SRY MODELLEZŐ KÖNYVTÁR


 

I.

Mechanikai bevezetés.

 

  A magas légkör meghódítása óriási munkát, sok-sok áldozatot követelt. A máig elért eredmény, ha látszólag az utolsó évtizedekben sarjadzott is ki, mégis csak messze visszanyúló, hosszú kutatásnak, tervszerű előkészületeknek s megszámlálhatatlan szárnypróbálgatásnak az eredménye. Hiszen a repülésnek vágya talán egykorú az ember létezésével. A mag tehát már régen el volt vetve, csak a talajból hiányzott még a fejlődéshez szükséges erő. Ma, amikor már a technikai tudásnak és képzettségnek oly magas színvonalán állunk, szinte mosolyogva tekintünk vissza a múltra, pedig a múltnak szorgos munkája nélkül talán ma is még csak ábránd volna a repülés!

  Haladtunk; de haladnunk is kell folyton-folyvást mindenben előre a tökéletesedés felé. Ma már ez is könnyebb. Az alapok ugyanis már megvannak, csak tovább kell építenünk. Kutatnunk, keresnünk, kísérleteznünk kell; meg kell ismernünk a repülésnek minden szeszélyét; meg kell fékeznünk a szelek mesebeli urának, Aeolusnak minden ravaszságát, hogy végre sasszárnyakkal repülhessünk fel a felhők fölé s teljesen biztosan száguldó repülőgépek seregével alkothassuk meg győzelmünknek magas szférákba nyúló diadalkapuját.

  Munkánkra azonban erősen fel kell készülnünk. A győzelem küzdelemmel jár, a harchoz pedig fegyverek kellenek. A türelem, kitartás és tudás lehet csak fegyverünk. Az első kettő természetünkből folyik, a tudást pedig úgy kell megszereznünk. A türelem és a kitartás akaraterőnk tűzpróbája lesz, a tudás peig az előre elsajátított alapelvek után, kísérleteinknek s próbálgatásainknak leszűrődése.

  Ha komoly munkát akarunk végezni, ha nemcsak játék kedvéért akarjuk kis gépünket elkészíteni, akkor modellrepülésünk előkészítő iskolája lesz a jövő nagy repülésnek.

  Fel tehát munkára! Ismerjük meg a szükséges alapelveket, értsük meg és véssük mélyen elménkbe azoknak szükségszerű következményeit, hogy azután teljes megértéssel s biztos tudással küzdhessük le mindazokat a nehézségeket, melyeket a mérhetetlen légtenger hullámai gördítenek majd repülőgépünk elé.

  Ezek a legfontosabb alapismeretek és tételek pedig, melyeken úgyszólván gépünknek teljes megépítése s repülése nyugszik,

1.)    az erő fogalma s az erők összetétele és szétbontása

2.)    az erők forgató nyomatéka s

3.)    a testek egyensúlya

 

 

Előző rész

Következő rész

Vissza a tartalomjegyzékhez

 

♣ Archiválta SRY 2007. június 25.. ♣ CANON LiDE system ♣ Microsoft Word ♣ SRY MODELL 2007