Biztonsági őr

Eddigi őrzés-védelmi területeim

Miskolcon vagy közvetlen vonzáskörzetében főállásom mellé keresek kiegészitő, helyettesitő mellékállást, akár többed magammal is.
Olyan biztonsági cégek vagy magán emberek munkaajánlatait várom, akiknek fontos a szakmai tapasztalat, a jó komunikációs és helyzetmegoldó készség.
Továbbá a rátermettség, inteligencia és minden egyéb, ami ehhez a munkához szükséges.
Igény szerint referenciával is szolgálhatok.
Esetleg más, korrekt állásajánlatra is nyitott vagyok a biztonsági szakmán kivül is!

Eddigi őrzés-védelmi területeim

Áruház őrzés

 • Nyitástól zárásig az üzlet zavartalan működésének biztositása
 • Bolti lopás megakadályozása, lopás esetén jegyzőkönyv felvétele
 • Szükség esetén rendőri segitség igénybevétele
 • Kasszazárások zavartalan lebonyolitásának feltételeinek megteremtése
 • Esetleges rendbontások kiszűrése, határozott magbiztos fellépés
 • Bolti alkalmazottak testi épségének megóvása
 • Minden egyéb előre nem várt helyzet hatékony kezelése

 

Telephely őrzés

 • Megerősitő járőrként (mozgóőr), gyalogos járőrözés a telephely belső területén
 • Járőrözés során, a telephely épületeinek nyilászáróinak ellenőrzése
 • Kerités állapotának vizsgálata
 • Esetleges jogtalan behatolás megakadályozása
 • Minden egyéb telephelyhez tartozó tulajdon megóvása
 • Nem várt esemény bekövetkeztekor felettes, rendőrség azonnali értesitése
 • Kiérkezésükig helyszin biztositása

 

Zálogfiók őrzés

 • A zálogház nyitása, majd egésznapos biztonságos működésének biztositása
 • Érkező ügyfelek illedelmes, kulturált útbaigazitása
 • Esetleges rendzavarás megakadályozása
 • Értékszállitásban való közreműködés
 • Dolgozók testi épségének megóvása
 • Az üzlet zárása, nyilászárók ellenőrzése
 • Folyamatos elérhetőség biztositása (telefonon)
 • Esetleges risztó megszólalása esetén, mihamarabbi helyszinre érkezés
 • A risztó megszólalásának okának mihamarabbi kideritése
 • Élőerős őrzés a rendőrség megérkezéséig.

 

Iskola őrzés (porta szolgálat)

 • Az általános objektumőri feladatok
 • A ki és beléptetés ellenőrzése
 • Rendzavarás megakadályozása, zavartalan tanitási órák biztositása
 • Tanárok és diákok testi épségének megóvása
 • Esti órákban belső gyalogos járőrözés
 • Illetéktelen személyek behatolásának, iskola területén tartózkodásásnak megakadályozása
 • Iskola épület és a hozzátartozó belső és külső értékek megvédése
 • Iskolai rendezvények lebonyolitásában való részvétel
 • Nyilászárók ellenőrzése, intézmény riasztózása, zárása.

 

Településőr

 • rendezvények biztositása
 • őrszolgálatokhoz, rendvédelmi szervekhez, hatóságokhoz kapcsolódó jelző tevékenység, szükség esetén intézkedés kezdeményezése
 • a közvagyon tárgyainak védelmében való közreműködés
 • az önkormányzati rendeletek betartatásának, a bűnmegelőzési, köztisztasági, településrendészeti célkitűzések megvalósításának támogatása
 • az önkormányzat által meghatározott további közbiztonsággal kapcsolatos feladatok végrehajtása

 

Mezőőr

 • állattartás, méhtartás, ebtartás szabályainak betartatása
 • legelők, mezők állapotának ellenőrzése
 • elhanyagolt kiskertek, hétvégi ingatlanok ellenőrzése
 • illegális szemétlerakások felderítése
 • engedély nélküli égetőkkel szembeni fellépés
 • természetkárosítással szembeni fellépés
 • illegális fakitermelés megakadályozása
 • illegális földhasználat felszámolása
 • jogtalan beköltözésekkel szembeni fellépés
 • szemét, hulladékkezelési szabályok, rendeletek betartatása
 • szolgáltatói hálózatokra (víz, villany, gáz, kábel tv) történő illegális rácsatlakozások felderítése
 • gyermekek iskolalátogatásának elősegítése
 • felszólítás a parlagfű és egyéb allergén növényekkel borított területeknek az azoktól való mentesítésére, a mentesítés végrehajtásának ellenőrzése
 • közművek védelmi berendezései (aknafedlap, kapcsolószekrények) hiányosságainak feltérképezése
 • utak, gátak, védelmi létesítmények állapotának ellenőrzése
 • tűzvédelmi védőszántások ellenőrzése
 • növényvédelmi előírások betartásának ellenőrzése
 • erdészeti, halászati, vadászati társaságokkal közös területek szabályainak ellenőrzése
 • kóbor állatok bejelentése, begyűjtése
 • illegális szemétlerakók feltérképezése, megfigyelése és feljelentése
 • tájékoztatás a hulladékgyűjtés, elhelyezés és szállítás módjairól, a hiányzó szemétszállítási szerződések megkötésére való felszólítás
 • működési területen tartózkodó gyanús járművek és személyek feltartóztatása, ellenőrzése
 • termőföldek és az azokon levő termények, termékek és eszközök, felszerelések őrzése
 • környezetszennyezés megakadályozása (füstölés, kábelégetés, gumiégetés)
 • közös biztonsági akciók a rendőrséggel, polgárőrséggel és a közterület-felügyelőkkel
 • kapcsolatfelvétel és -ápolás a kiskerttulajdonosokkal, állattartó gazdákkal, lakókkal
 • lakosság tájékoztatása a mezőőri szolgálat jelenlétéről és annak tevékenységéről
 • kapcsolattartás az önkormányzati képviselőkkel, kertszövetkezetek- és társulások vezetőivel, tagjaival
 • egyéb, a jegyző, aljegyző, főosztályvezető, osztályvezető által meghatározott feladatok végrehajtása

Utolsó fórum-bejegyzések

http://bio-catalyst.com/ - vantin price order terramycin online order ciplox online zithromax generic

Jamestwirm, 2021-02-15 16:29:28

natural ed cures ed drugs online from canada cheap medication online drugs

ThomasInomb, 2020-11-14 15:31:41

Bonjour bonsoir.
        Dans le cadre du COVID-19, la structure ne propose pas l'utilisation de particules et d'entrepôts pour la reproduction de l'économie.
        Remarque: augmenter le nombre de personnes et de séries de personnes dans la capitale en plus du capital des personnes diverses.
        Courriel: sofincocredit800@gmail.com
        Hiver: +33780967665 (WhatsApp).

Oliviasati22, 2020-09-06 16:11:46

Szólj hozzá a Fórumban >>

Eladó ház Tiszabábolnán

Tiszabábolnán, a faluközpontban található, 192 négyzetméter alapterületű családi ház eladó.
Irányár: 3,5 millió Ft Bővebben >>