2012-12-21

Keresés

A tartalomhoz

Nostradamus

Jövendölések

Ki is volt Nostradamus? - Nostradamus materialista szemmel

Nostradamus (Michel de Nostredame), a dél francia próféta, a 16. században (1503-1566) élt, asztrológusként, illetve orvosként szerzett hirnevet.

A fiatal Nostradamus 1521-ben a montpellier-i egyetemen kezdi meg orvosi tanulmányait, 1524-ben otthagyja a pestis miatt az egyetemet, bejárja a délvidéket és gyógyító munkát folytat. Később folytatja tanulmányait, melyet 1533-ban fejez be.
Nostradamus egy négysoros versében megjósolja II. Henrik halálát, a halál körülményeit, valamint a Valois-ház kihalását. A jóslat szó szerint beteljesedik, így egy pillanat alatt híressé vált Nostradamus.
Nostradamus Dél Franciaországban, majd Lotharingiában, később Olaszországban bolyong, néha az Inkvizíció elől menekül, néha a pestist gyógyítja. Vándorlásai során a jövendőmondó sok titokzatos tudomány birtokosává vált és akadt egy tanító mestere is, aki sok tiltott könyvet bírtokolt.
Felesége és gyermeke pestisben meghalnak, sosem bocsátja meg magának, hogy nem tudta őket megkímélni a kórtól.
Később megállapodik, újra családot alapít, és éjszakánként átéli meglátásait, ezeket verses formába önti. Minden jóslata egy négysoros vers.
Verseinek értelmezése nem könnyű, mert nem egyértelmű a látott dolgok megfogalmazása. Ennek több oka is van. Egyfelől olyan dolgokat látott, amiket nem értett, ilyen például a horogkeresztes zászló, űrhajók, és más technikai eszközök.
Mivel ezeket nem értette meg, ezért csak az akkori tudással lehetett körülírni.
Egy másik szempont volt a Szent Inkvizíció. Mivel sokszor került az Inkvizíció látóterébe, verseit áttételesen kellett megfogalmazni, hogy elkerülje az eretnekség vádját.
Harmadik szempont, hogy látomásait nem sima álomként élte meg, hanem egy más tudatállapotban, és ebben az állapotban figyelt a látomásra, és a jegyzetelésre is.
Nostradamus 1566-ban hunyt el, bár ő egy évvel későbbre jósolta halálát.
Sírját többször megpróbálták feltörni. Él az a legenda, hogy a harmadik feltörési kísérlet sikerült 1700-ban. A sírrablók igazából nem találtak semmit, csak egy kis arany medált, melyen római számokkal az 1700-as szám szerepelt.

Megjövendölt találmányok

Kormányozható léghajó
Szemléletesen le van írva a szivar alakú test, a légcsavar és az, hogy a test gázzal lesz töltve.
Kerékpár és az autó
Megemlíti a kerékpár népszerűségét, majd megjelenik a gépkocsi, de a kerékpár népszerűsége a gépkocsi ellenére megmarad.
Gőzmozdony
A gőzmozdony leírása is helyes, szén, kazán, víz, gőznyomás. Sőt a találmány hozzá fog járulni Amerika felemelkedéséhez.

Villanyáram és telefon
Vezeték segítségével, az áram a hangot továbbítja nagyon-nagyon messze.
Tank
A fém szörnyeteg, mely félelmet kelt, és a gyomrában ülnek
Mozi
A vasketrecbe zárt kígyó, azaz a filmszalag rögzíti majd a királyok életét, bukását. Sőt megjósolta a felfedező fivérek nevét: Lumiére.
Repülőgép vagy űrrepülő
Fém szerkezet, mely a magasba emelkedik, mint a madár, de szárnyai merevek, és lángcsóva tolja előre.
Ember a Holdon
Megjelöli, hogy vagy Az Egyesült Államok, vagy a Szovjetunió valósítja meg. Az Egyseült Államokat azért bírálják majd, mert túl sokat költ a cél érdekében, míg a Szovjetunió az életszínvonal kárára fejleszti az űrkutatást.
Megjósolta a Föld körüli keringés pályáját
Nostradamus vagy megjósolta, vagy valamilyen módon kiszámolta azt a magasságot, illetve leírta a pontos pályát, ahol egy tárgy Föld körüli pályán tud keringeni. Tette ezt akkor, amikor nem volt ismert konkrét számolási módszer, és a gondolat eretnekségnek bizonyult. A leírt magasság és a pálya tökéletes, ma ott keringenek a műholdak a Föld körül.
.

