Halgazdálkodási terv

 

 

I. általános rész

 

1.             A vízterület neve:                                    Füzesi-Duna

2.             A vízterület azonosító adatai:                Nagybaracska 0163/1;

3.             Víztérkód:                                                03-061-1-4

4.             A vízterület nagysága:                            17 hektár

5.             A halgazdálkodásra jogosult neve:       Szabó Sándor Sporthorgász Egyesület Nagybaracska

6.             Címe:                                                        6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10.

7.             Telefonszáma:                                         (+36) 306370546

8.             adóazonosító jele (adószáma):               19975683-1-03

 

 

II. Előírások

 

9.             A vízterületen tervezett halgazdálkodást és más, halgazdálkodással összefüggő hasznosítási célok:

 

Célunk a vízterület adottságainak megfelelő halállomány fenntartása, a kialakult vízi ökoszisztéma megóvása. A sporthorgászat követelményeinek megfelelő halfauna kialakítása és a biodiverzitás megőrzése. Az idegenhonos halfajok állományának gyérítése, visszaszorítása.

 

10.         Az alkalmazható horgászati, halászati eszközök és módszerek megjelölése:

 

A vízterület elsődleges hasznosítási célja a sporthorgászat, melynek eszközei és módszerei a 2013. évi CII. számú a halgazdálkodásról és hal védelméről szóló törvény és e törvény végrehajtására kiadott kapcsolódó rendeletek, valamint a Horgászat Országos Szabályai szerint alkalmazhatók. A vízterületen rekreációs célú halászat nem folytatható.

11.         Az évenkénti haltelepítés mennyiségére vonatkozó adatok, halfaj és korosztály szerinti megosztásban

 

11.1. Az éves rendszerességgel kijuttatandó halak mennyisége

 

Halfaj

Korosztály

Összes db

db/ha

Összes kg

kg/ha

Ponty

kétnyaras

1 700

100

680

40

piaci

1 500

88

3 000

176

Keszeg

vegyes

5 667

333

170

10

Összesen

--

8 867

521

3 850

226

Figyelembe véve az egyes halfajok beszerezhetőségét az évenkénti mennyiségektől az alábbi szabályok szerint lehet eltérni:

-       az adott évben elmaradt telepítés a következő évben pótolható, az évenkénti előírásoknak a tervezési időszak 5 éves átlagában kell megfelelni;

-       a tervezett halfajokból a vállalt halmennyiségeken felül - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával - többlet halkihelyezések is végezhetők.

 

11.2. A feltételesen kijuttatandó halak mennyisége

 

Halfaj

Korosztály

Összes db

db/ha

Összes kg

kg/ha

Compó

egynyaras

6 100

500

122

10

Széles kárász

előnevelt

8 133

667

122

10

Összesen

--

14 233

1 164

244

20

A feltételesen beszerzendő halak között olyan fajok szerepelnek, melyeknek a holtág ökológia állapota kedvező, színesítik a horgászatot, azonban nem vihetők el a területről, azaz megfogásuk engedélyezett, de kifogásuk már tilos. A hazai piaci és tógazdasági termelési szerkezet miatt viszont beszerzésük nem biztosított minden évben, így telepítésre csak akkor kerülnek, ha beszerezésük megvalósítható.

 

12.         A víz minőségének és a halállományok védelmét célzó intézkedések, beleértve a hal etetését vagy takarmányozását is:

 

A hasznosító a vízpart és a vízi élőhelyek megőrzését, fejlesztését kiemelt feladatának tekinti. A halállomány túlzott mértékű etetése nem megengedett, a halakat nem takarmányozzuk mesterségesen, mivel a területen nem történik értékesítési célú haltermelés. A halgazdálkodásra jogosult a tenyészidőszakban rendszeresen ellenőrzi a helyszínen a vízminőségét. Csak vízi-állategészségőri igazolással rendelkező hal juttatható a víztérbe.

 

13.         A halgazdálkodás érdekében a vízinövényzet és a víziállat-állomány fenntartására, valamint a halgazdálkodási kíméleti területek kijelölésére tervezett intézkedések:

 

A halgazdálkodási vízterülettel kapcsolatos, elfogadott vízügyi, környezet- és természetvédelmi előírásokat betartjuk, a fontosabb szabályokat lehetőség szerint a horgászrendbe beépítjük és halvédelmi tevékenységünk során a holtágon horgászókkal betartatjuk.

Tilos minden védett és veszélyeztetett növényi és állati szervezet, valamint azok bármely fejlődési állapotának gyűjtése és/vagy károsítása, elpusztítása.

A területen, annak nagyságából adódóan szakmailag nincs értelme kíméleti területek kijelölésének.

 

14.         Az invazív nem őshonos halfajok visszaszorítására vonatkozó intézkedési terv:

 

A vízterület elsődleges idegenhonos halfajai a törpeharcsa, a busa és az ezüstkárász. Szükség esetén ökológiai célú halászatokkal gyérítjük állományukat, melyhez a szükséges engedélyeket a megyei halászati szakügyintézőtől megkérjük. Amennyiben elektromos halászgép használata is szükséges, a törvényi előírásoknak megfelelően járunk el.

