Égi szépségek
Távcsöves mély-ég észlelőlista

Legutolsó frissítés:
2010. november 14.
493 objektum

Nyomtatóbarát verzió

Szívesen fogadok bármilyen észrevételt, kérdést az észlelőlistámmal
vagy az észlelt objektumokkal kapcsolatban az alábbi címemen!

ngc4565@freemail.hu

Gyorsnavigáció
Ősz - Tél - Tavasz - Nyár

Bevezetés

Itt felsorolok minden olyan szép objektumot, amit eddig sikerült megfigyelnem saját műszereimmel (2003. július 16-tól 2007. június 29-ig: 114/900 Hama Newton; #3b - 2007. június 29-től: 150/750 Celestron Omni XLT Newton; #4b - 2007. november 11-től: Celestron SkyMaster 15×70 látcső; #2b), a lista folyamatosan gyarapodik. Igyekszem minél részletesebb leírást adni ezekről és remélem, hogy később saját rajzaimmal is illusztrálhatom őket. A felsorolásom célja, hogy minél több szépséget mutassunk meg távcsövünkkel akár csak az éppen betévedő embereknek, akár komolyabb érdeklődésűeknek, hogy mélyebben fel tudjuk kelteni az ember érdeklődését a csillagászat iránt. A komolyabb érdeklődésűekre gondolva olyan objektumok is szerepelnek a listán, melyek a láthatóság határán vannak. Ezeket igazi kihívás észlelni, mégis megvan a maguk szépsége.

Tanácsok a megfigyeléshez

Az objektumok felkereséséhez fontos a jó térkép, mert a mély-ég objektumok általában nem látszanak közel fényes csillagokhoz, így meg kell keresni őket. Térképnek célszerű olyat használni, amely legalább 8 magnitúdóig feltünteti a csillagokat, ne elégedjünk meg a kis zsebkönyvekben elérhető 6 magnitúdó határfényességű térképekkel. Jelenleg kettő kiváló magyar kiadvány elérhető: a Szabó Sándor által szerkesztett Égabrosz (2004-től - ára kb. 4200Ft), és a Vizi Péter által szerkesztett Csillagatlasz kistávcsövekhez (2008-tól - ára 2940Ft). Az Égabrosz kétségkívül komoly megfigyelők számára készült, 134 oldalon mutatja be az égboltot laponként egységesen, 9 magnitúdó határfényességig - rengeteg kettős- és változócsillag, mély-ég objektum feltüntetésével. Mégis kezdőknek is javasolható a használata, mert áttekintő térképlapokat is tartalmaz, a csillagképek vonalai a részletes térképeken is be vannak húzva, továbbá a fényesebb objektumokat külön jelöli. A Csillagatlasz kistávcsövekhez tulajdonképpen átmenet az Égabrosz kétféle térképei között, aránylag nagy területet ábrázoló, jó áttekintésű térképei 8 magnitúdós határfényességűek. A fényesebb objektumok szintén jelölve vannak, többükről látómezőrajz is szerepel. Ezen kívül kettőscsillagokról és változócsillagokról is feltüntet ajánlott célpontokat - ez is a kezdő észlelőket segíti.

Az objektumok megkeresésekor olvassuk ki a táblázatból a megfelelő koordinátákat (R.A. és Decl.), ez alapján a csillagatlaszban is megtaláljuk az objektumot. A könnyebb használat kedvéért az objektumokat csillagkép szerint rendeztem. Ha megtaláltuk az objektumot az atlaszban, keressünk ki hozzá egy közeli fényesebb csillagot ("keresőcsillagot"), majd keressünk az atlaszban egy (vagy több) jellegzetes csillagcsoportot, ami alapján majd a távcsőben is eljuthatunk célpontunkig. Álljunk rá a keresőcsillagra a keresőtávcső segítségével, majd a távcsőben a legkisebb nagyítást használva induljunk el az előbb kiválasztott jellegzetes csillagcsoportok mentén. Ügyeljünk a helyes léptékre! Ezeket a tanácsokat követve rátalálunk a keresett objektum csillagkörnyezetére. A listán szereplő objektumok többsége jól megmutatja magát a távcsövekben, de ha mégsem így lenne, alkalmazhatunk egy apró bioszoftver-segédletet. A szemekben a fényérzékelő pálcikák nagyobb sűrűségűek a szemünk látómezejének közepétől távolabb, így ha az objektum mellé nézünk, akkor fényesebbnek tűnik az objektum (ezt nevezzük elfordított látásnak).

Az elsőrendű látvány érdekében érdemes megfigyelni a napi időjárást: ha az ég színe a horizont közelében is kék, akkor a légkör tiszta, ezért a fényszennyezés kevésbé ront rajta (a levegőben kevesebb a por, a füst és a pára, így kevésbé tud rajtuk a közúti és egyéb lámpák fénye tükröződni). Ha ez az állapot estig nem változik, feltétlenül használjuk ki az alkalmat megfigyelésre, mivel ez hazánk éghajlati jellegzetességeinél fogva sajnos meglehetősen ritka. Az észlelés előtt legalább egy-két órával nem tanácsos semmilyen éles fényű tárgyat (monitor, televízió, fénycső stb.) nézni, mert rossz hatással van a szem sötéthez való alkalmazkodására (főleg a hosszas számítógép melletti munka ártalmas).

A megfigyelésre alkalmas távcsövekről

Általánosságban elmondható, hogy minden távcsőtípus alkalmas mély-ég megfigyelésre, de a közepes vagy rövid fókuszúak (f/8-f/5) többféle megfigyelésre alkalmasak. A távcsőben látottakat elsősorban a fényszennyezés befolyásolja: sötét, hegyi égbolton egy 8cm-es akromát többet és szebben mutat meg az égből, mint egy 15cm-es Newton a nagyvárosi ég alatt, pedig a 15cm-es Newton fénygyűjtőképessége közel 3-szor nagyobb, mint a 8cm-es akromáté. Kezdőknek mindenféleképp az átmérőhöz képest rövid fókusztávolságú távcsöveket, vagy kézi látcsöveket (60mm átmérőig) javasolok, mert ezekkel könnyebb nagy látómezőt elérni, így könnyebb velük bármit is megtalálni. Az általunk vásárolt távcsőre lehetőség szerint kérjünk legalább 6×30-as keresőtávcsövet, mert sajnos a Star-Pointerek nem alkalmasak keresésre: nem látunk velük jobban, mint szabad szemmel. Ez különösen fontos, ha hosszabb fókuszú a műszerünk.

A kis és közepes átmérőjű, rövid fókuszú akromátok segítségével igen nagy (néha 4°-t is meghaladó) látómező érhető el, melyet azonban csak kellően sötét égbolt esetén használhatunk ki. Az apokromátok ennél még nagyobb látómezőt tudnak korrigáltan leképezni, épp ezért nem hiába a kedvenc műszertípusa a tehetős, hegyvidéken észlelő amatőröknek. A látcső két egymással párhuzamos, rövid fókuszú, kis nagyításra tervezett akromát (így kompakt, nagy nagyítást igénylő objektumok megfigyelésére, csillaghalmazok felbontására kevésbé jók), mely így két szemmel való megfigyelést tesz lehetővé. A kisebb méretűekkel kézben tartva is lehet megfigyelni, de a nagyobbakhoz érdemes fotóállványt venni. A nagyobb akromátok (főleg a 15cm átmérőjűek) sajnos kevésbé hordozhatóak, így ebben a méretben már a Newtonok népszerűbbek. A Newtonok nagy előnye a jobb hordozhatóságon túl az árukhoz képesti nagy fénygyűjtőképesség és a kényelmesebb, közel azonos testtartásból való betekintés, amely azonban hosszabb fókuszú példányok esetén kevésbé valósul meg. A Newtonok segítségével közepesen nagy, legfeljebb 2-2,5° látómező érhető el, melynek a leképezése 2"-os kihuzatba illeszthető kómakorrektorral javítható (ami többnyire csak fotózáshoz szükséges). A (forgózsámolyos) Dobson-szerelés azonos árért még több fénygyűjtőképességet jelent, autó segítségével akár egy 50cm átmérőjű vagy nagyobb (!) Dobson is hordozható. A katadioptrikus rendszerek, mint például a Makszutov-Cassegrain-ok, a Schmidt-Cassegrainok átmérőjükhöz képest hosszabb fókuszuk (kisebb látómezejük) miatt inkább kisebb látszó méretű objektumok (gömbhalmazok, planetáris ködök, kompakt galaxisok és nyílthalmazok) megfigyelésére alkalmasak, de kómahibával kevésbé terheltek (utóbbiakhoz rendszerint fókuszreduktor is kapható). A több megmunkálandó felület miatt viszont áruk meg is haladják az akromátokét. Egyes rendszerek (pl. az autók árával versengő Ritchey-Chrétien rendszerek) nagyobb és jobban korrigált korrigált látómezőt tudnak leképezni, ezért főleg kutatóintézetekben népszerűek. Fotózó mély-ég észlelők körében szintén népszerűek a katadioptrikus (Schmidt-, Makszutov-) Newtonok.

A leírásaimban a műszerek nyolc fő kategóriáját különítem el a szabad szemhez képesti fénygyűjtőképességük alapján (#0-#7), hogy érthetőbb legyen az, hogy milyen műszerrel mennyire látszik az adott objektum. Az amatőrök számára különböző pénzügyi lehetőségek adottak (ebből adódóan különböző optikai rendszereket választanak), a hordozhatóság fogalma szubjektív (vannak, akik hegyi túrán használják, mások tetővel védett, fix betonoszlopon tartják), így az alábbi linken szeretnék áttekintést adni az egyes műszerkategóriák nyújtotta látványról, lehetőségekről. Ha az olvasónak már van távcsöve, és nagyobbat szeretne, érdemes legalább egy egész kategóriával erősebbet választania.

Ha az olvasónak van távcsöve, az alábbi linken megkeresheti, hogyan lesz jelölve a leírásokban:
A leírásokban szereplő műszerekre vonatkozó jelölések, kategóriák

Excel formátumú számolótábla nagyítás, látómező és egyéb adatok kiszámolására
Az egyes objektumtípusok megfigyeléséhez javasolt nagyítások

Objektumok osztályozása - Más internetes adatbázisokhoz segítségként

Adatok: Saguaro Astronomy Club; Deep Sky Browser; Hallo Northern Sky, Égabrosz, TAAS200, SEDS és más források. Néhány méretadatot a Digitized Sky Survey lemezei alapján adtam meg. Csak a legmegfelelőbbnek vélt adatot tüntettem fel. A dőlt betűs adatok esetében nem állt rendelkezésre adatforrás vagy az összes elérhető adat más volt a tapasztaltnál, ezek saját becslések.

GX: Galaxis; GX+: Galaxis, a Lokális Halmaz tagja; OC: Nyílthalmaz; SC: Csillagfelhő; GC: Gömbhalmaz; BN: Fénylő köd;
RN:
Fényvisszaverő köd; DN: Sötét köd; PN: Planetáris köd; SNR: Szupernóva-maradvány;
e: Galaxisunkon kívüli objektum (galaxisokat nem számolva)

Ismerve, hogy egyes objektumok igen határozott, míg mások alacsony kontrasztú részletekkel rendelkeznek, felállítható egy alapvetően szubjektív skála,
mely érzékelteti, hogy mennyire marad látványos az adott objektum, ha fényszennyezett égbolton figyeljük meg:

fényszennyezésre szinte teljesen érzéketlen objektum
a fényszennyezés észrevehetően, de nem sokat ront a látványán
a fényszennyezés sokat ront a látványán, de még mindig észlelhető
a fényszennyezés komoly mértékben nehezíti észlelését
csak jó égen próbáljuk meg

A műszerünk teljesítőképességének határához közel a fenti skála torzul, nehezebb az objektum megfigyelése.

Az őszi égbolt

102 objektum

Név

Csillagkép

R.A. 2000

Decl. 2000

Fényesség

Méret

NGC7640 .. GX Andromeda 23:22,1 +40°51' 10,8 11'×1,9'

Alacsony felületi fényességű, lapos szögben látszó laza szerkezetű spirálgalaxis, melyet #4b-vel nyugatról jobban határoltnak láttam. A gazdag csillagkörnyezet nem könnyíti meg a megfigyelését. Magvidéke #4b-vel még nehezen észrevehető.

NGC7662 .. PN Andromeda 23:25,9 +42°32' 8,3 32"×28"

Könnyen észlelhető, fényes planetáris köd, #2a is megmutatja korongját, ha legalább 50×-es nagyítású. A ködben nagyobb műszerrel észre lehet venni egy fényesebb ovált, ennek mérete kb. 17"×14". #4b-vel az egész köd látványa erősen bolyhos, inhomogén - illetve kékesfehér színe is viszonylag jól kivehető (nem ciánkék, hanem sötétkékes árnyalat); ezért a megjelenéséért kapta a Kék Hógolyó köd nevet.

M110 .. GX+ Andromeda 00:40,4 +41°41' 8,1 19,5'×11,5'

Az Androméda-köd nehezebben észrevehető kísérőgalaxisa (kb. 2,70 millió fényév táv.). #2b-vel már észrevehető, mint egy megnyúlt, részlettelen folt.

NGC206 .. eSC Andromeda 00:40,5 +40°44' 10,6 4,2'×2,5'

Az Androméda-köd legkönnyebben észrevehető, igen nagy méretű csillagfelhője. Ideális körülmények között egy #3b-vel megfigyelhető.

M31 .. GX+ Andromeda 00:42,7 +41°16' 3,5 189'×62'

Az Androméda-köd a hozzánk legközelebb lévő spirálszerkezetű galaxis (kb. 2,56 millió fényév táv.), így szabad szemmel jól észrevehető. Ideális körülmények között egy #3b már megmutatja spirálszerkezetének nyomait, melyre eléggé lapos szögben látunk rá. A galaxis magja fényszennyezett égről is látszik, mérete kb. 50'×35'. Nagyobb távcsövekkel izgalmas megfigyelési terület a benne lévő gömbhalmazok és egyéb nagy kiterjedésű mély-ég objektumok megfigyelése. A 20. század elején a Wilson-hegyi 254 cm-es teleszkóp csillagaira bontotta.

M32 .. GX+ Andromeda 00:42,7 +40°52' 8,1 7,6'×5,8'

Az Androméda-köd könnyebben észrevehető kísérőgalaxisa (kb. 2,60 millió fényév táv.). #2b-vel már észrevehető, mint egy enyhén elnyúlt, kb. 3' méretű folt, részletet nem mutat. Külső régiói igen halványak. Nagyon sötét égről úgy látszik, mintha rajta ülne a főgalaxis szélén.

NGC404 .. GX Andromeda 01:09,5 +35°43' 10,4 4,4'×4,2'

Az Androméda béta csillagától mindössze 7' távolságban látszó, közel körszerű elliptikus galaxis. Megfigyeléséhez legalább #3b-t javaslok.

NGC752 .. OC Andromeda 01:57,8 +37°41' 5,7 50'

Laza, tetszetős csillagláncokból álló csillaghalmaz kb. 60 taggal, mely szabad szemmel is észrevehető. Legfényesebb csillagai 8-9 magnitúdósak, így egy #2c számára is látványos.

NGC891 .. GX Andromeda 02:22,6 +42°21' 9,9 14,3'×2,4'

Halvány, de igen impozáns, éléről látszó galaxis. Megfigyeléséhez legalább #3b és sötét ég javasolt.

NGC7009 .. PN Aquarius 21:04,2 -11°22' 8,0 44"×23"

Fényes planetáris köd, egy #2b-vel is észlelhető korongja. A Szaturnusz-köd nevet a nagyobb távcsővel látható függelékeiről kapta. Kisebb távcsövekkel a köd csak egy enyhén elnyúlt korongként érzékelhető.

M2 .. GC Aquarius 21:33,5 -00°49' 6,5 12,9'

Igen sűrű gömbhalmaz. Nagy fényessége ellenére nehezebben bontható. #3b-vel egyértelmű inhomogenitás látszik, de csillagokat elkülöníteni nem sikerült.

NGC7293 .. PN Aquarius 22:29,6 -20°48' 7,4 15,4'×12'

Igen nagy méretű planetáris köd, legfényesebb része majdnem fél holdátmérőnyi területen terpeszkedik. Elnyúlt, csigamenetszerű alakja jól észrevehető, innen kapta a Hélix-köd (újabban az Isten Szeme) nevet. Sok katalógus tévesen 6,3 magnitúdós fényességértéket ad meg rá. Hosszú expozíciós felvételeken külső gázhéja is feltűnik, ezzel együtt mérete 27'×18,6'. Megfigyeléséhez legalább #2a javasolt. Jó körülmények között #4b-vel megfigyelhető gyűrűs szerkezete.

NGC772 .. GX Aries 01:59,3 +19°00' 10,3 7,5'×4,3'

Közepesen halvány spirálgalaxis, melyből kb. 4,5'×2,8' méretű területet érzékelhetünk. Megfigyeléséhez legalább #3b kell.

NGC821 .. GX Aries 02:08,4 +11°00' 10,7 2,4'×1,7'

Kis méretű, fényes magvidékkel rendelkező, jól láthatóan megnyúlt elliptikus galaxis, melytől 1'-re egy 9 magnitúdó fényes csillag látszik.

M30 .. GC Capricornus 21:40,4 -23°11' 7,5 11'

Közepesen fényes gömbhalmaz. Legfényesebb csillagai bonthatóak egy #3b-vel. Déli helyzete ront láthatóságán.

NGC7635 .. BN Cassiopeia 23:20,7 +61°11' 10,0 32'×25'

Igen alacsony felületi fényességű köd, melynek csak a legfényesebb, kb. 9'×4' méretű részét (mely egy csillagháromszög csúcsa mellett látható) sikerült megfigyelnem #4b-vel. A köd részét képezi egy fényképeken előtűnő buborék alakú gázhéj, melyről a Buborék-köd nevet kapta.

M52 .. OC Cassiopeia 23:24,8 +61°35' 6,9 13'

Sűrű, gazdag, kb. 200 tagú csillaghalmaz. A halmazból kiemelkedő, kb. 8 magnitúdós csillagot nem számítva a legfényesebb tagok 10-11 magnitúdósak, így #3a-val is megpillanthatóak. A halmaz teljes felbontásához legalább #4b javasolt.

NGC7788 .. OC Cassiopeia 23:56,7 +61°24' 9,4 5'

Csillagkörnyezete könnyen megtévesztheti a kezdő észlelőt, aki hajlamosabb itt nagyobb területű, laza halmazra és viszonylag fényes tagokra gondolni. A halmaz azonban az előbb említett terület közepén, néhány fényes (11 magn.) csillag körül látható, kb. 25 halványabb (12-15 magnitúdós) tagja van. #4b-vel a bontás részleges.

