ÜDVÖZÖLJÜK A

Szemere Bertalan

Magyar Rendvédelem-történeti

Tudományos Társaság

PERIODIKÁINAK HIVATALOS OLDALÁN

„Cum historia pro securitate”                              „Történelemmel a biztonságért”

VISSZA A RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK OLDALÁRA

RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK (ACTA HISTORIAE PREASIDII ORDINIS) XXVI. évf. (2016) 52. sz.

ISSN 1216-6774 (Nyomtatott)
E-ISSN 2560-144X  (Online)


Címoldalak és impresszum 1-14. p.

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. 15-52. p.  (0459; DOI: 10.31627/RTF.XXVI.2016.52N.15-52P)

› LŐRINCZI Dénes: A háromszéki közbiztonság megszilárdítása a HABSBURG neoabszolutizmus időszakában. 53-60. p.  (0460; DOI: 10.31627/RTF.XXVI.2016.52N.53-60P)

PARÁDI Ákos: A CSERBA. (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja). 61-70. p.  (0461; DOI: 10.31627/RTF.XXVI.2016.52N.61-70P)

PARÁDI József: Az Evidenzbüro és a magyar határőrizet kapcsolata. 71-82. p.  (0462; DOI: 10.31627/RTF.XXVI.2016.52N.71-82P)

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében. 83-94. p.  (0463; DOI: 10.31627/RTF.XXVI.2016.52N.83-94P)

SOM Krisztián: Határforgalom ellenőrzés és külföldre utazás szabályozása Magyarországon az I. világháborúban. 95-138. p.  (0464; DOI: 10.31627/RTF.XXVI.2016.52N.95-138P)

VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség teendői a külföldiek ellenőrzésének szabály- és szervezetrendszerében 1881-1938. 139-179. p.  (0465; DOI: 10.31627/RTF.XXVI.2016.52N.139-179P)

› A tanulmányokban alkalmazott rövidítések; Rezümék / Resümee / ResumesIndexek, kéziratokkal szemben támasztott igény, szerzői űrlap, összesített tartalomjegyzék. 180-294. p.Történelemmel a biztonságért