Útvonalkövetők Klubja

A XI. kerület kerülete

Túránkat a Szent Gellért térről kezdjük. A Gellért Szálló előtti díszkútnál találunk vízvételi lehetőséget, ha működik. A Kelenhegyi utat a jelzőlámpás gyalogátkelőhelyen keresztezve, balra felfelé indulva, majd éles jobbra fordulással érünk túránk 1. ellenőrzőpontjára, a Sziklakápolnához (amely a térről is látható).

A zsákutcából visszatérve jobbra felfelé indulunk az aszfaltozott sétányon. Balra játszótér látható, ezután az eligazítótáblánál jobbra térünk. Rövidesen balra egy kőépületet látunk, itt nem megyünk fel a lépcsőkön, hanem jobbra térünk egy kezdetben kissé lejtős sétaúton és egy kőkereszthez érünk, ahonnan szép a kilátás. Balra fordulva a gerinc közelében haladunk tovább felfelé. Pihenőhelyek mellett megyünk el, majd a meredekebb részre érve, a fenyő és borókabokroknál jobbra fordulunk egy viszonylag keskenyebb sétaúton (jobbra 5 piros pad). Az utat jobbról kezdetben vaskorlát, később kőkerítés szegélyezi. Átérünk a hegy Duna felőli oldalára, és mielőtt a kőkerítés ismét vaskorlátban folytatódna, balra fordulunk egy balra visszaívelő, meredek lépcsősorra. Látványos, épített kilátóhelyek érintésével jutunk a Szabadság szoborhoz ( 2. ellenőrzőpont).

A továbbiakban a Citadella építményét jobbról kerülve, a bejárat előtt elhaladva a Citadella sétányon lefelé haladunk. Jobbról téglaépületeket hagyunk el, keresztezzük a Szirtes utat, és a Számadó utcában megyünk tovább egyenesen. Egy útvillához érve jobbról kerüljük meg a 19-es számú telket. Rövidesen ismét elágazáshoz érünk, itt egyenesen folytatjuk utunkat a Gyula utcában. Egy lépcsősoron érünk le az utca folytatására, illetve a Somlói útra. Egy széles lépcsősoron balra lesétálva, majd a garázskapuk mellett jobbra fordulva az Avar utcán érünk a Hegyalja útra. Balra tartunk és a BAH csomópontot keresztezve továbbra is a Hegyalja utat követjük. Egy jobbos hajtűkanyar következik ( 3. ellenőrzőpont), majd az első adandó alkalommal balra térünk.

Ismét egy jobbos hajtűkanyar, ezúttal a (nevével ellentétben nem is oly) Meredek utcában ( 4. ellenőrzőpont), és 1 km múlva ismét a Hegyalja úton találjuk magunkat. Balra fordulunk, majd a Farkasréti temető főbejáratánál ismét balra. A villamossínekkel párhuzamosan túrázunk a Németvölgyi és az Érdi út sarkáig, ahol a villamosmegállótól balra, a Farkasréti játszótér bejárata az 5. ellenőrzőpont.

A játszótérről visszamegyünk a villamosmegállóhoz és tovább megyünk fölfelé a villamossínek mentén, járdát azonban itt az út túlsó, temető felöli oldalán találunk. Megérkezünk a villamos-végállomáshoz, ahol keresztezzük a Sasadi utat és a Törökbálinti út bal oldali járdáján, eleinte a Z p jelzésen haladunk tovább. Egyszer csak a Gazdagréti lakótelep fölött találjuk magunkat, az Irhás ároknál (ahol a 8-as busz balra elkanyarodik). Itt jobbra fordulunk és a P n , P P jelzéseket követjük a házak között. Egy építési területre érve azt balról megkerüljük (itt hiányos a jelzés), majd egy új lépcsősoron érünk fel a Kakukkhegyi útra. A jelzés innét ismét követhető, és elvezet minket a Frank-hegyi turistaházhoz, ami a 6. ellenőrzőpont.

A turistaháztól balra lefelé indulunk a P P jelzés mentén. Előbb telkek között, aztán kerítés és erdő határán, végül erdei ösvényen érünk el egy műutat, ahol a jelzést elhagyva jobbra térünk. Még mielőtt az útcsomóponthoz érnénk, letérünk a balra kezdődő, elhanyagolt földútra (Felső határsor), a 137-es házszám előtt. Ezen a kezdetben igen vadregényes, elhagyatott úton indulunk. Lefelé haladva a keresztező utaknál a Budapest szélét jelző táblák és helynként a régi határkövek erősítenek meg minket abban, hogy jó úton járunk. Végül aszfaltozott utcán haladva keresztezzük az 1-es utat, és az Alsó határsoron követjük a bal kézre eső vízfolyást. 300 m után balra átkelünk a hídon, és a kiskertek közötti földúton haladunk egyenesen. Az út végénél jobbra pillantva kaphatunk választ a 7. ellenőrzőpont kérdésére. Ez az Örsöddűlő.

