FCIMEOENKSZ

Üdvözöljük a MEOE Nagytestû Kutyafajták Szakosztálya
LEONBERGI BARÁTI KÖR
honlapján!
leonbergerbk@atw.hu


FIGYELEM! A honlap fejlesztés alatt áll, a tartalom és a forma még NEM végleges. Ezzel kapcsolatban várjuk ötleteiteket a fenti email címre.
 Hírek


LEONBERGI

FCI-Standard N°145 / 20. 09. 2002 / GB
Eredeti forrás: www.fci.be
Magyarázatok (angol nyelven): http://www.leonberger.com/LeoWorld/commentary.html
Fajtabemutató Nyitrai Monika összeállításában: http://www.kutya.hu/read.php?u=belso/../9903/fism2.htm

EREDETE: Németország

AZ ÉRVÉNYES EREDETI STANDARD PUBLIKÁCIÓJÁNAK DÁTUMA: 1996.04.01.

FELHASZNÁLÁSI KÖR: házõrzõ-, kísérõ- és családi kutya

F.C.I. BESOROLÁS:
2. fajtacsoport - pincsek és schnauzerek, molosszusok és svájci pásztorkutyák
2. 2 szekció - molosszusok, hegyikutyák, munkavizsga nélkül

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS:
A 19. század harmincas éveinek végén, negyvenes éveinek elején Heinrich Essig, Leonberg város (Stuttgart mellett) tanácsosa keresztezett egy fekete-fehér újfundlandi szukát egy a "Nagy" St. Bernát kolostor menedékházából származó úgynevezett "Barry" kannal. Késõbb ehhez jött még egy Pireneusi-hegyikutya. Ez nagyon nagy, túlnyomórészt hosszú, fehér szõrû kutyákat eredményezett. Essig célja egy oroszlánhoz hasonlatos kutya kitenyésztése volt. Az oroszlán Leonberg város címerállata. Az elsõ, valóban "Leonbergi"-nek nevezett kutyák 1846-ban születtek. Ezek egyesítették magukban a kiinduló fajták kitûnõ tulajdonságait. Már röviddel ez után sok ilyen kutyát adtak el Leonbergbõl státuszszimbólumként az egész világba. A 19. század végén Baden-Württenberg tartományban a Leonbergi-t kiváltképpen parasztkutyaként tartották. Sokat magasztalták az õrzõ- és egyéb alapvetõ tulajdonságait. A két világháborúban és a háború utáni szûkös idõkben a tenyészkutyák száma drámaian visszaesett. Ma a leonberger egy kitûnõ családi kutya, amely modern életünk minden igényének megfelel.

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS :
Az eredeti felhasználási célnak megfelelõen a Leonbergi nagyon nagy, erõs, izmos, ám mégis elegáns kutya. Harmonikus testfelépítés és öntudatos nyugalom, ám mindazonáltal élénk temperamentum tünteti ki a kutyát.
Különösen a kanok hatalmasak és erõteljesek.

ARÁNYOK:
Marmagassága a törzshosszúsághoz: 9:10.
A mellkasmélység megközelíti a marmagasság felét.

MAGATARTÁS ÉS KARAKTER (WESEN):
Családi kutyaként a Leonbergi a mai lakó- és életfeltételek között egy kellemes partner, amelyet nehézségek nélkül mindenhová magunkkal vihetünk, és amely kimondott gyerekszeretetével tünteti ki magát. Se nem gyáva, se nem agresszív. Kísérõkutyaként egy kellemes, hûséges és félelmet nem ismerõ kísérõ minden életszituációban.

A megkívánt jellemszilárdsághoz különösen a következõk tartoznak:

 • magabiztosság és korlátlan higgadtság,
 • közepes temperamentum (többek között játékösztön is),
 • engedelmességi készség,
 • jó tanulási- és emlékezõképesség,
 • zaj iránti érzéketlenség.

FEJ:
Egészében tekintve mélyebb, mint amilyen széles, és inkább hosszan elnyújtott, mint tömzsi; a fang aránya a fejtetõhöz 1:1. A bõr mindenütt feszes, nincsenek homlokráncok.

FEJTETÕ:
Koponya: profilból és elölrõl nézve kevéssé domború, a törzsnek és a végtagoknak megfelelõen erõs, de nem nehéz. A hátsó része nem lényegesen szélesebb, mint a szemeknél.
Stop:világosan felismerhetõ, de csak mérsékletesen, közepesen kidolgozott

ARCKOPONYA:
Orr: fekete
Fang: inkább hosszú, sosem hegyesen végzõdõ; az orrhát egyenletesen széles, sosem besüllyedõ, inkább gyengén domború (kosorrhoz hasonló).

Ajkak: feszesek, feketék. Az ajakzug zárt.
Állkapocs / Fogazat: erõteljes állkapocs, tökéletes, szabályos és teljes ollóharapással, a felsõ fogsor térköz nélkül zárul az alsóra, a fogak függõlegesen állnak, 42 egészséges, a fogképletnek megfelelõ foggal (az M3 hiánya tolerált), fogóharapás megengedhetõ. Az alsó állkapocsban a szemfogaknál semmi beszûkülés / befûzõdés.

Pofa: csak kevéssé fejlett.
Szemek: világosbarnától lehetõleg sötétbarnáig, ovális, sem mélyen fekvõ, sem elõreugró, egymáshoz se túl közel, se túl messze álló, a szemhéjak feszesek, a kötõszövet nem látható, a szemfehér (a bõrszövet látható része) nem vöröses színû.
Fülek: magasan és nem szélesen hátul / nagyon hátul (weit hinten) tûzött, lógó, középnagy, feszes, húsos.

