6300 Kalocsa,

Budai Nagy Antal 25.

78 / 461-582

logikusak@freemail.hu

Logikusakk Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesűlet Kalocsa

"Nem lehet mindenki a legjobb, de mindenki lehet jobb"









Egyesületünk rövid története

Egyesületünket 2002. augusztus 16-ától vette nyilvántartásba a Bács Kiskun megyei Bíróság Logikusakk Kulturális és Sport Egyesület néven amely egyesűlet a 2009. év során az egyesűlet közgyűlése új alapszabályt elfogadása mellett nevet is változtatott, amelynek úk neve: Épgikusakk Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület.

Az egyesűlet hivatalos megalakulása előtt is már végzett tehetséggondozást.
A Logikusakk Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesületnek továbbra is fő célja elsosorban a jó képességű gyerekekben szunnyadó képességek felszínre hozása és emellett a sportolási lehetoségek biztosítása Kalocsán és kistérségében. Az egyesület önfenntartó formában működik, önkéntes hozzájárulásokból tagdíjakból, pályázatokból tartja fenn magát..

Az egyesület továbbra is felkutatja Kalocsán és kistérségében a tehetséges fiatalokat óvodástól a középiskolás korig, és heti rendszerességgel szakköri foglalkozásokat tart számukra. Szakköreinken főként a logikus gondolkodás fejlesztése áll a középpontban.

-Nyáron tábort szervezünk a tanulóknak egy Kalocsához közel eső kistelepülésen. -Sakk versenyek szervezése Kalocsán és környékén, amelyekre az ország bármely településéről jöhetnek versenyzők. -Más, Kalocsa környéki egyesületekkel közösen bekapcsolódunk a kulturális, tömegsport és szabadidősport rendezvények programjaiba is.

Egyesületünknek 10 alapító tagja van, ezen kívül pártoló tagok és rendes tagokkal is rendelkezik

A tehetséges fiatalokat Kalocsa és kistérsége iskoláiból választjuk ki, az őket tanító pedagógusok segítségével, ill. ajánlásával.

Foglalkozásainkon, a tananyagon túli nagyon változatos, játékos feladat típusok közül válogatunk. A hozzánk járó fiatalok gyakran vesznek részt különféle megmérettetésen, iskolai, ill. megyei, országos szintű versenyeken, ahol általában jó eredménnyel szerepelnek.

A kis létszámnak köszönhetően több idő jut arra, hogy egy problémát többféle úton körbejárjunk, mindenkit meghallgassunk.

Tevékenységünk hiánypótló, mivel az oktatási intézmények szűkös anyagi helyzete nem teszi lehetővé szakkörök beindítását így legtöbbször csak a lemaradók felzárkóztatása történik meg.

A sakkversenyeken a hátrányos helyzetű települések tanulói is sikereket érnek el és ezzel felkeltjük az érdeklődést e nemes sportág iránt.

Az egyesület 2009 évben kezdeményezte aktív felvételét a Tehetségpontok Hálózatába.

Így a 2010. évtől kezdve a Kalocsa kistérségében létrejött Tehetségpont a negyedik Bács –Kiskun megyében, amely tovább bővűl és 2011 májusában az egyesűlet kezdeményezésére megalakult a Bács-Kiskun megyei Tehetségsegítő Tanács több a megyében műkődő oktatási intézménnyel egyűtt.

A Tehetségpont megalakítása és működtetése lehetővé tette, hogy egyesületűnk egy TÁMOP pályázatot benyújtson a helyi önkormányzattal a partner civil szervezetekkel, államigazgatási szervekkel és a kistérségben működő oktatási intézményekkel közösen. Ezen a pályázaton 10 000 000 forint vissza nem térítendő Európa Unós támogatást nyert amelyet a 2010/2011 tanév során kell megvalósítania a létrehozott Tehetségpont közreműködésével.

