Főoldal     Hírek     Múltunk     Intézmények     Hírmondó     Album     Testvérfalu     Büszkeségeink     Hasznos

   
   

| Vissza | Frissítés | Nyomtatás |

 
 

A halastó létrehozásának története

A halastó létrehozásának története

2001.: Engedélyezési eljárás alatt áll a község határában épülő halastó ügye. Az Urán Kft-vel kötött megállapodás értelmében 1,7 ha-os halastó kerül kivitelezésre. Az ebből nyert föld elszállításra kerül és a III. üzemi terület lesz rekultiválva. Reményeink szerint júliusban kezdődik a szállítás, és októberben kerül átadásra. Ha elkészül, egy újabb színfolttal gazdagodik falunk.

Az elmúlt hét folyamán önkormányzatunk megkapta a vízjogi engedélyt a halastó kialakításra. Az urán igazgatójával történt egyeztetést követően várhatóan két hónapon belül megkezdődik a beruházás, melynek értéke elkészülte után 60 millió Ft. A kinyert föld felhasználásra kerül a volt IV.üzem területének rekultivációjához, melynek mennyisége kb. 50.000 m3. A kitermelt és elszállított föld helyén keletkezik egy megtervezett 2 Ha-os tó. Ez a beruházás is része annak a komplex programnak, amely a turizmushoz kapcsolódik.

Folyamatban van a halastó kialakítása. Szeptember hónapban elkészül a zsiliprendszere, amely a vízszabályozást szolgálja. Pályázatot nyújtottunk be vizes élőhely létesítésére, mely sikeres volt. A Környezetvédelmi Minisztérium 1,7 millió Ft-tal támogatja a végleges kialakulását.

2002. február: Egy újabb nagy beruházás befejezésével gazdagodott falunk. Nagy áldozatok árán, de sikerült befejezni a tavalyi év végén megkezdett 2 ha-os tavunkat. A tó területe ÁG kezelésben volt, majd a kárpótlási földalapba került, amikor az Önkormányzat kivetette a földalapból. Következő lépésben bekerült az Állami Kincstárhoz, majd ezt követően az ÁPV Rt-hez, akitol az Önkormányzatnak sikerült megvásárolni 330.000.- Ft értékben. A megvásárlás előtt már tárgyalásokat folytattunk az Urán Kft-vel, illetve vezérigazgatójával, hogy a rekultivációhoz szükséges földmennyiséget falunk határából szállítsák el. Sikeres tárgyalásokat követően a tavalyi év végén megindult a föld kitermelése és elszállítása. Sajnos a kezdet és a befejezés között 8 év telt el és folyamatában is sok nehézséggel kellett megküzdenünk. Ez is bizonyítja, hogy kitartással sikerekhez juthatunk. Több pályázatot nyújtottunk be vizes élőhely kialakításához, mely sikert hozott számunkra, így elkészülhetett a zsilip és azok a műtárgyak melyek szükségesek. Költségeinket a minimumra sikerült leszorítani, azonban az érték, ami létrejött több 10 millió forint. Köszönetet mondunk mindenkinek, akik bármily módon segítették a megvalósulást és megkövetjük azokat, akiknek kellemetlenséget okoztunk a beruházás alatt.

2002.: Elkészült a tavunk hídja, mely összeköti a partot a szigettel. A hídhoz 10 m3 tölgyfát használtak fel, melyhez Schlichter Jánostól kaptunk segítséget, aki kifűrészelte és az Erdőgazdaságtól, akik kedvezményes áron biztosították a faanyagot.

2002. július: A tó melletti területen madár megfigyelő és kutatóház építésére is pályázatot nyújtott be önkormányzatunk. A pozitív elbírálást követően 5 millió forint támogatási összeget kapunk a kivitelezéshez. Az építés megkezdése 2002. július vége.

2004. március: Önkormányzati támogatással megalakulóban van településünkön a Horgász Egyesület. Célja: az Önkormányzat tulajdonában lévő 2 ha-os halastó működtetése, fenntartása. Az Egyesület segítséget kap a Baranya Megyei Horgász Szövetségtől, melynek tagja kíván lenni.

2004. április: Horgász Egyesületünk tagjaitöbb mint 500.000,- Ft-ot adtak össze haltelepítésre. Szándékukban áll a tó és annak környékét rendbe tenni és felügyelni. Kérjük falunk lakóit, hogy segítsük a nemes szándék megvalósulását.

2004. július: Képviselő-testület köszönetet mond a Horgász Egyesület vezetésének és tagjainak a halastó körüli terület rendezéséért. A szép környezet érdekében virágosládák, szemétgyűjtők, padok, asztalok, hirdetőtábla, valamint pavilont helyeztek ki a területre. A tárgyakat maguk készítették el.

2004. július: Ismét szépült és gyarapodott tavunk környéke. Május végén, június elején társadalmi munka keretében kihelyezésre kerültek a fedett szemetes kukák, a padok és az asztalok, valamint hullámlemezzel lefedésre került a már korábban kihelyezett filagória. Mindehhez a faanyagot a Hetvehelyi Erdészet biztosította számunkra. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Pott Imre igazgató úrnak, hogy kéréseinket meghallgatta és támogatta ötleteink megvalósítását.

A tó környékének rendszeres karbantartása tagjaink részéről nem kevés munkát igényel. A csapadékos időjárásnak köszönhetoen például a funyírás heti elfoglaltságot jelent. Bizonyára sokan látták a szép virágokat is, melyeknek egy részét tagjainktól és a falu lakóitól kaptunk, másik részét az Önkormányzat biztosította számunkra.

A horgászokon kívül is szeretettel várunk mindenkit sétára, pihenésre, kikapcsolódásra, de kérjük, hogy a padok, asztalok épségére a rendre, tisztaságra mindenki ü g y e l j e n !

 

 

 
 

A hetvehelyi cigányok története

 
 

A név eredete

 
 

A település története

 
 

Árpád-kori templom

 
 

Emlékművek

 
 

Hetvehely és társközségeinek eseménynaptára

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   

| Vissza | Frissítés | Nyomtatás |