FENYHID


Go to content

1. Gyógyító képek

Termékek

Gyógyító mandala képek

A szanszkrit mandala szó, kört jelent, ami a tökéletesség, az Egész szimbóluma. A mandalák nem mindig kör alakúak, de mindig a világmindenséget modellezik. A mandala tulajdonképpen "jelképkör" illetve jelképek alkotta oltárkör, s mint jelképoltár a Mindenség és személyiség ábrája, a szemlélődés és elmélyülés, a beavatás eszköze. A sík mandalák alaprajzszerűen sűrítik síkba a többrétegűnek képzelt világot. A mandalák lényegében a külső és belső világmindenség sűrített másai, modelljei. Egész Keleten elterjedt, de kivált a Buddhista vallásban, Kínában és Tibetben foglal el központi szerepet, nemcsak a mindenséget, de az Isteni hatalmak benne játszott szerepét is összefoglalja, s ennél fogva nem pusztán térbeli, de időbeli kép is. A meditáló embert, a mikrokozmosz segíti "ráhangolódni" makrokozmoszra, aki felismerve önmaga helyét és szerepét, úgymond a legmagasabb Abszolútumig való eljutáshoz hasznája segítségképp az ábrát. Néhány tantrikus jógaformában magát az emberi testet is mandalaként interpretálják - hiszen a mikrokozmosz szerkezete azonos makrokozmoszéval.Kategóriák:

- Angyalképek

- Feng Shui ablakképek

- Gyógyító mandalaképek

- Ősi motívum ablakképek


A képek ablakra vagy bármilyen üveg felületre felhelyezhetőek és levétel után újra fel lehet használni, akár többször is.

Gyógyító Arkangyal ablak képek

Tiszta felfogás

Uriel arkangyal: "Figyelj oda felmerülő gondolataidra és cselekedeteidre, mert ezek
válaszok imáidra."

Fontossági sorrend

Metatron arkangyal: "Számodra legértékesebb dolgokra összpontosíts. Segítek a
szervezésben és ösztökéllek."

Nyerd vissza az erődet

Raziel arkangyal: "Használd eredendő erődet és törekvésedet, hogy kedvező fordulatot
vegyen az életed."

Biztonságban vagy

Mihály arkangyal: "Oltalmazlak az alantas energiáktól és vigyzok rád, a szereteidre és az
otthonodra."

Isten ajándékai

Sandalphon arkangyal: "Mi angyalok a teremtődtől hozunk ajándékot. Nyíilj meg a
befogadásukra."

Egészséges életmód

Rafael arkangyal: "Jó léted érdekében táplálkozz rendesen, aludj eleget és mozogj
rendszeresen."

Ragyogó ötlet

Uriel arkangyal: "Igen az ég vezette a gondlataidat. Láss hát munkához, hogy a kép valóra
váljon."

Gyógyító angyalok

Rafael akangyal: "Gondjaidat bízd ránk angyalokra, hagy vegyük le a terhet a vállaidról."

Tanácsdó

Azrael arkangyal: " Született tanácadó vagy. Sokakon segít az útmutatásod és
bízakodásod."

Győzelem

Sandalphon arkangyal: "Imáid meghallgatásra találtak és megválaszoltak. Bízakodj!"

Jómód

Ariel arkangyal: " Amikor hallgatsz a megérzéseidre és megvalósítod az álmaidat, anyagi
gondjaid elillanak."

Türelem

Jophiel arkangyal: " Álmaid gyorsabban valóra válnak, mint hiszed. De azért tápláld öket
türelemmel."

Békesség

Chamuel arkangyal: " A béke forrása: Emlékezz arra, hogy nincs más csak a szeretet.

Emlékezz igazi önvalódra

Mihály arkangyal: " Isten hön szeretett nagy hatalmú, jóságos és kreatív gyermeke vagy."

Vezetés

Gábriel arkangyal: Ideje felvállalni vezetői voltodat és erődet, hogy szeretettel terelgess másokat"

Szerető

Chamuel arkangyal: Segítek szellemi szinten megélned kapcsolatodat lelkitársaddal"

Együttérzés

Zodkiel arkangyal: " Csak jót tesz a helyzetednek az érintetteknek és önmagadnak is ha meglágyítod a szívedet."

Lélegzés

Rafael arkangyal: Lélegezz mélyet, majd lassan fújd ki, hogy felfrissülj és elengedd a régi mintákat."

Tudod a dolgod

Uriel arkangyal: Bízz benső tudásodban és ne késlekedj aszerint cselekedni."

Örömteli írás

Gabriel arkangyal: "Szakíts rá időt és jegyezd le a gondolataidat naplóba vagy írj cikket, könyvet"

Tisztánhallás

Zadkiel arkangyal: "Figyel mások vagy a benső hangod szerető útmutatására."