NYAK: lágy ívben, törés nélkül megy át a marba, inkább hosszúkás, mint tömzsi, a gégénél a bõr nem lóg.

TEST:

Mar: kidolgozott, kifejezett, különösen a kanoknál.
Hát: feszes, egyenes, széles.
Ágyék: széles, erõs, jól izmolt.
Far: széles, viszonylag hosszú, lágyan lekerekített, folyamatosan átmegy a farktõbe, semmi esetre sem túlépített.
Mellkas: széles, mély, legalább könyökmagasságig érõ, nem túl hordóalakú, inkább ovális.
Alsó oldalvonal: csak enyhén felhúzott.

FAROK: nagyon gazdagon szõrözött, állásban egyenesen lóg, mozgásban is csak enyhén felgörbített, és lehetõleg nem a hátvonal meghosszabításán felül hordott.

VÉGTAGOK: Nagyon erõsek, különösen a kanoknál.

ELÜLSÕ VÉGTAGOK: lábak egyenesek, párhuzamosak, és nem szûken állóak.
Váll/felkar:hosszú, ferdén elhelyezkedõ, egymással nem túl tompaszöget képezõ, jól izmolt. Könyökkel összesimuló.
Lábak középsõ része: erõs, szilárd, elölrõl nézve egyenes, oldalról nézve közel függõleges.
Mancsok: egyenes állásúak, (sem kifelé, sem befelé nem fordulnak) gömbölyded, zárt. Az ujjak jól domborodnak, fekete ujjpárnák.

HÁTULSÓ VÉGTAGOK: a lábak állása hátulról nézve párhuzamos, nem túl szûk. A csánk és a mancsok sem kifelé, sem befelé nem fordulnak. Fattyúkörmöket el kell távolítani.
Medence: ferdén fekvõ.
Felsõ combok: meglehetõsen hosszú, ferdén elhelyezkedõ, erõsen izmolt. A comb és az alsó lábszár határozott szögelést képeznek.
Csánk: elsõ, határozott szögelés az alsó lábszár és a lábközép között.
Mancsok: egyenesen álló, csak kissé hosszúkás, ujjak domborúak, ujjpárnák feketék.

JÁRÁSMÓD: Tért ölelõ, egyenletes mozgás minden járásmódban, határozott elõrelépés és jó lendület. Lépésben és ügetésben, elölrõl és hátulról nézve, egyenes vonalú végtagvezetés.

SZÕRZET:

MINÕSÉG: Középháttól a durváig, bõségesen hosszú, testhez simuló, választék nélkül. Mindenhol, a jó aljszõrzet ellenére a test körvonalait felismerhetõen hagyja. Sima, a gyengén hullámos még megengedett, a nyaknál és a mellkasnál - különösen a kanoknál - sörényt képez. A mellsõ lábak határozottan szõrözöttek, a hátsó lábakon kifejezett gatya.

SZÍNEK: Oroszlánsárga, vörös, vörösesbarna, még a homokszínû is (fakósárga, krémszínû) és ezek minden kombinációja, mindenkor fekete maszkkal. Fekete szõrvég megengedett, mindazonáltal a fekete nem lehet meghatározó a kutya alapszínére nézve. Az alapszín kivilágosodásai a farok alsó részén, a nyaki fodornál, a mellsõ láb zászlóin és a gatyán nem lehetnek olyan határozottak, hogy az alapszínnel való harmóniát zavarnák. Egy kis fehér mellfolt, vagy vékony mellcsík és fehér szõr az ujjaknál tolerált.

MÉRET:
Marmagasság:

 • Kanok: 72-80 cm. Ajánlott középmérték 76 cm.
 • Szukák: 65-75 cm. Ajánlott középmérték 70 cm.

HIBÁK: a fenti pontoktól való minden csekély eltérés hiányosságként, minden határozott eltérés hibaként értékelendõ. Az értékelésnek pontos viszonyban kell állnia az eltérés mértékével, és figyelembe kell vennie, hogy mennyiben érinti az a lényeges dolgokat (elsõsorban magatartást, típust, harmóniát, mozgást).

KIZÁRÓ HIBÁK:

 • Gyáva és agresszív kutyák.
 • Kutyák erõs anatómiai hibával. Pl.: kifejezett tehénállás, kifejezett pontyhát, erõsen süllyedt hát, a mellsõ mancsok extrém kicsavarodása, teljesen elégtelen szögellés vállnál, könyöknél, térdnél vagy csánknál.
 • Barna orrtükör.
 • Ajkaknál nagyon erõs pigmenthiány.
 • Foghiány (kivéve M3) elõreharapás vagy hátraharapás, egyéb harapáshiba.
 • Barna és annak árnyalataitól különbözõ szemek.
 • Entrópia, ektrópia.
 • Erõsen gyûrûs farok, vagy túl magasan gyûrûzõ farok.
 • Barna ujjpárnák.
 • Göndör vagy erõsen hullámos szõr.
 • Színhibák (barna szõrszín barna orral és barna ujjpárnákkal, fekete és cser, fekete, ezüst szõr, vadszín).
 • A maszk teljes hiánya
 • Túl nagyarányú fehér (a mancsoktól a mellkasig), tenyérnyinél nagyobb folt a mellkason, fehér egyéb helyeken.

N.B.: A kanoknak két szemmel láthatólag normális herével kell rendelkezniük, melyek teljesen leszálltak a scrotumba.