Beteljesült jóslatok a régi időkből

II. Henrik halála

a Valois-ház kihalása

Franciaország trónjáért folytatott véres küzdelem

a kálvinizmus

Mária, Skócia királynőjének kivégzése

Cromwell felkelése

XIV Lajos, a Napkirály

a francia forradalom

Napóleon dicsősége és bukása


Beteljesült jóslatok a közelmúltból

Lenin
Megjósolja Lenint, a nevét is, és azt, hogy az általa képviselt rendszer sokáig fennmarad. Egy másik jóslatban pontosan meghatározza az évet is.
Jalta és a vasfüggöny
9 országról szól, melyek egy ítélet miatt el lesznek választva a többitől. Lengyelország, Kelet-Németország, Csehszlovákia, Magyarország, Románia, Jugoszlávia, Ausztria és Albánia. Ezeknek az országoknak a sorsa nem egyforma, Jugoszláviának, Ausztriának, és Albániának sikerül kicsúsznia a medve mancsa alól, igaz más-más módon.
A második világháború
Nostradamus egyértelműen leírja a horogkeresztes zászlókat, a harcokat, a nyomort, majd a győztes Szovjetunió, határait átlépve lerohanja Közép-Kelet-Európát.
Az 1956-os magyar forradalom
Megváltozik a politikai rendszer, előbb véráldozat nélkül, majd erőszakkal, a törvény szigorúbb a rabszolgasorsnál.
A NATO győzelme a Varsói szerződés felett
Egy szövetség, melyet egy tengerről neveztek el, le fogja győzni a sarló és kalapácsot, ráadásul háború nélkül, gazdaságilag.
A szocialista országok felszabadulnak
Ez a jóslat vonatkozhat a szocialista országokra, és a Szovjetunió felbomlása után önállósodó országokra is.
Ceausescu kivégzése
A jóslat akár több hasonló vezetőre is vonatkozhatna, de az utolsó sor megjósolja az erőszakos halált és valahol a Kárpát medencében.
A román forradalom utáni év márciusban újra forrong a helyzet
A forradalom után, illetve annak tudatában, hogy Nostradamus megjósolta az eseményeket, az emberek féltek, hogy a következő év márciusára tett forró helyzet, azt jelenti, hogy visszatérnek Ceausescu hívei.

A forrongó helyzet ki is alakult, de ezúttal Erdélyben a román - magyar helyzet volt forró, mikor kiverték Sütő András szemét.
1917+73=1990
Az első kommunista forradalom megtér Oroszországba és ott fog uralkodni. Mindenkivel, aki ellenzéki, úgy bánnak, mintha áruló lenne, egy ideig diadalt, diadalra halmoz, de csak 73 évig lesz hatalmon, aztán megbukik. Az 1990-es év tekinthető hivatalosan bukásnak.
Németország egyesítése
Pontosan le vannak írva az események, még Pannónia is meg van nevezve, mint segítő, és az ország nyugati felén hagyják el a menekülők Pannóniát.

Mit hoz a jövő

Mivel a versek egyfelől szimbolikusak, másfelől Nostradamus olyan dolgokat ír le, amiket talán látott, de biztosan nem értett meg, ezért általánosan elmondható, hogy a versek megfejtése a múlt eseményeire vetítve sokszor megoldható, azaz bele lehet magyarázni egy-egy eseményt egy versbe.
A jövőbeli események megfejtése sokkal nehezebb, ugyanis sokszor olyan dolgokról kellene beszélni, amiket még mi sem ismerünk, a mai technika még nem jutott el addig a fejlettségi fokig.

