Nemzeti Fáklya
Security System 1.8.7 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
MAGYARORSZÁG, MINT GEOTERMIKUS NAGYHATALOM

A geotermikus energia a Föld belsejéből származó hőenergia.

A geotermikus energia - források általában az aktív vulkánok körzetében vannak. A geotermikus energia kiaknázására a hőforrások, gejzírek, fortyogó iszaptócsák és gázkráterek (a vulkanikus gázok és a forró talajvíz kráterei) használhatók fel a legegyszerűbben. A régi rómaiak hőforrásokat használtak fürdők és otthonok fűtésére. A világ néhány geotermikus területén, például Izlandon, Törökországban és Japánban ma is alkalmazzák ezt a módszert. A geotermikus energiát azonban elsősorban elektromos áram termelésére használják nagy méretekben. Az első ilyen erőmű az olaszországi Lardellóban épült 1904-ben. A XX. század végén Olaszországon kívül Új-Zélandon, Japánban, Izlandon, Mexikóban, az Egyesült Államokban és máshol is működnek ilyen erőművek, sok más országban pedig épülőfélben vannak.

A geotermikus energia a napenergiához hasonlóan korlátlan, el nem fogyó azaz megújuló energia, de azzal ellentétben nem szakaszosan érkező (közel négyszerese a rendelkezésre állási ideje, mint a napenergiának), hanem folytonos, viszonylag olcsón kitermelhető és a levegőt nem szennyezi. Termálvíz formájában nem mindig kiapadhatatlan, kivéve, ha a hőkinyerés után visszapótlása is megtörténik. A termálvizek többé-kevésbé magas sótartalmuk miatt elfolyásukkal a talaj és a befogadó vizek minőségét jelentősen ronthatják, viszont nagy előnyük, hogy - számos talajvízzel szemben - ipari vagy más humán tevékenységből származó szennyezéseket nem tartalmaznak

A felszínről sugárirányban a Föld középpontja felé haladva 1 km-enként átlag 30 °C-al emelkedik a hőmérséklet (geotermikus gradiens), de bizonyos területeken ennél nagyobb a hőmérséklet emelkedés, így Magyarországon is 50-60 °C, azaz 2 km mélységben már eléri a 100 °C-t. Az 1. ábra az európai termálvíz (termálvíz az a rétegvíz, amelynek felszíni hőmérséklete meghaladja a 30 °C-ot) előfordulások eloszlását mutatja be.


1. ábra


Látható, hogy hazánk európai viszonylatban kiemelkedően jó adottságú terület, aminek az az oka, hogy a Kárpát-medence üledékes eredetű, víztározó porózus kőzetekből áll, amik jó hővezető képességűek , és a földkéreg vékonyabb mint másutt. A hazai geotermikus potenciálokat mutatja be a 2. ábra, amiből jól látható, hogy térségünkben hazánkon belül is komoly lehetőségek rejlenek a földből nyerhető hő hasznosításának.


2. ábra


Magyarország geotermikus energiavagyonának felmérésére több kísérlet történt. A kapott értékek 4,2 x 1016 és 8 x 1018 kJ között vannak, tehát meglehetősen eltérőek. Hévízkészletünk legkevesebb 500 milliárd m3-re tehető, amiből kb. 50 milliárd m3 termelhető ki. A kitermelés fejlődését jól mutatja a 3. ábra.


3. ábra


1987-ben 1016 kút működött, naponta 1,25 millió m3, évente pedig kereken 450 millió m3 termálvizet szolgáltatva. Az össz-kapacitás közel fele (410 m3/perc) fűtési igényt elégített ki, amiből a mezőgazdaság 253 m3/perc teljesítménnyel részesült. Hazánkban a geotermikus energiafelhasználás 1992-es adat szerint 80-90 ezer tonna kőolaj energiájával volt egyenértékű.

Az egyik legjobban kiaknázható geotermikus energia - forrás a felszín alatti képződményekben, rezervoárokban (tárolókban) felgyülemlő, 80-350 °C-os víz és gőz. Az elektromos energiát a vízből és a 180 °C-nál melegebb gőzből a legkönnyebb előállítani. A meleg vizet gyors forralással elpárologtatják, a gőzzel pedig turbinát hajtanak meg, amelynek mechanikai energiáját generátorral alakítják át elektromos energiává. A geotermikus erőműveket rendszerint ezekkel az anyagokkal (forró víz, gőz) táplálják, de olyan terület ahol ezen feltétel adott, és megfelelő vízhozam is rendelkezésre áll viszonylag kevés van (elsősorban Izlandon, Új-Zélandon és az USA-ban), szemben a szinte mindenütt található 30-100 °C-os termálvizes területekkel.