NGC7789 .. OC Cassiopeia 23:57,4 +56°44' 6,7 19'

Nagyon gazdag, sűrű csillaghalmaz, 10 és 18 magnitúdó között 1000 tagot (!) számláltak meg benne. Összfényessége az M52-hez képest nagyobb területen szóródik, de maga a halmaz akár #0b-vel is észrevehető. Legfényesebb csillagai (kb. 40 tag) 10-11 magnitúdósak, a többi tag ennél jelentősen halványabb. Sötét égen egy #2c is kezdi felbontani; #4b-vel már igen látványos célpontnak számít: jól láthatóan több tucatnyi csomóba csoportosulnak a csillagok, a halmaz így egy kicsit szögletes karokkal rendelkező spirálgalaxisra emlékeztet.

NGC7790 .. OC Cassiopeia 23:58,4 +61°13' 8,5 5'

Ez a nyílthalmaz egy ÉNy-DK irányban látható nyílthalmaztengely legfényesebb tagja. Kb. 35 tagja viszonylag kis területen összpontosul, fényességük 11-14 magnitúdó közötti. #4b-vel viszonylag jól bontható.

Berkeley 58 .. OC Cassiopeia 00:00,2 +60°57' 9,7 8'

Halvány, alacsony felületi fényességű nyílthalmaz, mely több, mint 50 tagot számlál. #4b-vel ideális körülmények között a legfényesebb, kb. 13 magnitúdó fényességű tagok sejthetőek, de a többi tag fényessége összeolvad.

IC10 .. GX+ Cassiopeia 00:20,4 +59°18' 11,2 6,4'×5,3'

A Tejút mögött látszó (emiatt tényleges fényességénél sokkal halványabbnak látszó) szabálytalan törpegalaxis (távolsága kb. 2,70 millió fényév), még éppen megfigyelhető egy #4b-vel. Felületi fényessége alacsony.

King 14 .. OC Cassiopeia 00:31,9 +63°10' 8,5 7'

Az NGC146-nál valamivel nagyobb méretű, kevesebb tagot számláló halmaz. Néhány fényesebb tagja kiemelkedik, #4b-vel nagyobbrészt felbomlik.

NGC146 .. OC Cassiopeia 00:33,1 +63°18' 9,1 6'

Kb. 30 tagú nyílthalmaz, mely háromszöget alkot a King 14 és az NGC133 jelű halmazzal (ez utóbbi csak 6 fényesebb tagból áll). #4b-vel részlegesen felbomlik.

NGC147 .. GX+ Cassiopeia 00:33,2 +48°31' 9,5 13,5'×8,2'

Az Androméda-köd egyik távolabbi (de hozzánk közelebbi) törpe elliptikus kísérőgalaxisa. Távolsága kb. 2,37 millió fényév. Nagyon alacsony felületi fényességű, ezért sötét, tiszta égbolt kell megfigyeléséhez. Megfigyeléséhez legalább #3b kell.

NGC185 .. GX+ Cassiopeia 00:39,0 +48°20' 9,2 12,5'×10,4'

Az Androméda-köd másik távolabbi törpe elliptikus kísérőgalaxisa (kb. 2,00 millió fényév táv.). Valamivel fényesebb, és kevésbé megnyúlt, mint az NGC147.

NGC225 .. OC Cassiopeia 00:43,4 +61°47' 7,0 15'

Kb. 25 tagú, M vagy W alakot formázó halmaz. Legfényesebb csillagai kb. 9 magnitúdósak, így egy #2c számára jó célpont.

NGC281 .. BN Cassiopeia 00:52,8 +56°37' 7,3 40'×30'

Közepesen halvány ködösség, melynek legfényesebb része kb. 20'×20' méretű. Tiszta égen #4b-vel jól látható benne egy sötét porsáv, mely a köd nyugati oldalát két részre választja. Maga a köd egy #2b számára is látható, gyönyörű csillagkörnyezetben.

Alessi 1 .. OC Cassiopeia 00:53,2 +49°35' 7,3 30'

Kb. 40 tagot számláló, tetszetős formájú laza nyílthalmaz, melyet már #2b-vel is észre lehet venni. #4b-vel nagyon könnyen bomlik (a tagok többsége kb. 10-11 magnitúdós). A tagok többsége két fényesebb csillag között sávba rendeződik.

NGC381 .. OC Cassiopeia 01:08,4 +61°35' 9,3 6'

Kb. 50 tagú halmaz, mely #4b-vel részlegesen bontható. Egy csillaga a többinél valamivel fényesebb.

NGC457 .. OC Cassiopeia 01:19,1 +58°20' 6,4 13'

Jellegzetes alakú halmaz kb. 60 taggal (Bagoly-halmaz). A bagoly két "szeme" sokkal fényesebb (5 és 7 magnitúdós), de nem halmaztag. Már egy #3a-ban is szépen megmutatja magát.

M103 .. OC Cassiopeia 01:33,4 +60°39' 7,4 6'

Gazdag csillagkörnyezetben található érdekes halmaz. A kb. 40 halványabb halmaztagot egy 4 fényesebb, 10 magnitúdós csillagból álló ék alakzat veszi körül. A többi halmaztag 11-12 magnitúdós, így ideális célpont egy #3c számára.

Trumpler 1 .. OC Cassiopeia 01:35,7 +61°17' 8,1 4,5'

Érdekes nyílthalmaz, melyben a fényesebb csillagok többsége egy kisebb sávba sűrűsödött. Néhány fényesebb tagot leszámítva a többi ezeknél jelentősen halványabb, fényük #4b-vel egybemosódik. Összesen kb. 25 tagú a halmaz.

NGC654 .. OC Cassiopeia 01:44,1 +61°53' 7,6 5'

Kicsi helyen koncentrált, kb. 60 tagból álló halmaz. Legfényesebb tagjai 11 magnitúdósak, #3b-vel csak részleges bontás érhető el. Igazi szépsége #4b-vel, vagy nagyobb műszerrel mutatkozik meg. A legtöbb katalógusban a halmazra téves fényességérték van megadva (6,5 magnitúdó), ugyanis a halmaz mellett látható kb. 7 magnitúdós csillag fényét is hozzáadták.

NGC659 .. OC Cassiopeia 01:44,4 +60°41' 7,9 5'

Kicsi, 40 tagú halmaz. Kb. 12 fényesebb tagja 10-11 magnitúdós, de #3b-vel csak részleges bontás érhető el.

NGC663 .. OC Cassiopeia 01:46,3 +61°13' 7,1 16'

Laza, kb. 50 fényes tagból álló halmaz. Legfényesebb csillagai 10 magnitúdósak, így #3a-val is felbontható.

Collinder 463 .. OC Cassiopeia 01:47,9 +71°44' 5,7 36'

Kb. 40 csillag laza halmaza. Legfényesebb csillagai 9 magnitúdósak, így egy #2c számára jó célpont.

Stock 2 .. OC Cassiopeia 02:15,5 +59°29' 4,4 60'

Szétszórt, kb. 70 tagú halmaz, a Perseus ikerhalmazától 2 fokra, É-i irányban található. A halmaz feltűnő, legyezőszerű alakot ölt, legfényesebb tagjai 8-9 magnitúdósak, így jó célpont egy #3a számára.

IC1795 .. BN Cassiopeia 02:26,7 +62°06' 6,7 35'×20'

Halvány ködösség, csak a középső, kb. 12'×12' méretű része fényesebb. A köd külső részét és a ködöt tagoló vékony porsávokat csak nagyon sötét égen lehet észrevenni. Megfigyeléséhez legalább #3b kell.

Melotte 15 .. OC Cassiopeia 02:32,7 +61°28' 6,5 21'

Fényes, 8 magnitúdós tagokból álló, szőlőfürthöz hasonló megjelenésű halmaz, kb. 25 tagja van. Ideális célpont egy #2c számára.

IC1805 .. BN Cassiopeia 02:33,8 +61°13' 6,5 90'×90'

Nagy méretű, bonyolult szerkezetű köd, mely látványáról a Szív-köd nevet kapta (párja az IC1848 - Lélek-köd; mindkettő megfigyeléséhez elsősorban tiszta és sötét égbolt kell). A szív belsejében a Melotte 15 halmaz látszik, itt és ettől keletre a köd fényesebb csomója látható. Az IC1795 közeléből indul két ködív, mely kirajzolja a szív alakot. A déli ív (és annak főként nyugati része) határozottabb; az északi ív kisebb és nehezebben követhető. Megfigyeléséhez legalább #3c-t javaslok.

Maffei 1 .. GX Cassiopeia 02:36,6 +59°39' 11,1 3,4'×1,7'

Ez a galaxis a hozzánk legközelebbi nagy méretű elliptikus galaxis (átmérője kb. 55 ezer fényév), melyet azonban a valósnál sokkal halványabbnak látunk, mert a Tejút sávjának csillagközi anyagban különösen gazdag középső része mögött látszik. Az IC342-vel (és még néhány halványabb galaxissal) közösen alkot csoportot, melynek középpontja tőlünk kb. 10 millió fényévre található. A galaxis megfigyelését továbbá egy nyílthalmaz is nehezíti, melynek csillagai között látszik megbújni. #4b-vel azonban már jól megfigyelhető a galaxis. A magvidéke a nyílthalmaz két legfényesebb csillaga mellett, attól keletre látszik.

NGC1027 .. OC Cassiopeia 02:42,8 +61°37' 6,7 20'

Laza, kb. 40 tagú halmaz. Legfényesebb csillagai 9 magnitúdósak, a halmaz közepén egy 7 magnitúdós csillag látszik. Megfigyeléséhez #3a javasolt.

IC1848 .. BN Cassiopeia 02:50,9 +60°17' 6,5 100'×50'

Nagy területű, alacsony felületi fényességű ködösség. Kelet-nyugat irányban megnyúlt, déli része fokozatosan olvad az égi háttérbe. Legfényesebb része az északi határszakaszon látszik, két részre bontja egy sötétköd-nyúlvány. Megfigyeléséhez legalább #3c-t ajánlok.

NGC7023 .. RN Cepheus 21:01,2 +68°10' 7,1 18'×18'

Kisebb látszó átmérőjű köd, de nem túlzottan nehéz célpont egy #3c számára. Legkönnyebben a köd középpontjában ülő 7,4 magnitúdós csillag melletti fényes része látható, a külsőbb régiót viszont sokkal nehezebb megfigyelni. Az egyik legközelebbi fényvisszaverő köd. Írisz-köd néven is említik.

NGC7133 .. RN Cepheus 21:42,8 +66°07' 9,3 8'×7'

Kis méretű fényvisszaverő köd, melybe több fényesebb csillag ágyazódik. Legfényesebb része ÉNy-DK irányban megnyúlt, DNy-i oldala halványabb. Látszik még egy nyúlvány északii irányban, továbbá egy halványabb különálló folt az egész ködtől keletre. Megfigyeléséhez legalább #3c-t javaslok.

NGC7142 .. OC Cepheus 21:45,2 +65°47' 9,3 9'

Alacsony felületi fényességű nyílthalmaz, melynek kb. 30 tagját sikerült felbontanom #4b-vel. A halmaz összesen kb. 100 tagú.

Barnard 174 .. DN Cepheus 22:07,0 +59°08' - 19'×6'

Kisebb méretű sötét köd, melynek észleléséhez elsősorban sötét ég, és legalább #4b kell. Alakja elnyúlt, enyhén görbült.

NGC7354 .. PN Cepheus 22:40,4 +61°17' 12,2 23"×18"

Viszonylag kis látszó méretű, észrevehetően megnyúlt planetáris köd, mely #4b-vel könnyen megfigyelhető.

NGC7380 .. OC Cepheus 22:47,0 +58°06' 7,2 12'

Kb. 40 tagból álló tetszetős nyílthalmaz, melynek legfényesebb csillagai kb. 10-11 magnitúdósak. Jó célpont egy #3b számára.

Sharpless 2-142 .. BN Cepheus 22:47,6 +58°04' 7,2 30'×20'

Az NGC7380-hoz tartozó közepesen halvány ködösség. Mivel az NGC7380 halmaz mögött látszik, fényessége ellenére bizonytalanabb azonosítása. #4b-vel a köd határozottabb alakot ölt. Megfigyeléséhez elsősorban sötét ég, de legalább #3a javasolt.

NGC7510 .. OC Cepheus 23:11,2 +60°34' 7,9 4'

Igen sűrű, gazdag, 60 tagú halmaz. Fényesebb (10 magnitúdós) csillagai nyílhegy alakban sorakoznak, ez uralja a halmaz kinézetét (innen kapta a Nyílhegy-halmaz nevet). Felkereséséhez legalább #3a kell, de a legszebb látványt #4b-ben vagy nagyobb műszerben mutatja.

NGC7538 .. BN Cepheus 23:13,7 +61°31' 10,5 8'×6'

Viszonylag jól látható, nyugati részén fényesebb, kb. 4' méretűnek látszó ködpamacs, mely keleti irányban enyhén megnyúlt. A köd közepén egy jól bontható kettőscsillag van. Megfigyelhető #3b-vel is.

NGC40 .. PN Cepheus 00:13,0 +72°32' 10,7 60"×42"

Közepes méretű, viszonylag jól észlelhető planetáris köd. Enyhén megnyúlt korongját két 9 magnitúdós csillag fogja közre, mely kicsit zavaró lehet a kisebb műszerek számára. Felkereshető #3a-val is, de #4b számára már részleteket is mutató könnyű és látványos célpont: 11,6 magnitúdós központi csillaga egyértelműen látszik, a köd keleti és nyugati oldalán fényesebb karéj is megfigyelhető. #5c-vel a köd teljes területén sok inhomogenitás észlelhető, továbbá jól megfigyelhetővé válik a határvonal szakadozottsága a halványabb területeken is.

NGC188 .. OC Cepheus 00:47,5 +85°15' 8,1 17'

A legészakabbi NGC katalógusszámú nyílthalmaz meglehetősen alacsony felületi fényességű, de #4b-vel megfigyelve több, mint 20 felbontott tagja kiemelkedik. A halmaz összesen kb. 150 tagú.

PGC143 .. GX+ Cetus 00:01,9 -15°27' 10,1 11,6'×4'

A Wolf-Lundmark-Melotte szabálytalan törpegalaxis, mely tőlünk kb. 3,00 millió fényévre van. Felületi fényessége nem túlzottan alacsony, de déli helyzete ront észlelhetőségén. Megfigyeléséhez legalább #3c-t javaslok.

NGC246 .. PN Cetus 00:47,0 -11°53' 10,1 4,6'×4,1'

Viszonylag elhanyagolt planetáris köd, mely valamivel nagyobb és halványabb a Bagoly-ködnél. Láthatóságát sajnos rontja délebbi elhelyezkedése. Központi csillaga viszonylag fényes, 10,9 magnitúdós. Észleléséhez legalább #3a és jó átlátszóságú ég javasolt. Nagytávcsövekben látott jellegzetes alakja miatt a Koponya-köd nevet kapta.

NGC247 .. GX Cetus 00:47,1 -20°46' 8,8 21'×5,6'

Nagy méretű, de alacsony felületi fényességű spirálgalaxis, melyre erősen lapos szögben látunk rá. Megfigyelésénél inkább az ég minősége dönt, de legalább #3b javasolt hozzá.

IC1613 .. GX+ Cetus 01:04,9 +02°08' 9,2 16,6'×14,9'

Kis felületi fényességű, irreguláris törpegalaxis a Cet csillagkép északi határánál. Távolsága kb. 2,36 millió fényév. Kb. 11'×9' méretű legfényesebb része egy hosszabb sávra és egy kisebb pamacsra bomlik fel. Megfigyeléséhez legalább #3b kell, és tiszta égbolt.

NGC779 .. GX Cetus 01:59,7 -05°58' 11,0 4,1'×1,2'

Fényes belső régióval rendelkező éléről látszó küllős spirálgalaxis, melyet #4b-vel viszonylag könnyű megfigyelni. A galaxis külső tartománya nagyon jól elválik a szivar alakú belső régiótól.

NGC908 .. GX Cetus 02:23,1 -21°14' 10,2 5,5'×2,8'

Fodros lepel alakú spirálgalaxis, melynek viszonylag alacsony a felületi fényessége, és a magvidék sem mutat nagy fényességkoncentrációt. #4b-vel látható.

NGC936 .. GX Cetus 02:27,6 -01°09' 10,1 4,3'×3,8'

Küllős lentikuláris galaxis, mely #3b-vel már látható. #4b-vel a magvidék megnyúlásaként sikerült észrevenni a rövid küllőt.

NGC1055 .. GX Cetus 02:41,8 +00°27' 10,6 7,6'×2,7'

Fényes magvidékkel rendelkező, majdnem éléről látható spirálgalaxis. Sötét égen még éppen észlelhető #3b-vel.

M77 .. GX Cetus 02:42,7 -00°01' 9,1 7,8'×6,7'

Igen fényes maggal rendelkező spirálgalaxis. A kb. 3'×2,5' méretű belső tartománya már #2c-ben is megfigyelhető, de külső, halvány spirálkarjaihoz nagy műszer és sötét ég szükséges.

NGC1087 .. GX Cetus 02:46,4 -00°30' 10,9 3,9'×2,3'

Kis méretű, halvány spirálgalaxis. Megfigyeléséhez legalább #3c kell.

NGC7008 .. PN Cygnus 21:00,6 +54°33' 10,7 98"×75"

Jól észlelhetően megnyúlt, nagy méretű, szabálytalan planetáris köd (nyitott, C alakú gázhéja van), Embrió-ködnek nevezik. DK-i része előtt egy 9,5 magnitúdós csillag látszik. Kisebb műszerek számára ez zavaró lehet, de maga a planetáris köd is viszonylag fényes. Egy #3c számára jó célpont.

NGC7026 .. PN Cygnus 21:06,3 +47°51' 10,9 27"×14"

Közepesen halvány, láthatóan elnyúlt planetáris köd egy 10 magnitúdós csillag közelében. Megfigyeléséhez legalább #3b kell.

NGC7027 .. PN Cygnus 21:07,0 +42°14' 8,5 18"×11"

Kis méretű, megnyúlt fényes köd, mely spektrumelemzések alapján kompakt fénykibocsátó ködnek (BN) tűnik. Kiterjedésének észrevételéhez legalább #3b és 60× nagyítás kell.

NGC7062 .. OC Cygnus 21:23,2 +46°23' 8,3 7'

Kis helyen koncentrálódó, kb. 40 tagú halmaz. Legfényesebb csillagai kb. 11 magnitúdósak, #3b-vel a halmaz csak részlegesen bontható.

NGC7063 .. OC Cygnus 21:24,5 +36°31' 7,0 8'

Szép csillagkörnyezetben lévő, ritkás halmaz. Kb. 15 tagja közel azonos fényességű, 9 magnitúdós. Megfigyelésére #2b is alkalmas.

NGC7082 .. OC Cygnus 21:29,4 +47°05' 7,2 25'

Nagyon nagy területen szóródó, 40 tagú halmaz. A környezetétől nem igazán különül el, fő ismertetőjegye, hogy majdnem azonos fényességű, 10 magnitúdós tagokból áll. Észleléséhez #3b javasolt.