Ki tudja ma úgy leírni azokat a közlekedési eszközöket, még ha látná is egy fényképen, amelyek 100 év múlva a földön fognak üzemelni, hogy azt 100-200 év múlva valaki is megértse
.
Repülő csészealj, AIDS, éhínség
Ez a jóslat nem tudni, hogy a közeli jövőről szól, esetleg a máról. Az időszakot jellemzi, hogy fontos szó esik a népszaporulat korlátozásáról, a túlnépesedésből fakadó éhínség, egy nemi úton terjedő világméretű betegség terjedéséről, és egy repülő tárgyról, mely űrhajó.
Azt nem tudni, hogy esetleg az űrből hozza egy idegen civilizáció a segítő szérumot, vagy esetleg a föld körül keringő űrállomáson kísérletezik ki azt az emberek. A szérum lehet az AIDS kezelésére, vagy az éhínség kezelésére vonatkozó megoldás.
.

A további jóslatok szólnak háborúkról, éhezésről, vegyi szennyezésről, savas esőkről, harmadik világháborúról.

Nem tudni azonban, hogy időben mikor fognak megtörténni, ugyanis a megjelölt időpontokat nem tudjuk mihez kötni. Ugyanúgy nehéz beszélni meg nem élt körülményekről, eseményekről.
.
Érdekes, hogy Nostradamus jóslatai szinte kizárólag csak rossz dolgokról szólnak, nincs harmónia, béke, nyugalom, kivéve az utolsó, az emberiség távoli jövőjét leíró néhány jóslat, mely tartalmaz egy halvány reménysugarat. Konkrét megfejtése talán még messze van, de azért megemlíti kisebb ember csoport túlélését, a sok véráldozat után.
.
A túléléshez kötődik egy űrbázis, vagy nagyobb űrhajó. Nem tudni, hogy ott menekül-e meg a kisebb csoport és visszatér a Földre, vagy a Földről mennek-e el és ott találnak túlélési esélyeket, vagy esetleg idegen civilizáció lép közbe a túlélés érdekében.

Mit tudunk mi megjósolni az emberiség 300.000, és legfőképpen 13.000 éves történelme alapján?

tudjuk, hogy az ember gyarló, először az egymással harcoló istenek katonái voltak, majd később saját harci kedvüktől vezérelve Isten nevében indultak egymást megölni
veleszületett tulajdonság, az embernek, ember általi kizsákmányolása, legyen az bármilyen forma, jelenleg éppen fogyasztói társadalom a neve, de ilyen volt a rabszolgatartó társadalom is a spirál alsóbb fokán
jellemző az uralkodási vágy, bármilyen áron
jellemző a Föld túlnépesedése, részben e miatt is, illetve a fogyasztói társadalom tőkefelhalmozása miatt, szemetet etetnek velünk, mely a civilizációs betegségek széles választékát eredményezi
a technikai fejlettség olyan fokra hágott, mely exponenciális növekedést okoz
mikor a ?homo? korszakban egy minimális fejlődéshez is egy-két millió év kellett, akkor manapság több millió éves ugrásban fejlődünk. Ennek első lépését az istenek tették meg, ma pedig mi magunk (?). Lényeg, hogy genetikailag a homo sapiens szintjén vagyunk, viszont egy olyan környezetet hoztunk létre, melybe nem illünk bele, nem vagyunk kompatibilisek vele.

Mindezt egybevetve mi várható a jövőben?