Balra fordulunk, és az autópályával párhuzamosan haladunk a telkek között. Jobbról az utolsó ház után enyhén jobbra tartva a füves domboldalon leereszkedünk az Egér útra, és azon jobbra átmegyünk az autópálya fölött. A híd után a Lágymányosi híd irányában haladunk tovább óvatosan, mivel nincs kijelölt járda. A fel- és lehajtóutakat keresztezzük, az úton azonban nem kelünk át, hanem rövidesen jobbra egy kis fahídon át kijutunk egy sóderes útra. Ezen balra megyünk a sarokig, ahol jobbra folytatódik az út (Örsöddűlő széle). Kiérünk a Kőérberki útra, keresztezzük, és a túloldalon, a kerékpárúton jobbra, felfelé megyünk tovább. Jobbra látható a Budaörsi repülőtér, balra a Vadász-hegy környéke. 1 km múlva balra átkelünk a Budapest-Hegyeshalom vasútvonalon (fénysorompó, gyalogos felüljáró), majd a lakótelep mellett lefelé haladunk a 41-es villamos Susulyka utcai megállójáig. Keresztezzük a síneket, majd jobbra fordulunk, és eleinte a villamossínekkel párhuzamosan megyünk az aszfaltozott Susulyka utcában, szép erdei környezetben. Balra erdő, jobbról az Ifjúsági Park létesítményeit hagyjuk el. A Norman építőanyagkereskedésnél érjük el a Kamaraerdei utat, melyen balra fordulunk. Elsétálunk a Szociális Otthon mellett, majd a 88-as busz végállomásánál az útvilla jobb ágát (Torockó utca, Vörösbegy utca) választva érünk a villanegyed szélére, a Kamaraerdő nevű 8. ellenőrzőponthoz.

Balra láthatunk egy határkövet, illetve a kérdésre a választ. Ettől kissé jobbra a sövényen át egy kisebb földkupaccal lezárt földút kezdődik. Ezt követjük a bokros és meglehetősen szemetes területen, majd a hétvégi telkek sarkát érintve rövidesen keresztezzük a műutat (Kamaraerdei út) egy tájékoztató táblánál (jobbra buszmegálló található). Itt egyenesen megyünk tovább egy földúton, egykori villanyvezetékek mentén. Baloldalt egykori hovédségi terület romjait láthatjuk. Ezt követően a facölöpöknél (18+5 db) balra térve elhagyjuk a kerület és a város határát jelentő földutat, hogy egy kicsit megismerhessük a Kamara-erdőt. Eddigi utunkra merőlegesen, a volt honvédségi területtel párhuzamos erdei úton haladunk. P P jelnek már itt is kéne lennie, de csak később csatlakozik be jobbról. A P P jelzést követve aránylag meredek lejtőn érünk le az erdészházhoz. Itt egy nagyobb réten találjuk padok, asztalok, esőház és egy szabadtéri színpad mellett a P jelzést.

Megmásszuk a Vadász-hegyet (224 m), itt azonban figyelni kell, mert a jelzés kezdetben hiányos. Jobbról romos épületet hagyunk el, majd az ERICSSON torony előtt, a fiatalosban lévő útvillánál balra térünk. Hamarosan beérünk az erdőbe és továbbra is a piros jelzésen maradva jutunk az egykori Panoráma vendéglőhöz, ahol egy parkolót találunk. Óvatosan átkelünk a forgalmas Balatoni (7-es) úton, és a parkoló mögött, a sárga kőkerítés mentén a meredek Vöröskúti határsoron ereszkedünk le a Hosszú-réti patakhoz (41-es villamos). Átkelünk a hídon és egyenesen haladunk a Horogszegi határsoron / Péterhegyi úton a Ringló útig. Itt jobbra fordulunk és felmászunk a 9. ellenőrzőpontra, a Pacsirta-hegyre (159 m).

Továbbra is a helyenként kanyarokkal tarkított Ringló utat követjük, végül a Méhész utcán át érkezünk Budafok-Albertfalva vasútállomáshoz. Itt jobbra fordulva a sínekkel párhuzamos Kővirág soron érjük el Budafokot, a Leányka utcai felüljárónál. Áthaladunk alatta, majd a játszótér után egy gyalogúton balra térünk. A lakótelep szélső házait balról kerülve a vasúti sínek mentén érünk a Duna utca aluljáróihoz Áthaladunk a vasúti sínek, majd a 6-os út alatt, és elérjük a kerékpárutat. Balra fodulunk és átkelünk a Hosszú-réti patak fölött egy hídon, majd jobbra tartva elérjük a Duna-partot ( 10. ellenőrzőpont).

Innen a kerékpárutat követjük, a Duna partján. Később egy egyenes, aszfaltozott gáton haladunk a Budafoki útig. Az eredeti, vadregényes útvonal a továbbiakban a Lágymányosi hídig sajnos nem járható, a Budafoki út pedig bár rövidebb némileg az ajánlott útvonalnál, a nagy forgalom miatt mégsem célszerű ezt választani. Így itt átkelünk a zebrán, és a szemközti, Kondorosi úton balra fordulunk. Jobbról a Keserű-ér vize kíséri utunkat. A következő, jelzőlámpás csomópontban érjük el a Szerémi utat. Átkelünk és jobbra fordulva most már végig a kijelölt kerékpárúton haladunk. A Hengermalom útnál enyhén balra találjuk az utunk folytatását, a lakótelep és a hangszigetelő falak között. A Prielle Kornélia utcánál átkelünk a Szerémi út túloldalára, majd az aluljárónál jobbra fordulunk a Dombóvári útra. Kitartóan haladunk a vasúti töltéssel párhuzamosan egészen a Duna partjáig, ahol balra kanyarodva átmegyünk a Lágymányosi híd alatt ( 11. ellenőrzőpont).

A híd után a jelzőlámpánál átkelünk a bal oldalra. A Pázmány Péter sétány kerékpárútján elsétálunk az ELTE-TTK, majd a Petőfi híd után immár a Műegyetem rakparton a BME épületei előtt, és visszaérünk túránk kiindulópontjára, a Szent Gellért térre.

 

 

| ©2005 Útvonalkövetők Klubja ... Utolsó frissítés 2005. február 9. Minden jog fenntartva!

Az oldal a Macromedia Dreamweaver MX 2004 programjával készült, készítette: Gethe László