M39 .. OC Cygnus 21:32,2 +48°26' 4,6 32'

Nagy méretű, szabad szemmel is látszó, de ritkás, háromszög alakú nyílthalmaz. Kb. 25 tagja közül a legfényesebbek 7 magnitúdósak, így egy #1a számára is jó célpont.

Barnard 168 .. DN Cygnus 21:48,2 +47°30' - 160'×55'

Meglepően könnyen látszó sötét köd. Ideális esetben már egy #1b-ben is szépen megmutatja magát, #3b-vel jól észlelhető a ködben lévő szálak hálózata, igen strukturált megjelenésű. Az égbolton a Selyemgubó-ködtől majdnem a M39 halmazig húzódik. A közepétől nyugatra a legszélesebb, a többi részén átlagosan 25' széles, és kevésbé sötét.

IC5146 .. BN Cygnus 21:53,5 +47°16' 10,0 12'×12'

Halvány gömbszerű ködpamacs, bolyhos megjelenéséről a Selyemgubó-köd nevet kapta. #3b-vel nem teljesen homogén a megjelenése, #4b-vel közepe egy kicsit sötétebbnek tűnik.

NGC1097 .. GX Fornax 02:46,3 -30°17' 9,3 9,4'×6,6'

A déli égbolt egyik tekintélyes méretű és határozott formájú küllős spirálgalaxisa. Magyarországról még alacsony delelési magassága ellenére is érdekes célpont lehet: #4b-vel majdnem csillagszerű, igen fényes mag, és hozzá tartozóan kb. 3,7'×1,3' méretben a küllő is látszik. Sötét égen és nagyobb műszerrel két spirálkarját is meg lehet figyelni.

NGC7209 .. OC Lacerta 22:05,2 +46°29' 7,7 14'

Kb. 35 tagból álló halmaz. Tagjainak fényessége közel egyenlő, kb. 10-11 magnitúdósak. Ideális célpont  egy #3b számára.

NGC7243 .. OC Lacerta 22:15,3 +49°53' 6,4 29'

Nagy területű, 40 tagból álló halmaz. Legfényesebb csillagai 8-9 magnitúdósak, így egy #2c számára kiváló célpont.

M15 .. GC Pegasus 21:30,0 +12°10' 6,4 18'

Sűrű, nagy méretű gömbhalmaz, #1b-ben már látható. #3b-vel a szélső csillagok már felbontottak. A Pegazus csillagkép egyetlen kistávcsövesek számára elérhető objektuma.

NGC7217 .. GX Pegasus 22:07,9 +31°21' 10,1 3,7'×3,2'

Fényes magvidékkel rendelkező spirálgalaxis, melynek szorosan feltekert spirálkarjait csak nagyfelbontású képeken láthatjuk. #4b-vel a galaxis nagyon jól látható, de a spirálkarok külső szakaszának megvastagodása eredményeként létrejött gyűrű alakzatot nem sikerült észrevenni.

NGC7331 .. GX Pegasus 22:37,1 +34°25' 9,4 10,5'×3,7'

Közel éléről látszó spirálszerkezetű galaxis, melyet egy #3a már megmutat. Nagyobb műszerekkel porsáv is megfigyelhető.

NGC7479 .. GX Pegasus 23:04,9 +12°19' 10,9 4,5'×3,4'

Hosszú, szinte az egész galaxist átszelő küllővel rendelkező kétkarú spirálgalaxis. #4b-vel a galaxis derengésében ez a hosszú küllő viszonylag jól elkülönül, de az innen ívben folytatódó spirálkarok biztos észrevételéhez ennél nagyobb műszer szükséges.

NGC7814 .. GX Pegasus 00:03,2 +16°09' 10,6 6,7'×2,6'

Éléről látszó, igen vékony, amatőr műszerek számára nehezen látható porsávval rendelkező spirálgalaxis. Megfigyeléséhez legalább #3c-t javaslok.

M76 .. PN Perseus 01:42,4 +51°34' 10,1 186"×147"

Nagy méretű, közepesen halvány planetáris köd. Legfényesebb része egy kb. 100"×45" méretű sáv, amit egy #3a is megmutat. #4b-vel már szépen látszik bipolaritása, a fényes sáv végén két határozott karéj látható. Íves függelékeinek megpillantásához nagyobb műszer és sötét ég kell.

NGC869 .. OC Perseus 02:19,0 +57°09' 4,3 30'

A Perzeusz csillagképben levő ikerhalmaz csillagokban gazdagabb tagja. Kb. 200 tagot számlál, legfényesebb csillagai kb. 7 magnitúdósak. A két halmaz szabad szemmel is jól látható az égbolton, mint egy erős sűrűsödés a Tejútban. A távcsöves látványa is ennek megfelelő, szinte "kiugrik" az égi háttérből.

NGC884 .. OC Perseus 02:22,4 +57°07' 4,6 30'

Az ikerhalmaz másik tagja kevésbé gazdagabb csillagokban (150 tag), ám ezek fényességei egyenlőbbek. Legfényesebb csillagai kb. 8 magnitúdósak.

Trumpler 2 .. OC Perseus 02:37,3 +55°59' 5,9 20'

Laza csillaghalmaz, 20 tagja kb. 8 magnitúdó fényességű, így egy #2a számára könnyen felbontható. Csillagai hosszú sáv alakba rendeződtek.

NGC1023 .. GX Perseus 02:40,4 +39°04' 9,4 7,4'×2,5'

Igen fényes magvidékű lentikuláris galaxis. Két 9 magnitúdós csillag fogja közre, melyek nagyon zavarják megfigyelését. Megfigyeléséhez legalább #3a kell.

M34 .. OC Perseus 02:42,0 +42°47' 5,2 35'

Kevésbé sűrű csillaghalmaz kb. 50 taggal, legfényesebb csillagai kb. 7,5 m-sak, így könnyű célpont egy #2a számára is.

NGC467 .. GX Pisces 01:19,2 +03°18' 11,9 1,7'×1,7'

A 89 Pisci-től keletre három galaxis látható, ez a kis lentikuláris (?) galaxis közülük a leghalványabb, #4b-vel még épp megfigyelhető.

NGC470 .. GX Pisces 01:19,7 +03°25' 11,7 2,9'×1,7'

Ez már határozottabb formájú, #4b-vel jól látszik a kb. 1,8'×1,1' méretű, nagyjából egyenletes fényességű belső tartomány. Innen kettő rövid és halvány spirálkar nyúlik ki, mely inkább fotografikusan rögzíthető.

NGC474 .. GX Pisces 01:20,1 +03°25' 11,3 6,1'×5'

Torzult lentikuláris galaxis, melyet fényképeken tanulmányozva rengeteg halvány gyűrűszakaszt láthatunk a galaxis külső régiójában. #4b-vel a belső tartomány, és a benne lévő majdnem csillagszerű mag jól megfigyelhető. A külső tartományból viszont alig látszik valami.

NGC488 .. GX Pisces 01:21,8 +05°15' 10,3 5,2'×4,1'

Nagyon szorosan feltekert spirálkarokkal rendelkező galaxis, mely így #4b-vel is inkább egy elliptikus galaxishoz hasonló látványt nyújt. Fényes magja van.

NGC520 .. GX Pisces 01:24,6 +03°47' 11,2 3,7'×1,5'

Fényképeken jól láthatóan torzult spirálgalaxis, mely alakjáról a Repülő szellem-galaxis nevet kapta. A galaxis legfényesebb része kb. 1,9'×0,7' méretű, ezt #4b-vel meg tudtam figyelni. Az ezt kettészelő sötét sávhoz, és az innen kiinduló halványabb csápokhoz viszont nagyobb műszer kell.

M74 .. GX Pisces 01:36,7 +15°47' 9,2 10,4'×9,5'

Nagy felületű, de halvány spirálgalaxis. Annak ellenére, hogy halvány, mégsem olyan nehéz azonosítása a szinte csillagtalan környezetében. Megfigyeléséhez legalább #3a kell.

NGC660 .. GX Pisces 01:43,0 +13°39' 10,7 8,3'×2,9'

Nagyon halvány spirálgalaxis, melynek megcsavarodott a síkja. #4b-vel kb. 3'×1' méretű belső tartománya viszonylag jól látható, a külső területek enyhe csavartsága is megfigyelhető.

NGC7507 .. GX Sculptor 23:12,1 -28°32' 10,4 2,8'×2,7'

Ebből az amúgy viszonylag fényes és kis méretű elliptikus galaxisból átlagos feltételek mellett még egy #4b-vel sem látszik sok, köszönhetően a galaxis erősen déli helyzete miatt.

NGC253 .. GX Sculptor 00:47,6 -25°17' 7,1 27,5'×6,8'

A Magyarországról látható égbolt egyik fényes spirálszerkezetű galaxisa (fényessége közelítőleg egyenlő az M81-ével). Egy #2a is megmutatja, ám főleg nagyobb műszerekkel igen bonyolult szerkezetet mutat. #4b-vel központi küllője látható, jó körülmények között két spirálkarja is azonosítható; a galaxis egész felülete inhomogén. Annak ellenére, hogy nagy felületi fényességű, déli helyzete miatt ki van szolgáltatva a fényszennyezésnek, így teljes szépségében igen ritkán lehet megfigyelni. Ezüstérme galaxisnak nevezik.

NGC288 .. GC Sculptor 00:52,8 -26°35' 8,1 13,8'

Halvány, közepe felé alig sűrűsödő gömbhalmaz, fénye nagy területen szóródik. Sajnos déli helyzete miatt néha még a felismerése is nehézségekbe ütközhet, mert érzékeny a fényszennyezésre. #4b-vel kb. 50 tagját sikerült felbontanom. Megfigyeléséhez legalább #3a kell.

M33 .. GX+ Triangulum 01:33,8 +30°40' 5,7 69'×42'

A második legközelebbi spirális szerkezetű galaxis (távolsága kb. 2,74 millió fényév). Nagyon sötét égbolton szabad szemmel is észrevehető, spirálszerkezete akár egy #3b-ben is észlelhető; de fényszennyezett égről alacsony felületi fényessége miatt nehezebben észlelhető még nagyobb műszerekkel is. A galaxis fényességének döntő többsége egy kb. 30'×22'-es területen oszlik el, de nagy távcsövekkel spirálkarjai ezen túlnyúlni látszanak. Gazdag fénylő ködökben, emiatt nagy műszereknek igazán hálás objektum.

NGC604 .. eBN Triangulum 01:34,6 +30°47' 10,7 60"×45"

A Triangulum-galaxis legnagyobb és legfényesebb fénykibocsátó ködössége. Jól látható kiterjedésű, közel körszerű fényfolt. Meglepően könnyű volt észrevenni egy #4b-vel.

NGC672 .. GX Triangulum 01:47,9 +27°26' 10,8 7,5'×2,6'

Közepesen alacsony felületi fényességű, az égi háttértől viszonylag jól elhatárolódó kétkarú küllős spirálgalaxis, melyet #3c-vel meg lehet figyelni. #4b-vel jól kivehető a határozott, de nem túl fényes belső régió; ezen kívül más részlet nem látszott.

NGC925 .. GX Triangulum 02:27,3 +33°35' 10,1 10,9'×6,2'

Meglehetősen alacsony felületi fényességű spirálgalaxis. Magvidéke jól észrevehető, de legalább #3a kell megfigyeléséhez.

A téli égbolt

125 objektum

Név

Csillagkép

R.A. 2000

Decl. 2000

Fényesség

Méret

NGC1664 .. OC Auriga 04:51,1 +43°41' 7,6 18'

Kb. 40 tagú, laza csillaghalmaz. Tagjainak döntő többsége kb. 11 magnitúdós, így jól felbontható egy #3c-vel.

IC405 .. BN Auriga 05:16,3 +34°28' 7,5 30'×25'

Egy fényes, 6 magnitúdós csillagot övező ködösség, neve: Lángoló csillag-köd. A köd határait megtaláltam, két fényesebb régiót láttam benne, de nem mondható egyszerű célpontnak. Megfigyelhetőségét leginkább az ég minősége határozza meg, de nem árt #2b-vel vagy nagyobb műszerrel és kis nagyítással próbálkozni.

IC410 .. BN Auriga 05:22,6 +33°22' 7,5 30'×30'

Az IC405-hez hasonló összfényességű, de könnyebben észlelhető, jobban határolt és érdekesebb köd. A köd északnyugati része a legfényesebb, az NGC1893-tól délre is látható egy fényesebb terület, melyet az előbbitől sötét ködök választanak el. Ideális körülmények között #2b-vel is enyhén inhomogén megjelenésű.

NGC1893 .. OC Auriga 05:22,7 +33°25' 7,5 11'

Az IC410-be beágyazódó, viszonylag laza nyílthalmaz. Legfényesebb tagjai kb. 11 magnitúdósak, de sok ennél jelentősen halványabb. #4b-vel jól felbomlik, kb. 40 tagja van.

NGC1907 .. OC Auriga 05:28,1 +35°19' 8,2 7'

Kis méretű, szép, közepesen sűrű halmaz, kb. 30 taggal. Legfényesebb tagjai kb. 11 magnitúdó fényességűek. #4b-vel viszonylag könnyen bontható.

IC417 .. BN Auriga 05:28,3 +34°24' 9,8 12'×7'

Az NGC1931-nél nagyobb, nagyjából egyenletes fényességeloszlású ködösség, mely egy 5 magnitúdós csillagtól keletre látható. Gazdag csillagmezőben van, ez nehezítheti észrevételét. Megfigyeléséhez legalább #3c-t javaslok.

M38 .. OC Auriga 05:28,7 +35°50' 6,4 21'

Gazdag, kb. 100 tagú csillaghalmaz, legfényesebb csillagai kb. 9,5m-sak. A három egymáshoz közeli csillaghalmaz (ez, M36 és M37) közül ez a leghalványabb. #3b-vel azért így is teljesen bontható. A halmaztagok egy része határozott keresztalakzatot mutat, igen tetszetős halmaz. Én a Lovagkereszt-halmaz nevet adtam neki.

NGC1931 .. BN Auriga 05:31,3 +34°13' 10,1 8'×7'

Kis méretű, inhomogén ködösség. #4b-vel az északi részén egy közel körszerű, kb. 4' méretű sokkal fényesebb rész látszódik, ami nyugat felé egy halvány ívben folytatódik. A köd déli, leghalványabb részét csak jó körülmények között láthatjuk, itt egy szegényes nyílthalmaz foglal helyet.

M36 .. OC Auriga 05:36,1 +34°08' 6,0 12'

Sűrű, az égi háttérből jól kiemelkedő, kb. 60 tagú halmaz. #2c-vel is szépen bontható, legfényesebb csillagai kb. 8,9m-sak.

Sharpless 2-235 .. BN Auriga 05:41,0 +35°51' 10,5 10'×6'

Halvány, enyhén elnyúlt köd, melynek fényesebb régiója kb. 6'×4' méretű. Még #4b-vel sem könnyű célpont.

M37 .. OC Auriga 05:52,4 +32°33' 5,6 24'

Gazdag halmaz, kb. 150 tagja van. Legfényesebb csillagai kb. 9,2m-sak, így egy #3b számára kiváló célpont. A három egymáshoz közeli Messier halmaz közül ez a legfényesebb és a legnagyobb. Látványosságában majdnem egyenlő az M35-tel.

IC2149 .. PN Auriga 05:56,3 +46°07' 10,0 15"×10"

Nagyon kicsi, de viszonylag fényes planetáris köd, könnyű megkeresni. Korong alakjának észrevételéhez legalább #3b és 80× nagyítás javasolt. Észrevehetően megnyúlt.

NGC2281 .. OC Auriga 06:48,3 +41°04' 5,4 15'

Kb. 35 fényes tagból álló halmaz, mely már #2b-vel is bontható. A Szekeres csillagkép ostort formázó részénél látszik. A legfényesebb tagok 8 magnitúdósak. A halmaztagok érdekes elrendeződése miatt néhányan Törött szív halmaznak is nevezik.

IC342 .. GX Camelopardalis 03:46,8 +68°06' 8,3 20,9'×20,4'

Sok katalógus jelentősen halványabbnak említi ezt a spirálgalaxist (9 és 12 magnitúdó közötti adatok), emiatt nagyon mellőzött objektum. Felületi fényessége ugyan valamivel elmarad az M101 galaxisétól (ennek oka, hogy csillagközi porban gazdag terület mögött látható), de megfigyelése igazán nagy nehézségekbe nem ütközik: ideális körülmények között egy #2b is megmutatja.

NGC1501 .. PN Camelopardalis 04:07,0 +60°55' 11,0 56"×48"

Viszonylag könnyen megfigyelhető, közepesen nagy méretű planetáris köd. #3b-vel még homogén korongnak látszik, de #4b-vel már jól megfigyelhető a köd valós természete: gyűrűs szerkezetet mutat, mely kívülről élesen határolt, de befelé szép folyamatossággal halványodik. Nagy műszerekkel a ködben (főleg a belső tartományban) sok apró inhomogenitás észlelhető.

NGC1502 .. OC Camelopardalis 04:07,8 +62°20' 6,9 8'

35 tagból álló, kis területű nyílthalmaz, melyet egy 7 magnitúdós kettőscsillag ural. Megfigyeléséhez legalább #3a javasolt.

NGC2146 .. GX Camelopardalis 06:18,6 +78°21' 10,6 5,7'×3,3'

Érdekesen torzult spirálgalaxis, olyan mintha két síkja lenne. Külső spirálkarjának síkját könnyebb meglátni, amihez tartozóan látszik belül a valamivel fényesebb magvidék. #4b-vel nehezen, de megpillantható a másik sík is (ez 25 fokkal van elfordulva a külső kar síkjához képest), amihez sokkal rövidebb spirálkar tartozik. Fényképekről azonban kiderül, hogy a magvidék a két sík közötti helyzetű. Nagyobb távcsövekkel a magot átszelő sötét sávot is meg lehet figyelni.

NGC2366 .. GX Camelopardalis 07:28,9 +69°34' 10,9 7,6'×3,5'

Nagyon alacsony felületi fényességű, megnyúlt szabálytalan galaxis. Nem lehet benne felfedezni magvidéket, de egy kicsit fényesedik a közepe felé. A közepétől délnyugatra két kiugró fényességű csillagkeletkezési régió látható egymáshoz szoros közelségben, melyeket #4b-vel elkülönülten, szinte csillagszerűnek láttam.

NGC2403 .. GX Camelopardalis 07:36,8 +65°36' 8,4 21,9'×12,3'

Nagy méretű, közepesen fényes spirálgalaxis. Legfényesebb része kb. 10'×6' méretű, mely #2b-vel is megfigyelhető. Nagy műszerekkel megfigyelve spirálkarjai ezen jelentősen túlnyúlnak. #4b-vel a galaxis már bíztatóan inhomogén, több fényesebb és halványabb csomót is láttam benne. Több fényesebb csillag is látható a galaxis felülete előtt.

