Egyesületünk a on.Az egyesület 2001-ben alakult budapesti ill. Pest megyei, több éve együtt dolgozó és a hagyományos kultúráról hasonlóan gondolkodó kézművesekbõl. Alapító célkitűzésünk volt a nemzeti tárgykultúra értékeire épített, szakmai és esztétikai szempontból egyaránt hiteles népművészeti, kézműves és iparművészeti tevékenység szolgálata és képviselete, a jól használható és szép emberi környezet megteremtése, az élõ, alkotó népművészet ápolása és gazdagítása. Minden közös egyesületi megjelenésünkön és tagjaink személyes pályáján is ezt tekintjük mindenkori feladatunknak. Ennek a célkitűzésnek az érdekében heti rendszerességgel oktatunk gyerekeket hagyományos népi kézművességre, tartunk bemutatókat, s veszünk részt kiállításokon, vásárokon.

Tagjaink egy-egy hagyományos népi kismesterséget képviselnek, van köztünk fazekas, mézesbábos, szövõ, szalmafonó, fafaragó, tojásfestõ, viselet készítõ stb. Munkánk elismeréseként több tagunk elnyerte a Népművészet Ifjú Mestere és a Népi Iparművész címet, valamint több Gránátalma díjjal kitüntetett alkotó is részt vesz az Egyesület munkájában. Több tagunk rendszeresen publikál, ill. kérik fel õket módszertani segédanyagok megírására. A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztályának zsűrizésébe is többek meghívást kaptak. Az Egyesület tagja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének, s a szakmai bizottságok munkáját is aktívan segítjük. Az Egyesület szorosan együttműködik az Európában egyedülálló zengõvárkonyi Szalma-Kincs-Tár muzeális gyűjteménnyel, ahol nyári alkotótáborokat is szervezünk. 2002 óta három országos szálasanyag konferenciát rendeztünk Pécsváradon. Az Egyesület tagjainak továbbképzését elõadás szervezésével, tanulmányutak támogatásával biztosítjuk.

Egyesületünk rendszeresen képviseli a magyar népművészetet külföldön is (Anglia, Olaszország, Németország). Hívtak bennünket kiállításokra (Siófok, Balatonboglár, Kecskemét, Budapest) és bemutatókra is (Budapest, Gödöllõ). Iskolákban, művelõdési házakban, múzeumokban, könyvtárakban kínálunk foglalkozásokat felnõtteknek és gyerekeknek egyaránt. A budapesti és pest-megyei népművészeti rendezvények (Mesterségek Ünnepe, Pünkösdi Sokadalom, Adventi Vásár) rendszeres meghívottjai vagyunk. Tagjaink rendszeresen pályáznak, s munkáik általában elismerésben részesülnek (Élõ Népművészet, Kézművesség Remekei). Kiemelt missziós feladatunknak érezzük a nagyvárosban élõ emberek figyelmét fölhívni a hagyományos népi tárgykultúra értékeire. A fiatalabb nemzedék ill. az egész társadalom számára hasznos az a tevékenységi kör, melyet az Egyesület kínál a szabadidõ értékes eltöltésére, az egyéni kreativitás fejlesztésére és a közösségi összetartozás megélésére.