FCIMEOENKSZ

Üdvözöljük a MEOE Nagytestû Kutyafajták Szakosztálya
LEONBERGI BARÁTI KÖR
honlapján!

leonbergerbk@atw.hu


FIGYELEM! A honlap fejlesztés alatt áll, a tartalom és a forma még NEM végleges. Ezzel kapcsolatban várjuk ötleteiteket a fenti email címre.
 Hírek

Az 1998.06.01 Állatvédelmi törvény 2. § (BGBI. 1S.1106) megköveteli, hogy aki állatot tart, gondoz,
 • Az állatot jellegének és szükségleteinek megfelelõen kell táplálni, ápolni és elhelyezni.
 • Az állatot szükségének megfelelõ mozgásában nem szabad oly módon korlátozni, hogy annak fájdalmat, vagy elkerülhetõ szenvedést vagy kárt okozzon.
 • Gondoskodni kell az állat megfelelõ táplálásról, ápolásról és szükségleteinek megfelelõ elhelyezésrõl a kellõ ismeretek és képességek rendelkezésre állásával.

Ezek a magától értetõdõ dolgok a lent leírt minimális követelményekben, melyek vonatkoznak a tenyésztõre és az õ tenyész kutyáinak és a kölyköknek a tartására és elhelyezésére, kerültek meghatározásra.

Ellenõrzõ szervezetek valamennyi fajtaegyesület tenyésztési felügyelõi, akik kötelesek mind az alomelfogadásnál, mind a további vizsgálatok során ellenõrizni a feltételeket, és a kifogásokat továbbítani a tenyésztési fõfelügyelõnek vagy a tenyésztési vezetõnek.

Fogalom meghatározások:

Kölyök: a kutya 16. hetes koráig

Tenyész kutya:

 • tenyészthetõ életkorú kutya
 • fiatal kutya, amely még nem érte el a tenyészthetõségi életkort
 • kutya, mely már túllépte a tenyészhetõségi életkort

Tenyésztõ: tenyész korú kutya tulajdonosa vagy birtokosa, aki egy illetékes fajtaegyesületben egy bejegyzett kennel tulajdonosa, és amellyel a birtokában lévõ kutyákkal tenyészt.

Kennel: a tenyész kutyák a lenti C pontban felsorolt tartási formái

A. Táplálás

A megfelelõ táplálás azt jelenti, hogy minden tenyésztõ köteles kutyája sajátos tápanyagszükségleteinek megfelelõ táplálásról informálódni, és teljesítményének megfelelõ táplálást biztosítani.
Errõl az ismereteket minden tenyésztõ a megfelelõ szakirodalomból elsajátíthatja.
Gyakorlatban rámutat arra, hogyan kell figyelni a lehetõ legnagyobb higiéniára mind az eledel elkészítésénél, mind a megõrzésénél.

B. Ápolás

Itt szükséges érthetõen fajta specifikus ápolásnak nevezni, mert minden fajtával szemben mások a követelmények, a szõrgondozást és a fajta tipikus küllemi megjelenés megtartását illetõen.

Az ápoláshoz tartozik minden esetben valamennyi fajtánál az alábbiak rendszeres ellenõrzése:

 • fülek és szemek tisztasága
 • fogazatnál a fogkõképzõdés
 • karomhosszúság
 • bõrnél belsõélõsködõ fertõzöttség
 • bélsárnál a külsõ élõsködõ fertõzöttség.

Megfelelõ adatok a szakirodalomból meríthetõk.

Egy kennel ellenõrzésénél az illetékes tenyésztési felügyelõnek minden esetben meg kell vizsgálnia, hogy a kutyák számát tekintve a tulajdonosnak kutyánként jut-e elég ideje az ellátásra és az ápolásra, amennyiben igen, eleget tesz-e az elõírt követelményeknek.
Amennyiben nem megfelelõ, a tenyésztési fõfelügyelõ feltételeket szabhat meg.