NGC2655 .. GX Camelopardalis 08:55,6 +78°13' 10,1 6,5'×5,8'

Érdekes lentikuláris galaxis, mely lapjáról látszik, mégis szinte csillagszerű magja és az azt övező terület jól láthatóan megnyúlt. Innen jól látható a fényátmenet egy kevésbé megnyúlt, kb. 2' méretű belső tartományig, ami egy 4' átmérőjű homogén körlapból látszik kiemelkedni. Ezt néhány #4b-vel már nem látható karfoszlány övezi kívülről.

M44 .. OC Cancer 08:40,3 +19°44' 3,1 95'

Nagy, ám ritkásabb halmaz, kb. 50 tagja van. 6-7 magnitúdós csillagai háromszöges alakzatokat rajzolnak ki. Jászolnak, vagy Méhkasnak is nevezzük, két csillag "őrzi": Északi és Déli Szamár. Igazi szépsége kb. 20-25× nagyításnál mutatkozik meg.

M67 .. OC Cancer 08:51,4 +11°49' 6,9 23'

Laza, de viszonylag gazdag halmaz, melyben a tagok több szabálytalan csomóban csoportosulnak. A halmaztagok fényessége is igen változatos: a kb. 150 tag közül a legfényesebbek 10 magnitúdósak, de a többség ennél jelentősen halványabb. A fényesebb tagok kb. 10' átmérőjű területen csoportosulnak, a halmaz külső része ritkább. #3b-vel részlegesen, #4b-vel majdnem teljesen bontható. Az egyik legöregebb nyílthalmaz.

NGC2207 .. GX Canis Maior 06:16,4 -21°22' 10,7 3,9'×2,6'

Kölcsönható galaxispár, melynek másik tagja a nyugatról csatlakozó IC2163 (szintén spirálgalaxis). #4b-vel a főgalaxis viszonylag jól látszott, de a másik galaxist nem sikerült elkülöníteni.

M41 .. OC Canis Maior 06:46,0 -20°45' 4,5 38'

Nagyon szép, laza halmaz, teli fényes csillagokkal (7 magnitúdósak a legfényesebbek), mely ideális esetben szabad szemmel is észrevehető. Déli helyzete azonban egy kicsit ronthat a látványán. Kb. 80 tagja van, a fényesebb csillagok egy kicsit torz rombuszt rajzolnak ki.

Sharpless 2-297 .. BN Canis Maior 07:05,3 -12°20' 8,9 5'×3'

Az IC2177 déli végén látható viszonylag fényes, É-D irányban megnyúlt, kis méretű ködfolt, mely megfigyelését a benne lévő 8 magnitúdós csillag zavarja. Nyugatról egy kb. 5' méretű sötét köd határolja. Jó körülmények között #3b-vel is megfigyelhető.

Sharpless 2-301 .. BN Canis Maior 07:09,8 -18°29' 9,2 10'×9'

Fényes csillagok közelében látható kis méretű köd. Viszonylag jól határolt, enyhén szögletes alakú. Megfigyeléséhez legalább #3c-t javaslok.

NGC2354 .. OC Canis Maior 07:14,3 -25°44' 7,8 20'

A katalógusok 6,5 magnitúdó fényességet és kb. 100 tagot adnak meg erre a halmazra. Valójában azonban sokkal ritkásabb, a háttérből alig kiemelkedő halmazról van szó. Déli helyzete miatt gyakran elmossa a fényszennyezés, kis távcsövekkel szinte elveszik. Kb. 35 tagja közül a legfényesebbek 10 magnitúdósak. #4b-vel egyértelműen megtalálható, de nem nagyon emelkedik ki csillagkörnyezetéből.

NGC2360 .. OC Canis Maior 07:17,8 -15°37' 7,2 13'

Közepesen sűrű halmaz, mely jól kiemelkedik csillagkörnyezetéből. A legfényesebb halmaztagok a halmaz északnyugati részén látszódnak. Kb. 80 tagja közül a legfényesebbek 10-11 magnitúdósak, így jól bontható egy #3b-vel.

NGC2359 .. BN Canis Maior 07:18,6 -13°14' 8,1 24'×15'

Közepesen halvány, elnyúlt ködösség. Legfényesebb része egy hosszú almacsutkához hasonlatos (ez kb. 10'×5' méretű), melyet #3b-vel is meg lehet figyelni. #4b-vel további halvány kb. 6' hosszú nyúlványokat sikerült észrevennem a köd délnyugati, északnyugati és északkeleti részén (ez utóbbi nehezen látszott). A fényesebb rész határai jól láthatóan inhomogének, igen érdekes célpont! Egyes észlelők Thor sisakja néven említik.

NGC2362 .. OC Canis Maior 07:18,7 -24°57' 4,1 4'

Egy kb. 4 magnitúdós csillag (tau CMa) köré csoportosuló kis nyílthalmaz. Nagyjából 35 tagja háromszög alakban helyezkedik el, fényességük 10 magnitúdó körüli vagy halványabb.

NGC2374 .. OC Canis Maior 07:24,0 -13°16' 8,0 19'

Nagyon laza, kb. 30 tagból álló halmaz. A halmaz tagjai kis kupacokban láthatóak, a legfényesebbek 11 magnitúdósak. #4b-vel jól felbomlik.

NGC2383 .. OC Canis Maior 07:24,7 -20°57' 8,4 5'

Kb. 40 tagból álló nyílthalmaz, mely az NGC2384 ikertársa. Tagjainak többsége 12 magnitúdós, vagy halványabb; néhány tag ennél viszont jelentősen fényesebb. #4b-vel nagyobbrészt bontható.

NGC2384 .. OC Canis Maior 07:25,2 -21°01' 7,4 5'

Kb. 12 fényesebb tagból álló kis nyílthalmaz, mely #3a-val részlegesen, #4b-vel teljesen bontható.

NGC1232 .. GX Eridanus 03:09,8 -20°35' 9,8 8,5'×7,5'

Viszonylag nagy méretű, halvány spirálgalaxis, sok gyenge, csak nagytávcsövekkel látható spirálkarral. Megfigyeléséhez legalább #3a kell.

NGC1300 .. GX Eridanus 03:19,7 -19°25' 10,3 6,5'×4,3'

Az előzőnél egyértelműen halványabb spirálgalaxis, legalább #3c-t javaslok hozzá. Határozott küllővel és két spirálkarral rendelkezik, de #4b-vel sajnos csak magát a galaxist sikerült meglátnom.

NGC1535 .. PN Eridanus 04:14,3 -12°44' 9,6 48"×42"

Érdekes planetáris köd, melyet egy #3a is megmutat. Belső tartománya 20"×17" méretű, érezhető megnyúlást mutat. Külső tartománya kisebb felületi fényességgel rendelkezik, de jól látható. Kleopátra szemének nevezik.

NGC1637 .. GX Eridanus 04:41,5 -02°52' 10,8 3,3'×2,9'

Kompakt spirálgalaxis, melyben #4b-vel halványan kivehető a valamelyest DNy felé tolódott mag. A galaxis is ilyen irányban látszik enyhén megnyúltnak.

NGC1360 .. PN Fornax 03:33,2 -25°52' 9,4 6'×4,5'

A harmadik legnagyobb (#3b-vel is észlelhető) planetáris köd. Elmosódott ovál, melyen nem lehet inhomogenitást észrevenni. A közepe felé enyhén fényesedik. Középponti csillaga kb. 11,4 magnitúdós. Megfigyelése elsősorban déli helyzete miatt nehéz, gyakran elmoshatja a fényszennyezés.

NGC1398 .. GX Fornax 03:38,9 -26°20' 9,7 7,2'×5,2'

Érdekes, küllős spirálgalaxis, sajnos erősen déli deklinációval. Megfigyelése talán még az NGC1360-nál is kicsit nehezebb, bár belső, majdnem körszerűnek látszó (kb. 1,9'×1,7' méretű) tartománya nagyobb felületi fényességű, legalább #3c-t javasolok hozzá.

NGC2158 .. OC Gemini 06:07,5 +24°06' 8,6 5'

Nagyon gazdag, ám halvány tagokból álló csillaghalmaz. Legfényesebb csillagai 13 magnitúdó körüliek, de #3b-ben már látszik, mint halvány ködösség. A legfényesebb csillagait (több, mint 30 tagot) sikerült felbontanom #4b-vel. Az M35-től DNy-ra, 20' távolságban található meg.

M35 .. OC Gemini 06:08,9 +24°20' 5,1 28'

Gazdag és nagy kiterjedésű csillaghalmaz kb. 250 taggal. Fényesebb, 8-9 magnitúdós csillagai már #2a-val is előjönnek, teljes bontásához azonban #3b ajánlott. A téli égbolt fontos látványossága, melyet ideális esetben szabad szemmel is észre lehet venni.

IC443 .. SNR Gemini 06:17,8 +22°43' 8,7 25'×8'

Változatos fényességű héjakból álló, 50'×40' összméretű szupernóvamaradvány, melynek a legfényesebb ÉK-i részét tudtam megfigyelni (a pozíciót is ide adtam meg). Ez az enyhén bolyhos határú rész viszonylag egyenletes fényességű, bár #4b-vel is halvány.

Minkowski 1-7 .. PN Gemini 06:37,3 +24°01' 12,6 30"×17"

Kis méretű, igen halvány planetáris köd, mely egy 11 magnitúdós csillaghoz zavaróan közel, attól 1'-re, DK-i irányban látszik. Legfényesebb része kb. 10" méretű, mely #4b-vel viszonylag jól látható. Ezt kiegészíti egy majdnem É-D irányban látszó, megnyúlt, sokkal halványabb régió, melyet ideális körülmények között egy #4b-vel épp megfigyelhetünk.

NGC2331 .. OC Gemini 07:07,0 +27°16' 8,5 18'

Nagyon szétterült halmaz, mely kb. 30, többségében 11 magnitúdós vagy halványabb tagot tartalmaz. #3c-vel teljesen felbontható.

NGC2371-2 .. PN Gemini 07:25,6 +29°29' 11,3 127"×54"

Halvány planetáris köd, melynek a legfényesebb részét (mérete kb. 40"×54") és 12 magnitúdós központi csillagát #4b-vel jól meg lehet figyelni. A legfényesebb részt két karéj határolja. A köd külső részén, a belső karéjokra merőlegesen további két karéj látszik - sötét égen, nagy műszerekkel.

Abell 21 .. PN Gemini 07:29,1 +13°15' 10,2 8,5'×7'

Nagyon alacsony felületi fényességű planetáris köd, mely méretében vetekszik a Hélix-köddel. #4b-vel a köd DNy-i és ÉK-i fényesebb foltját sikerült megfigyelni (ez utóbbi előtt egy kb. 12 magnitúdós csillag is látszik), továbbá a két folt közötti terület nagyon halvány derengését és a keleti, kicsit élesebb határszakaszt. Fényképeken a köd ÉNy-i irányban kiegészül kb. 12,7'×10,2' méretűre (nem számítva a ködtől ÉNy-ra lévő még halványabb foltokat). A köd a fényesebb rész kövér sarló alakjáról kapta a nevét (Medúza-köd).

NGC2392 .. PN Gemini 07:29,2 +20°55' 9,2 47"×43"

Érdekes planetáris köd, két fő részre különül el. Van egy kb. 16-18"-es méretű fényes része, amit egy kb. 14" vastag, halványabb gyűrű vesz körül. #3b könnyen megmutatja a fényesebb rész korong alakját is. #4b-vel a köd már bíztatóan bolyhos megjelenésű; 10,5 magnitúdós központi csillagához viszont kell #4b, mert jól elrejtőzik a legfényesebb régióban. Nevét (Eszkimó-köd) a nagyobb távcsövekben kirajzolódó emberarcról kapta.

NGC2420 .. OC Gemini 07:38,4 +21°34' 8,3 10'

Gazdag, halvány csillaghalmaz, kb. 100 tagú. Legfényesebb csillagai kb. 11-12 magnitúdósak, így egy #3b segítségével akár 30 tagját is el lehet különíteni. Hozzávetőlegesen egy fél fok méretű, kereszt alakú csillagalakzat középpontját alkotja.

M48 .. OC Hydra 08:13,8 -05°48' 5,8 54'

Nagy méretű, kb. 60 tagú laza csillaghalmaz. A tagok szép láncokat alkotnak, melyek körbeölelik a halmaz középpontját. Legfényesebb csillagai 8-9 magnitúdósak, így egy #3a számára jól felbontható.

M79 .. GC Lepus 05:24,2 -24°31' 7,7 8,7'

A téli égbolt egyetlen komolyabb fényességű gömbhalmaza, melyet egy #1b is megmutat. #4b-vel már a legfényesebb csillagok felsejlenek benne.

IC418 .. PN Lepus 05:27,5 -12°42' 9,3 14"×11"

Igen fényes, kis méretű planetáris köd. Korong alakjának észrevételéhez legalább #3a és 80× nagyítás kell.

NGC2419 .. eGC Lynx 07:38,1 +38°53' 10,4 4,1'

Galaxisunkon kívüli, annak középpontjától kb. 275 ezer fényévre lévő gömbhalmaz, melyet egy #3c már biztosan megmutat. Halványságához képest viszonylag jól sűrűsödik. Csillagokra bontása csak nagyon nagy műszerekkel vagy fotografikusan sikerülhet.

NGC2683 .. GX Lynx 08:52,7 +33°25' 9,7 9,3'×2,5'

Tetszetős, majdnem éléről látszó spirálgalaxis, melyet #3b-vel is meg lehet figyelni. #4b-vel a magot övező fényléstől élénken elválik a galaxis anyagkorongja.

NGC2215 .. OC Monoceros 06:20,9 -07°17' 8,4 11'

Szép elrendezésű, aránylag laza nyílthalmaz, mely többségében 12-13 magnitúdós tagokból áll. #4b-vel nagyrészt felbontható.

IC2169 .. RN Monoceros 06:31,0 +09°54' 7,7 25'×18'

Meglepően nagy, enyhén bolyhos határú fényvisszaverő ködösség, melyben fényesebb csomók sejthetőek. Ideális körülmények között #3b-vel is felkereshető.

NGC2237-38 .. BN Monoceros 06:32,3 +04°59' 5,5 80'×70'

Tekintélyes összfényességű és nagy területen látszó köd. Érzékeny a fényszennyezésre, de jó körülmények között igen látványos tud lenni. #4b-vel az északnyugati fényes terület a legnagyobb, ezzel átellenben szintén fényesebb a köd (az északkeleti és délnyugati széleken halványabb). Megfigyelését a nagy, 2 fok körüli látómező megkönnyíti. Fényképes látványáról a Rozetta-köd nevet kapta. Megfigyeléséhez legalább #3a és sötét ég kell.

NGC2244 .. OC Monoceros 06:32,4 +04°52' 4,8 24'

Ritkásabb, de szép, kis távcsövek számára is látható halmaz a Rozetta-köd szívében.

NGC2251 .. OC Monoceros 06:34,7 +08°22' 7,3 10'

Érdekes nyílthalmaz, mely egy 3 részre bontott éket formáz. Kb. 30 tagja közül a legtöbb 10-12 magnitúdós, így jól bontható #4b-vel. A nyugati részében kiemelkedik egy 9 magnitúdós csillag.

NGC2261 .. BN Monoceros 06:39,1 +08°45' 10,0 2'×1,3'

Hubble változó köde üstökösszerű alakban figyelhető meg egy kb. 11 magnitúdós csillag mellett. A köd déli végében egy változócsillag látszik, mely megvilágítja a ködöt. A köd saját fénykibocsátása azonban jelentősebb. Megfigyeléséhez legalább #3b kell.

LBN911 .. RN Monoceros 06:40,7 +09°48' 8,8 10'×7'

A Karácsonyfa-halmaz északnyugati részén megfigyelhető fényvisszaverő köd. #4b-vel viszonylag jól megfigyelhető, mint egy halovány fényfolt. Neve: Rókaprém-köd.

NGC2264 .. OC Monoceros 06:40,9 +09°44' 3,9 20'

Igen tetszetős, karácsonyfát formázó halmaz, melynek kb. 30 fényes tagja van. A karácsonyfa lombrészének legalját egy 5 magnitúdós csillag képezi, a többi tag kb. 7-8 magnitúdó fényességű, így jó célpont egy #2a számára. A nyílthalmaz egy valamivel nagyobb méretű, nagyon halvány fénykibocsátó ködbe van ágyazva, mely ideális körülmények között #4b-vel észrevehető, mint az égi háttér fényességének helyenkénti enyhe megváltozása.

NGC2301 .. OC Monoceros 06:51,7 +00°28' 6,0 12'

Kb. 60 tagú csillaghalmaz, melynek legfényesebb, 8 magnitúdós tagjai a halmaz déli részén helyezkednek el. Mivel a többi tag fényessége kb. 10-11 magnitúdó, jól felbontva csak egy #3b-ben látszik. Maga a halmaz egy egyik végén görbült T betűt formáz.

M50 .. OC Monoceros 07:03,2 -08°20' 5,9 16'

Kb. 80 tagú, közepesen sűrű halmaz. A tagok fele jól láthatóan ovális alakba rendeződik, melytől elválasztva látszik a többi halmaztag. Legfényesebb csillagai kb. 8-9 magnitúdósak, így egy #3a már felbontja. Méltatlanul elhanyagolt, szép célpont!

NGC2324 .. OC Monoceros 07:04,1 +01°03' 8,4 7'

Kb. 80 tagú, sűrű nyílthalmaz. Kb. 15 fényes (11-12 magnitúdós) és sokkal több halványabb tag alkotja. #4b-vel csak részlegesen bontható.

NGC2327 .. BN Monoceros 07:04,1 -11°19' 10,2 1,5'

Az IC2177 déli harmadában található, kis méretű, fényes ködfolt. Első látásra csak egy kb. 10 magnitúdós csillag, de jobban megfigyelve látható kiterjedést vesz fel. Legalább #3c és 50×-es nagyítás kell megfigyeléséhez.

Gum 1 .. BN Monoceros 07:04,5 -10°28' 7,8 21'×20'

Közepesen nagy, körszerű ködfelhő, melynek a közepén egy zavaróan fényes (7 magnitúdós) csillag látszik. Megfigyeléséhez legalább #4a-t javaslok.

IC2177 .. BN Monoceros 07:05,2 -11°01' 7,5 100'×20'

Nagy méretű ködkomplexum, melynek része a Gum 1, az NGC2327 és a Sharpless 2-297 is (ez utóbbi a Canis Maiorban). Fényesebb részei Ék-DNy irányú sávba rendeződtek. Fényképeken az egész komplexum egy szálló madarat formáz, innen származik népszerű neve: Sirály-köd. #4b-vel a köd (egy kb. 5 magnitúdós csillag mellett látszó) középső és északi harmadát tudtam megfigyelni.

NGC2335 .. OC Monoceros 07:06,7 -10°02' 7,2 12'

Az IC2177-től északra látszó, közepes taglétszámú (kb. 50 tag) halmaz, melynek legfényesebb, kb. 10-12 magnitúdós csillagai U alakot formáznak. #4b-vel teljesen bontható.