Számvetés

Jeremiel arkangyal: "Készíts leltárt az életedről, láss neki és tedd rendbe a megoldatlan problémákat."

Bátorság

Ariel arkangal: " Legyél bátor és állj ki az elveid mellett."

Szabad ég alatt

Jophiel arkangyal: "A gondjaid elől menj ki a zöldbe és hangolódj rá, hogy új kreatív gondolataid támadjanak."

Vígasz

Azrael arkangyal: "Veled vagyok a szükség idején és megkönnyítem sajgó szíved gyógyulását."

Érzékenység

Haniel arkangyal:" Most különösen fogékony vagy az energiákra és az érzelmekre. Becsüld meg magadat és az érzéseidet."

Tanítás és tanulás

Zadkiel arkangyal:" Legyél mindig nyított és tanulj új dolgokat, majd tanísd meg másoknak."

Kristálytiszta szándék

Mihály arkangyal:" Legyél tisztába vágyaiddal és mindig lebegjen a szemed előtt rendületlen hittel."

Tisztánlátás

Raziel arkangyal: " Segítségemmel teljesen megtisztul szellemi látásod, hogy földolgozd az Isteni szeretetet."

Ősi motíumaink ablaképek

Néprajzi ritkaságok, elődeink jelképei, ősi motívumaink, melyek ma is beszélnek hozzánk, hatásukkal jobbítják közérzetünket, tisztítják lelkünket.

1./ Turulmadár: Az új haza ígéretét hordozza Nimród ősapánkkal. A két fióka Hunorra és Magorral azanosítható.
2./ Griff: Sas és az oroszlán keveréke. Szoros kapcsolatban van a földi hatalommal az égi erővel és bölcsességgel.
3./Tojás: Életet hordozó csíra, elképzelt kozmosz jelképe.
4./ Oroszlán életfával: Esztergomi oroszlánon a kettős keresztet az életfa helyettesíti , a hármas halmok az oroszlánokon jelennek meg.
5./ Csomó, végtelen hurok: Kötés és oldás, egyesülés jelképe. A keresztény hítvilágban a szenthármoság jelképe is.
6./ Kereszt, kettős kereszt: Kereszténységben Krisztus halál feletti győzelmének szimbóluma. A kettős kereszt az égig érő világfa jelképe, az emberiség legrégebbi szimbóluma.
7./ Krisztus monogram: Világmodell, közepén kereszt.
8./ Csodaszarvas: A krónikákban fennmaradt népünket új hazába vezető codálatos szarvasünő alakja.
9./ Tulipán: Virág egy Nap- és tűztisztelő vallás szimbóluma. A tulipán őshazája egybe esik a magyarság őshazájával és vándorlási területeikkel.
10./ Liliom: Égi szerelem a szűzi tisztaság szimbóluma.
11./ Szem: A befogadás, megvilágosodás jelképe. Megvéd a rossz és nagatív hatásoktól.
12./ Tarsolylemez: Életfamotívummal amely összeköti az elsó , középső és felső világot.


Feng Shui ismertető

A Feng Shui - szó szerint "Szél" és "Víz"- et jelent - egy több évezredes kínai tanítás. A tér-
rendezés művészetének is nevezik. Gyakorlata szépséget, rendet, harmónikus, energiagaz-
dag környezetet teremt tájak, épűletek, otthonok kialakításánál.
Azzal, hogy élettereink energiaszíntjét emeli és kiegyenlíti, segíti az Ön harmóniáját, jóérzését.A Feng Shui a házat/ lakást az emberi szervezet hasonmásának tekinti.Az egyes építészeti elemek elrendezéséből, nagyságából von le következtetéseket az ott lakók életére
vonatkozóan.
Célja: a nyugodtan áramló energiafolyamatok megteremtése a telek, az építési
mód és a lakberendezés megválasztása révén. A Feng Shui egy eszköz a kezünkben, amellyel bizonyos szintig uralkodhatunk sorsunkon.


A Feng Shui ablakképek ablakra és ajtóra helyezve megakadályozzák a
csí kiáramlását