Itt fontos megemlíteni az idei évben térségünkben, Iklódbördöcén megkezdett projektet, mely két korábban meddőnek bizonyult szénhidrogén kút átalakításával tervezett 3.000 m mélységből felhozott 140 °C-os termálvíz alapú 3-5 MW-os erőművet létesíteni 3-4 MFt-os kalkulált beruházási költséggel, de a szükségesnél lényegesen kisebb vízhozam miatt az erőmű kapacitás maximum 0,8 MW lehetne, ami a jelenkori zöldáram átvételi ár mellet túl nagy megtérülést mutat. Újsághírek szerint ezen projekt előkészítési, kutatási munkáinak költsége 1 milliárd forintra rúgtak.

A geotermikus energiát - amennyiben nem magától tör a felszínre - mélyfúrással lehet a mélyen fekvő rétegekből feljuttatni. A kútfúrás és kútkiépítés azonban igen komoly költség. A legáltalánosabban alkalmazott rendszerekben a termálkútból feltörő vizet gáztalanítják, ülepítik és sótartalmát részben eltávolítják, majd a felhasználás helyére szivattyúzzák, a lehűlt vizet pedig valamilyen vízáramba, vízgyűjtőbe elvezetik, vagy visszasajtolják. Ezek a felszín feletti rendszerek egyszerűek, megbízhatóan működnek, kis beruházási költséggel létesíthetők és olcsón üzemeltethetők, problémájuk azonban, hogy - ha nincs vízutánpótlásuk - a rétegenergia csökkenése következtében idővel kevesebb vizet adnak. A vízhozam csökkenése különösen jelentős lehet azokon a helyeken, ahol olaj- és földgázkutak is termelnek, vagy ahol nagy a termálkút-sűrűség.

A csökkenő víznyomást kompresszorral növelni lehet ugyan, de ez kis hatásfokú és nem gazdaságos eljárás. Alkalmasabbak erre a célra a búvárszivattyúk, amelyek jó hatásfokkal (50-55 %), biztonságosan dolgoznak és a nyomás csökkenését egyre mélyebbre helyezéssel kompenzálják. A legjobb megoldást azonban a kitermelt, lehűlt víz visszasajtolása jelenti, mert így a mély vízszint csökkenését lényegesen mérsékelni, a kutak élettartamát nagymértékben növelni lehet. A búvárszivattyúk előnye, hogy megfelelő nyomásszinten (általában a kút felső 40-60 m-es szintjén) elhelyezve a vízkőkiválást is megakadályozzák. A régi termálkutak

Magyarországon 1987-ben 18-200 millió m3 lehűlt hévizet folyattak el ebből a visszasajtolás jelentősége jól megérthető. A termálvíz komoly hátránya azonban a nagy sótartalom, ami elérheti, esetleg meg is haladhatja a 8000 mg/liter értéket. A sók 60-80 %-át Na-, Ca- és Mg-hidrogénkarbonát alkotja, amiket a nyomás alatt levő széndioxid is segít oldatban tartani. A hévízkútban felfelé haladva a nyomás és esetleg a hőmérséklet is annyira csökkenhet, hogy az addig oldott hidrogén-karbonátok egy része vízkő formájában kiválik. A vízkőlerakódás a kút felső részénél és a csővezetékben is eltömődést, teljesítménycsökkenést okozhat, különösen ha a víz homokot vagy más üledéket is magával hoz. Vegyszerek adagolásával a vízkőkiválás megszüntethető, de a nyílt termálkutas rendszerekben az elfolyó víz sótartalma a befogadó vizeket öntözésre alkalmatlanná teheti, a vízfolyással kapcsolatba kerülő talajokon pedig szikesedést okozhat. Ha évente 18-200 millió m3 hévíz folyik el, ez 300-400 ezer tonna sóval terheli az érintett környezetet. Ezért is fontos egyrészt a visszasajtolás, másrészt az indokolatlan vízkivétel megszüntetése.