NGC2343 .. OC Monoceros 07:08,1 -10°37' 6,7 6'

Kb. 15 fényes csillagból álló kis nyílthalmaz, melynek keleti szélén egy 8,5 magnitúdós csillag látszik. #2c is felbontja.

NGC2346 .. PN Monoceros 07:09,4 -00°48' 11,6 115"×60"

Bipoláris planetáris köd, mely kettő tartományra oszható. A kb. 40"×22" méretű, NyDNy-i irányban megnyúlt ellipszis alakú belső rész (benne egy 11,5 magnitúdós csillaggal) #4b-vel viszonylag jól látható. Erre merőleges irányban nyúlik ki két nagyobb gázkehely, ami #4b-vel sokkal nehezebben vehető ki.

Melotte 72 .. OC Monoceros 07:38,4 -10°41' 10,1 9'

Halvány nyílthalmaz, kb. 40 tagja van. Legfényesebb, 12-13 magnitúdós tagjait ugyan fel sikerült bontani #4b-vel, de a halmaz többi tagja felbontatlan.

NGC2506 .. OC Monoceros 08:00,0 -10°46' 7,6 7'

Nagyon gazdag (több, mint 150 tagú) nyílthalmaz. Kb. 35 legfényesebb (11-12 magnitúdós) csillaga két, egymástól jól elhatárolódó téglalap alakzatba rendeződött. A többi tag ennél jelentősen halványabb (13-14 magnitúdós), de #4b-vel a halmaz nagyobbrészt felbontható.

NGC1662 .. OC Orion 04:48,5 +10°57' 6,4 20'

Ritkás, kb. 20 tagból álló, áthúzott J betűt formáló halmaz. Legfényesebb csillagai 8-9 magnitúdósak, jó célpont egy #2c számára.

NGC1788 .. BN Orion 05:06,9 -03°20' 9,0 8'×5'

Közepesen halvány, enyhén megnyúlt ködösség, melynek északnyugati része előtt egy fényesebb csillag látszódik. Szép csillagkörnyezetben, további fényesebb csillagok között foglal helyet. Megfigyeléséhez legalább #3b javasolt.

M42 .. BN Orion 05:34,9 -05°32' 4,0 66'×60'

Az Orion-köd az egyik legismertebb célpont a távcsövesek számára. Szabad szemmel, mint homályos folt, Orion, az égi vadász kardja hegyeként dereng. Fényesebb, kb. 30'×20' méretű része lepkeszerű alakot ölt. Az M43-mal határos részén sok kis méretű sötét köd figyelhető meg. A köd igen részletgazdag, egész területén dominálnak a fényes gázívek. Középpontjában egy négyes csillagrendszer (Trapezium) látszik, mely egy #3b-vel jól azonosítható. Jó égen a köd egészen a tőle délre lévő iota Orionis csillagig látható.

NGC1981 .. OC Orion 05:35,2 -04°26' 4,2 25'

Kb. 15, nagyon fényes (6-7 magnitúdós), lazán szétszórt tagból álló halmaz, mely az Orion-köd komplexumától közvetlenül északra látszik.

NGC1973-77 .. BN Orion 05:35,4 -04°50' 7,0 33'×24'

Az Orion-köd komplexumába tartozó ködösség, de az Orion ködtől távolabb látszik, mint az M43. A ködösség kb. 16'×5' méretű déli része és a kb. 13'×6' méretű északi része (mely további 2 részre bomlik) sötét égen #3b-vel már látható. #4b-vel a köd teljes méretében látszik, a 3 fényesebb rész között lévő sötét alakzat nagy léptekkel futó embert ábrázol (innen kapta a Futó ember-köd nevet). Az NGC katalógusban a fentebb említett 3 részt külön feljegyezték: 1973, 1975, 1977.

M43 .. BN Orion 05:35,5 -05°16' 7,0 20'×15'

Az Orion-köd északkeleti nyúlványa, egy sötét sáv választja el az M42-től. #3b-vel biztosan észrevehető, ám legtöbbször csak kb. 3-4' méretű közepe látszódik.

Collinder 70 .. OC Orion 05:36,0 -01°00' 0,4 150'

Az Orion övét képező laza csillaghalmaz kb. 80-100 taggal. Méretei alapján inkább látcsöves célpont, de hálás objektum a kistávcsövesek számára is.

IC434 .. BN Orion 05:40,9 -02°29' 8,3 60'×18'

Nagyon halvány fénykibocsátó köd, mely a Lófej-ködöt veszi körül. Megfigyeléséhez elsősorban nagyon tiszta ég kell, de legalább #4b-t javaslok hozzá.

Barnard 33 .. DN Orion 05:41,1 -02°27' - 6'×5'

Ha sikerül észrevenni az IC434-et, akkor jó eséllyel a középső részén sötét horpadást figyelhetünk meg (#4b-vel egyértelműen látszott). Ez a Lófej-köd. Fényképeken még élesebben elhatárolódik.

NGC2023 .. RN Orion 05:41,6 -02°16' 9,0 10'×8'

Kis méretű fényvisszaverő köd, mely egy kb. 8 magnitúdós csillagot övez. Megfigyeléséhez legalább #3b kell.

NGC2024 .. BN Orion 05:41,8 -01°49' 7,5 35'×30'

Nagy területű ködösség, melyet sötét sávok bontanak részekre. A köd legfényesebb része kb. 15'×15' méretű, egy vastag sötét sáv osztja 2 részre. #4b-vel már egy másik sötét sáv is megfigyelhető, összesen így 3 részre látszik bomlani. Igazi szépsége csak nagyon sötét égen mutatkozik meg, jellegzetes szálas szerkezetéről a Láng-köd nevet kapta. Megfigyelhetőségét elsősorban az ég minősége dönti el, de legalább #3b kell hozzá. Sokat segíthet a megfigyelésénél, ha kivisszük a látómezőből az 1,9 magnitúdós Alnitakot.

NGC2022 .. PN Orion 05:42,1 +09°05' 11,9 28"×27"

Tetszetős csillagkörnyezetben látszó planetáris köd. A ködben egy kb. 21"×16" méretű belső gyűrű látszik, melynek belseje nem tűnt sötétebbnek #4b-vel. Ezt a gyűrűt halványabb gázhéj övezi, melyet egyelőre még nem sikerült megfigyelnem.

M78 .. RN Orion 05:46,8 +00°04' 8,0 8'×6'

Kis méretű fényvisszaverő köd, melyet #2b-vel már meg lehet figyelni. Kettő fényesebb csillag világítja meg, északról és keletről sötét köd határolja. #4b-vel már jellegzetesen bolyhosnak látszik, mint a fejfedő, amiről a köd a nevét kapta (A törpe kucsmája).

NGC2071 .. RN Orion 05:47,1 +00°18' 9,7 7'×5'

Az M78 rendszerébe tartozó, tőle északkeletre látszó fényvisszaverő köd, melyet #4b-vel északkeletről horpadt, félholdszerű ködpamacsként lehet megfigyelni.

NGC2163 .. RN Orion 06:07,8 +18°39' 10,6 4'×2'

Érdekes, masni alakú fényvisszaverő köd, melynek formáját #4b-vel is ki lehetett venni annak ellenére, hogy eléggé halványan látszott vele. A ténylegesen masnit formázó rész kb. 2,2'×1,3' méretű.

NGC2169 .. OC Orion 06:08,4 +13°58' 5,9 7'

Kicsi, kb. 15 tagot számláló halmaz. A halmaztagok egy 37-es szám alakját rajzolják ki. A halmaztagok fényessége között nagy a fényességkülönbség, ezért legalább #3b kell a szám "leolvasásához". #4b-vel igazi látványosság.

Sharpless 2-261 .. BN Orion 06:09,0 +15°48' 8,7 25'×20'

Alacsony felületi fényességű köd, mely kettő részre bomlik. #4b-vel a délnyugati, kb. 17'×5' méretű rész viszonylag jól látszik; a kb. 13'×8' méretű északkeleti rész nehezebben észrevehető. Fényképeken a köd mérete a leghalványabb részeket is belevéve 45'×30'.

NGC2174 .. BN Orion 06:09,8 +20°34' 6,8 40'×30'

Nagy területű, közepesen halvány ködösség. Legfényesebb része kb. 25'×25' méretű, nyugati része kicsit élesebb határú. Megfigyeléséhez legalább #3a javasolt.

IC2162 .. BN Orion 06:12,9 +17°59' 10,5 10'×4'

Két halvány, kb. 4' átmérőjű, körszerű ködfolt, melyek egymástól 6' távolságra vannak. A nyugati, kicsit halványabb folttól ÉNy-ra egy kb. 11'×9' méretű, sokkal halványabb folt található, melyet eddig még nem sikerült megfigyelnem. Az alakzat tőlem a Szemüveg-köd nevet kapta. Megfigyeléséhez legalább #4a kell.

NGC2194 .. OC Orion 06:13,7 +12°49' 8,5 9'

Sűrű, majdnem 100 tagú nyílthalmaz. Legfényesebb csillagai 11-12 magnitúdósak, ezeket felhőszerűen veszik körül a 13 magnitúdós vagy halványabb tagok. #4b-vel viszonylag jól, de nem teljesen bontható.

NGC1245 .. OC Perseus 03:14,7 +47°14' 8,4 10'

Gazdag, kb. 200 tagból álló csillaghalmaz. #3b-vel a legfényesebb, 11 magnitúdós tagok már felbontottak, de a tagok döntő többsége ennél jelentősen halványabb.

Melotte 20 .. OC Perseus 03:28,0 +49°00' 1,2 185'

Nagy méretű szétszórt nyílthalmaz kb. 50 csillaggal. A középső része az alfa Persei (Mirfak) mellett van. Szabad szemmel is megfigyelhető, igazi látcsöves látványosság. A legszembetűnőbb része egy S alakú csillagfüzér, mely sötét égen akár szabad szemmel is kivehető!

NGC1333 .. RN Perseus 03:29,2 +31°23' 9,8 9'×7'

Egy 10 magnitúdós csillagot körülvevő fényvisszaverő köd, melynek délnyugati oldala a csillagtól távolabb is jól kivehető #4b-vel. Ez a rész élesebben határolódik, mint a köd többi része.

NGC1342 .. OC Perseus 03:31,7 +37°22' 6,7 14'

Kb. 30 tagból álló halmaz, legfényesebb, kb. 10 magnitúdós csillagai egy S alakú láncba tömörülnek. Egy #3b számára jó célpont.

IC348 .. RN Perseus 03:44,6 +32°09' 7,3 10'×8'

A Perseus omikron jelű csillagához közel, egy kb. 9 magnitúdós csillag körül látható ködfolt. #4b-vel határozottan látható, habár fényes csillagkörnyezetében egy kicsit megbúvik.

NGC1491 .. BN Perseus 04:03,3 +51°19' 9,4 9'×6'

Viszonylag könnyen észrevehető ködösség, mert közvetlen közelében egyetlen fényes csillag sincs, ami zavarná megfigyelését. Legfényesebb része kb. 4'×2,5' méretű, mely #3b-vel már észlelhető. #4b-vel a köd határozottabb, jobban kiterjed.

NGC1499 .. BN Perseus 04:01,3 +36°38' 5,0 160'×40'

Tekintélyes összfényességű, de hatalmas méretű és alacsony felületi fényességű köd, melyet jellegzetesen elnyúlt alakja miatt Kalifornia-ködnek neveznek. Megfigyeléséhez hasznos a legalább 1 (de akár több) fokos látómező, mivel a ködöt leginkább a határait végigpásztázva lehet jól megfigyelni, ahol így az égi háttér fényesebbnek mutatkozik, mint a környezeté. Néhol a köd határa viszonylag fodros, de belső szerkezetet alig mutat, csak a köd délkeleti határához közel lehet észrevenni egy fényesebb, és élesebben határolt részt. Megfigyelhetőségét döntő részben az égbolt állapota határozza meg.

NGC1513 .. OC Perseus 04:09,9 +49°30' 8,4 10'

Közepesen gazdag, kb. 60 tagból álló halmaz. Legfényesebb csillagai 11 magnitúdósak. #4b-vel nagyobbrészt felbomlik, de még jelentős a felbontatlan tagok száma is. Szép célpont.

NGC1528 .. OC Perseus 04:15,4 +51°14' 6,4 18'

Tetszetős, kb. 40 tagból álló csillagcsoportosulás, a legtöbb tagja közel egyenlő fényességű (kb. 9 magnitúdós). Jó célpont egy #3a számára.

NGC1579 .. BN Perseus 04:30,2 +35°17' 11,0 8'

Kis méretű, de viszonylag részletgazdag ködfolt. Belső tartománya kb. 3' méretű; ebben #4b-vel apró fényes csomókat lehet megfigyelni. DK felől egy sötétköd-csík is átível itt. A külső tartomány sokkal részlettelenebb: egy halvány, viszonylag gyengén határolódó lepel.

NGC1624 .. BN Perseus 04:40,7 +50°27' 10,5 5'×5'

Egy kicsi, és kevés tagból álló nyílthalmaz körül látszó körszerű ködfolt, mely a közepe felé enyhén fényesedik. #4b-vel jól megfigyelhető.

NGC2421 .. OC Puppis 07:36,3 -20°37' 8,3 10'

Közepes taglétszámú (kb. 50 tag), laza halmaz. Legfényesebb csillagai 11-12 magnitúdósak, de több ennél halványabb. #4b-vel nagyobbrészt bontható.

M47 .. OC Puppis 07:36,6 -14°29' 4,4 30'

Laza, 30 fényes tagból álló halmaz. Legfényesebb csillagai kb. 6-7 magnitúdósak, így egy #2a számára is nagyon szép látványt tud nyújtani.

NGC2423 .. OC Puppis 07:37,1 -13°52' 6,7 19'

Laza, kb. 40 tagból álló halmaz, nem igazán emelkedik ki a háttérből. #3c-vel teljesen felbontható.

Melotte 71 .. OC Puppis 07:37,5 -12°04' 7,1 9'

Gazdag (több, mint 100 tagú) nyílthalmaz, mely akár #2b-vel is megpillantható. Néhány 10-11 magnitúdós, és sok 12 magnitúdós vagy halványabb csillag alkotja. #4b-vel majdnem teljes a bontás.

M46 .. OC Puppis 07:41,7 -14°48' 6,1 27'

Több, mint 150 nagyjából egyenlő fényességű tagból álló gazdag, nagy területen szóródó csillaghalmaz. Legfényesebb csillagai kb. 10-11 magnitúdósak. Déli helyzete miatt a fényszennyezésre érzékeny, de ideális körülmények között már egy #2b-vel is elkezd felbomlani. #4b-vel igazi látványosság.

NGC2438 .. PN Puppis 07:41,8 -14°44' 11,0 73"×68"

A M46 középpontjától nem messze látszó, nagyobb méretű, halvány planetáris köd. #3b-vel a sűrű csillagmező miatt nehezebb azonosítani, de #4b-vel már nagyon feltűnő, enyhén gyűrűsnek látszik.

NGC2440 .. PN Puppis 07:41,9 -18°13' 9,4 25"×18"

Közepes méretű és fényességű planetáris köd. Annak ellenére, hogy már egy #2c is megmutatja, kisebb műszerekkel nehezebb azonosítani: összetéveszthető egy mellette lévő, hasonló fényességű csillaggal. Enyhén elnyúlt belső tartománya #4b-vel látványosan inhomogén, a legbelső kb. 18"×13" méretű rész bipolaritásra utaló jeleket is mutat. #4b-vel a köd halványabb tartományaiból is látszik valami, összesen 54"×20" méretben (két fényesebb szál is elkülönül). Nagy távcsövekkel, illetve fényképeken a köd még nagyobbra, kb. 74"×42" méretűre növekszik.

M93 .. OC Puppis 07:44,5 -23°51' 6,2 22'

Tetszetős formájú, kb. 80 tagú halmaz, melynek legfényesebb csillagai 8-9 magnitúdósak. Középpontja kb. 12' méretű, ék alakot formáz, a legfényesebb tagok itt látszanak. A halmaz többi része keletről öleli körbe az ék alakú részt, itt jelentősen kisebb a csillagsűrűség. Egy #3b szinte teljesen felbontja.

NGC2467 .. BN Puppis 07:52,3 -26°25' 6,7 15'×10'

Fényes, tagolt ködösség, mely déli helyzete miatt ritkán látható teljes szépségében. A délnyugati, kb. 7'×5' méretű, #2b-vel is látszó része a legfényesebb, mely élesen elhatárolódik az égi háttértől. A többi irányba sokkal fokozatosabban halványodik a köd, északkeleti részében egy szegényes nyílthalmaz van. #4b-vel a nyílthalmaztól északra szintén látható egy halvány, kb. 3' méretű ködpamacs. A főrésztől keletre és északkeletre további nagy méretű, és igen halvány részek tárulhatnak fel, ha kivételesen jók a körülmények: így a köd összmérete kb. 30'×25'.

NGC2482 .. OC Puppis 07:55,2 -24°15' 7,3 8'

Kb. 30 tagú nyílthalmaz, melynek tagjai kis láncokat alkotnak. Tagjai 10 és 13 magnitúdó közötti fényességűek, #4b felbontja.

NGC2539 .. OC Puppis 08:10,7 -12°50' 6,5 22'

Viszonylag laza, kb. 50 tagból álló szép nyílthalmaz, amely egy kb. 5 magnitúdós csillagtól (19 Pup) északnyugatra látszik. Legfényesebb tagjai 9-10 magnitúdósak, így könnyen bontható egy #3b-vel.

NGC2613 .. GX Pyxis 08:33,4 -22°58' 10,4 7,1'×1,6'

Majdnem éléről látszó spirálgalaxis, melynek csak belsőbb tartományait sikerült #4b-vel megfigyelni a galaxis déli helyzete miatt.

M45 .. OC Taurus 03:47,0 +24°07' 1,2 100'×60'

Ez a halmaz a Fiastyúk nevet kapta. A Fiastyúk név a fényesebb csillagok melletti jóval nagyobb taglétszámú halványabb csillagok miatt találó. #3b-vel 100 tagja is látszik, legfényesebb tagjait szabad szemmel is el lehet különíteni. Nagyon sötét égbolt mellett a fényesebb csillagok körül tagolt ködösség is látható, de ehhez legalább #2c szükséges. Ezek közül a Merope nevű csillaghoz tartozó, nagy méretű ködrészlet vehető észre a legkönnyebben, a halmaz DK-i részén, de a Maiához tartozó sem sokkal halványabb.

NGC1514 .. PN Taurus 04:09,3 +30°47' 10,9 138"×120"

Nagy méretű, halvány planetáris köd. Két 8 magnitúdós csillag veszi körül, központi csillaga szokatlanul fényes (9,4 magnitúdós), így sokkal könnyebben észrevehető, mint maga a köd. Fényképeken egy 192"×186" méretű külső gázhéja is megmutatkozik. Megfigyeléséhez legalább #3b kell.