C. Megfelelõ elhelyezés és mozgási lehetõség

Ezek a következõ tartási formák illetve ezek egymás közti kombinációi lehetségesek:
 • I. Tartás kutyaházban, épített csûrben, istállóban vagy garázsban
 • II. Tartás nyitott vagy részben nyitott kennelben
 • III. Tartás házban pl. lakásban

I.Tartás kutyaházban, épített csûrben, istállóban vagy garázsban

1. Tenyész kutya tartása, kölykök felnevelése kizárólag egy kutyaházban, épített pajtában, istállóban vagy garázsban csak a következõ feltételekkel lehetséges:

A kutyaháznak a következõképp kell kinéznie:

a) A falakat és az aljzatot hõszigetelt, könnyen tisztítható burkolattal kell ellátni. A tetõnek nedvesség át nem eresztõnek, minden helyiségnek abszolút huzatmentesnek kell lennie.

b) Az egyes boxok elválasztásának úgy kell megvalósulni, hogy a kutyák ne tudják magukat megsebezni és a kilátásukat elõre ne korlátozza. Egyébként az elválasztásnak olyan magasnak kell lennie, hogy azon a kutya ne tudjon átjutni.

c) Minden kutyának a rendelkezésére kell állnia legalább 15 m2-nek. Minden további, ugyanabban a boxban tartott kutyánál ezt a méretet kutyánként még 5 m2-el növelni kell.

d) Minden boxnak közvetlen kijárattal kell rendelkeznie kifutóra, melynek nagysága egy tartott kutya esetén is legalább 100 m2.

e) A kutyaháznak vagy garázsnak stb. fûthetõnek kell lennie, ahol 18 - 20 C fokos hõmérséklet is megvalósítható. Átépített pajtában vagy istállóban minden boxnak egyedileg fûthetõnek kell lennie. Amennyiben ez nem lehetséges lásd. lenti I.1.f 2.mondat.

f) Minden kutyának rendelkezésre kell állnia egy hõszigetelt fekvõhelynek. Nagy termekben, melyek nem fûthetõek vagy nincs lehetõség egyedi fûtõszerkezetre, minden kutyának egy duplafalú, hõszigetelt, nagyságának megfelelõ alvóhelyet (megfelelõ távolságra felemelve a terem padlózatától) kell kialakítani. A hõszigetelést úgy kell megvalósítani, hogy alacsonyabb hõmérséklet esetén se keletkezzen csapadék a kutya hajlékában.

g) Vemhes, fialó és/vagy szoptató szukáknak és kölykeiknek külön helyiséget kell biztosítani.
Az õ elhelyezésüknek az alábbi követelményeknek kell eleget tennie:A helyiség beleértve a szuka rendelkezésére álló helyet átlagos kölyökszámú (6 - x) alomnál nem lehet kisebb, mint 10 m2. Rendelkezésre kell állnia egy elletõ ládának, mely megfelel a problémamentes kölyöknevelés követelményeinek. Minimum méret: 120 cm x 150 cm. Az elletõ ládához, vonatkozóan kiterjedésére, egy az alomszámnak és fajtának megfelelõ kifutónak kell csatlakoznia, melyet könnyen tisztítható és fertõtleníthetõ padlóburkolattal kell ellátni. Elegendõ hely és fekvõhely álljon a szuka rendelkezésére, mely számára könnyen, a kölykök számára azonban nem elérhetõ. A fialó és nevelõ helyiségnek kb. 18-20 C-ra felfûthetõnek kell lennie, adott esetben pót fûtõszerkezet 50 cm-es infralámpa formában a padlón (szuka ne tudjon hozzányúlni) illetve az elletõ láda padlóján elhelyezett elektromos fûtõlap szükséges. A helyiséget mindig tisztán, szárazon és féregmentesen kell tartani. Jól szellõztethetõnek és megfelelõ napfénnyel megvilágítottnak kell lennie. Az ablaknagyság aránya a padlózat nagyságához legalább 1/8. Ebbõl a helyiségbõl is kell lehetõleg közvetlen kijáratnak lenni egy szabadtéri kifutóra, melynek az 1.3 pont alatt leírtaknak megfelelõen kell kialakítani.

h) A helyiségnek, melyben a kutyák elhelyezésre kerülnek, jól szellõzõnek kell lennie. Minden elõzõleg leírt létesítményben biztosítani kell a folyóvíz ellátást.

