TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0161

 

TÁMOP-HÍREK

 

A városi pályázat részeként ebben a tanévben a zeneiskola egy csoportjában, az ötödikes zenetörténet csoportban, bevezetjük a kompetencia alapú oktatást. A kompetencia az élet sok területén ma divatos szó, az oktatásban annyit jelent, hogy a tudásnak az ismeretek mellett egyenrangú összetevője a képességek, készségek rendszere valamint a beállítódások, attitűdök.

 

Az alapfokú művészeti iskolák először pályázhattak kompetenciaalapú oktatás bevezetésére. Ebből a helyzetből adódik, hogy a művészeti és esztétikai kompetenciaterület nem rendelkezik programcsomagokkal, azaz kidolgozott tananyagokkal, feladatsorokkal, eszközökkel.  Megtisztelő volt ezért a feladat, hogy az elsők között lehettünk, akik ilyen tananyagot fejlesztenek a művészeti és esztétikai kompetenciaterületen és adaptálhatnak a szociális és életviteli kompetenciában.                                                  Saját Innováció - Óravázlatok

 

           Iskolánkban a programban közvetlenül öt pedagógus vesz részt:

 

Juhász Tiborné                                                                         tagintézmény-vezető

 

Szilyné Molnár Anikó                                                              szakmai vezető

 

Agárdiné Hohmann Anette, Detrich Zsófia, Huszár Eszter       bevont pedagógusok

 

                                                                                                                                                                                  

           2009. szeptember 20-án projektelőkészítő hangversenyen voltunk a bevont csoport tanulóival Pécsett a Palatinus Szálló Bartók Termében. Az Orpheon Consor előadásában Joseph Haydn és Andreas Lidl darabokat hallgathattunk meg korabeli hangszereken. A gyerekek hallatlanul élvezték, hogy ilyen ritka hangszereket hallhattak. Akkora élményt jelentett nekik, hogy egyáltalán nem tartották hosszúnak a szünettel együtt mintegy két órás koncertet. Felfogták és értékelték a különleges alkalmat, hogy ilyen hangszereket ritkán lehet élőben látni, a régi zene avatott szakértőinek előadása kuriózum.

 

           2009. november 26-án a Pécsi Nemzeti Színházban jártunk a bevont csoport tanulóival egy Bach-koncerten, mely egyszerre előkészítése a témahétnek és a három hetet meghaladó projektünknek, hiszen mindegyiket a barokk témakörben terveztük.

 

           2009. november 17-december 22 – a művészeti és esztétikai kompetenciaterületén Detrich Zsófia programcsomagot vezetett be.

           Detrich Zsófia a munkáról:

           Az egyes feladatok kidolgozásánál, az órai és az otthoni feladatoknál egyaránt, arra törekedtem, hogy érdekes, változatos feladatok során ismerjék meg a gyerekek a reneszánsz kort és zenéjét, miközben együttműködnek társaikkal.

           Annak ellenére, hogy egy-egy ilyen órára való felkészülés sokkal több időt vesz igénybe, örömet okozott a munka, mert a gyerekeket végig motiváltnak éreztem a munka során. Jól mutatják ezt az értékelő óra során kitöltött kérdőívekben leírt vélemények:

 

„Érdekes dolgokat csináltunk.”

„Jól [éreztem magam], mert így szabadabban dolgozhatunk, minden órán van új feladat, sosem unatkozunk és néha vicces is volt, sokkal felszabadultabbak vagyunk.”

„Tetszettek az órák, a modernebb tanítási mód!!!”

 

A gyerekeknek és nekem is nagy élmény volt megtapasztalni az együttes munkát. Néha konfliktust okozott, hogy kinek kivel kell együttműködnie, de számukra is meglepő gyorsasággal túltették magukat ezen a nehézségen. A kialakuló konfliktusokat is ők maguk kezelték, hiszen tisztában voltak azzal, hogy a megoldatlan helyzet munkájuk minőségét rontaná.                         Saját Innováció - Értékelés

           Egy-egy példa az elkészült munkákból:

Vers Palestrináról

Róma mellett született egy kis városban

És örült, mert nagyon ott van,

Ez a kis város Palestrina

És nevét is így kaphatta

Születési dátuma tabu,

Mert elégett és így lett hamu.

Zenéket írt, mert

Így látta jól. (…)

 

Zenei hírek

           Tudomásunkra jutott, hogy a híres zeneszerző, Pierluigi da Palestrina, titokban világi műveket ír! Ezeket a műveket Gianetto álnéven adatja ki, hiszen saját nevén nagy felháborodást keltene. Palestrina csak vallásos műveket írhatna, mert ő a Szent Péter Bazilika Gyula kápolnájának karmestere. Palestrina egyébként számos misét is írt, amiket 1554-ben ki is adtak.

És mint most megtudtuk: nagyon sok madrigált is! Titokban!

Megpróbáltunk interjút készíteni vele, de ő nem nyilatkozott.

 

A témahét olyan oktatási formát takar, amikor egy héten belül különböző tantárgyak járnak körül egy adott témát, azaz különböző órákon ugyanazzal foglalkoznak csak más-más oldalról megközelítve. Ezáltal a gyerekek az adott dolog megismerése mellett azt is felfedezhetik, hogy a tantárgyak mesterséges szétválasztásai a tudásnak. Gondolkodásuk rugalmassága is fejlődik, hiszen nagyon sokszor tapasztalhatjuk mi tanárok, hogy egy már elsajátított ismeretet csak nagyon kevesen képesek felhasználni, felidézni egy más tantárgy keretében.

A zeneiskola speciális helyzetben volt, amikor ilyen tanítási formát kellett megszervezni, ugyanis hiányoznak hozzá a tantárgyak. A tervezés során ezért a két érintett pedagógus (Agárdiné Hohmann Anette és Detrich Zsófia) arra törekedett, hogy olyan feladatokat találjanak ki, amelyek az adott téma minél színesebb, sokoldalúbb körüljárását biztosítják. Iskolánkban a témahét az ötödikes zenetörténeti csoportban valósult meg 2010. január 12-én.

Agárdiné Hohhmann Anette így nyilatkozott tapasztalatairól:

Annak ellenére, hogy én tanításom során egyénileg foglalkozom a gyerekekkel, érdekes, de egyben nehezebb is volt csoportos órán foglalkozni velük.(…) Számomra nagy élmény volt megtapasztalni a csoportos munkát, látni a tanulókat más foglalkozáson, mint az egyéni óra. Bizonyos gyerekekben pozitívan csalódtam. (…) tanulságos, érdekes munka volt.                                                    Saját Innováció

 

Három hetet meghaladó projekt – Barokk Házimuzsika

             A TÁMOP pályázat keretében a projektoktatást január-február során valósítottuk meg. A célcsoport  az ötödikes zenetörténet csoport volt, de ebben a munkában iskolánk más tanulói is részt vettek. A projektoktatás lényege, hogy egy témáról való tudásukat a gyerekeknek úgy kell megszerezni, hogy egy adott időkereten belül csak azzal foglalkoznak különböző tantárgyak keretében.  A projektnek mindig van a tudás megszerzésén túl egy másik célja is: egy produktum létrehozása.

             A zeneiskolai oktatás során először ugyanazt a nehézséget kellett legyőznünk, mint a témahétnél, hogy nincsenek tantárgyaink. Sikerült olyan külső segítséget szereznünk Krix Melinda és egyes szülők személyében, akikkel ez a probléma elhárult.

             Témaként a barokk kort választottuk, a produktum pedig a február 15-i, hagyományosan farsangi hangverseny volt. Maga a munka sokkal előbb megkezdődött, hiszen a barokk zeneművek tanulása időigényes feladat volt, akár a barokk menüett elsajátítása. A tanév során kétszer hangversenyt is látogattunk, amelyek mindegyike kapcsolódott témánkhoz. Ezek az alkalmak igazi élményt jelentettek a gyerekeknek, később könnyen felidézték az ott megfigyelteket.

             A projektmunka január 19-én indult a tervezéssel. A gyerekek találták ki az egyes feladatokat, önkéntes alapon jelentkeztek az egyes csoportokba. Igazán sokféle dologgal foglalkoztak: bemondói szöveg készítése, jelmezkészítés, díszletkészítés, projektoros kivetítés összeállítása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             A projekt zárónapjára több programot is terveztünk, hogy iskolánk más tanulói is megismerkedhessenek ezzel a korral.

             A délután programja:

13.00    Krix Melinda előadása a barokk korról

14.00    Krommer Luca és Krommer Kinga barokk hangversenye

15.00    Hangszerbemutató és kipróbálás Krommer Luca és Krommer Kinga vezetésével

             Kézműves foglalkozás Major Judit irányításával

18.00    Barokk hangverseny

19.00    Fogadás

             Krix Melinda aktívan vett részt a projekt produktumának előkészítésében is, mint külsős konzulens személy. Ő vállalta a díszletek tervezését, elkészítésének irányítását.  Mintegy negyven perces előadása nem csak a vetítés miatt volt színesnek nevezhető, hanem az elhangzott információk miatt is. A hangversenyt követő szolfézsórák beszélgetései nyomán állítható, hogy még a kicsi gyerekek is érdekesnek, izgalmasnak tartották Melinda előadását.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Kis szünet után két órakor folytatódott a délutáni programok sora egy kis barokk koncerttel. Krommer Luca és Krommer Kinga nem csupán barokk darabokat játszottak egymás után, hanem feladatokkal is ellátták a gyerekeket. Meg kellett figyelni a használt hangszerek kinézetének jellegzetességeit, hangzásbeli jellemzőit, eltéréseit a mai hangszerektől. A negyven perces koncert ilyen formában igazán élvezetes és tanulságos is volt egyben mindenki számára.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             A programot követő szünetben a gyerekek és a felnőttek egyaránt enni és innivalót kaptak. Háromkor mindenki választhatott, hogy a hangszereket próbálja ki – a barokk fuvolát és a viola da gambát, vagy kézműves foglalkozásra megy. Nagyon sokan mindent kipróbáltak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Az esti koncert mindannyiunk számára nagy élmény volt. Aki dolgoztunk büszkék lehettünk együttes tevékenykedésünk eredményére. Aki nézte és hallgatta a sokszínűséget, az est hangulatát tartotta különlegesnek. A fogadás jó alkalmat teremtett a tapasztalatok, érzések megvitatására. A gyerekek, felnőttek pedig a gratulációk mellett mintegy munkájuk egyik jutalmaként élték meg azt.      Saját Innováció

