6300 Kalocsa,

Budai Nagy Antal 25.

78 / 461-582

logikusak@freemail.hu

Logikusakk Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesűáet Kalocsa

"Nem lehet mindenki a legjobb, de mindenki lehet jobb"
 | 

Gondolatok a tehetséggondozásról
célok, tervek,eredmények


Egyesületünknek nem célja az iskolákkal való versengés. A jó képességű gyerekekben szunnyadó képességek felszínre kerülése az iskolai órákon végzett jó pedagógusi munka eredménye. Az egyesület tanórai keretek között már meg nem oldható, jó képesség? gyerekekkel való foglalkozást, s az ebből fakadó többletmunkát vállalja magára.<

Több iskolából járnak egy csoportba a gyerekek. Így mód nyílik arra,hogy nem csak az előadótól, hanem egymástól is tanuljanak. Az ismeretek megszerzésének módja minden gyermek esetében más és más, ezért fontos a velük való elmélyült foglalkozás. Arra törekszünk, hogy egy csoport létszáma ne lépje túl azt a határt (10 f?), amikor a foglalkozásokon (alkalmanként 2x45 perc) egy-egy gyerekre már nem jut id? és emiatt az, mell?zöttnek érzi magát.

Kalocsa és kistérsége fiataljainak kínálunk többletismeretek megszerzésére lehetőséget. Az egyesület önfenntartó formában működik, bevételre önkéntes hozzájárulások és tagdíjak formájában tesz szert.

A Kalocsa Város Önkormányzata az eddig elért eredményeket azzal ismerte el, hogy térítésmentesen rendelkezésünkre bocsátott egy helyiséget rendszeres használatra.

Tárgyi eszközök beszerzésére, bővítésére pályázati formákban kívánunk forrásokhoz jutni.

Itt előre is megköszönünk minden a témába vágó pályázatra való figyelem felhívást.

(logikusak@freemail.hu)

A sakk, melyből az egész kinőtte magát, hosszú évek óta gyermekek tucatjaival ismertette meg a sakkozás fortélyait, szépségét. Ezt kiegészítendő a 2001. év óta négy csoportban a matematikai logika és egy óvodás csoport zárt eredményes évet.

A szülők valamint a gyermekek részéről jelentkező igény miatt további csoportok indultak a 2002/2003. évben, úgymint

  •  történelem-filozófia- művészettörténet,

  •  drámajáték,

  •  csillagászat.

Foglalkozások az iskolai tanórákkal szinkronban délután iskolán kívül kerülnek megtartásra. Jelentkezhetnek mindazok, akik hiszik, hogy a többletmunka többleteredményt is nyújt. Nem kínálunk mást csak mit jelmondatunkban megfogalmaztunk

"Nem lehet mindenki a legjobb, de mindenki lehet jobb"

Az egyesűlet 2009.évben kezdeményezte felvételét a Tehetségpontok Hálózatába amely megtalálható az interneten: Magyar Géniusz Hálózat

A tehetséggondozás tevékenységének minőségi fejlesztésére kiírt TÁMOP 3.4.4/B-08/1-2009 pályázaton az Európai Uniótól 10 000 000 ft támogatást nyert.A projekt keretein belűl készűlt koiadvány itt letölthető:

Logikusakk Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesűlet kiadványa

Az egyesület 2015. évben ismét sikeresen pályázott a Nemzeti Tehetség Program által meghírdetett NTP KKIB - 15 kódszámú nyílt pályzatra A pályázat részletei itt megtalálhatóak: Nemzeti Tehetség Program KKI - B - 15 pályázatA pályázati kirás kötelező előírása a szakmai beszámoló elkészítése, amely innen letölthető:

Logikusakk Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesűlet NTP-KKIB- 15- 0110 pályázathoz kapcsolódo szakmai beszámoló.


A foglalkozásokon készűlt fényképek itt megtekeinthetőek


©2009 Logikusakk Kulturális és Sportegyesület Kalocsa>
Főoldal | Kapcsolat