek során Wong Wah-Bo és Leung Yee-Tai - közös gyakorlásaik során - beépítették a hosszúbot rendszerét a Wing Chun stílusba.
  Leung Yee Tai és Wong Wah Bo később továbbadták tudásukat egy Foshan-i orvosnak - Leung Jan-nak.

  Foshan

  Dr. Leung Jan ismert orvos volt Foshan városában. Közismert volt szerény kedves természetéről és magas szintű harci tudásáról. Számtalan kihívásos mérkőzés győzteseként nagyhírű kung fu mesterré vált, győzelmeirol jó néhány történet terjedt el Kína szerte. Munkája mellett a Wing Chun tanításának szentelte életét. A Fa Jee utcában nyitotta meg iskoláját, amit mindenki csak Jan Sang Tong - Jan Úr Terme - néven ismert. Éveken át tanított és öregbítette a Wing Chun hírnevét Foshan-ban. Tanítványa volt többek között Wong Wah Sum, Leung Bak-Cheung, Yik Ying, Lai Yeung-Yin, Tse Biu, és Chan Wah Sun. Leung Jan 73 éves korában visszavonult, és hazaköltözött szülőfalujába Gu Lao-ba. Azonban a tanítást ott is folytatta egészen 76 éves korában bekövetkezett haláláig.
  Leung Jan számos tanítványa közül kiemelkedő képességű volt Chan Wah-Shun, aki továbbvitte mestere iskoláját annak visszavonulása után. Mesteréhez hasonlóan számos győzelemmel növelte stílusa hírnevét Foshan-ban. Chan Wah-Shun tanítványa volt Ng Siu-Lo, Ng Jung-So, Lui Yiu Chai, Lai Hip-Chi, Chan Yiu-Min, Yip Man és mások.

  Yip Man Nagymester

  Chan Wah-Shun utolsó tanítványa Yip Man nagymester az 1893-ban született Foshan-ban, és 13 éves korában kezdte meg tanulmányait Chan Wah-Shun irányítása alatt. Az akkor már idős Chan Wah-Shun hamarosan meghalt, és az ifjú Yip Man oktatását legképzettebb tanítványára, Ng Jung-So-ra hagyta. Az 1910-es években Yip Man tanulmányait Hong Kong-ban folytatta, ahol találkozott Leung Jan idősebb fiával Leung Bik-kel aki tovább csiszolta Yip Man wing chun tudását, mielőtt visszatért volna Foshan-ba. Yip Man éveken át nem tanított, csak néhány nagyon közeli barátjával gyakorolta a wing chun-t. A japán megszállás alatt azonban a helyzet megváltozott. Yip elvesztette vagyona nagy részét, és hogy Chow Chen-Chung szívességét viszonozza, néhány tanítványt fogadott 1941-ben a közeli Yongan faluban, köztük Chow Chen-Chung fiát, Chow Kwong-Yiu. Mára e tanítványok többsége már nem él, de Kwok Fu és Lun Gai a mai napig tanít Foshan-ban.
  Mao Zedong kommunista pártjának hatalomra kerülése után Yip Man minden vagyonát elvesztette, és 1949-ben kénytelen volt Hong Kong-ba menekülni.
  1961-tol Yip Man nagymester tanítványai (mesterük biztatására) sorra iskolákat nyitottak, és világszerte terjeszteni kezdték a wing chun-t. Ugyancsak a nagymester biztatására, tanítványai megalakították a Hong Kong Ving Tsun Athletic Association-t. 1964-ben Yip nagymester visszavonult az oktatástól. Iskoláit és a wing chun terjesztésének feladatát tanítványaira hagyta, ettől kezdve csak magán úton oktatott
  1972-ben halt meg, miután láthatta, hogy a wing chun világszerte ismerté vált és tanulók ezrei gyakorolják.