Melotte 25 .. OC Taurus 04:27,0 +16°00' 0,5 330'

A Bika fejét képező igen nagy méretű csillaghalmaz, melyet Hyadoknak neveznek. Összesen mintegy 40 tagja látható, ezek egy része enyhén törött V alakot formáz, mely a halmazt jellegzetessé és könnyen felismerhetővé teszi. Az Aldebaran hozzánk közelebbi csillag, nem tagja a halmaznak.

NGC1647 .. OC Taurus 04:46,0 +19°04' 6,4 45'

Laza csillaghalmaz több, mint 100 taggal. Megjelenésében némileg hasonlít az NGC752-re, de annál halványabb. Felbontására #3b-t javaslok.

NGC1746 .. OC Taurus 05:03,6 +23°49' 6,1 42'

Nagy területen fekvő halmaz kb. 30 taggal. Valamivel fényesebb csillagai vannak, mint az NGC1647-nek, de nem igazán kelti halmaz látványát.

NGC1807 .. OC Taurus 05:10,7 +16°31' 7,0 15'

Kb. 20 fényesebb tagból álló halmaz. Tagjainak fele 9 magnitúdós, míg másik fele csak kb. 12 magnitúdós, ezért a fényesebb tagokat könnyű meglátni, de csak #4b-vel teljes a bontás.

NGC1817 .. OC Taurus 05:12,4 +16°41' 7,7 16'

Viszonylag gazdag, kb. 80 tagú halmaz, melyben a fényesebb (11-12 magnitúdós) tagok vékony gyűrűt vonnak a többi tag köré. #4b-vel majdnem teljesen bontható. Az NGC1807-hez közel látszik, érdekes célpont.

Collinder 65 .. OC Taurus 05:26,4 +16°13' 3,0 240'

Igen laza, kb. 25 tagból álló halmaz. Szabad szemmel is látható a Bika déli szarvától délnyugatra, mint egy nagy kiterjedésű, halvány folt. Nagy mérete miatt látcsöves célpont, de legfényesebb, kb. 5-6 magnitúdós csillagait sötét égen akár szabad szemmel is észre lehet venni.

M1 .. SNR Taurus 05:34,5 +22°01' 8,4 6'×4'

Viszonylag fényes és jól határolt ködösség, jellegzetes alakja miatt a Rák-köd nevet kapta. Egy 1054-ben felrobbant szupernóva maradványa. Alakja akár #2b-ben is szépen kirajzolódik, #4b-vel már a köd teljes területén csomók sokasága látszik, a köd határvonala mentén néhol kisebb-nagyobb beharapás figyelhető meg. Nagyobb távcsövekkel (#5c) ezen felül jól látható szálas szerkezetet mutat (főleg polarizált fényben vizsgálva).

NGC2681 .. GX Ursa Maior 08:53,5 +51°19' 10,3 3,6'×3,3'

Érdekes szerkezetű galaxis, szinte csillagszerű magjában összpontosul a galaxis fényességének jelentős része, melyet egy kb. 40" átmérőjű gyűrű veszi körül. A magvidéket jóval halványabb, #4b-vel nehezen érzékelhető lepel veszi körül.

A tavaszi égbolt

133 objektum

Név

Csillagkép

R.A. 2000

Decl. 2000

Fényesség

Méret

NGC2997 .. GX Antlia 09:45,6 -31°11' 9,4 8,1'×6,5'

A kora tavaszi égbolt egyik tekintélyes lapjáról látszó, gyönyörű karokkal rendelkező spirálgalaxisa lenne, ha nem delelne ilyen alacsonyan Magyarországról nézve. Megfigyelésekor sokat számít a tiszta és sötét égbolt, mert a galaxis a közepe felé alig fényesedik. Felkereséséhez legalább #3c-t ajánlok.

NGC5248 .. GX Bootes 13:37,5 +08°53' 10,2 6,5'×4,9'

Viszonylag fényes spirálgalaxis, melynek 3,5'×2' méretű belső régiójában #4b-vel két rövid, de vastag spirálkar látható. A belső régió meglehetősen egyenletes fényességű, a karok jelenlétére az utal, hogy a belső régió egy enyhén hajlott S alakban kicsit mégis fényesebb, és sokkal élesebben határolódik kívülről. Legbelül pedig csillagszerű mag látható. Külső régióját néhány halovány kar alkotja.

NGC5466 .. GC Bootes 14:05,5 +28°32' 9,1 11'

Alacsony felületi fényességű gömbhalmaz, mely azért az NGC5053-nál jobban sűrűsödik. #4b-vel jó körülmények között láthatóak felbontott tagok.

IC3568 .. PN Camelopardalis 12:33,1 +82°34' 10,6 18"

Viszonylag kis méretű planetáris köd, mely több kb. 11 magnitúdós csillag között látható. #4b-vel egy kb. 6" átmérőjű, kicsit fényesebb belső rész is látszik.

NGC2775 .. GX Cancer 09:10,3 +07°02' 10,1 4,5'×3,5'

#4b-vel jól észlelhető galaxis, melynek központi tartománya viszonylag jól elkülönül. Szorosan feltekert spirálkarjait csak nagyfelbontású fényképeken lehet látni.

NGC4151 .. GX Canes Venatici 12:10,5 +39°25' 10,3 7,6'×5,9'

Fényes, kb. 35" átmérőjű maggal rendelkező küllős spirálgalaxis. Belső tartománya kb. 2,9'×1,8' méretű, #4b-vel már sejthető két fénycsomó a szélén, ezek a küllők. A külső tartomány sokkal halványabb, #4b-vel nem látható.

NGC4214 .. GX Canes Venatici 12:15,7 +36°20' 9,6 8,4'×7,2'

Viszonylag nagy méretű szabálytalan galaxis. Már #3a is meg tudja mutatni, #4b-vel pedig enyhe bolyhosság észlelhető a galaxis fényesebb területein.

NGC4244 .. GX Canes Venatici 12:17,5 +37°48' 10,0 15,9'×1,4'

Vékony, éléről látszó spirálgalaxis, mely kb. 11' hosszúságúnak látszik. Teljes méretében csak sötét égről és nagy távcsővel figyelhető meg. Legalább #3c kell megfigyeléséhez.

M106 .. GX Canes Venatici 12:19,0 +47°18' 8,4 18,6'×7,3'

Nagy méretű spirálgalaxis. Belső, fényesebb tartománya kb. 9,3'×3,6' méretű, melyet egy #2c megmutat. #4b-vel a belső tartományban két spirálkar megfigyelhető, melyek közül az északkeleti határozottabb. A nagy és halvány külső tartomány #4b-vel már megfigyelhető, de az ott lévő spirálkarok észrevételéhez nagyobb műszer kell.

NGC4395 .. GX Canes Venatici 12:25,8 +33°33' 10,3 13,4'×11'

Igen alacsony felületi fényességű spirálgalaxis, melyhez legalább #3c kell. #4b-vel azonban már fényesebb csomók is felsejlenek benne.

NGC4449 .. GX Canes Venatici 12:28,2 +44°06' 9,4 5,1'×3,7'

Magas felületi fényességű, könnyen észlelhető szabálytalan galaxis, melyet Doboz-galaxisnak hívnak határozott téglalap alakja miatt. #3a is megmutatja, #4b-vel a magvidék és a galaxis északkeleti része határozottabb és inhomogénebb, a galaxis többi része lágyabb megjelenésű.

NGC4490 .. GX Canes Venatici 12:30,6 +41°38' 9,5 6,4'×3,2'

Fényes, torzult spirálgalaxis, melynek enyhén meghajló két spirálkarját #4b-vel nagyon jól lehet látni. A galaxis babszerű alakját az NGC4485-tel való kölcsönhatásnak köszönheti.

NGC4485 .. GX Canes Venatici 12:30,5 +41°42' 11,4 2,7'×1,8'

Szabálytalan galaxis, mely #4b-vel jól látható az NGC4490 mellett. #4b-vel egy megszakadt anyaghíd is megfigyelhető a két galaxis között.

NGC4618 .. GX Canes Venatici 12:41,5 +41°09' 10,6 4,2'×3,4'

Érdekes, mindössze egyetlen vastag karral rendelkező spirálgalaxis, melynek ÉÉNy-i részébe tolódott magvidékét #4b-vel jól meg lehet figyelni. A spirálkar felbontásához azonban nagyobb műszer kell.

NGC4631 .. GX Canes Venatici 12:42,1 +32°32' 9,2 15,2'×3,3'

Éléről látszó, fényes spirálgalaxis, mely a középpontja felé erősen megvastagodik. Jellegzetes alakja miatt a Púpos bálna galaxis nevet kapta. Könnyen megfigyelhető #3a-val.

NGC4627 .. GX Canes Venatici 12:42,0 +32°34' 11,8 2,1'×1,6'

Az NGC4631 elliptikus kísérőgalaxisa, mely #4b-vel a láthatóság határán van.

NGC4656 .. GX Canes Venatici 12:44,0 +32°10' 10,5 11'×2,4'

Majdnem éléről látszó spirálgalaxis, melynek fényesebb része jellegzetes horog alakot formáz (innen származik a Hokiütő-galaxis név). A fényesebb részt egy #3c megmutatja, de a jellegzetességek felismeréséhez #4b vagy nagyobb műszer kell. A fényesebb rész DNy-i vége fényesebb, az északkeleti részén látható a horog alak. A galaxis DNy felé fokozatosan halványodik. A leghalványabb részekkel együtt a galaxis összmérete 22'×3'.

M94 .. GX Canes Venatici 12:50,9 +41°07' 8,1 5,6'×4,6'

Két részre tagolható galaxis. Nagyjából egyenletes fényességű, spirálkarokkal sűrűn befont belső tartományába hihetetlenül fényes magvidék ékelődik be, ezért ezt a részt nagyon könnyű megfigyelni (akár egy #2a is megmutatja). Külső, 14,3'×12,1' méretű részét viszont csak nagyon sötét égen és nagy műszerekkel lehet észrevenni.

NGC5005 .. GX Canes Venatici 13:10,9 +37°03' 9,8 5,4'×2,7'

Fényes spirálgalaxis, melyre erősen lapos szögben látunk rá. #4b-vel a még fényesebb, elnyúltnak látszó mag is jól megfigyelhető.

NGC5033 .. GX Canes Venatici 13:13,5 +36°36' 10,1 11,5'×5,5'

Az NGC5005-nél sokkal alacsonyabb felületi fényességű, de viszonylag fényes magvidékű, csillagszerű magú spirálgalaxis. #4b-vel teljes méretéhez képest kb. feleakkorának látszik, mert a külső spirálkarok nagyon halványak.

M63 .. GX Canes Venatici 13:15,8 +42°02' 8,6 12,6'×7,5'

Sűrűn feltekert spirálkarokkal rendelkező galaxis, neve: Napraforgó-galaxis. Fényessége viszonylag nagy területen oszlik el, ezért a fényszennyezés sokat ront látványán. Ideális körülmények között egy #2c megmutatja. #4b-vel látványa enyhén inhomogén, de a spirálkarok megfigyeléséhez sokkal nagyobb műszer kell.

M51 .. GX Canes Venatici 13:29,9 +47°12' 8,1 10,3'×6,9'

Az egyik legkönnyebben észlelhető galaxis a tavaszi égbolton, könnyen észlelhető már #2c-vel is. Vastag, feltűnő spirálkarjait már #4b-vel is biztosan lehet látni; neve: Örvény-köd. Kölcsönhatásban áll egy másik, szabálytalan galaxissal: a másik galaxis irányába meghosszabbodott az egyik spirálkarja.

NGC5195 .. GX Canes Venatici 13:30,0 +47°16' 9,6 5,9'×4,6'

Az M51-gyel kölcsönható galaxis. Felületi fényessége alig marad el az M51-étől. Látszó mérete kb. a fele az M51-ének.

M3 .. GC Canes Venatici 13:42,2 +28°23' 6,3 18,6'

A tavaszi ég legfényesebb gömbhalmaza fényes csillagoktól távol látszik, emiatt kell némi gyakorlati tapasztalat a megkereséséhez, de nagyon hálás objektum: legfényesebb csillagait már képes felbontani egy #3b. Különösen nagy koncentráltsága miatt a tavaszi égbolt legszebb gömbhalmaza.

NGC4147 .. GC Coma Berenices 12:10,1 +18°33' 9,9 4'

Kicsi és különleges gömbhalmaz. Majdnem egyenletes fényességeloszlású kb. 1,3' méretű belső tartományát legbelül igen fényes, szinte csillagszerű mag egészíti ki. Ehhez társul az a kifelé egyre lassabban halványodó külső régió, amiért úgy néz ki egészében a halmaz, mint egy vulkán felülnézetből. Ezekhez a részletekhez legalább #4b kell, de magát a halmazt akár #3b-vel is felkereshetjük.

M98 .. GX Coma Berenices 12:13,8 +14°54' 10,1 9,8'×2,8'

Közepes méretű spirálgalaxis, melyre lapos szögben látunk rá. #4b-vel egy kb. 7'×1,5' méretű fényesebb rész figyelhető meg, mely kicsit nyugatabbi irányban megnyúlt; ez a galaxis küllője. A galaxis megfigyeléséhez legalább #3b kell.

M99 .. GX Coma Berenices 12:18,8 +14°25' 9,8 5,4'×4,8'

Közepesen fényes spirálgalaxis, melynek nyugati karja jobban el van határolva a galaxis többi részétől. Ezt a kart #4b-vel már elkülönülve látom.

NGC4274 .. GX Coma Berenices 12:19,8 +29°37' 10,4 7,3'×2,7'

Kb. 3,1'×1,4' méretű, a galaxis többi részétől jól elhatárolódó belső tartománnyal rendelkező spirálgalaxis. Megfigyeléséhez legalább #3b kell. A belső tartomány a gyűrűs Szaturnuszhoz nagyon hasonló alakot vesz fel.

NGC4278 .. GX Coma Berenices 12:20,1 +29°17' 10,2 3,6'×3,5'

Szinte pontosan körszerű elliptikus galaxis, megfigyeléséhez legalább #3b kell.

NGC4293 .. GX Coma Berenices 12:21,2 +18°23' 10,3 5,5'×2,9'

Közepesen halvány, kb. 2,5'×0,7' méretű, jól elkülönülő magvidékkel rendelkező galaxis. #4b-vel a magvidéket körülvevő halványabb lepel is látható.

NGC4314 .. GX Coma Berenices 12:22,5 +29°54' 10,6 4,2'×3,7'

Meglepően erős, kb. 2,3'×0,5' méretű küllővel rendelkező spirálgalaxis! #4b-vel a küllő középen jól láthatóan megvastagodik, az így kirajzolódó orsó alakú területen koncentrálódik a galaxis fényességének döntő része. Ezt halvány lepel veszi körül, melyet #4b-vel nem láttam.

M100 .. GX Coma Berenices 12:22,9 +15°49' 9,4 7,5'×6,1'

Jó körülmények között #3a-val is látható spirálgalaxis, melynek spirálszerkezetét #4b-vel még nem érzékeltem. Fényes, csillagszerű magja van.

Melotte 111 .. OC Coma Berenices 12:25,0 +26°00' 1,8 275'

Hatalmas kiterjedésű, szabad szemmel is csodálatos nyílthalmaz. Kevésbé sűrű, mint a Fiastyúk, inkább laza csillagláncokból áll. Szabad szemmel kb. 9, kisebb távcsővel vagy látcsővel megfigyelve pedig kb. 30 csillaga látszik. Sötét égről a szabad szemmel megfigyelő embernek tényleg olyan érzése támad, hogy Bereniké Haját látja.

M85 .. GX Coma Berenices 12:25,4 +18°11' 9,1 7,4'×5,5'

A Coma-Virgo szuperhalmaz legészakabbi jelentős elliptikus galaxisa. #2c már biztosan megmutatja, mint egy enyhén megnyúlt fényfoltot.

NGC4394 .. GX Coma Berenices 12:25,9 +18°13' 10,9 3,9'×3,5'

Az M85 közelében látszó kis méretű spirálgalaxis, melyet egy #4a biztosan megmutat.

NGC4414 .. GX Coma Berenices 12:26,4 +31°13' 10,1 3,6'×2,2'

Kompakt spirálgalaxis, mely sok vékony spirálkarral és fényes magvidékkel rendelkezik. Megfigyelése #3a-val sem nehéz.

NGC4459 .. GX Coma Berenices 12:29,0 +13°59' 10,4 3,8'×2,8'

A Markarian-galaxislánc északi végénél látható, kis méretű elliptikus galaxis, megfigyeléséhez legalább #3b kell.

NGC4473 .. GX Coma Berenices 12:29,8 +13°26' 10,2 4,5'×2,6'

A Markarian galaxislánc egyik, elnyúltabb elliptikus galaxisa, #3b-vel megfigyelhető.

NGC4477 .. GX Coma Berenices 12:30,0 +13°38' 10,4 4'×3,5'

Közelítőleg lapjáról látszó lentikuláris galaxis, az NGC4473-nál alacsonyabb felületi fényességgel.

NGC4494 .. GX Coma Berenices 12:31,4 +25°46' 9,7 4,8'×3,8'

Kis méretű, enyhén megnyúlt elliptikus galaxis, melyet egy #3b biztosan megmutat.

M88 .. GX Coma Berenices 12:32,0 +14°25' 9,5 6,9'×3,9'

Kisebb méretű, könnyen észlelhető spirálgalaxis, lapjára kb. 30°-os szögből látunk rá. Megfigyeléséhez legalább #3a javasolt.

NGC4559 .. GX Coma Berenices 12:36,0 +27°58' 9,9 11'×4,9'

Elnyúlt, #4b-ben jól láthatóan inhomogén tetszetős spirálgalaxis. A DK-i része előtt 3 csillag látható.

NGC4565 .. GX Coma Berenices 12:36,2 +25°59' 9,6 15,9'×2'

Az éléről látható galaxisok legszebbik képviselője. Egy #4b-vel már könnyen azonosítható a galaxist kettészelő porsáv. Magvidéke sokkal szélesebbnek látszik, mint a galaxis többi része.

NGC4725 .. GX Coma Berenices 12:50,4 +25°30' 9,3 10,4'×7,2'

Viszonylag alacsony felületi fényességű, nagyobb méretű spirálgalaxis, melyet jó körülmények között #3a megmutat. #4b-vel megfigyelve 4,5'×3' méretű belső területe elhatárolódik a galaxis többi részétől, ezen belül fokozatosan kifényesedő magvidék figyelhető meg.

M64 .. GX Coma Berenices 12:56,7 +21°41' 8,5 9,2'×4,6'

Már #2c-vel is észrevehető galaxis. #4b-vel már látható a galaxis sötét, porban gazdag része, mely a galaxis középpontjához közel félkörívesen, fényes területekkel határolva helyezkedik el. Erről az alakzatról a Feketeszem-galaxis nevet kapta.

M53 .. GC Coma Berenices 13:12,9 +18°10' 7,7 12,6'

Viszonylag jól sűrűsödő gömbhalmaz, melyet egy #2b megmutat. #4b-vel a legfényesebb, kb. 13 magnitúdós csillagok már felbomlanak.