 

Szakamai konferencia

2010. április 27. Központi Étterem, Siklós

A Siklósi Közoktatási Intézmény szakmai vezetői, bevont pedagógusai, a projektmenedzsment tagjai valamint a zeneiskola minden tanára számára tartottuk szakmai konferenciánkat, amelyen a zeneiskola szakmai vezetője, bevont pedagógusai és két meghívott előadó szólt az eddigi munkával kapcsolatban.

A konferenciát 15.00 órakor Szabó László főigazgató úr nyitotta köszöntő szavaival. Ezt követően Szilyné Molnár Anikó szakmai vezető ismertette projektoros előadásában a zeneiskola eddig elvégzett feladatait a pályázat során, valamint a még ránk váró feladatokat. Huszár Eszter a szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterület egy programcsomagjának bevezetésében végzett munkájáról beszélt az egybegyűlteknek, az órákról képeket vetített. Detrich Zsófia az esztétikai- és művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetenciaterületen írt és vezetett be programcsomagot, ennek hátterét mutatta be néhány példával illusztrálva a feladatok közül kivetítős előadásában.  Hohmann Anette a programhét speciális zenei tartalmát (számozott basszus és continuó) valamint annak feldolgozását hozta testközelbe a közönségnek. Ismertette az általa végzett és még vissza lévő feladatokat is. A zeneiskola szakmai munkájának bemutatását Detrich Zsófia zárta a három hetet meghaladó projekt bemutatásával.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rövid szünetet követően Tóth József pszichológus, pszichoterapeuta tartott előadást Kreatív szívdobbanások címmel a szociális- életviteli és környezeti kompetenciaterülethez kapcsolódva. Ismertetése érintette azokat a személyiségjegyeket, tulajdonságokat és azok hátterét, amelyek elengedhetetlenek, illetve fejlesztésre kerülnek ezen a kompetenciaterületen. Gondolkodásra késztette egyben a hallgatóságot azokkal a tesztlapokkal, amelyeket kiosztott, és velünk töltetett ki. Előadását végig saját terapeutai tapasztalatából és magánéletéből hozott példákkal tette hitelessé, sokszor kimondottan szórakoztatóvá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bujtor Balázs előadásának címe: A barokk táncok Bach szólószonátáiban címet viselte. Mivel a témahét és a három hetet meghaladó projekt is a barokk témaköréből merített, így érthető, hogy a Pannon Filharmonikusok koncertmesterének Bach életrajzi ismertetője, az egyes barokk táncokról való rövid összefoglalói és hegedűjátéka ismeretekkel és élményekkel egyaránt gazdagítottak minden jelenlévőt.  Mi zeneiskolai tanárok pedig mindezeket hasznosítani is tudjuk későbbi munkánk során.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előadásokat fogadás követte, amely egyben lehetőséget teremtett a különböző intézményegységek vezetői, szakmai vezetői, bevont pedagógusai valamint a projekt menedzsment tagjai közötti kötetlen beszélgetésre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai konferencia

Bikalon 2010. május 27-28.

 

Bikalon megtartott szakmai konferenciánk a reneszánsz programcsomaghoz kapcsolódott elsősorban, amelyen az iskola pedagógusain és az iskolatitkáron kívül részt vett városunk polgármestere - Marenics János, az SKI főigazgatója - Szabó László, valamint a  projektmenedzser- Miklós Bence.

 Megérkezésünkkor, délelőtt tizenegykor a konferenciát Tillai Aurél előadásával kezdtük. A mintegy másfél órás bemutatóban a középkori és reneszánsz zene közötti átmenetről, a reneszánsz zene újdonságairól, nagy zeneszerzőiről hallhattunk. Az előadást rengeteg hangfelvétellel tette még színesebbé Tillai tanár úr, amellett, hogy zenei érdekességeket emelt ki e korszakból.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebédünket már a délutáni programnak is helyszínéül szolgáló élménybirtokon fogyasztottuk el. Élményként éltük meg, hogy a „város” minden egyes épületében, az ott dolgozók megjelenésében, a ételekben egyaránt korhűek voltak. A felszolgált ételek például nem tartalmaztak olyan élelmiszert, ami abban a korban még nem létezett Magyarországon. Az egyes mesterségek képviselői korhű ruhában dolgoztak. Nem csak a kész termékeket, hanem az egyes munkafolyamatokat is meg lehetett szemlélni. A korabeli szórakozást voltak hivatott bemutatni a madárröptetés, a mesebemutató és lovagi torna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Késő délután Szabó László tartott előadást a pedagógiai program módosításáról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vacsorát megelőzően kötetlen beszélgetés keretében vitattuk meg a további szakmai feladatokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Másnap reggeli után indultunk vissza Siklósra.