A forró, száraz, felszín alatti kőzetek is hasznos geotermikus energiaforrásokká válhatnak, ha sikerül kidolgozni azt az eljárást, amelynek során a kőzetekben keringetéssel melegítenék fel és alakítanák gőzzé a vizet. A geotermikus energiaforrások kiaknázása azért válik egyre vonzóbbá, mert a kőolaj ára emelkedik, és a geotermikus energiatermelés nem szennyezi a környezetet.
Itthoni lehetősége: Mint láttuk hazánk kedvező adottságokkal bír a geotermikus energia hasznosítása területén. Az eddigieken túl is igazolja ezt a 4. ábra


4. ábra


Zala megye, mint az itthoni CH bányászat bölcsője a kedvező geotermiai adottságain túl a folyamatos szénhidrogén kutatási eredményekből, és az Állami Kincstári Vagyonügynökség által nyilvántartott mintegy 500 db meddő CH kútból álló lehetőségeket is jól ki tudja használni. A megyén belüli adottságok alapján három potenciális geotermikus energiahasznosító mezőt célszerű lehatárolni, ez látható az 5. ábrán.


5. ábra


Az ábrán feltüntetésre kerültek továbbá a javasolt komplex hasznosítás helyszínei is. Komplex hasznosítás alatt azt értjük, hogy a közelmúlt gyakorlatától eltérően a jövőben a termálvíz-hasznosítás ne csak fürdők létesítéséből álljon, hanem elsődlegesen energiatermelési célra vegyük igénybe, és ezt kövessék a termál-strandi, esetleg gyógyvízhasznosítások. Láttuk az Iklódbördöce-i példa kapcsán, illetve a kútlétesítési költségek vonatkozásában, hogy geotermikus villamos erőmű létesítése rendkívül költséges és kockázatos egy kistelepülés számára. Így a tanulmány további részeiben megmaradunk a reálisabb, esetleg meglévő meddő kutak felhasználásával megvalósítható hőtermelési lehetőségeknél.

A geotermikus energia hasznosítása hőtermelésre

A geotermikus energiát áramtermelésen kívül is sokféleképpen lehet hasznosítani: belső terek fűtésére, melegvíz-szolgáltatásra, termálfürdőkben, ipari célokra és a mezőgazdaságban. A termálvíz fűtési és melegvíz-szolgáltatási hasznosítása általános és a mezőgazdaságot is érinti (p. növényházak, fóliaházak, baromfitelepek, istállók stb. fűtése), de ebben az ágazatban lehetőség nyílik speciális alkalmazásokra a fűtési időszakon kívül is (terményszárítás, haltenyésztés). Ezeknél az alkalmazásoknál a termálvíz előnye nem csupán fűtőolaj vagy földgáz megtakarításában jelentkezik, hanem a koncentráltság és a sokrétű hasznosíthatóság miatt vállalkozások alapítására, kereskedelmi tevékenység indítására is alkalmat nyújt, valamely térség komplex fejlesztéséhez (termelés, kommunális ellátás, termálfürdő, sportuszoda) járul hozzá. Másrészről az előkezelés és szükség esetén a hőkicserélés lehetővé teszi a hagyományos fűtő- és melegvízhálózatok üzemeltetését magas hőmérsékletű hévízzel, így nincs szükség külön átviteli rendszerek kiépítésére.

Épületfűtés és melegvíz-szolgáltatás

Termálvízzel nemcsak közösségi, iroda- és egyedi lakóépületek, kórházak, raktárak, műhelyek stb. fűthetők, hanem egész háztömbök is. Erre Budapesten és az ország más, főleg alföldi városaiban már az 50-es, 60-as években sor került, évente 75-80 000 tonna fűtőolaj megtakarítását eredményezve. A termálvíz higiéniás célú használatra természetesen csak akkor alkalmas, ha minőségi és bakteriológiai paraméterei a szabványban előírtaknak megfelelnek. Ha a termálvíz hőmérséklete alacsony (pl. 60 °C), akkor előnyös lehet a padló- vagy a falfűtés. Radiátoros fűtés is megfelel, ha a vízhőmérsékletet tekintetbe véve méretezik. Ilyen esetben ajánlatos kiegészítő fűtésről is gondoskodni. A nagyobb termálvizes hálózatokban az áramoltatást szivattyúzással kell biztosítani, minél kisebb hőveszteségre törekedve. Lakótelepek, egészségügyi intézmények, iskolák termálvizes fűtéséhez és vízellátásához különösen fontos a termálkutak teljesítményének hosszúlejáratú fenntartása.

Növényházak, fóliasátrak fűtése

A geotermikus energia melegvíz formájában igen eredményesen használható növényházak és fóliasátrak fűtésére. Magyarországon 1980-ban 748 000 m2 növényházfelületet és 1,064 millió m2 fóliaház felületet fűtöttek termálvízzel. A fűtési teljesítmény iránti igény a növényház méreteitől, hőgazdálkodási viszonyaitól, betelepítettségétől és a növénykultúrától függ. A termálvízzel fűtött növényházak beruházási költsége 15-20 %-kal nagyobb, mint az olaj- vagy a gázfűtésűeké, de a kisebb üzemköltségek miatt a többletkiadás 2,5-3 éven belül megtérül.

A termálvíz fűtésre növényházban is jól kihasználható, de növényház-fóliasátor együttesekben még gazdaságosabb fűtést tesz lehetővé. Ha 90 °C körüli hőmérsékletű hévíz áll rendelkezésre, akkor többlépcsős hasznosításra van mód: szivattyúk közbeépítésével a vízkivételi helyhez legközelebb eső növényház(ak) légfűtéssel fűthetők. A távozó, alacsonyabb hőmérsékletű (pl. 50 °C-os) termálvízzel további növényház vagy fóliaházak légtér- vagy talajfűtése végezhető. Visszakeveréses megoldással a hőlépcsőket stabilizálni lehet. A fóliaházakból kilépő 20-25 °C hőmérsékletű víz még hálózati öntözővíz előmelegítésére használható.

Alacsonyabb, 50-60 °C hőmérsékletű termálvízzel történő növényházfűtéskor ajánlatos a különböző fűtési lehetőségeket kombinálni a víz hőtartalmának és a fűtőfelületeknek minél jobb kihasználásával. Nagyon hideg téli napokon, csúcsidőben az alacsony hő mérsékletű termálvizes fűtés jó kiegészítője lehet a szalma- vagy a faapríték-, pellettüzelésű biomassza kazán.

A fóliaházakban és -sátrakban általában alacsony hőmérsékletű termálvizet használnak állandó vagy mobilis csöves rendszerekkel vagy konvektorokkal. A fóliaházak fűthetők az un. vízfüggönyös módszerrel is, amikor kettős fóliaréteg között áramoltatnak hőtartalmától már jórészt megszabadult, előzetesen hasznosított, 20-30 °C hőmérsékletű termálvizet. Az áramló langyos termálvíz nemcsak fűt, hanem hőszigetelő hatást is kifejt, azonban ennek az eljárásnak nagy a vízigénye és teljesen záró, ép fóliát igényel.

További lehetőség a napenergiás és a geotermikus fűtés kombinálása, amikor a talajba mélyesztett műanyagcsöveken a fóliaház két rétege között nappal felmelegedett levegőt ventillátor áramoltat át. A meleg a műanyagcsövekből átadódva felmelegíti a fóliaház alatti földréteget, amit éjjel visszaszívatnak a növényházba. Ennek a rendszernek a hatékonysága természetesen függ a nappali energiaátadás mértékétől és a földréteg hőtartó képességétől.

Istállók, növendéknevelők fűtése

A nagytestű (ló, szarvasmarha) vagy a nagy sűrűségben (sertés) tartott állatok istállózása jelentékeny hő- és páratermelésük miatt a 10-20 °C belső hőmérséklet tartásához télen sem igényel nagy fűtőteljesítményt. Magasabb hőmérsékletre csak a nevelőkben, elletőkben van szükség. Ehhez az alacsonyabb hőmérsékletű termálvíz is elegendő. Fontos azonban a megfelelő szellőztetés, ami előmelegített külső levegővel oldható meg. A termálvíz a hagyományos bordás vagy más fűtőcsövekben keringtethető, a máshonnan elvezetett, lehűlt, 30 °C fokos hőmérsékletű termálvíz pedig padló- vagy falfűtésen keresztül hasznosítható. Az istállók szellőztetésére jól alkalmazható a hővisszanyeréses eljárás is. Nyáron a hővisszanyerő berendezés a szellőztető levegőt az istállóból elszívott páradús levegővel hűti, télen pedig ugyanezzel előmelegíti. Ezen az úton a termálvíz-felhasználást csökkenteni lehet. A baromfitartásban a keltetőből kikerült fiatal állatok számára az első három héten 32-36 °C-os kezdeti hőmérséklet után 28-30 °C tartása szükséges, amit később lassan csökkenteni lehet. A termálvizes radiátorok, hűtőcsövek a baromfiházakban, nevelőkben éppúgy alkalmazhatók, mint a paldó-, vagy a falfűtés, amihez csökkent hőtartalmú termálvíz is megfelel. A szellőztetés az istállók szellőztetéséhez hasonlóan, termo-ventillátorokkal biztosítható. Az alkalmas hőmérsékletű termálvíz keltetőgépek üzemeltetésére is használható.