NGC5053 .. GC Coma Berenices 13:16,5 +17°42' 9,8 10,5'

Igen alacsony felületi fényességű gömbhalmaz, mely #4b-vel szinte semmilyen sűrűsödést nem mutat, mégis enyhén szemcsésnek tűnik.

NGC4038 .. GX Corvus 12:01,9 -18°52' 10,3 3,2'×2,2'

Erősen torzult spirálgalaxis, mely az NGC4039-cel kölcsönhatásban van. A kölcsönhatás eredményeképp mindkét galaxis babszerű alakot öltött. A részben összenőtt galaxisoktól ÉK-i és D-i irányban kb. 10' hosszú halvány "csápok" indulnak ki, de ezeket csak többnyire fényképeken lehet azonosítani. #4b-vel már Ny-i irányból szétnyílni látszik a két galaxis, de kisebb műszerekkel a két galaxis foltja még összeolvad.

NGC4039 .. GX Corvus 12:01,9 -18°53' 10,6 3,3'×1,7'

A galaxispár kicsit kisebb és halványabb tagja.

NGC4361 .. PN Corvus 12:24,5 -18°48' 10,9 114"

Közepesen halvány planetáris köd, de a déli helyzete miatt tiszta ég és legalább #3b szükséges megfigyeléséhez. #4b-vel a korong kiterjedése kb. 80"-nak látszik, a köd a középpontból kifelé fokozatosan halványodik, határvonala kicsit bizonytalan, bolyhos; 13,2 magnitúdós központi csillagát sikerült észrevennem.

NGC3887 .. GX Crater 11:47,1 -16°51' 10,6 3,5'×2,7'

Kis méretű, a belseje felé mérsékelten fényesedő spirálgalaxis. #4b-vel halványan csillagszerű mag is látható.

NGC4125 .. GX Draco 12:08,1 +65°10' 9,7 5,1'×3,2'

Szép, jól láthatóan megnyúlt elliptikus galaxis, melyet egy #3b már biztosan megmutat.

NGC4236 .. GX Draco 12:16,7 +69°28' 9,6 22,6'×6,9'

Igen alacsony felületi fényességű spirálgalaxis, melyre erősen lapos szögben látunk rá. Középső, kb. 10'×4' méretű része látható legjobban. Megfigyelhetőségét inkább az ég minősége határozza meg, de legalább #3b-t javaslok hozzá.

PGC25886 .. GX Hydra 09:10,9 -08°53' 11,3 5,2'×0,8'

Vékony, éléről látszó spirálgalaxis, melyet #4b-vel is meg lehet figyelni. Magvidéke fényes, és viszonylag jól látszik annak ellenére is, hogy alig egy szögpercre tőle egy 9 magnitúdós csillag próbálja túlragyogni. Külső tartománya nehezebben észlelhető, de azért ÉK-i irányban könnyebben követhető.

NGC3109 .. GX+ Hydra 10:03,1 -26°10' 9,8 19,7'×3,4'

Éléről látszó, a Lokális Halmaz külső határához közeli (kb. 4,08 millió fényév táv.) szabálytalan galaxis. Déli helyzete sokat ront megfigyelhetőségén, alacsony felületi fényességű. Megfigyeléséhez elsősorban tiszta ég, de legalább #3c kell.

NGC3242 .. PN Hydra 10:24,8 -18°39' 7,7 45"×36"

Nagyon fényes planetáris köd, de délebbi helyzete miatt elhanyagolt objektum. Korong alakja akár #1b-vel is észrevehető. #4b-vel a korong belső része inhomogén, az éles határú koronghoz kívülről fokozatosan halványuló terület csatlakozik. Nagytávcsöves megfigyelések alapján a Jupiter szelleme nevet kapta.

M68 .. GC Hydra 12:39,5 -26°45' 8,2 9,8'

Viszonylag halvány, kevésbé sűrűsödő gömbhalmaz, mely #4b-vel mutatja már a felbonthatóság első jeleit.

M83 .. GX Hydra 13:37,0 -29°52' 7,5 13,3'×12,4'

Tekintélyes összfényességű, de fényszennyezésre érzékeny küllős spirálgalaxis. Ideális esetben akár #2b-vel is megfigyelhető, de két spirálkarját és külső tartományait csak nagyon sötét égen lehet megfigyelni.

NGC2903 .. GX Leo 09:32,2 +21°30' 8,9 12,5'×5,9'

Közepes felületi fényességű spirálgalaxis, melyet egy #3a is megmutat. #4b-vel jó körülmények között rengeteg fényesebb és sötétebb csomó figyelhető meg szinte az egész galaxis felületén, túl sűrűn ahhoz, hogy spirálkarokká álljanak össze. Enyhén elnyúlt középső tartománya körül nagy műszerekkel két további külső, halvány spirálkar fedezhető fel sötét égen.

NGC3227 .. GX Leo 10:23,5 +19°52' 10,3 5,6'×4'

Enyhén torzult spirálgalaxis, mely kölcsönhatással áll az NGC3226-tal, legfényesebb része kb. 2,6'×1,8' méretű. #4b-vel jól elkülönül a két galaxis, habár szép, szoros párt alkotnak. A fényesebb galaxis észrevételéhez legalább #3b-t javaslok.

NGC3226 .. GX Leo 10:23,5 +19°54' 11,4 2,5'×2,2'

Az NGC3227 egyik spirálkarjának végéhez csatlakozó, kis méretű elliptikus galaxis.

M95 .. GX Leo 10:44,0 +11°42' 9,7 7,4'×5,1'

Közepesen halvány spirálgalaxis, mely #3b-vel már megfigyelhető. Spirálszerkezete és küllője nem eléggé határozott ahhoz, hogy #4b-vel észlelhessem.

M96 .. GX Leo 10:46,8 +11°49' 9,3 7,8'×5,2'

Fényes (kb. 3,1'×2,2' méretű) belső résszel rendelkező spirálgalaxis, melyet #3a már megmutat.

M105 .. GX Leo 10:47,8 +12°35' 9,3 4,5'×3,9'

Fényes, enyhén megnyúlt elliptikus galaxis, melyet egy #3b biztosan megmutat.

NGC3384 .. GX Leo 10:48,3 +12°38' 9,9 5,9'×2,6'

Az M105 közvetlen közelében látszik, de annál halványabb, és sokkal megnyúltabb.

NGC3521 .. GX Leo 11:05,8 -00°02' 8,9 10,7'×5,4'

Közepes felületi fényességű, fényes magvidékkel rendelkező spirálgalaxis, melyet egy #3a-val is meg lehet figyelni. Hosszú expozíciós fényképeken további halvány spirálkarszakaszok figyelhetőek meg körülötte.

M65 .. GX Leo 11:18,9 +13°06' 9,3 9,8'×2,9'

Az M66-nál valamivel halványabb spirálgalaxis. #4b-vel már kisebb csomókat és fényes magot mutat.

M66 .. GX Leo 11:20,3 +12°59' 9,0 9,1'×4,2'

Közepes felületi fényességű galaxis, megfigyeléséhez legalább #3a ajánlott. #4b-vel a két spirálkarjának rövid csonkjai már kivehetőek (a keleti jobban látszik).

NGC3628 .. GX Leo 11:20,3 +13°35' 9,5 15,5'×4,3'

Az előbbieknél halványabb, de nagyon impozáns galaxis. #4b-vel már észrevehető a galaxist kettészelő porsáv is .Annak ellenére, hogy szinte éléről látszik, nagyobb távcsövekkel fel lehet benne fedezni olyan részeket, amelyek a galaxis fősíkján kívül vannak.

NGC2859 .. GX Leo Minor 09:24,3 +34°31' 10,7 4,8'×4,2'

Két jól elkülönülő tartományra bomló küllős lentikuláris galaxis, melynek kb. 1,3'×1,2' méretű belső tartományában #4b-vel viszonylag fényes mag (és a küllők jelenlétére utaló nagyon enyhe inhomogenitás) látszik. A halvány külső tartományt #4b-vel nem sikerült megfigyelnem.

NGC3344 .. GX Leo Minor 10:43,5 +24°55' 9,9 7,1'×6,5'

Méretes, lapjáról látszó spirálgalaxis, melynek keleti oldala előtt néhány előtércsillag is látszik. #4b-vel már némi inhomogenitást is mutat a galaxis.

NGC3486 .. GX Leo Minor 11:00,4 +28°59' 10,3 7,1'×5,2'

Nagy méretű, viszonylag halvány spirálgalaxis, mely fényképeken csomók és spirálkarok sokaságát mutatja. #4b-vel a viszonylag fényes, majdnem gyűrűszerű belső tartománytól alig elkülönülve mag is látszódik. A külső tartománynak csak a belső, fényesebb harmadát sikerült megfigyelnem.

NGC3115 .. GX Sextans 10:05,2 -07°43' 9,1 8,3'×3,2'

Ideális körülmények között #3a-val látható galaxis, melyre éléről látunk rá. #4b-vel igen látványos célpont: nevét (Orsó-galaxis) a fényes belső anyagkorongjáról kapta, mely a galaxis középpontja felé kiszélesedik. Ezt a területet fokozatosan halványuló, ellipszoid alakú térréz övezi.

NGC3166 .. GX Sextans 10:13,8 +03°25' 10,4 4,8'×1,9'

Viszonylag fényes magvidékű torzult galaxis, mely az NGC3169 párja. Megfigyeléséhez legalább #3b javasolt.

NGC3169 .. GX Sextans 10:14,2 +03°28' 10,2 4,2'×2,9'

Kevésbé elnyúlt galaxis, mint az NGC3166, magja kisebb és fényesebb.

NGC2768 .. GX Ursa Maior 09:11,6 +60°02' 9,9 7,1'×3,8'

Megnyúlt lentikuláris galaxis, melyet #3b-vel biztosan meg lehet figyelni. Fényes, némileg kiemelkedő magjától kifelé folyamatosan olvad bele a háttérbe.

NGC2841 .. GX Ursa Maior 09:22,0 +50°59' 9,2 8,1'×3,5'

Igen fényes, a galaxis többi, fokozatosan halványodó részéből szinte kiugró maggal rendelkező spirálgalaxis, melyet #3b-vel már biztosan megfigyelhetünk. Spirálkarokat csak nagy felbontású fényképeken láthatunk.

NGC2976 .. GX Ursa Maior 09:47,3 +67°55' 10,2 4,9'×2,5'

Az égi háttértől viszonylag jól elkülönülő galaxis, mely szinte egyáltalán nem sűrűsödik a középpontja felé. #4b-vel felülete enyhén inhomogén.

M81 .. GX Ursa Maior 09:55,6 +69°04' 7,0 24,9'×11,5'

A Magyarországról látható égbolt harmadik legfényesebb spirálgalaxisa, mely fényes, kiterjedt magvidékkel rendelkezik. Ideális körülmények között magát a galaxist már #0b-vel is észrevehetjük. Azonban spirálkarjai kevésbé élénkek, mint ahogy a galaxis összfényességét nézve várnánk. #4b-vel már viszonylag jól észrevehető a két kar a galaxis külső harmadában, de a belső szakasz annyira elvékonyodik, hogy csak fényképeken látható.

M82 .. GX Ursa Maior 09:55,9 +69°41' 8,4 11,3'×4,3'

Fényességéhez képest igen sok részletet mutató szabálytalan, két fő részre tagolódó, szivar alakú galaxis. #3b-vel már érzékelhető tagolódása, sötét sávok osztják további részekre. A galaxis széle jól látható szálas szerkezetet mutat, főleg nagyobb műszerekben.

NGC3079 .. GX Ursa Maior 10:02,0 +55°41' 10,6 8,1'×1,3'

Érdekes éléről látszó galaxis, melyhez közel DK-i irányban két 10 magnitúdós csillag látszik. #4b-vel a galaxis nyugati oldala észrevehetően fényesebb, jobban határolódik. Ezáltal a galaxis fényesebb része erősen tompaszögű háromszöget rajzol ki, melyet délkeletről és északkeletről halványabb tartományok egészítenek ki úgy, hogy a galaxis azonos szélességű legyen mindenütt. A magvidék láthatóan, de nem sokkal fényesebb, mint a tompaszögű háromszög többi része.

NGC3077 .. GX Ursa Maior 10:03,3 +68°44' 9,9 5,5'×4,1'

#3b segítségével megfigyelhető enyhén elnyúlt, szabálytalan galaxis, mely kettő 8 magnitúdós csillag közelében található. Megjelenése azonban még nagy műszerekkel is egy elliptikus galaxiséhoz hasonló (nem számítva néhány vékony, sötét sávot).

NGC3184 .. GX Ursa Maior 10:18,3 +41°25' 9,8 7,6'×7,4'

#4b-vel enyhén inhomogénnek látszó, középponti sűrűsödést szinte nem is mutató, közepesen alacsony felületi fényességű lapjáról látszó spirálgalaxis.

NGC3198 .. GX Ursa Maior 10:19,9 +45°33' 10,2 8,5'×3,3'

Viszonylag határozott alakkal rendelkező spirálgalaxis, mely északkeleti és délnyugati irányban jól láthatóan megnyúlt. A galaxis fényesebb része viszont sokkal kevésbé látszik megnyúltnak. Megfigyeléséhez legalább #3b kell.

IC2574 .. GX Ursa Maior 10:28,4 +68°25' 10,4 12,3'×5,9'

Igen alacsony felületi fényességű, tekintélyes méretű törpegalaxis, mely az M81 rendszeréhez tartozik. Hosszú expozíciós idejű fényképeken küllős spirális szerkezetet mutat. Legfényesebb részét #4b-vel is nehéz volt észrevenni (némi megnyúlás látszott).

NGC3319 .. GX Ursa Maior 10:39,2 +41°41' 11,1 6,8'×3,9'

Fényességéhez képest eléggé kiterjedt, ezért nehezen észlelhető spirálgalaxis. Spirálkarjainak megpillantása szinte esélytelen még nagyobb műszerekkel is, de ennek ellenére mégis sok érdekes részlettel szolgálhat. #4b-vel még épp észlelhető a galaxis elnyúltságának irányában látszó kb. 1,3' hosszú, vékony küllő. Nagyobb műszerekkel továbbá sok fényesebb csomó is megfigyelhető, melyekből a legtöbb a déli spirálkarban sorakozik.

NGC3359 .. GX Ursa Maior 10:46,6 +63°13' 10,5 7,5'×4,2'

Szép, de viszonylag halvány küllős spirálgalaxis. #4b-vel a két legvastagabb spirálkar által határolt, kevésbé elnyúlt belső tartomány jól észlelhető, a külső tartomány elnyúltságát viszont nehezebb észrevenni. Enyhe fényesedés észlelhető a galaxismag helyén.

M108 .. GX Ursa Maior 11:11,5 +55°41' 10,0 8,3'×2,5'

Közel éléről látszó, szivar alakúnak tűnő spirálszerkezetű galaxis, melyet egy #3b megmutat. #4b-vel jó körülmények között az egész galaxis sejtelmesen inhomogénnek látszik. A Bagoly-ködtől kb. 50' távolságra látszik.

M97 .. PN Ursa Maior 11:14,8 +55°01' 9,6 3,4'×3,3'

Nagy méretű, közepes fényességű planetáris köd, mely a benne lévő két sötétebb foltról ("szemek") a Bagoly-köd nevet kapta. #4b-vel a köd határozott formát vesz fel, külső széle halványabb, de az égi háttértől és a köd belső 3/4-étől jól elhatárolódik. Jó körülmények között #4b-vel mindkét szeme látható, a sötétebb délkeleti szem pedig akár már #3c-vel is kivehető. A legtöbb katalógusban tévesen 11 magnitúdósként van jelölve, de ez ne rettentsen el az észlelésétől, mert #2b-vel is sikerült megfigyelnem.

NGC3631 .. GX Ursa Maior 11:21,0 +53°10' 10,4 4,6'×4,1'

Határozott alakú, lapjáról látszó spirálgalaxis. Kívülről kettő erős spirálkar határolja a bentebbi halványabb tartományt, ami viszont a kiugróan fényes, kis méretű magvidéket szegélyezi. Ha a spirálkarokat #4b-vel nem is lehet szétválasztani, a galaxis alakja mégis szinte gyűrűszerű.

NGC3675 .. GX Ursa Maior 11:26,1 +43°35' 10,2 5,9'×3,1'

Sűrűn feltekeredett spirálkarokkal rendelkező galaxis, mely szép, fokozatos fényesedést mutat a belső tartományi felé. Jól látható, de nem túl fényes magja van. #3b-vel megfigyelhető.

NGC3718 .. GX Ursa Maior 11:32,6 +53°04' 10,6 8,7'×4,5'

Lentikuláris galaxis, mely kölcsönhatásban áll az NGC3729 jelű galaxissal. #4b-vel kb. 3,4'×2,5' méretű belső régió látszik, mely mérsékelten fényesedik a közepe felé. Ez a régió északi és déli irányban hegyesen végződik. Nagyobb műszerekkel innen kiindulva hosszú nyúlványokat, továbbá a belső tartományt átszelő hajlott sötét sávot lehet megfigyelni. A kölcsönható páros nagyon szép csillagkörnyezetben foglal helyet.

NGC3729 .. GX Ursa Maior 11:33,8 +53°07' 11,0 2,9'×1,9'

A kölcsönható pár másik, sokkal kisebb méretű és nagyobb felületi fényességű tagja. Délnyugati határán egy 12 magnitúdós csillag látszik. #4b-vel jól láthatóan elkülönül a galaxis gyűrű alakú belső tartománya, mely kb. 1,6'×0,9' méretű.

NGC3953 .. GX Ursa Maior 11:53,8 +52°20' 10,1 6,6'×3,6'

#3c-vel biztosan látható spirálgalaxis, melynek viszonylag kicsi, nem túl fényes magja van.

M109 .. GX Ursa Maior 11:57,6 +53°22' 9,8 8,3'×4,6'

Küllős spirálgalaxis, mely kb. 35' távolságra látszik az Ursa Maior 2,4 magnitúdó fényességű, gamma jelű csillagától. A galaxis már egy #3b-ben is megfigyelhető, de a küllő észrevételéhez legalább #5a és sötét ég kell.

NGC4088 .. GX Ursa Maior 12:05,6 +50°32' 10,5 5,6'×2,1'

Jól észlelhető spirálgalaxis, melyre erősen lapos szögből látunk rá. Egyik spirálkarjának északkelet felé kinyúló vége még épp látható #4b-vel, de a többi részen nem sikerült spirálkarokat elkülöníteni.

NGC4605 .. GX Ursa Maior 12:40,0 +61°37' 10,3 5,9'×2,4'

Majdnem éléről látszó spirálgalaxis, melynek belső tartománya kb. 3'×1' méretű, élesen elhatárolódó, ék alakú. Ezt fokozatosan halványodó rész veszi körül. Megfigyeléséhez legalább #3b kell.

NGC5322 .. GX Ursa Maior 13:49,3 +60°11' 10,2 6'×4,1'

Nagyon fényes és jól elkülönülő magvidékkel rendelkező elliptikus galaxis. A külső tartomány nagy méretű, de a magtól távolodva gyorsan halványodik, #4b-vel még épp megfigyelhető.