2. A kutyaház belsejét mindig tisztán, szárazon és féregmentesen kell tartani.

3. A kifutó kerítését úgy kell kialakítani, hogy a kutyák ne tudják megsebezni magukat rajta és egymáshoz ne tudjanak átjutni.
Minden kifutónak rendelkeznie kell egy a talajtól elemelt, a kutyák számának megfelelõ nagyságú fekvõhellyel. Ezen kívül a kutyáknak biztosítani kell a lehetõséget, hogy rossz idõben a kutyaházon kívül is álljon rendelkezésükre száraz, szélvédett hely. A kifutóterület egy részének naposnak, egy másik részének pedig árnyékoltnak és esõ ellen védettnek kell lennie. Ezen a területen is szükség van egy fekvõhelyre. A kifutó terület egy részét természetes talajnak kell fednie, másik részét lemez-, klinker vagy betontalajnak lehetõleg jó vízelvezetõ felülettel. Ideális felületként ajánlható egy vastag rétegû közép- és aprókavics ágyazat.

4. Mivel a kutyákkal való folyamatos kapcsolat és a rendszeres kennel létesítmény ellenõrzés nemcsak az alom felnevelésekor szükséges, ezért nem engedélyezhetõ, ha a megfelelõ létesítmény a tenyésztõ lakhelyétõl távol van és csak naponta egyszer vagy kétszer keresi fel a kennelt.

5. Minden kutyának biztosítani kell a napi legalább két óra lehetõségét a szabad kifutón. A kutya mozgásigényét egy séta alatt vagy egy nagy szabadkifutón lehet kielégíteni, ahol az utóbbi esetben a tenyésztõnek a kutyáival kell foglalkoznia. A szabad kifutót nem szabad elzárni a külvilágtól.

6. Minden felnõtt kutyának, valamint a kölyköknek, szüksége van naponta legalább 3 órára emberi társaságra, kontaktra, foglalkozásra, melynél figyelni kell a fajtaspecifikus szükségletekre. Ennek a foglalkozásnak a tenyésztõáltal vagy egy vele közeli kapcsolatban lévõ hozzátartozója által kell megvalósulnia. A kölyköknek a hatodik élethetüktõl kezdõdõen szükségük van ezen kívül megfelelõ kapcsolatokra idegen emberekkel is. A testi kontaktus, akár kefélés által is, elengedhetetlen és nem szabad futó simogatásokra korlátozódnia.

7. Az állatvédelmi törvény 2.2 § követelménye azzal a következménnyel jár, hogy a kutya folyamatos ketrecben (szállító box is) tartása tilos, mivel ez a kutya mindenféle mozgáslehetõségét elveszi.

 

II. Tartás nyitott vagy részben nyitott kennelben

Tenyész kutyák tartása és kölykök felnevelése kizárólag nyitott vagy részben nyitott kennelben csak a lent leírt feltételekkel megengedett:

1. Minden kutyának legalább 15 m2 kennel területnek kell a rendelkezésére állnia. Minden további ugyanabban a kennelben tartott kutya esetén ezt kutyánként 5 m2 növelni kell.

A kiegészítõ kifutó alapterületének legalább 100 m2-nek kell lennie az I.3 pontban leírtaknak megfelelõen.

2.
A kennelen belül vagy vele közvetlen összeköttetésben minden kutya számára rendelkezésre kell hogy álljon egy védett hely (kutyakunyhó), melynek eleget kell tennie a következõ követelményeknek:

a) A védett helyet mindenoldalról hõszigetelõ (pl. mindenfelõl duplafalú fa hungarocell közbensõ réteggel), egészségre ártalmatlan anyagból kell elkészíteni. Az anyagot úgy kell megmunkálni, hogy azon a kutya ne sebezhesse meg magát. A kutyakunyhónak védelmet kell nyújtania az idõjárás viszontagságai ellen, különösen nem szabad beengednie a nedvességet. (lásd továbbiakat I.1.f. pont alatt)

b) A védett helyet úgy kell kialakítani, hogy abban a kutya szükségének megfelelõen mozoghasson és saját teste melegével melegen tarthassa. Belül mindig tisztának, száraznak és rovaroktól/férgektõl mentesnek kell lennie. Alomként a szalma ajánlott, amit rendszeres idõközönként cserélni kell.