További háborúk, hol Isten nevében, hogy birodalmak kiterjesztéséért
Elöregedett nemzetek kihalása, a fiatalok dinamikus fejlődése, a Föld súlypont eltolódásai
Nagy birodalmak bukása, újak születése
Mindenfajta technikai csodák, melyek majd visszájukra sülnek el
Régi energiafajták elfogyása, újabb, hatékonyak alkalmazása, ugyanakkor az emberi energiafüggőség tovább növekszik
Marad az ember, ember általi kizsákmányolása, más elnevezés alatt, kevés számú ember ellenőrzi a világot
Az emberek elgépiesedése, nem a gépek szolgálják majd az embert, hanem fordítva
A civilizációs betegségek egy részét megoldják a tudósok, igaz nem az okok kiiktatásával, hanem csak tüneti kezeléssel, így egy helyett azonnal több új jelentkezik majd
I.sz. 2.900 körül újra erre halad el a Nibiru. Hogy lesz-e ítéletnap, az Úr eljön-e azt nem tudni. Ha igen, nem vagyunk felkészülve idegen életforma érkezésére, legyen az saját szüleink fajtája
Egyetlen prófécia sem szólt hosszabb időre, mint a következő Nibiru elhaladás, általában a bolygó pályájának a felétől kezdtek jósolni, hiszen akkortól várták a visszatérést.
Nostradamus utolsó jóslatainak beteljesülése is maximum i.sz. 2.900 körülre tehető.

Néhány jóslata:

2009: Az új fegyverek már tizenegy állam birtokába kerülnek és ez lehetetlenné teszi a világháború kiteljesedését.

2010: A háború pokla mégis rázúdul a világra. A fő hangsúly a vegyi fegyverek bevetésén lesz. A háború 2010 novemberétől egészen 2014 októberéig fog tartani. A világháború két szakaszban zajlik majd le: az elsőben hagyományos fegyverekkel indul, majd atomfegyverek használatával teljesedik ki, a másodikban a prímet a már említett vegyi fegyverek viszik.

2014: A háború utáni élet meglehetősen borzalmas lesz. Az emberek, akik egyáltalán túlélték, tele lesznek iszonyatos bőrbajokkal. Az út a háború végéhez egy borzalmas atompoklon át vezet, mert a nagyhatalmak 2011-ben bevetik egymás ellen az atomrakétákat is, Európa totál kikészül. Ćm ez még nem elég a Közel-Keletieknek, és az arabok megindulnak Európa ellen iszonyatos vegyi fegyverek bevetésével tizedelve az amúgy is tönkretett európai lakosságot.

2016: Eddigre már lezajlottak a harmadik világháború utózengései is. Európa romokban hever. Növényzete, állatvilága csaknem teljesen elpusztult. Még tíz évig eltart, amíg Európa lassan-lassan ismét lakható lesz. A két szuperhatalom helyzete sem sokkal jobb.

2025: Európa lényegében még mindig lakhatatlan.

2026: Borzalmas bőrrák járvány sújtja a világot.

2029: - Végre - úgy látszik - sikerül megoldani a fúziós reaktor létrehozását, megjelenik a Földön a tiszta energia.

2045: Óriási áttörés az orvostudományban! Természetes szerveket növesztenek klónozással, nincs többé csonka ember.

2057: Megjelenik az atommeghajtású űrrakéta.

2068: Tízévi utazás után új bolygórendszert fedeznek fel. Ezek egyik bolygóján hátramarad száz résztvevő, akik ott új terepet hoznak létre. A többiek visszatérnek a Földre. új, nagy tudományos felfedezések kora következik.

2069: Egy földön kívüli civilizáció romjait fedezik fel az űrkutatók de nem tudjuk, hol. Olyan új technológiákkal találkozni az emberiség, amelyek számára mindaddig ismeretlenek voltak.

2130: Nostradamus szerint egy földön kívüli megtanítja az embereket a tengerekben civilizáltan élni és a vízben oldott ásványi anyagokat gazdaságosan kinyerni. Az emberek elözönlik a tengereket és a vizek kizsákmányolása következtében nagyarányú halpusztulás kezdődik.

2149: Ennél az évnél említi Nostradamus először, hogy a világ végtér. Itt egy hatalmas meteorit becsapódására céloz, és az évet 3070-re teszi.

