BOZAY GERGELY SAKKOKTATÓ WEBOLDALA

 

 

SAKKOKTATÁS

Célja:

A sakkoktatás céljaként a tanulók teljes személyiség formálásán belül egy általános képesség - kiemelten az értelmi képesség - fejlesztése jelölhető meg. A cél elsősorban nem a versenyszerűen sakkozni tudó tanulók kinevelése, hanem a sakkórákon keresztül olyan képességek, készségek fejlesztése, amelyek elősegítik az iskolai tanulási folyamatok hatékonyabbá válását. A rendszeresen sakkozó gyerekeknél gyorsabban és hatékonyabban fejlődnek az értelmi képességek, amelyek elősegítik a legkülönbözőbb tanulási folyamatok optimálisabb megvalósulását. Egyéb tevékenységeiket is céltudatosabban, gyorsabban és pontosabban fogják végezni. Különösen kisiskolás korban fejlődni fog az írás és olvasáskészség és általában az értelmi képességek is.

 

Feladata:

 

A sakk rendszerén keresztül a sakkjáték törvényszerűségeinek megismerése, felfedezése. Ezek segítségével olyan problémamegoldó tevékenységek megvalósulása, melyek biztosítják a legkülönbözőbb képességek fejlődését, illetőleg a személyiség sokoldalú fejlesztését. A sakkórákon három jól elkülöníthető, de egymásra épülő foglalkozást különböztetünk meg:

  1.  Elméleti oktatás
  2. Az elméleti anyag alkalmazása, kombinációk, végjátékok
  3. Sakkjátszmák, játékok

Oktatást tartok 6 éves kortól, kezdők és haladók részére, óradíj megbeszélés szerint. Házhoz megyek, vagy hozzám is lehet jönni.

Több általános iskolában és óvodában is tartottam sakk szakkört.