1./ Jin - Jang:- A női és a férfi energiát harmónizálja.
2./ Szökőkutak, csobogók:- Gazdagság, siker, karrier -Aktivizálják a "csí"-t. A folyó víz a
pénzkeringész szímbolizálja.
3./ Aranyhalak:- Egészség, család, gyerek és alkotó készség - Fokkozák és harmónizálják
az életenergiát (csí).
4./ Delfin:- Szerelem, házasság - Magasabb rendű szeretet és szerelem szímbóluma.
5./ Páva:- Hír, hírnév - Hallhatatlanság jelképe.
6./ Főnix madár:- egészség, család - Az égi tűzzel áll összefűggésben, az örökkévaló élet
ciklusával az újjászűletésnek és regenerációnak szimbóluma.
7./ Virágok:- szerelem, házasság - Az egészség, család, gazdaság, szerelem és házasság
szímbóluma.
8./ Sárkány:- emberi kapcsolatok, karrier - A földi és égi jeleket foglalja magába. Testi és
szellemi erő ősi kifejezője.
9./ Sas:- önművelés, tudás - Az égi isteni hatalom nap jelképe.A fény és megvilágosodás
madara.
10./Hegy:- önművelés, tudás -Az Ég és Föld találkozásának pontja misztikus felemelkedés
lehetősége.
11./Lótusz virág:- gazdagság, karrier - A szellemi létezésre ébredő anyag jelképe.
12./Tavírózsa:- Önművelés és tudás, szerelemházasság - Az ébredő anyag jelképe.
13./Főnixmadár és a Sárkány:- Szerelem és házasság - Segíti a jó házasságot és a harmó-
nikus párkapcsolatot.
14./Lepke:- önművelés és tudás - Az átalakuló lélek szímbóluma.
15./Teknősbéka:- egészség, gazdagság - A hosszú élet és jólét megtestesítője.
16./Elefánt:- család, egészség - A hosszú élet megtestesítője.
17./Fehér Tigris:- egészség, gazdagság, siker - Robbanó életerő, nemes hatalom és védelem
18./Nap-Hold:- szerelem és házasság, egészség és család - Férfi alkotó princípium. Női
alkotó princípium.
19./Tigris- Sárkány:- jó házasság - A jó csít hordozza.
20./Ponty:- gazdagság, siker - Üzleti életben szerzett haszonra utal, és hogy a megajándé-
kozott sikerrel jusson át a maga "sárkány kapuján".
21./Rózsa:- szerelem, házasság - A szerelem elősegítése, a megbecsülés szimbóluma.
22./Liliom:- egészség, család - Bajokat, gondokat segít elfelejteni. A tisztaság jelképe.
23./Daru:- egészség, család - Halhatatlanság és fényesség szimbóluma.
24./Denevér:- egészség, család, gazdagság, siker - Ötáldás: a hosszú élet, gazdagság,
egészség, jóindulat és a természetes halál szímbóluma.
25./Sárkányfejű Teknős:- 1,4,2 - Három állatot szímbólizál.A sárkány a jószerencsét, bizton-
ságot. A teknős a hosszú életet és bölcsességet. A kisteknős sok újdonság megjelené-
sét szímbólizálja életünkben.
26./Béka:- Gazdagság, siker- Háromlábú béka. - A gazdagság, biztonság szímbóluma.
27./Hattyú:- egészség és család - A magány, a bölcsesség, jóstehetség, újjászületés
szímbóluma.
28./Kacsa pár:- Szerelem és házasság - Háztartási hűség, kitartás szímbóluma.
29./Bagoly:- önművelés és tudás - A tudás és bölcsesség jelképe.
30./Gyöngy:- Harmónikus párkapcsolat - Lángoló gyöngy, a tűz és a víz, a férfi és a nő har-
mónikus összekapcsolását, a Jang és a Jing princípiumát végző egységét fejezi ki. A
belső tökélesedéshez tisztánlátás kifejeződéséhez vezet.
31./Végtelen hurok:- Egészség - A hosszú élet csomója. Szerencsecsomónak is nevezik.
32./Életfa:- Önművelés, tudás - A világ tengelye összeköti az alsó, középső és a felső vilá-
got.Legyőzi az akadályokat, előmozdítja a szellemi felemelkedést.
33./Fenyő:- Egészség - a hosszú élet jelképe. A párban nővekvő fenyő a házzaságban töltött
boldogság jelképe.
34./ Híd:- önművelődés - Az elválaszott tereket köti össze. Kék híd az állhatatos szerelem
jelképe.
35./ Fókutya: - egészség - Értékek, bátorság és az energia jelképe.
36./ Sólyom: - önművelődés -A nap Isteni eredetű hatalmának jelképe.
37./ Pentagram: - Ez a mandala a fehér mágia jelképe. Házunkat megvédi a rossz
hatásoktól.
38./ Szem: - Ez a mandala megvéd a rossz negatív hatásoktól.
39./ Hatágú csillag: - Ez a mandala a makrokozmosz jelképe. A lefele álló háromszög az
alsó anyagi világot a felfelé álló háromszög a felső szellemi világot jelképezi.
Összekapcsolódásuk a kettő egységét jelképezi így a test és a lélek harmóniához
vezet.
40./ OUM: - Ez a mandala a hetes csakra szimbóluma. Elősegíti a szellemi fejlődést.


Back to content | Back to main menu