c) A védett hely bejáratának a kutya nagyságához kell igazodnia; csak olyan nagyságú lehet, melyen keresztül a kutya akadálytalanul tud közlekedni. A bejáratot el kell fordítani a szeles oldaltól, széltõl és csapadéktól védettnek kell lennie és egy kiegészítõ szélfogót kell beépíteni.

d) A kennel talajának olyan állapotúnak vagy szerkezetûnek kell lennie, hogy a nedvesség környezetre ártalmatlanul tudjon felszívódni vagy elfolyni. Rendszeresen tisztítani kell az ürüléktõl.

e) A védett helyen kívül a kutyának rendelkezésre kell állnia egy fekvõhelynek, melyen erõs napsugárzás és magas külsõ hõmérséklet esetén az árnyékban feküdhet.

3. A kennel kerítését és a kifutót az I.3 pontban leírtak szerint kell kialakítani.

4. Az alom felnevelése ilyen létesítményben csak akkor megengedett, ha az anyakutya és kölykei számára az elsõ 6 élethétben az I.1.g. pontnak megfelelõ helyiség áll a rendelkezésre.

5. Ennél a tartási formánál is korlátlanul érvényesek az I.5. + 6. pont rendelkezései (kifutó és emberi érintkezés) és szigorúan betartandóak.

6. Idõs vagy dupla szõrzettel nem rendelkezõ vagy rövidszõrû kutyák kizárólag nyitott kennelben tartása nem engedélyezett.

 

III. Tartás házban pl. lakásban

Ha kutya nem az egész lakóterületen, hanem speciális helyiségben van elszállásolva (pl. alagsorban vagy pincében), a helyiségnek meg kell felelnie a következõ feltételeknek:

1
a) A falakat és a padlózatot hõszigetelõés könnyen tisztítható burkolattal kell ellátni.

b) Az egyes boxok elválasztásának úgy kell megvalósulni, hogy a kutyák ne tudják magukat megsebezni és a kilátásukat elõre ne korlátozza. Egyébként az elválasztásnak olyan magasnak kell lennie, hogy azon a kutya ne tudjon átjutni.

c) Minden kutyának legalább 15 m2 helynek kell a rendelkezésére állnia. Minden további ugyanabban a helyiségben tartott kutya esetén ezt kutyánként legalább 5 m2 növelni kell.

d) A helyiségeknek 18 - 20 C fokos hõmérsékletre felfûthetõnek kell lenniük. Minden boksz egyedi fûtõ szerkezettel való ellátása egy másik lehetséges megoldás lehet.

e) Minden kutya számára egy hõszigetelt fekvõhelynek kell rendelkezésre állnia. Nagy termekben, melyek nem fûthetõek vagy nincs lehetõség egyedi fûtõszerkezettel való ellátásra, minden kutyának egy duplafalú, hõszigetelt, nagyságának megfelelõ alvóhelyet (megfelelõ távolságra felemelve a terem padlózatától) kell biztosítani.

f) A helyiségeknek, ahol kutyák elhelyezésre kerültek, napfénnyel megfelelõen megvilágítottnak kell lennie. A nyílászárók felületének aránya a padlózat területéhez viszonyítva legalább 1/8. A helyiségeknek jól szellõztethetõnek kell lenniük.

2.
Vemhes, fialó és/vagy szoptató szukáknak és kölykeiknek minden esetben külön helyiséget kell biztosítani, mely meg kell hogy feleljen az I.1.g pontban leírt követelményeknek.

Amennyiben nem áll rendelkezésre közvetlen kijárás egy szabad kifutó területre, akkor a tenyésztõnek kell biztosítani lehetõséget a szukának megfelelõ szabad kijárásra.

3. Összes helyiségnek, melyben a kutyák elhelyezésre kerültek, tisztának, száraznak és féreg/rovarmentesnek kell lennie.

4. Az I.5-I.7 pontok (a kifutóról, a foglalkozásról és ketrecben tartásról) korlátlanul érvényesek a házban tartott kutyákra is.

 

 

(c) MEOE NKSZ LBK Minden jog fenntartva! Webmester: Leidl Andrea Látogatók száma: