SRY MODELLEZŐ KÖNYVTÁR


c) A többi anyag megmunkálása.

 

  A fa- és fémanyagok megmunkálása után meg kell még emlékeznünk a többi anyagnak megmunkálásáról is. Főleg a szárny és farokfelületek bevonására szolgáló anyagoknak, a papirosnak selyemnek, batisztnak és vászonnak a feldolgozásáról s ezeknek impregnálásáról kell szólnunk.

  A modellrepülőgépek anyagának általános ismertetésekor említettük már, hogy a papirosanyagok a légköri nedvesség hatására könnyen megráncosodnak. A kellemetlen körülménynek az elkerülésére a papirosból készült szárnyfelületeket rendesen lakkal vagy firnisszel szoktuk bevonni. Kitűnő módot ajánl Bigenwald a pergamentpapirosból készült felületek kidolgozására. Szerinte a vékony pergamentpapirost először a kívánt formában kimetsszük s egy-két helyen gyengén a kerethez erősítjük. Majd, hogy foltok és sávok ne képződhessenek rajta, lehetőleg gyorsan, híg lenolajfirnisszel vagy ripolinnal kenjük be. A nedves pergamentet azután a keretre szereljük, kikötjük s az előbb csak gyengén leerősített részeket a pergament kifeszítése és elsimítása után véglegesen a kerethez enyvezzük. Az így kidolgozott papiros 4-5 napi száradás után átlátszó, zselatinszerű, könnyű és szép sima felületté alakul, mely az idők viszontagságainak is kitűnően ellenáll.

  A selymet – hacsak jó pongeé-selymet nem vásárolunk – épúgy, mint a batisztot és a vásznat kifeszítésük után benzinben oldott híg parafinnal szoktuk bekenni, hogy így az egyes fonalszálak között levő, apró kis nyílásokat betömjük s ezzel a levegő áthatolását megakadályozzuk. Nagyobb modelleknél a felületeket Cellonnal vagy híg dammárlakkal is bevonhatjuk. Megjegyezzük azonban, hogy az egyszer már cellonozott vagy dammárlakkal bekent selyem, illetőleg batiszt annyira megkeményedik, hogy másodsor már ki sem feszíthetjük.

  A Metzeler és Brauner-féle, gumival bevont fedőanyagokat a szárnykeretre való kifeszítés előtt kissé meg kell melegítenünk. Ráncok ilyenformán szinte nem is képződhetnek.

  Csak annyit jegyzünk még meg, hogy a felsorolt fedőanyagok közül a papirost enyvvel, a gumival bevont anyagokat pedig gumioldattal ragasztjuk a kerethez, míg a közönséges selymet, batisztot és vásznat rendesen hozzávarrjuk vagy ragasztjuk. 

 

Előző rész

Következő rész

Vissza a tartalomjegyzékhez

 

♣ Archiválta SRY 2007 június 29. ♣ CANON LiDE system ♣ Microsoft Word ♣ SRY MODELL 2007