SRY MODELLEZŐ KÖNYVTÁR


 

ELŐSZÓ

 

  Midőn a legkedvezőtlenebb körülmények között indítjuk útjára e kis munkánkat, joggal gondolhatja mindenki, hogy komoly alapja van elhatározásunknak. Most, amikor a magyar repülést a legszerényebb keretek közé szorították a békeszerződésnek erre vonatkozó rendelkezései, meg kell ragadnunk minden alkalmat, kutatnunk, tanulnunk és építgetnünk kell, hogy a gúzstól való megszabadulásunk órájában egyszerre törhessünk majd fel a magas szférákba, anélkül, hogy az elmúlt napok meddő voltát megéreznők. A gúzsbakötés ideje nem a tespedés; hanem a munka napjai legyenek. Küzdenünk kell minden erőnkkel és tudásunkkal, hogy a repülésnek majdan felvirradó hajnalán újból kivívhassuk majd a többi nemzet között megillető, méltó helyünket.

  Amerika, Anglia, Hollandia, Francia és Német-ország ifjú nemzedéke tízezrével űzi a modellrepülésnek nemesen szórakoztató, tanulságos sportját. Ébredjünk hát mi is öntudatra! Alkossuk meg mi is a modellpilóták hangyaszorgalmú gárdáját! Értsük meg, hogy a modellrepülés nem gyermekes játék, hanem komoly, tervszerű munka, mely megérteti velünk a repülés nagy problémáját, megismerteti a csalóka atmoszféra minden titkát s a jövő repülés számára terveket, ideákat teremt. Ha ifjú kedvünket és érdeklődésünket az így felfogott  modellrepülés kedves és tanulságos mezejére tereljük, s ha szilárd elhatározásunkból nem engedve, szívós akarattal, lankadatlan kedvvel és semmit el nem kerülő alapossággal dolgozunk, akkor minden lépésünk, minden tettünk és áldozatunk ezerszeresen hozza meg majd gyümölcsét. A modellrepülés ugyanis így nemcsak megfizethetetlen értékeket jelent majd későbbi életünk számára, amidőn találékonyságunkat, elméleti tudásunkat és gyakorlati érzékünket növeli, hanem egyben a legbiztosabb és legszilárdabb alapja is lesz ehy szebb és dicsőségesebb magyar repülésnek.

  E nagy, nemzeti cél elérésének biztos reményében bocsátjuk útjára a magyar modellrepülésnek ezen első, irodalmi zsengéjét. Bárcsak mindenki megértené munkára hívó szavunkat, hogy célunkat mielőbb elérhetnők!

 

 

---------

Következő rész

Vissza a tartalomjegyzékhez

 

♣ Archiválta SRY 2007 június 25. ♣ CANON LiDE system ♣ Microsoft Word ♣ SRY MODELL 2007