Az egyesület felvállalta a Tehetségpont keretein belül a Mikkamakka Játéktár újbóli működtetését, amely eddig szüneteltette működését Kalocsán és kistérségében. Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy hiánypótló ez a kezdeményezés, mert nagy szűkség van erre a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt.

A megalakulás óta rendszeresen és aktívan részt vesz az egyesület olyan más Kalocsa kistérségében működő civil egyesület által szervezett programokon és eseményeken, amelyeket Kalocsa és kistérségében kerülnek megrendezésre, ezért egyesületünknek így több bemutatkozási lehetősége is volt ezeken az eseményeken, ahol részletesebben is megismerkedhettek az egyesületben folyó munkát.

Egyesületünk a működése során már nagyon sok hazai finanszírozású pályázaton is részt vett önállóan, de voltak olyan pályázatok is, amelyekben együttműködő partnerként vett részt.

A kistérségben nagyon sok a pályakezdő és munkanélküli fiatal, akik elsősorban a közeli városban Kalocsán keresnek munkahelyet.

Felmerült az az igény a fiatalokkal foglalkozó civil egyesületek között, hogy egy ifjúsági civil hálózat megalakításával és együttműködés (partnerségi) kapcsolat kialakításával anyagi forrásokhoz juthassanak a hálózatban lévő civil szervezetek különböző hazai és Európa Uniós pályázatokból.

Mivel egyre nagyobb a civil szervezetek jelentősége Magyarországon és örömteli, hogy a számuk csak egyre növekszik, bár csökkennek az elérhető pályázati finanszírozási források.

Ez a hálózat kiépítése Kalocsa kistérségében elősegít egy olyan folyamatot, amely hozzájárulhat a magyar civil társadalom továbbfejlődéséhez, ahhoz hogy az ujjászerveződés mennyiségi és minőségi tendenciái után az egymással és más szektorokkal történő együttműködés időszaka következhessen.

Így a Logikusakk Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület felvállalta, hogy közösen az Esélyt a Teljes Életre Közhasznú Egyesülettel (amely egyben a Bács-Kiskun megyében az értelmi fogyatékosok érdekvédelmi civil szervezete is )a Kalocsa és kistérségében megalakítja ifjúsági civil hálózatot, amelynek tagjai azok a civl egyesületek lesznek, elsősorban akik Kalocsa és kistérségében ifjúsággal és fiatalokkal foglalkoznak és jelenleg is működnek.

Ez az ifjúsági hálózati rendszer 2010 márciusában jött létre 12 alapító ifjúsággal foglalkozó civil szervezettel közösen.

A fogyatékosok bevonásával is lehetőség adódik egy elsősorban ifjúsággal foglalkozó civil hálózat kialakítását Kalocsa és kistérségében

Így ezek után elkezdődtek azok a folyamatok, amelyek jó esélyt biztosíthatnak egy a különböző területi szintekre épülő együttműködési rendszer kialakulásához. Sajnos a civil együttműködések helyzetéről megállapítható, hogy a civil szervezetek több mint a fele semmiféle kapcsolattal, de még együttműködési szándékkal sem rendelkezik.

Vannak jó példák, de jellemző, hogy a civil szervezetek erőforrásait még nem használja ki a társadalom.

Ezzel több forrás lehetőséghez és anyagi támogatáshoz lehet jutni és lehetőséget kapnak a hátrányos helyzetű civil szervezetek is az anyagi támogatásra.

Az egyesület a megalakulása óta fiatalokkal és ifjúsággal foglalkozik valamint az önkénteseivel sok programot és projektet valósított neg.

Az Önkéntesek Nemzetközi Éve programjaihoz kíván csatlakozni az egyesület a nyertes TÁMOP pályázat megvalósítása alkalmával illetve az eddig megszerzett tapasztalatok alapján. Természetesen ezekbe a fiatalok is bevonásra kerűlnek.

