Főoldal     Hírek     Múltunk     Intézmények     Hírmondó     Album     Testvérfalu     Büszkeségeink     Hasznos

   
   

| Vissza | Frissítés | Nyomtatás |

 
  Általános Iskola

Általános iskola

Iskolaigazgató:

Pásztory Csongor

Cím:

7681 Hetvehely, Rákóczi u. 31.

Telefon/Fax:

73/378-550

E-mail:

iskolahetvehely@freemail.hu

Honlap:

www.iskolahetvehely.sulinet.hu

Alapítvány:

Hetvehely Gyermekeinek

Jövőjéért Alapítvány

Bemutatkozás

Egy most induló újság, a Hetvehelyi Hírmondó szerkesztői bemutatkozást kértek az iskolánktól. Sajnos terjedelmi okok miatt részletes bemutatkozásra nincs mód, ezért csak intézményünk fő célkitűzése mellé társuló feladatokat venném számba.

Ahhoz azonban, hogy reális képet kapjunk erről, néhány gondolatban össze kell foglalnunk iskolánk történetét. A gyökerek az idő homályába vésznek, de azt bizton tudjuk az első érdemleges feljegyzésekből, hogy 1810 táján nem volt tanterem, a tanító lakása romos, új iskola építése van tervben. A tanító /Gettert Theobald/ helybeli, vizsgázott. Tanítás csak télen folyt. Őt Gedert Mátyás követi, itt született, preparandiát Pécsett hallgatott. A század végén Eötvös József nagyszabású elképzelése nyomán minden településen, így Hetvehelyen is hatosztályos elemi népiskola működött. A társközségekben Okorvölgyön, Szentkatalinban, Kánban is az iskolák hasonlóan, népiskolaként működtek. A törzskönyv szerint a hetvehelyi iskola alapítás éve 1905. 1920-ban az épület rossz állapota miatt tanításra alkalmatlanná vált, az oktatás a plébánián, a templomban, a tanácsteremben folyt. Az új épület építése /a mostani É-i szárny, tanterem és lakás/ csak 1927-re fejeződött be. Erre a pénzt a káptalan adta, de a munkát a falu végezte. Az oktatás a háború alatt is folyamatos volt, kivéve az 1944 - 45-ös tanévet, mikor is az anyakönyv szerint "a tanerők katonai szolgálatra való bevonulása miatt a tanév csak 1944 december 12-én kezdődött". Az iskolát 1948-ban államosították. A körzeti jelleg 1958-tól alakult ki. Okorvölgyön 1976-ban, Kánban 1977-ben, Szentkatalinban 1978-ban volt utoljára tanítás. A 80-as évek elejétől a tanulólétszám csökkenése miatt még a megszüntetés gondolata is felmerült, ami elképzelhetetlen következményekkel járhatott volna a település jövőjét tekintve.

1987-88-tól kapott még egy lehetőséget az iskola, amivel kezdetét vették a változások.  Az igazi áttörést a helyi önkormányzatok felállása hozta, amivel elérkeztünk a jelenbe. Ezen a jelenbe vezető út jelentős állomásai mindenki előtt ismertek. Kétszeri átépítés, fűtéskorszerűsítés, tornaterem építés, eszközfejlesztés mind egy célt szolgáltak. Azt, hogy a sors és az élet  által ezekre a településekre irányított és ezen települések iskolájában tanuló kisgyermek számára ne legyen hátrány az a tény, hogy "falusi" iskolába jár .

Ennek szellemében dolgozunk. Ennek szellemében készítjük fel tanulóinkat a továbbtanulásra. Ennek szellemében fejlesztjük informatika oktatásunkat arra a szintre, hogy nyolcadikban végző tanulóink alapfokú szoftverhasználói vizsgát tegyenek. Ezért ápoljuk kapcsolatunkat svájci testvériskolánkkal, hogy az itt gyarapított nyelvismerettel alapfokú német nyelvvizsgát tehessenek végzős tanulóink. Ezért áll nyitva a tornacsarnok minden sportolni vágyó számára. Ezért próbáljuk iskolánkat barátságos, otthonos környezetté tenni. Ezért rendezünk színielőadásokat, megyünk színházba, sport versenyekre s ezért szervezünk tanórán kívüli programokat az országban s az országon kívül, hogy bizonyítsuk, nem lehet hátrány Hetvehelyen iskolásnak lenni.

És ezzel természetesen hozzájárulunk településeink fontos törekvéséhez, hogy Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin ne csak megtartsa lakosságát, hanem éljen, fejlődjön s egy "európai falu" szintre emelkedjen a harmadik évezred elején.

Pedagógiai Programunk mottója zárja bemutatkozásunkat:

"Most a harmadik évezred küszöbén a mi falvainkban már korántsem arról van szó, hogy szükség van-e iskolára, avagy nincs.

 

Itt az iskolák létével a falvak létéről van szó.

A történelem tanította meg nekünk, ahol parancsszóra,

vagy magától elengedte a falu iskolája kezét, a maga jövőjét tette kérdőjel elé.

Az új közoktatási rendszer bevezetésével  nagy felelősség hárul iskolára, iskolafenntartóra.

Sokszor erőn felül teljesítményre lesz szükség ahhoz,  hogy megtartsa egymást falu és iskola.

De előre csak ez az út vezet."

 

Hetvehelyi Hírmondó 2001. február

okm2007_matematika_8_osztaly.pdf

okm2007 szovegertes 8 osztaly.pdf

intezmenyi_027376_0_0_2009_03_15_20_22_19.pdf

intezmenyi_027376_0_0_2009_03_15_15_44_44.pdf

 
  Civilszervezetek  
  Falugondnok  
  Gyógyszertár  
  Orvosi rendelő  
  Óvoda  
  Önkormányzat  
  Római Katolikus templom  
  Sportcsarnok  
  Szolgáltatóház  
     
     
     
     
     
     
     
   

| Vissza | Frissítés | Nyomtatás |