ÜDVÖZÖLJÜK A

Szemere Bertalan

Magyar Rendvédelem-történeti

Tudományos Társaság

PERIODIKÁINAK HIVATALOS OLDALÁN

„Cum historia pro securitate”                              „Történelemmel a biztonságért”

VISSZA A RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK OLDALÁRA

RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK (ACTA HISTORIAE PREASIDII ORDINIS) XXV. évf. (2015) 43-44-45-46. sz.

ISSN 1216-6774 (Nyomtatott)
E-ISSN 2560-144X  (Online)


Címoldalak és impresszum 1-14. p.

ERNYES Mihály: Rendvédelem, rendvédelem-történet (fogalmi és tartalmi megközelítés). 15-38. p.  (0435; DOI: 10.31627/RTF.XXV.2015.43-44-45-46N.15-38P)

› MAGASVÁRI Adrienn: Vám- és adószedők a magyar pénzügyi igazgatásban az államalapítástól a kiegyezésig. 39-46. p.  (0436; DOI: 10.31627/RTF.XXV.2015.43-44-45-46N.39-46P)

NYITRAI Endre: A szervezett bűnözés története. 47-62. p.  (0437; DOI: 10.31627/RTF.XXV.2015.43-44-45-46N.47-62P)

OLASZ Lajos: Légi szuverenitás és légi ellenőrző szolgálat a HORTHY-korszakban. 63-76. p.  (0438; DOI: 10.31627/RTF.XXV.2015.43-44-45-46N.63-76P)

PARÁDI József: A katonailag szervezett őrtestület és a polgári őrtestület. 77-84. p.  (0439; DOI: 10.31627/RTF.XXV.2015.43-44-45-46N.77-84P)

SOM Krisztián: Az 1937 M magyar útlevél és nemzetközi összehasonlítása. 85-108. p.  (0440; DOI: 10.31627/RTF.XXV.2015.43-44-45-46N.85-108P)

B. STENGE Csaba: A munkácsi rendőrség deffenzív és offenzív harcászati alkalmazása Kárpátalján 1939-ben. 109-116. p.  (0441; DOI: 10.31627/RTF.XXV.2015.43-44-45-46N.109-116P)

SZABÓ Andrea: A magyar pénzügyőrképzés intézményi kereteinek fejlődése 1867-2011. 117-126. p.  (0442; DOI: 10.31627/RTF.XXV.2015.43-44-45-46N.117-126P)

SZABÓ Szilárd: Az Evidenzbüro. Az Osztrák-Magyar Monarchia felderítő szervezete 1850-1919. 127-170. p.  (0443; DOI: 10.31627/RTF.XXV.2015.43-44-45-46N.127-170P)

VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség közbiztonsági tevékenységének megszervezése 1881-1918. 171-190. p.  (0444; DOI: 10.31627/RTF.XXV.2015.43-44-45-46N.171-190P)

› A tanulmányokban alkalmazott rövidítések; Rezümék / Resümee / ResumesIndexek, kéziratokkal szemben támasztott igény, szerzői űrlap, összesített tartalomjegyzék. 141-225. p.Történelemmel a biztonságért