A Logikusakk Oktatási Kulturális és Spor Közhasznú Egyesűlet szakosztályainak eddig végzett tevékenysége a 2002-2009 év között:

Kulturális szakosztály működése 2002 - 2009_

A 2001/02-es tanévben indítottuk el kísérleti jelleggel munkánkat.
Egy maroknyi lelkes pedagógus úgy gondolta, hogy szükség lenne arra, hogy a város és környéke tehetséges tanulóit összegyűjtsük, és szakköri keretben foglalkozzunk velük. A több iskolából közös foglalkozásokra történo összegyűjtést a gyerekeknek azért is helyeseljük, mert így mód nyílik arra, hogy az új kapcsolatok révén új ismeretszerzési módszereket is elsajátítsanak a gyerekek.

Elso lépésben a matematikai logika fejlesztését tűztük ki célul, mivel úgy gondoltuk ez a terület elég népszerű,, könnyen felismerhetok a tehetségek, és a logikai készség fejlesztésével más tantárgyak tanulásánál is eredmények érhetok el. 4 csoportot indítottunk 6-14 éves korig. A második félévben elindult egy óvodás csoportunk is. A gyerekek Kalocsa különbözo iskoláiból érkeztek hozzánk, de több bejáró tanulónk is volt.

A foglalkozások anyagát minden pedagógus önmaga állította össze.
Nagy segítséget adott munkánk irányvonalának meghatározásához Elekes G. Sándor: Játékos logika c. tehetséggondozó programja.

Az elso tanévben kb. 32 - 35 gyerek vett részt a foglalkozásokon.

A pedagógusok:

Óvodás csoport: Szabadi Ferencné óvódapedagógus

1-2 osztály: Ivó Lajosné alsó tagozatos tanító

3-4.osztály 5-6.osztály: Dr. Törökné Móczár Györgyi

7-8.osztály: Dr. Eltiganiné Lénárt Eszter

Az elso sikeres évünk után elhatároztuk, hogy a következo tanévtol már egyesületi keretek között folytatjuk tovább munkánkat.
2002. augusztus végén megkaptuk a bírósági végzést: hivatalosan is megalakult a Logikusak/k/ Kulturális és Sport Egyesület.

A kulturális szakosztály revékenységét 2002 őszén kibovítette, így októbertol már több pedagógussal, többféle területen kezdte el az érdeklodo, tehetséges tanulókkal a foglalkozásokat.

A Játék és logika szakkör amely az egyesűlet megalakulása óta továbbra is foként a matematikát szereto tanulókkal foglalkozik 4 korcsoportban, ezen kívül 2002 októberében indítottunk csillagász és drámajáték foglalkozások mellett rendhagyó történelem foglalkozásokat is, ahol movészettörténeti és filozófiai ismeretekkel is gyarapíthatták tudásukat az érdeklodok.
Az óvodás csoport is a megalakulása óta továbbra is működik, ahol a gyerekeket nagyon sokoldalúan fejleszti Marsovszky Láazlóné óvoda pedagógus aki 2009. év őszén vállalta el az egyesűletűnk keretein belűl a tehetséggondozást óvódás korcsoport számára.A 2002 - 2009 év között Szabadi Ferencné óvódapedagógus foglakozott az óvódásokkal, de más írányú elfoglaltságai miatt kénytelen volt átadni a szakmai munkát egy másik ovodapedagógusnak.

A drámajáték, a történelem és a csillagász szakkörökön már középiskolás diákok is részt vettek.

A 2002 - 2009 között a következő pedagógusok vettek részt az egyesűlet munkájában::

Játék és logika

5-6. osztály: Hábel József

Történelem: Bors János

Drámajáték: Romsics Imréné

Csillagászat: Schramm Ottó

A kulturális szakosztály életében is jelentős változásokra kerűlt sor a 2009. évben.

Ugyanis az egyesűlet keretein belűl tevékenykedő pedagógusok elfoglaltsága jelentős megnövekedése valamint a megfelelő érdeklődés hiánya miatt a drámajáték a történelem és a csillagászat foglalkozások már nem indultak.

