ÜDVÖZÖLJÜK A

Szemere Bertalan

Magyar Rendvédelem-történeti

Tudományos Társaság

PERIODIKÁINAK HIVATALOS OLDALÁN

„Cum historia pro securitate”                              „Történelemmel a biztonságért”

VISSZA A RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK OLDALÁRA

RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK (ACTA HISTORIAE PREASIDII ORDINIS) XXVIII. évf. (2018) 55. sz.

ISSN 1216-6774 (Nyomtatott)
E-ISSN 2560-144X  (Online)


Címoldalak és impresszum 1-14. p.

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel mint kézzel.” O’sváth Pál a Sárrét csendbiztosa. 15-30. p.  (0480; DOI: 10.31627/RTF.XXVIII.2018.55N.15-30P)

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi szoros 1886-ban. 31-38. p.  (0481; DOI: 10.31627/RTF.XXVIII.2018.55N.31-38P)

OLASZ Lajos: Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. 39-56. p.  (0482; DOI: 10.31627/RTF.XXVIII.2018.55N.39-56P)

PARÁDI Ákos: A Guardia Civil a XX. század első évtizedeiben. 57-66. p.  (0483; DOI: 10.31627/RTF.XXVIII.2018.55N.57-66P)

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. 67-86. p.  (0484; DOI: 10.31627/RTF.XXVIII.2018.55N.67-86P)

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. 87-94. p.  (0485; DOI: 10.31627/RTF.XXVIII.2018.55N.87-94P)

VINCZE Gábor: Kötelességteljesíté sért életfogytiglan. 95-118. p.  (0486; DOI: 10.31627/RTF.XXVIII.2018.55N.95-118P)

A tanulmányokban alkalmazott rövidítések. 119-122. p.

Rezümék / Resümee / Resumes 123-132. p.

Indexek, kéziratokkal szemben támasztott igény, szerzői űrlap, összesített tartalomjegyzék 133-238. p.Történelemmel a biztonságért