2212: A reinkarnáció tana általánosan elfogadottá válik.

2221: Ama kutatások következtében, amelyeket az emberiség földön kívüli civilizációk felfedezésére folytat, valami iszonyatos, borzalmas dolog fog történni.

2288: A fekete lyukak energiájának a felhasználásával az emberiség valóra válthatja az időutazást. Talán ezen utazással függ össze az, hogy Nostradamus szerint az emberek intelligens földön kívüliekkel jönnek össze, akiktől fantasztikusan sokat tanulnak.

2291: A Nap egyre lagymatagabban süt. A tudósok aggódnak, és megkísérlik a Napot nagyobb teljesítményre ösztökélni.

2302: Az ember megfejti a Teremtés talányát és megérti, mint jöhet létre élő az élettelenből.

2354: Egy hatalmas mesterséges napot építenek az emberek, amely feleslegessé teszi a közvilágítást, de valamit elszúrnak, és az óriási hő- és fényforrás terjedelmes földsávokat kiéget.

2384: Az ember megismeri a halhatatlanságot, még durva eszközökkel sem lehet elpusztítani. A betegség vagy a tűz sem fog rajta.

2404: Az iszlám előretör Itáliában. Egy űrhajó olyan leletekre bukkan, amelyekből megfejthető az emberiség előtörténete.

2410: A halhatatlanságot megismerő emberiség kénytelen durva születésszabályozási eszközökhöz nyúlni, és aki a nemzési és születési tilalmat megszegi, azt igen keményen megbüntetik.

2417: A súlyos környezeti problémák miatt az emberek mesterséges környezetet kezdenek kialakítani maguknak.

2425: Az emberiség egy része föld alatt él. Az ember lelke képes lesz közvetlenül érintkezésbe kerülni Istennel, a tisztátalanok elpusztulnak.

2471: A galaxis közepén egy fekete lyuk van, állítja Nostradamus. Ezt ismeri meg közelebbről az ember.

2480: Két mesterséges nap ragyog az égen. Hibás irányítás miatt összeütköznek.

2485: Az egyik meghibásodott nap a Földet állandó alkonyi derengésbe borítja. Ez lenne talán az Istenek alkonya?

És végül a vég ...

3005: Tíz borzasztó fegyverekkel felszerelt űrhajó megtámadja a Marson lévő gyarmatokat. A Mars a szörnyű fegyverek tüzében darabokra esik szét. Ez a körülmény felborítja a Naprendszer gravitációs egyensúlyát. Ennek következményei nem azonnal mutatkoznak, hanem hosszabb távon és különböző éppen. Egy üstökös megzavarodott gravitáció miatt letér pályájáról, és nekiütközik a Földnek. A tudósok mindent elkövetnek, hogy az üstököst elirányítsák, de ez nem sikerül nekik. Miközben a kométa a Föld felé zuhan, kitépi a Hold egy részét a helyéből. hatalmas kőzuhatag zúdul ennek következtében bolygónkra. A szerencsétlenség elpusztítja a földi atmoszféra jó részét. A Föld körül kialakul egy por- és törmelékgyűrű, amely lehetetlenné teszi az űrhajózást. A vékony megmaradt légkör igen gyorsan átmelegszik, és ennek következtében a földön mindenfajta élet kipusztul. Ekkor az emberek 3797-et írnak majd.

A Naprendszer egészének sem sokkal szebb a sorsa. A megbolydult gravitáció miatt a Merkúr a Napba zuhan. Ennek következtében iszonyatos napkitörések következnek, amelyek évszázadokig is eltartanak. Ez már nem egyéb, mint a nap végvonaglása. Az összeomló Naprendszerben azonban -egy erőteljes kitörés hatására- új "Nap" keletkezik, ugyanis begyullad a Jupiter, és mint új, fényes nap felragyog az égbolton.

Lehet, hogy majd kezdődik minden elölről?

.

Friss hírek | Tudomány | Történelem | Jövendölések | Fotók-Videók | Hasznos oldalak | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe