HÓHELYZET: BIHARFÜRED, VLEGYÁSZA ill. VERTOP   METEÓ  RADARKÉP  HõMÉRS.  IDõKÉP   MûHOLD  TÉRKÉP

A HONLAPOMRÓL     BIHARI TÚRAINFÓK        TÚRALEIRÁSOK        OLVASNIVALÓK          FOTÓK           LINKAJÁNLÓ 

A BIHAR-HEGYSÉG LEGSZEBB LÁTNIVALÓI  III.   (Bihar, Vlegyásza, Királyerdõ)

1.rész (Csúcsok , kilátópontok)      2.rész Pádis, vízesések, szorosok      3.rész barlangok      4 .rész  Rétek, várak..

B A R L A N G O K
 
 - A Nyerskõ-barlang a Királyerdõben (Acre Polia - a hegység legnagyobb Polje képzõdménye) igen szép látvány. A közelben            található a hegység   legmagasabb pontja, az 1027 m magas, erdõs Holdringató-csúcs. Túraképek • Mézgedi / Meziadi Czárán barlang (Pestera Meziad) - A barlang hatalmas bejárati nyílásának közelében (amely olyan mint egy nagy alagút) még kibetûzhetõ az 1930-ban elhelyezett emléktábla kétnyelvû szövege (ezt 2008-ban felújíitotta a Czárán-Alapítvány). Czárán, aki a turistáskodáshoz  könyvélményei alapján kapott kedvet, 1880-ban elsõként a Mézgedi barlangot kereste fel és merõ véletlenségbõl õ lelt rá arra a járatra, ami az addig ismeretlen felsõ szintre vezetett.
  A több emeletes barlangban az úri közönségnek a bejárásokat éjszaka szervezte, ezért nevezte el a körútját Éjféli körútnak (Meziádi bál). Ez volt az a hely, ahol - feltételezések szerint – megpecsételõdött további sorsa, azaz, hogy életét a Biharnak szenteli. A barlang 4750 méter hosszú és két szintje van.
  A többszintes barlang bejárása többórás program lehet. A barlangõr nélkül csak a kisebb, nem lezárt rész tekinthetõ meg. Érdeklõdjünk a barlanghoz közeli menedékháznál,  hétfõn (?) szünnap van.
  Túrafotók   Linkajánlat 1. 2.  GEO-LÁDA


 • Kiskohi Medve-barlang (vagy Medvék barlangja, Pestera Ursilor, Chiscau-ban) - 1980-ban nyitották meg a nagyközönség számára a Bihari karszt 1975-ben felfedezett, egyik legszebb és legjobban kiépített cseppkõbarlangját a Medve-barlangot. A barlangban cseppkõ-alakzatok és több tucat barlangi medvecsontváza, köztük egy n épen megmaradt csontváz is található, innen a barlang neve. Európában csak 4 ilyen csontvázat tartanak számon. A barlang 1,5 km hosszú, a látogatók azonban csak a felsõ, 847 m hosszú járatot járhatják be: a Medvék,- az Emil Racovita- és a Gyertyák termét. A barlangban egy valóságos álomvilág tárul elénk, a cseppkövek milliói drapériákat, orgonákat, zuhatagokat, fantáziaszülte ûrhajót(rakétát), egy felfele kimászó medvealakot stb. varázsolnak elénk. A barlangi séta kb. 45 percig tart. A barlang hõmérsékletemindig állandó, 10 Celsius fok. A barlang egész évben, hétfõ kivételével, román idõ szerint 10-17 óráig van nyitva.
  Csak csoportosan látogatható, román nyelvû vezetõvel, a belépõjegy kb.2-3 EUR.-nak megfelelõ összeg. A fotózását/videózásért külön fizetni kell.videó 


 • Szénaverõsi-barlang  Rézbánya ill. Diófás környékén
  "Nucet, magyarul Diófásnak nevezett település mellett kemping található. A kempingtõl lefelé, a DN 75-ös út 8-as kilométerénél jobbra kanyarodva közelíthetjük meg a környék egyik könnyen látogatható barlangját, a Szénaverõsi-barlangot (Peştera de la Fînaţe). Turistajelzés nélkül haladunk a mellékvölgy terepjáró számára is alkalmas útján, kb. még 1 km-t. Az oldalba felkaptató út bal oldalán véget ér az erdõ: egy szép, kúp alakú dombocska tárul szemünk elé, melynek tövében egy barlangszerû karsztforrásból tör fel a völgy patakja. A karsztforrás barlangbejáratszerû, de csupán néhány méter mély. Hogy a Szénaverõsi-barlanghoz érjünk, a földúton elõbb mintegy száz méternyit visszafelé ereszkedünk az elsõ kanyarig. Innen jobbra indul egy ösvény, az erdõ széle mentén. A kúp alakú csúcsot balra hagyva, az erdõ szélén kapaszkodunk fölfelé, az ösvény elhagyása után egy, már ritkás erdõben fehérlõ sziklafal alá, ahol a 300 m hosszú barlang jelentõs méretû szája tátong. A kempingtõl idáig az út kb. 3/4 óra. Az erdõ szegélyét tovább követve, a mellette húzódó kaszálókon felfelé tartva, déli irányba fordulunk, míg egy nyereghez nem érünk, ahol több út fut össze, majd ereszkedik le Rézbánya felé. Ha viszont a nyugatra forduló gerincet követjük, a kemping feletti hegytetõre érünk, az úgynevezett Kereszthez, ahonnan gyönyörû kilátás nyílik az alattunk elterülõ Diófásra, a Fekete-Körös forrásvidékénekerdõvelborított hegyhátaira, a háttérben pedig a Bihar fõ gerince, a szabályos kúp alakú Nagybihar 1849 m magas csúcsa, s a csúcsra épített adótorony látszik" Forrás: Erdélyi Gyopár .1992/3 Egri Lászó túrajavaslata     Túrafotók
 • Eszkimó-jégbarlang (Ghatarul Focul Via) a barlangba üggyel-bajjal lejutó látogatót még nyáron is (igaz akkor már a bejárat közelében elvékonyodó) hatalmas mennyiségû (több ezer köbméter) jégtömeg ill. érdekes jégformációk (Eszkimó család, Jégkút, Nagyjég-zuhatag, Megfagyott vízesés) fogadja.  Túrafotók
  A hely különlegessége, hogy a délben - egy barlangi kürtõn át - felülrõl besütõ nap különleges fényjátékot kelt a jégalakzatok (a nagyteremben található két alakzat neve - Czárán elnevezése nyomán - Eszkimó és Eszkimóné, az Eszkimóné minden nyáron elolvad) felszínén. A barlang román neve Focul viu ( Pokol tüze), erre a jelenségre utal. Mások szerint a román elnevezés a barlang kürtõjén kiáramló, messzirõl füstnek látszó páráról kapta.  Figyelem, a barlangba a balesetveszély miatt tilos lemenni (van ott egy ilyen tábla!). Link: Turistajelzések
  Túrafotók

 • Bihar-kapu barlang (Portile Bihorului).

  A Bihar-kapu egy beszakadt barlang portáléja (a kapubejárat 9 méter magas és 10 m széles), az elõcsarnokból fel lehet mászni a felsõbb szintre, amelyet egy mennyezet nélküli aknán keresztül napfény világit meg. Esõs idõben a felsõ szintrõl vízesés (4 m) formájában zuhog alá a víz. A felmászást alkalmi létra, azaz fatörzsek segíthetik. Nem messze tõle található meg a Körös eredete (befalazott) barlangja, amelynek vizét az egész völgyön át csõvezetékben vezetik a település ivóvízellátását biztosítandó.
  E két barlang a kihalt Körösbánya-bányatelep (Baita-Plai) közelében található meg. A kapunál fegyveres õr van, aki valószínûleg érdeklõdik célunkról, és a bejárás akadályba ütközhet. A Vertop-hágóra felvezetõ útról (innen)  leereszkedhetünk a barlanghoz, manapság ez is lehet  a megközelités módja, hiába vezet turistajelzés a bányatelepen át, oda nem engedik be a turistát. linkek 1.  Az Aranyos-hágóról (Vertop) viszont vezet egy járható turistaút.  Fotók   Fotók


 • Szkerisórai jégbarlang (Aranyosfõi/Létrási jégbarlang) (Ghetatarul Scarisoara)  Felsõ Girda (Girda de Sus) irányából többféleképpen is ide lehet eljutni. A barlangba való lejutás csekély belépési díj fejében csigalépcsõkön/létrákon át lehetséges, a barlangõr a bejárattal szembeni faházban várja  a látogatókat..
  A barlang egy kb. 15 méter átmérõjû zsomboly aljában (kb. 30 méter mélyen) helyezkedik el. A látogatható nagy teremben hatalmas jégképzõdményeket láthatunk. linkajánló:1  2   
 • Fotók
 • János kapu barlangja (Poartale Iunelii) az Ördöngös völgyben (illusztáció: lenti baloldali kép). Túrafotók

 • Aragyásza-barlang  (Babilon kapuja) a Szamos-bazárban (lásd a barlang száját a fenti jobboldali képen),  túraképek itt