 

15.         A halállomány őrzésének módja, a halászati őrök és a társadalmi halőrök létszáma

 

A holtág halállományának őrzését 7 fő halőri vizsgával rendelkező társadalmi halőr végzi majd, akik halőri vizsgát a 2017-es évben tesznek.

 

16.         A területi jegyek típusainak és tervezett mennyiségének meghatározása:

 

Felnőtt éves területijegy:      130          db

Ifjúsági éves területijegy:         5          db

Gyermek éves területijegy:     18          db

 

Napi- és hetijegy korlátlan darabszámban adható ki, de csak minden év május 1-et követően.

 

 

 

17.         A helyi horgászrend azon rendelkezései, amelyek –ha erre jogszabály lehetőséget ad- a jogszabályban meghatározott előírásoktól eltérnek:

 

A helyi horgászrend szabályozásai, melyek a 2013. évi CII. törvény és a 133/2013. XII. 29. FM miniszteri rendelet előírásaitól eltérnek:

 

-          A ponty kifogható legkisebb mérete 32 cm;

-          Tilos megtartani a 6 kg-nál nagyobb testtömegű pontyot, azt kíméletesen vissza kell helyezni a holtágba;

-          A ponty esetében a tilalmi időszak feloldásra került;

-          A folyami harcsa esetében a tilalmi időszak, valamint a mennyiségi és méretkorlátozás feloldásra került, viszont a kifogott mennyiséget kötelező a fogási naplóban rögzíteni;

-          Felnőtt éves területi jeggyel méretkorlátozással védett halakból naponta 2 db ponty és 1 db egyéb nemes hal, míg hetente 4 db ponty és 7 db egyéb nemes hal fogható ki;

-          Ifjúsági és kedvezményezett éves területi jeggyel méretkorlátozással védett halakból naponta 1 darab ponty és 1 db egyéb nemes hal, míg hetente 3 db ponty és 3 db egyéb nemes hal fogható ki;

-          Gyerek horgászok méretkorlátozással védett halat nem tarthatnak meg;

-          Egyéb halakból naponta 5 kg fogható ki;

-          Felnőtt napijeggyel 2 db méretkorlátozással védett nemes hal és 5 kg egyéb hal fogható ki;

-          Ifjúsági napijeggyel 1 db méretkorlátozással védett nemes halat és 5 kg egyéb hal fogható ki;

-          Gyerek napijeggyel 5 kg egyéb hal fogható ki;

-          Felnőtt heti jeggyel 4 db ponty, 7 db egyéb nemes hal és 20 kg egyéb hal fogható ki;

-          Ifjúsági heti jeggyel 4 db ponty, 7 db egyéb nemes hal és 20 kg egyéb hal fogható ki;

-          Gyerek heti jeggyel 20 kg egyéb hal fogható ki;

-          Felnőtt horgászok egyszerre csak 2 db bottal, botonként 2-2 db horoggal horgászhatnak;

-          Ifjúsági és kedvezményezett horgászok egyszerre csak 1 bottal, maximum 2 db horoggal horgászhatnak;

-          Gyermek horgász csak 1 db orsós készséggel horgászhat. A bot mellet csalihal fogása céljából 1×1 méteres emelőháló használata engedélyezett;

-          Halradar használata tilos;

-          Szoktató etetés csak a partról ésszerű mennyiségben a vízminőség megóvásának figyelembe vételével engedélyezett, így Tilos a szoktató etetés csónakból, beúszva, illetve etetőhajó alkalmazásával;

-          A fogási naplóba és a napi területi engedély fogási lap rovatába a kifogott méretkorlátozással védett hal tömegét kilogrammra kerekítve, valamint a fogás pontos idejét (óra, perc) a horgászkészség újbóli bevetése előtt tintával be kell jegyezni;

-          A kifogott halat más horgásznak átadni tilos;

-          Amikor a tavon a békés halak horgászata tilos, (a vezetőség által elrendelt tilalom) a csalihal fogása ragadozó halas horgászathoz maximum 4 méteres gyűrűzetlen bottal és 1×1 méteres csalihal fogó hálóval engedélyezett;

-          Horgászni mindkét oldalról csak mederközépig lehet;

-          A horgásztavon a fürdőzés tilos,

-          Jégen horgászni tilos;

-          A holtágon csónakból horgászni tilos;

-          Csónak csak harcsa horgászatára használható, a szerelék berakására, illetve a harcsa fárasztására. A szereléket csak a horgászhellyel szembe lehet behordani, úgy, hogy azzal más horgász nem zavarható. A harcsahorgász köteles éjszaka kivilágítani horgászhelyét;

-          A harcsa horgászat befejezését követően kötelező a csónakot kivenni a vízből, csónak a vízen még a stég mellet semtárolható;

-          A csónakból történő harcsa horgászatot minden esetben előre be kell jelenteni a halőröknek;

 

18.         A helyi horgászrendben szereplő, e törvényre és végrehajtására kiadott rendeletre hivatkozó szabályozás:

 

Nem releváns, mivel nem különbözik a helyi horgászrendtől, viszont azon is feltüntetésre kerül.

 

 Nagybaracska, 2017. április 10.