Főoldal     Hírek     Múltunk     Intézmények     Hírmondó     Album     Testvérfalu     Büszkeségeink     Hasznos

   
   

| Vissza | Frissítés | Nyomtatás |

 
 

Általános Iskola

A falugondnoki szolgálatról

Falugondnok: Kocsis Kálmán

A kielégítetlen szociális szükségletek, a települési hátrányok kezelése, a közszolgálatokhoz való hozzájutás biztosítása szükségessé tette a falugondnoki szolgálat bevezetését.

Rendhagyó módon Hetvehely, Szentkatalin és Okorvölgy községek együttesen kívánták bevezetni a falugondnoki szolgáltatást. A három falu már a tanácsi rendszerben is tanújelét adta együttműködési készségének. A kis térségben elfoglalt periférikus helyzetük, az egymáshoz való térségi közelség, a közös gondok, hasonló jellegű megoldásra váró problémák számos esetben együttes cselekvésre késztették őket. A rendszerváltás után létre jött körjegyzőség a jogi lehetőségét is megerősítette a közös tenni akarásnak. A három település képviselőtestülete együttes ülésén úgy döntött, hogy közösen vezeti be a falugondnoki szolgáltatást.

  1. A falugondnoki szolgáltatás célja:

- a kistelepülési önkormányzat társadalmi hanyatlásának megállítása, e folyamat   visszafordítása

- az önkormányzat települési hátrányainak csökkentése

- a településen élők számára az életfeltételek javítása

- a településen élők számára a közszolgálatokhoz való hozzájutás elősegítése

- az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és működtetésének elősegítése

- a településre nézve kedvező gazdasági folyamatok elindítása

- a települési funkciók bővítése

- a közösségfejlesztés, a helyi társadalom és civilszféra erősítése, a településen a jobb életminőség elérése

  1. A falugondnoki szolgálat e célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el:

A.)  különféle, a szociális alapellátás körébe tartozó feladatok (térítésmentesen vehető igénybe)

B.)  egyéb -szolgáltatás jellegű - feladatok (térítés ellenében vehető igénybe)

A.)  A falugondnoki szolgálat szociális alapellátás körébe tartozó feladatai különösen:

 

- étkeztetés

- házi segítségnyújtás (bevásárlás, gyógyszer beszerzése önmaguk ellátására saját erőből nem képes személyek esetén)

- az óvodások és általános iskolások szállítása tanórán kívüli foglalkozásokra

- járóképtelen betegek és idősek szállítása háziorvosi rendelőbe, illetve más egészségügyi intézménybe, valamint istentiszteletekre

- munkanélküliek munkaügyi központba történő szállítása

- önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások

- kapcsolattartás az önkormányzatok és intézményeik, valamint a lakosság között

B.)  A falugondnoki szolgálat egyéb - szolgáltatás jellegű - feladatai:

- rokonok, hozzátartozók látogatásra szállítása kórházhoz, szociális otthonhoz

- családi eseményekre történő szállítás

- lakossági igények kielégítése különböző mezogazdasági termékek beszerzése tekintetében

 

Tisztelettel kérjük az olvasókat, hogy a falugondnok által ellátott feladatok, a feladatellátás tartalmának és módjának megismerése érdekében kérjék el betekintésre településünk önkormányzatától a falugondnoki szolgálat részletes szakmai programját.

Felvilágosítás a Teleháztól is kérhető (Lóki Károlyné, 73/578-515-ös számon).

Petrin László

Hetvehelyi Hírmondó 2001. március

 

2003.június 28-án Igarban rendezték meg a falugondnokok találkozóját, melyben a falugondnokok számot adtak elméleti (közlekedés biztonsági teszt és falugondnoki kérdőív kitöltése) és gyakorlati (ügyességi verseny) tudásukról. Ezen a megmérettetésen Hetvehely falugondnoka, Kocsis Kálmán második helyezést ért el. Gratulálunk!

Hetvehelyi Hírmondó 2003. augusztus

 
 

Civilszervezetek

 
 

Falugondnok

 
 

Gyógyszertár

 
 

Orvosi rendelő

 
 

Óvoda

 
 

Önkormányzat

 
 

Római Katolikus templom

 
 

Sportcsarnok

 
 

Szolgáltatóház

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   

| Vissza | Frissítés | Nyomtatás |