Istállók fűtésére az alternatív energiaformákkal működő rendszerek többféle összekapcsolásra is módot adnak (pl. termálvizes + biomasszafűtés, biogázos + termálvizes fűtés). Jó energiagazdálkodási megoldásokat kínálnak az istálló-növényház együttesek is.

Terményszárítás

A terményszárítási feladatok túlnyomórészt a fűtésmentes nyári-koraőszi időszakra esnek, ami a termálvizek gazdaságos, minél hosszabb idejű kihasználása szempontjából kedvező. A termálvizes szárítás a korábbi szénhidrogéntüzelésű berendezésekhez képest alacsonyabb hőmérséklettel (40-60 °C) dolgozik ezért a szárítási idő meghosszabbodhat, de az energiamegtakarítás ezt túlkompenzálja. Termálvízzel is különböző termékeket lehet szárítani, pl. szemes és szálas terményeket, kukoricát, paprikát, gyógynövényeket.

Meleglevegős szénaszárító

A gravitációs szárítókban könnyen guruló szemestermények szárítása végezhető. Ezek vegyes melegvizes-földgázos fűtéssel ellátott, légáramlásos tornyok, amelyekben gravitációs úton halad a gabona, borsó stb. felülről lefelé, miközben fölös nedvességtartalmától megszabadul. A gravitációs szárítók előnye a folyamatos üzemeltetés, létesítésük azonban költségesebb, mint a terményszárítóé, emellett magasabb hőmérsékletű termálvizet is igényelnek. A termálvizes szárítók dughagyma hőkezelésére és gyümölcsök aszalására is használhatók. A termálvizes és a napenergiás terményszárítás jól kiegészítheti egymást: felhős, borult időben a kieső napenergiát a termálvíz pótolhatja.

Haltenyésztés, rizstermesztés

A növényházak, istállók, terményszárítók termálvizes fűtése nem zárt rendszerrel történik, ezért az elfolyó víz sótartalma és maradékhője miatt a környezetre ártalmas. Ha az elfolyó termálvíz kémiai összetétele haltenyésztésre más, természeti vízzel való hígítás után alkalmas, akkor halastavak létesítésére használható. Ellenkező esetben a maradékhő elvonása a halastó optimális hőmérsékletének tartásához járulhat hozzá. Az elfolyó, nem teljesen lehűlt termálvíz rizstelepek elárasztására is alkalmas lehet.

A felsorolásból kimaradt a lakóház fűtés. Ez nem véletlen mivel termálvíz hasznosítás csak nagy teljesítmények esetén rentábilis, pl. lakótömbök, amelyek kistelepüléseken nem fordulnak elő.

(Forrás: www.zoldnet.hu)
Hozzászólások
#1 | mihu - 27.09.2012 04:15
wedding gowns cocktail dress appeals to you, black dresses you will want to get straight to the foundation? You possibly can find beautiful bridal dresses with traditional or old-fashioned shops for the small percentage with the worth of a different antique influenced outfit. brides bridesmaid dresses When searching for classic, you have to always be well-informed as to what you are looking for black dresses . cheap summer dresses Check out a clothes cautiously for damage, dry out rot (typically seen in shoelace), or perhaps add-ons which have been fixed in as opposed to padded with (popular inside the Nineteen seventies, bridesmaid dresses 2011 as well as a very big issue in relation to cleansing in addition to modifications). Find out if the traditional go shopping will let you get hold of a wedding dress upon agreement to adopt to your seamstress to ascertain if it usually is revised to fit you appropriately.Women right now really like the tranquility of shopping
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Hozzászólások