 • a Csodavár barlangrendszere,  túraképek itt

 • Barlangok a Szegyesd-völgyben
  "Vonzó túra kínálkozik a Szegyesdi-völgybe (Valea Sighiştelului) is, ha száraz idõben egész napot szánhatunk rá. A nuceti kempingtõl az országúton lefelé Mezõd (Cîmpani) községig haladunk, innen útjelzõ tábla irányít jobbra, a 2 km-re levõ Szegyesd (Sighiştel) falu felé, ahonnan már látszanak a fehérlõ mészkõsziklák.   TÚRAFOTÓK
  A Szegyesdi-völgy felsõ része 26 nagyobb barlangot számlál, melyek közül a felsõ végéhez közeli Magura (József fõherceg)-barlangot említjük meg. Ide a kék háromszög jelzést követve juthatunk el. A barlang szépségeinek védelmére épített vasrácsos kapu többnyire fel van törve, de nem árt a faluban érdeklõdni a hivatalos õrnél a kulcs után. A barlang látogatása eléggé könnyû, csak világítóeszközre van szükség. Ne feledjük azonban, hogy a barlang védetté van nyilvánítva, így ha kulcs nélkül jutunk is be, tartsuk tiszteletben e csodás világ íratlan törvényeit (a cseppkövek csak az eredeti állapotukban szépek, ne vigyük haza emlékbe, hadd gyönyörködjenek benne mások is). Ha a kék jelzésen folytatjuk utunkat, a Bak-hát csúcsáig érünk, majd a piros sáv jelzésen a Rozsda-szakadék érintésével érünk be az országútra. Ez az út kb. 4 órát vesz igénybe. Ha a barlangtól visszaereszkedünk a patakhoz és azon felfelé haladunk, egy szûk szorosba érünk, a Schmidt-kõközbe , amelyben egy vízesés zárja el utunkat. Visszatérve, a patak mentén a már leírt úton érünk el a kempinghez". Forrás: Egri László Erdélyi Gyopárban megjelent irása .


 • Vörös-kúti barlang. A Boga teleprõl a Padis-fennsíkra igyekvõ turista a kék kereszttel jelölt ösvényt használja és a Bál rét elõtt kb. 1 km-re, közvetlenül a szerpentinezõ út közelében találja meg ezt a barlangot, ahol mindenki ízelítõt kaphat a szûk járatokon való közlekedésben.

 • a révi Zichy-cseppkõbarlang (általában magyar nyelvû vezetõvel, csekély díjazás ellenében csoportosan látogatható) A barlangot Handl Károly vasúti pályamester fedezte fel, de egy sziklafal utját állta a továbbhaladásnak, amit Czárán robbantott be. A barlang a Királyerdõben, a Sebes-Körös szorosában (Révi szoros) található meg, a menedékház mellett. A barlangot mûszaki berendezéseit a közelmúltban felújították.   Túrafotók itt   Linkek (infó): 1  2  3  4 

 • Barlangok a Galbena-kõközben  Túrafotók itt


 • Bársza-katlan barlangjai: Bársza-jegesbarlang (Ghetarul de la Barsa), Zapogyei barlang, Fekete-barlang (Pestera Neagra), ezek csak profi barlangászok részére ajánlottak. Felszerelés nélkül csak a barlangok legelejéig juthatunk le. A Bársza-katlan egy lefolyástalan terület, katlan, amely a csapadékot magába gyûjtve dús vegetációt éltet (Pádis).(Térképvázlat)

 • Porcika- jégzsomboly (Av. Bortig) A Csodavártól a sárga pont jelzésen a Galbina-kõköz felé haladva kb. 1 kilométer után utunk egy 30 méter mély zsomboly mellet halad el. A meredek falak és a tátongó mélység ijesztõ, óvatosan pillantunk a mélybe, ahol egy megfagyott patak “vízfolyását” láthatjuk.   Túrafotók  

 • Boga-csûr ( P.Sura Boghii) a Boga-kilátó közelében (Pádis), GEO-LÁDA

 • a Kis- és Nagy-Coiba-barlang Kõház település közelében. Túraképek


 • Vertopi-jégbarlang Kõház település közelében: viszonylag nehezen elérhetõ a település kisautóval, ezért kevesen járnak erre.
  A falucskában keressük meg a barlangi vezetõt, aki végis kalauzol a vandálok pusztitásaitól még megkimélt, kivételes
  szépségû barlangon  Képek


 • Magyar Barlang (Királyerdõ - Sonkolyosi-szoros a Sebes- Körös völgyében), a Szelek-barlangja közelében (túraképek)

folytatás:
A BIHAR-HEGYSÉG  LÁTVÁNYOSSÁGAI   IV.   (Bihar, Vlegyásza, Királyerdõ

1.rész (Csúcsok , kilátópontok)      2.rész Pádis, vízesések, szorosok      3.rész barlangok      4 .rész  Rétek, várak..