Gelence község  - Érezd itthon magad!
FőoldalA  műemlék templomHíres gelenceiek | Fotók | Szállás Gelencén |

            
                
          
 
  
.......................

......................

Millecentenáriumi emlékmű

Térplasztika


Művelődési ház


Hármas kopjafa


A hagyományőrzők ágyúja


Hősök emlékműve


Márton Áron püspök (1896-1980)


Fekete János (1885-1952)


Bodor György
 (1904 - 1976)Jancsó Benedek
(1854 - 1930) 
 
Üdvözöljük Gelence község honlapján.
A honlapot  gelenceiek szerkesztik.
  
Gelence___________________
község a háromszéki medence északkeleti részén, a 45 51 40"–45 58 30" északi szélesség és a 26 10 00"-26 22 30" keleti hosszúság között terül el.  23 km-re Kovásznától és 11 kilométerre Kézdivásárhelytől.
A megyeszékhelytől (Sepsiszentgyörgy) 51 km választja el. A 121 F megyei úton érhető el. Közigazgatásilag hozzátartozik Haraly falu, mely hagyományos kádáripari termékeiről és műemléktemplomáról is híres. 
      E terület nyugati része a Kézdivásárhelyi medencében, keleti része a  Háromszéki-havasokban terül el, nagyjából megegyezve a Háromszéki-havasokból eredő Gelence patak vízgyűjtő területével.
A térségben két fő domborzati formát különíthetünk el : a hegyvidéket és a medencei síkságot.
A hegyvidék – e térségben – 700-1600 m tengerszint feletti magasságban jelentkezik (Musát -1501 m, Nagy Asztag -1525.7 m, Bonyó -1542.8 m, Kóróbérc -1515 m), mely magasságtól a domborzat a medence felé hirtelen lejt egész a 600 méteres szintvonalig.
    A község területéről őskori agyagkarikák, füles-kávás bronzvésők és tetradrachmák (görög érmék) kerültek a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményébe. Az Eger nevű helyről kuruc kori pénzeket mentettek meg.
      Irásos formában 1539-ben Gelenche formában fordul elő, 1567-ben már Gelencze néven szerepel.  A település jóval régebbi, ezt bizonyitja a XIII. század elején épült, majd több építkezési szakaszon átesett műemlék erődtemplom, mely értékei miatt világörökség (az elmult 700 év kulturális emlékeit őrzi).  A műemléktemplom GPS koordináta értékei: 45°56.602 N, 026°14.861 E.
     A község népessége 4840 lélek. Közigazgatási területe 11.222 ha, melyből az erdő 7.237 ha-t (64,49 % ) tesz ki, a mezőgazdasági terület 3.764 ha (33,54 % -ebből 1.400 ha havasi legelő).
    Gelence és Haraly népessége a 2002-es népszámláláskor 4774 lélek volt. Községszinten 98,50% a magyarok, 1,34% a román nemzetiségűek számaránya, 0,16% vallotta magát romának.
  Nagykiterjedésű erdőségeiben virágzik a fakitermelő ipar, a községben a fűrészáru gyártás. Többen   művelik a hagyományos  mesterségeket is, a  gelencei fafaragók műhelyeiben készült számos belföldi és külföldi  köztereken, emlékparkokban, településbejáratoknál elhelyezett, felállított fából készült műalkotás, székelykapu.Többen művelik a zsindelykészítést is.
    A település központjában emlékpark található, itt az 1848-1849-es szabadsábharcban (15 gelencei és 4 haralyi lakos), a két világháborúban (247 lakos) elesett hősök emlékét  emlékmű őrzi. Ugyanitt található a Millenium emlékére felállított sajátos emlékkereszt, Gábor Áron emlékplakett, Kopjafa és Lélekharang, Oltárkő.
   Az emlékpark közelében található a háromszéki székely székeket ábrázoló hármas kopjafa, melyen Háromszék és Székelyföld címere is látható, fennebb Árpád vezért ábrázoló fából készült térplasztika látható, tetején turulmadárral. A község bejáratánál nagyméretű székelykapu köszönti a látogatót a következő felirattal: "Hazádnak rendületlenül légy híve...", belső felén pedig "A nagyvilágon e kivül nincsen számodra hely" felirat olvasható.
   Mellszobrot állított a faluközösség Gelence jeles szülöttének, a történész, publicista, pedagógus Dr. Jancsó Benedeknek (1854 - 1930), a Gelencén nevelkedő és a szaladári temetőben pihenő jogász, történész, politikus Bodor Györgynek (1904 - 1976). Előző nevét viseli a helyi I-VIII osztályos általános iskola, utóbbiét a helybeli közművelődési egyesület. A központi római-katólikus templom bejárata előtti udvarban kapott helyet  Márton Áron (1896-1980) Erdély püspöke 1938-1980, és Fekete János Gelencén szolgáló, mártirhalált halt főesperes-plébános egészalakos szobra (1885-1952).
    A háztáji gazdaságokban tenyésztett állatállomány jelentős számu. Községszinten jelenleg 436 szarvasmarhát, 1699 sertést, 1480 júhot és 11500 szárnyast tenyésztenek. Az igáslovak száma meghaladja a 300-at. A mezőgazdasági területen termesztett kultúrnövények közül jelentősebbek, a területnagyság szerint: búza, burgonya (helyi köznyelven pityóka), árpa, zab, rozs, zöldségfélék (főként öszi káposzta, sárgarépa stb.), cukorrépa, az utóbb években a kukorica termesztésében is eredmények mutatkoznak.
   A kikapcsolódást a 150 férőhelyes sportcsarnok, sportpálya, 4 sávos tekepálya,  több 100 méteres felvonóval ellátott sí- és szánkó-pálya biztosítja; a falu határában, a fenyvesek aljában az önkormányzat 5 hektár területet  foglalt bele az Általános Településrendészeti Tervbe (PUG) a lakosság   "természetbe való visszatérésének" , pihenésének kielégítésére. Itt több hétvégi ház épült.
    A gelenceiek a megyében az elsők között ismerték fel a faluturízmus adta lehetőséget, szervezett formában 22 minősített panzió működik. Ez köszönhető az általános érdeklődésnek örvendő, a  községben található világörökségnek is, a falu festői környezetben valő fekvésének is,  de elsősorban a messzeföldön híres gelencei vendégszeretetnek.
   A '90 évek elejétől használt településcímert 2007 végétől egy másik, kormányhatározattal hitelesített címer váltotta fel. Ebben a címerben az Árpád-kori korona Szent Imre herceget, a világörökség részévé nyilvánított XIII. századi római katolikus templom védőszentjét jelképezi, a csatabárd Szent László királyunkra utal annak okán, hogy említett templomban Szent László-legendarészleteket ábrázoló, híres falképek találhatók. A három csillag a Háromszékhez való tartozást szimbolizálja. A pajzs zöld mezeje a község kiterjedt erdeire utal.
 Gelence testvértelepülései a magyarországi Dunaszentgyörgy, Balatongyörök, Nagybánhegyes, Encs települések, melyek címerei bevésve láthatóak a gelencei régi címer mellett a falu bejáratánál levő székelykapun. 


A gelencei templom freskói őrzik a Szent László legenda legteljesebb, legrégibb és legértékesebb ábrázolását.