Szakköreinket a 9 év alatt eddig közel 600 gyerek látogatta.


A Játék és logika szakköri foglalkozások továbbra is rendszeresen Műveleődési és Ifjúsági Házban a Tomori Pál Városi Könyvtárban és a Civilek Házában ( volt Munkaűgyi Központban )kerűlnek megrendezésre.Foglalkozásaink

A sportszakosztályaink tevékenysége:

A sportszakosztályoknak elsodleges célja a gyerekeknek sportolási és versenyzési lehetoségek biztosítása.
Szervezünk önálló sportprogramokat, illetve kapcsolódunk más civil szervezetek által meghirdetett programokhoz.
A Logikusakk Oktaási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület a 2002. évben csatlakozott a Magyar Szabadidosport Szövetséghez és egyik megalapítója lett a Kalocsa és Környéke Szabadido Sportszövetségnek is.
Elsodlegesen nem a versenysport a fo célunk /kivétel ez alól a sakk szakosztály /, hanem inkább a szabadido hasznos eltöltése sportolással, mozgással.
Kirándulások, kerékpártúrák szervezése a környék jobb megismerése céljából, részvétel tömegsport rendezvényeken, stb

A sakkszakosztályunk biztosítja azoknak a gyerekeknek, akik szeretnének versenyezni, a lehetoséget a rendszeres edzésekre és versenyeken való részvételre.
A 2010-2011. tanévben megrendezett dr Bán Jenő sakk emlékverseny sorozat általános iskolások és felnőttek részére immár a tizedik alkalommal kerűlt sor Kalocsa kistérségében. Az emlékverseny sorozaton a 10 év alatt közel 500-an vettek részt.
Mivel ez az emlékverseny sorozat versenyei bekerültek a Magyar Sakkszövetség ifjúsági versenynaptárába is, ezért a versenyzok többsége nem Kalocsa és kistérségéből érkezett.

Így többek között érkeztek versenyzők a 10 év alatt Kecskemétről, Bajáról, Székesfehérvárról, Kiskunhalasról, Szegedről, Debrecenből, Paksról versenyzők.
Az emlékverseny sorozat versenyei eddig a következő telepűléseken kerűlt megrendezése az elmúlt 10 év során: Solt, Bátya, Dusnok, Fajsz, Öregcsertő,Szakmár Harta, Homokmégy, Uszód, Dunapataj, Kecel.

A sakkszakosztályunknak a versenysportban eddig elért kiemelkedo eredményei:

A Magyar Korcsoportos Rapid Bajnokságon, melyet 2002. májusában Szegeden rendeztek meg, Eltigani Amir az elokelo 6. helyezést érte el.
A 2003. január 4-én Budapesten lezajlott Óvodások Magyar Sakkbajnokságán Eltigani Omár a 3,,Szabó Gergo pedig a 6. helyezést érte el.
Ez sporttörténeti eredménynek számít Kalocsa sakktörténelmében, hogy két kalocsai gyerek az elso 6 között végzett.

Ennek alapján a Logikusakk Kulturális és Sport Egyesület sakk szakosztálya a Magyar Sakkszövetség által elkészített 2002. évi ifjúsági rangsorban a 44. helyen végzett.

Ezek az eredmények nem jöhettek volna létre a szülok anyagi és erkölcsi támogatása nélkül.
Sajnos sokszor a szülok anyagi helyzete nem teszi lehetové, hogy a gyermekükben rejlo képességet maximálisan ki lehessen aknázni.
Egyesületünk kötelességének érzi, hogy minden tehetséges gyerek, függetlenül a családja anyagi helyzetétol, megkaphassa a fejlodéséhez szükséges képzés.

Ezért próbálunk meg mindent, hogy moködésünkhöz többletforráshoz jussunk, amivel a családokra jutó anyagi terheket csökkenthetjük. ( pályázatok, szponzorok keresése )

©2009 Logikusakk Kulturális és Sportegyesület Kalocsa>
Főoldal | Kapcsolat