M101 .. GX Ursa Maior 14:03,2 +54°21' 7,9 28,8'×26,9'

Nagy fényességű galaxis, de fényessége nagyon nagy területen szóródik, emiatt csak jó égről és nagy távcsővel lehet észrevenni spirálkarjait. #2c is megmutatja, mint egy határozatlan, halvány foltot. #4b-vel már megfigyelhető inhomogenitás és néhány fényesebb csomó a fényesebb spirálkarok közelében.

NGC5474 .. GX Ursa Maior 14:05,0 +53°40' 10,8 4,7'×4,7'

Érdekes szerkezetű spirálgalaxis, melynek magja a kb. 2' átmérőjű fényesebb terület északi szélére tolódott. #4b-vel a galaxis és az északra tolódott mag is kivehető.

NGC4216 .. GX Virgo 12:15,9 +13°09' 10,0 8,5'×1,7'

Gyönyörű éléről látszó spirálgalaxis, melynek magvidéke jól kiemelkedik a galaxis többi részéből. Jó körülmények között #3b-vel látható.

NGC4261 .. GX Virgo 12:19,4 +05°50' 10,4 3,9'×3,2'

Enyhén elnyúlt elliptikus galaxis, melyet egy #3b biztosan megmutat.

M61 .. GX Virgo 12:21,9 +04°28' 9,6 6,5'×5,9'

Csillagszerű maggal rendelkező spirálgalaxis, mely egy kb. 3' méretű, jól elhatárolódó fényes belső tartományra és sokkal halványabb külső tartományra bomlik. #4b-vel a belső tartomány egyértelműen inhomogén, de még nem látszik biztosan a spirálszerkezet. Ez a galaxis (és a környezetében lévőek) nem tartozik a Coma-Virgo szuperhalmazba, a Virgo-II halmaz tagja.

NGC4365 .. GX Virgo 12:24,5 +07°19' 9,6 6,2'×4,6'

Enyhén megnyúlt elliptikus galaxis, melyet egy #3b biztosan megmutat.

M84 .. GX Virgo 12:25,1 +12°53' 9,1 6,7'×6'

Jól észlelhető, közepes méretű elliptikus galaxis a Markarian-galaxislánc (a Coma-Virgo szuperhalmaz része) nyugati végén. Egy #3a biztosan megmutatja.

M86 .. GX Virgo 12:26,2 +12°57' 8,9 9,8'×6,3'

A Markarian-galaxislánc M84-vel szomszédos, legnagyobb és legfényesebb tagja, összfényessége egy kicsit nagyobb, felületi fényessége kisebb az M84-énál. A környezetében lévő elliptikus galaxisokhoz képest nagyobb elnyúltságú.

NGC4429 .. GX Virgo 12:27,4 +11°06' 10,2 5,5'×2,6'

Egy kb. 9 magnitúdós csillag mellett látszó elnyúlt lentikuláris galaxis, melynek kb. 3'×1,2' méretű belső tartománya van. #3c biztosan megmutatja.

NGC4438 .. GX Virgo 12:27,8 +13°01' 10,2 9,3'×3,9'

A Szemek nevű galaxispár fényesebbik tagja. Erősen torzult, éléről látszó spirálgalaxis, melynek kb. 3,5'×2,3' méretű magvidéke egy #3b-ben már észlelhető.

NGC4435 .. GX Virgo 12:27,7 +13°05' 10,8 3'×1,9'

A Szemek nevű galaxispár halványabb tagja, lentikuláris galaxis.

M49 .. GX Virgo 12:29,8 +08°00' 8,4 9,8'×8,2'

A Coma-Virgo szuperhalmaz déli részén látszó fényes elliptikus galaxis. Egy #2c is jól megmutatja.

M87 .. GX Virgo 12:30,8 +12°23' 8,6 8,7'×6,6'

Az M86-nál fényesebb, és nagyobb felületi fényességű elliptikus galaxis, megfigyeléséhez ideális esetben #2c is elegendő.

NGC4517 .. GX Virgo 12:32,8 +00°07' 10,4 11,1'×1,5'

Halvány, éléről látszó spirálgalaxis, melynek északról érint egy 11 magnitúdós csillag. Megfigyeléséhez legalább #3c kell.

NGC4526 .. GX Virgo 12:34,1 +07°42' 9,6 7,2'×2,3'

Erősen megnyúlt lentikuláris galaxis, melynek fényes, de kiterjedt magvidéke van. Kettő 7 magnitúdós és kettő 8 magnitúdós csillag négyszöge fogja közre. Megfigyeléséhez legalább #3b javasolt, #4b-vel gyönyörű látvány.

NGC4535 .. GX Virgo 12:34,3 +08°12' 10,0 6,9'×5,4'

Közelítőleg lapjáról látszó küllős spirálgalaxis. Megfigyeléséhez legalább #3b kell.

NGC4546 .. GX Virgo 12:35,5 -03°48' 10,3 3,3'×1,6'

Igen kompakt, de jól láthatóan megnyúlt elliptikus galaxis, melyet #3b-vel is észrevehetünk. Magvidéke felé erősen fényesedik, magja kb. 50"×25" méretű.

M89 .. GX Virgo 12:35,7 +12°33' 9,8 3,5'×3,5'

Kis méretű, közepesen fényes, szinte kör alakú elliptikus galaxis, mely #3b-vel megfigyelhető.

NGC4568 .. GX Virgo 12:36,6 +11°14' 10,8 4,6'×2,1'

A Sziámi ikrek nevű részben összeolvadt spirálgalaxispár fényesebb, megnyúlt tagja, mely #3c-vel biztosan megfigyelhető.

NGC4567 .. GX Virgo 12:36,5 +11°15 11,3 3'×2,1'

A Sziámi ikrek nevű galaxispár halványabb, kevésbé megnyúlt tagja. A két galaxis elkülönítéséhez legalább #4a kell.

M90 .. GX Virgo 12:36,8 +13°10' 9,4 11,4'×4,7'

Igen érdekes szerkezetű, fényes csillagszerű maggal rendelkező spirálgalaxis. A magot  egy kb. 5'×2,5' méretű (É-D irányban elnyúlt) anyagkorong veszi körül, melyet egy kb. 20°-kal keletebbi irányban elnyúlt, nagy méretű halványabb régió vesz körül. Az anyagkorong tovább bomlik egy kb. 3'×1' méretű belső régióra, mely az anyagkorong többi részétől láthatóan elkülönül. Szép célpont egy #4b számára.

M58 .. GX Virgo 12:37,7 +11°49' 9,8 5,4'×4,4'

Fényes magvidékkel rendelkező spirálgalaxis, melyet egy #3b biztosan megmutat.

M104 .. GX Virgo 12:40,0 -11°37' 8,3 8,9'×4,1'

Könnyen észlelhető galaxis, melyet egy #2c is megmutat. Kereséskor inkább a Corvustól érdemes indulni. Kalapszerű formája miatt Sombrero-galaxisnak is nevezik. A majdnem éléről látszó galaxist átszelő porsáv jelenléte már #4b-vel érzékelhető a galaxis déli részén, igazán jól ennél nagyobb műszerekkel látszik.

M59 .. GX Virgo 12:42,0 +11°39' 9,8 5,1'×3,4'

Kis méretű, fényes és jól láthatóan megnyúlt elliptikus galaxis, melyet egy #3b-vel már biztosan megfigyelhetünk.

NGC4636 .. GX Virgo 12:42,8 +02°41' 9,5 6,2'×5'

Fényes elliptikus galaxis, mely (mint a környezetében vagy ettől délre lévő galaxisok) nem a Coma-Virgo szuperhalmazba, hanem a Virgo-II halmazba tartozik. Kis méretű magja jól láthatóan fényesebb a galaxis többi részénél, a galaxist egy #3b biztosan megmutatja.

NGC4647 .. GX Virgo 12:43,5 +11°35' 11,3 3'×2,5'

Az M60 közvetlen közelében, tőle ÉNy-ra látszó spirálgalaxis, melyet #4b már biztosan megmutat.

M60 .. GX Virgo 12:43,7 +11°33' 8,8 7,6'×6,2'

Közepes méretű, enyhén megnyúlt elliptikus galaxis a Coma-Virgo szuperhalmaz keleti szélén. Egy #3a biztosan megmutatja.

NGC4697 .. GX Virgo 12:48,6 -05°48' 9,2 6'×3,8'

Láthatóan megnyúlt, kiugróan fényes magvidékkel rendelkező elliptikus galaxis, melyet egy #3a biztosan megmutat.

NGC4699 .. GX Virgo 12:49,0 -08°40' 9,6 3,8'×2,8'

Igen fényes és aránylag nagy (kb. 1,2'×0,9') méretű belső régióval rendelkező spirálgalaxis. #4b-vel a belső régió némi inhomogenitást és csillagszerű magot mutat. A külső régió sokkal halványabb, fényképeken itt látszanak a sűrűn feltekeredő spirálkarok.

NGC4754 .. GX Virgo 12:52,3 +11°19' 10,5 4,8'×2,6'

Megnyúlt lentikuláris galaxis, mely #3b-vel már látható.

NGC4753 .. GX Virgo 12:52,4 -01°12' 9,9 5,4'×2,9'

Viszonylag kis méretű szabálytalan galaxis, melynek megjelenése még nagy műszerekkel is nagyon hasonló az elliptikus galaxisokéhoz. Kb. 3'×1,7' méretű belső tartományát fényképfelvételeken vékony sötét sávok szelik át. Egy #3b megmutatja.

NGC4762 .. GX Virgo 12:52,9 +11°14' 10,2 8,7'×1,6'

Az NGC4754-től keletre, két 10 magnitúdós csillag között látható éléről látszó galaxis. Anyagkorongjának legfényesebb része csupán 0,15' széles, de majdnem 4' hosszú, ez kölcsönöz nagyon határozott és gyönyörű, rendkívül vékony tű alakot a galaxisnak. Ez a rész a mag irányában sokat fényesedik, de csak egy kicsit vastagodik, kb. 0,3' szélességűre. Ezt övezik a kevésbé koncentráltabb régiók kb. 4,2'×0,6' méretben. A galaxis két oldalához halvány, enyhén ívelt tartomány is csatlakozik, de ezt #4b-vel nem sikerült megfigyelnem. Jó körülmények között egy #3a számára is érdekes célpont lehet.

NGC5068 .. GX Virgo 13:18,9 -21°02' 10,0 7,3'×6,4'

Alacsony felületi fényességű spirálgalaxis, melynek láthatóságát déli helyzete is rontja. Ideális körülmények között #3c-vel megfigyelhető.

NGC5247 .. GX Virgo 13:38,0 -17°53' 10,0 5,2'×4,7'

Két fő karral rendelkező spirálgalaxis, melyet #4b-vel biztosan meg lehet pillantani (a spirálszerkezetét nem sikerült megfigyelnem).

NGC5493 .. GX Virgo 14:11,5 -05°03' 11,4 1,7'×1,5'

Érdekes lentikuláris galaxis, melynek kb. 1'×0,3' méretű, nagyon fényes anyagkorongjára éléről látunk rá. A Kis orsó-galaxis nevet kapta tőlem, mert alakja sokban emlékeztet közelebbi és fényesebb társára (NGC3115). Az orsó alakú anyagkorongot (mely már #4b-vel is elnyúltnak látszik) ovális, fokozatosan halványodó tartomány veszi körül. Nagy műszerek számára könnyű és hálás célpont.

A nyári égbolt

133 objektum

Név

Csillagkép

R.A. 2000

Decl. 2000

Fényesség

Méret

M72 .. GC Aquarius 20:53,5 -12°32' 9,4 5,9'

Gyengén sűrűsödő gömbhalmaz, mely a Messier által felfedezettek közül a leghalványabb. Megmutatja magát #3a-ban is, de felbontásához legalább #5c kell.

NGC6709 .. OC Aquila 18:51,5 +10°21' 6,7 13'

Kicsi, kb. 40 tagú halmaz. Tagjai kb. 9-10 magnitúdó fényességűek, így ideális célpont egy #3a számára. A halmaztagok egy nagy nyomtatott V betűt formálnak.

Sharpless 2-71 .. PN Aquila 19:02,0 +02°19' 12,5 144"×82"

Alacsony felületi fényességű, viszonylag nagy méretű, megnyúlt planetáris köd. #4b-vel nehéz megfigyelni, de hosszas szemszoktatás után enyhén inhomogénnek tűnik (az északi oldala kicsit fényesebb). A ködhöz több oldalról is halvány nyúlványok csatlakoznak, melyeket csak igen jó körülmények között lehet megfigyelni, vagy lefényképezni - ezekkel együtt a köd mérete 230"×140".

NGC6751 .. PN Aquila 19:05,9 -06°00' 11,9 21"×21"

Kis méretű, halvány planetáris köd, melynek megfigyeléséhez legalább #4b kell.

NGC6755 .. OC Aquila 19:07,8 +04°14' 7,5 15'

Halvány és szétszórt csillaghalmaz kb. 80 taggal, legfényesebb tagjai 11 magnitúdó körüliek. Míg #3b-vel gyenge felbontás mellett homogénnek tűnt, #4b-vel a halmaz majdnem teljesen bontott, a tagok 3 főbb kupacba rendeződnek. A főkupactól északra lévő, kb. 8,3 magnitúdó összfényességű kupacot Czernik 39 néven is számon tartják.

NGC6756 .. OC Aquila 19:08,7 +04°42' 9,6 4'

Kis méretű, halvány csillaghalmaz. #4b-vel a közepe felé enyhén fényesedő, felbontatlan foltnak látszik.

NGC6760 .. GC Aquila 19:11,2 +01°02' 9,1 6,6'

Közepesen halvány, kis méretű gömbhalmaz, mely #4b-vel nem mutatja bontás jelét.

NGC6772 .. PN Aquila 19:14,6 -02°42' 12,7 70"×56"

Enyhén megnyúlt, igen halvány, közepes méretű planetáris köd, mely a #4b képességeinek határát jelenti. Nagyobb távcsövekkel érzékelhető gyűrű alakja.

NGC6781 .. PN Aquila 19:18,4 +06°33' 10,5 135"×114"

Nagy méretű, halvány, majdnem kör alakú planetáris köd. Északi peremszakasza bizonytalanabb, ebbe az irányba megnyúlás csak nagyobb műszerekben látszik. Hold Szellemének nevezik. Észleléséhez legalább #3b javasolt.

NGC6804 .. PN Aquila 19:31,6 +09°13' 12,0 62"×49"

Két egymásra majdnem merőleges részből álló planetáris köd, melynek ÉK-része előtt egy 12,5 magnitúdós csillag látható. A belső rész NyDNy-i irányban megnyúlt, mérete kb. 35"×28". #4b-vel jól megfigyelhető.

Barnard 142 .. DN Aquila 19:39,6 +10°28' - 40'×15'

Ez a sötétköd a Sas csillagkép felső harmadában látszó sötétköd-rendszer tagja. A rendszer egy szakadozottt E alakot rajzol ki, ez a köd pedig annak déli, különvált része. A rendszer többi részéhez képest kevésbé határozott, de #4b-vel megfigyelve így is sok inhomogenitást mutat a jobban látható, kb. 25'×12' méretű része. Megfigyeléséhez legalább #3a-t javaslok.

Barnard 143 .. DN Aquila 19:40,8 +10°59' - 30'×30'

A fentebb említett sötétköd-rendszer északi része, mely az E alak középvonala és felső harmada. Ez a köd sokkal erőteljesebb megjelenésű és könnyebben megfigyelhető, mint a ködrendszer déli része, ezért akár #2a számára is könnyen elérhető célpont. A legtöbb sűrű csomósodás, ívben hajló részlet a köd keleti részén látszik, de a köd déli része is eléggé határozott és részletgazdag. Az E betű felső szára viszont kevésbé sűrű.

NGC6852 .. PN Aquila 20:00,6 +01°43' 11,4 28"

Kis méretű, kör alakú planetáris köd, mely egy #4a-val ideális körülmények között még épp észrevehető.

NGC6939 .. OC Cepheus 20:31,4 +60°38' 7,8 8'

Gazdag, 80 tagú csillaghalmaz. Legfényesebb csillagai 12 magnitúdó körüliek, ezért egy #3b számára nehezebben felbontható. Nagyon sötét égen igazi látványosság a tőle nem messze tartózkodó NGC6946-tal együtt.

NGC6811 .. OC Cygnus 19:37,3 +46°23' 6,8 13'

A Hattyú delta jelű csillagától nem messze található gazdag, legalább 70 tagú  halmaz. Négy részre látszik tagolódni, a közepén kisebb a csillagsűrűség. Legfényesebb csillagai 10 magnitúdósak, így jó célpont egy #3b számára.

NGC6819 .. OC Cygnus 19:41,3 +40°11' 7,3 8'

Gazdag, sűrű, legalább 150 tagú halmaz. Legfényesebb csillagai 11-12 magnitúdósak. Részlegesen felbontott #3b-vel, de egy #4a számára jobb célpont.

NGC6826 .. PN Cygnus 19:44,9 +50°31' 8,8 27"×24"

A Pislogó-ködként ismert planetáris köd arról ismert, hogy központi csillagára ránézve eltűnni látszik maga a planetáris köd, azonban ezt a jelenséget én nem észleltem. Korong alakját #2c-vel már jól meg lehet állapítani.

NGC6834 .. OC Cygnus 19:52,2 +29°24' 7,8 5'

Egy kb. 10 magnitúdós csillag köré csoportosuló, kb. 50 tagú halmaz. #4b-vel viszonylag jól bontható, határozott látvány.

Sharpless 2-101 .. BN Cygnus 20:00,0 +35°18' 9,4 16'×9'

Halvány, de érdekes ködösség, melynek előterében két 8 magnitúdós csillag látszik. A köd déli része a legfényesebb, de még ezt is nehéz észlelni a környező fényes csillagok miatt. Megfigyeléséhez legalább #4b kell.

NGC6866 .. OC Cygnus 20:03,9 +44°10' 7,6 7'

Gyönyörű csillagkörnyezetben látszó, kb. 35 tagú halmaz. A halmaztagok lepkealakot rajzolnak ki, bár ez nem szembetűnő. Legfényesebb csillagai 11-12 magnitúdósak, szépen bontható #4b-vel.

NGC6888 .. BN Cygnus 20:12,2 +38°20' 10,0 18'×12'

Impozáns, szabálytalan fényességeloszlású köd, mely egy - a köd középpontjában lévő - Wolf-Rayet csillag gázhéja. A köd hosszú expozíciós idejű felvételeken oválisnak látszik, de vizuálisan ebből egy szakadozott, sarló alakú ívet érzékelhetünk, innen kapta a Sarló-köd nevet. Az ív #4b-vel három részre bomlik: a fényesebb északkeleti és középső részre, illetve a sokkal halványabb délnyugati részre. Megfigyeléséhez legalább #3c-t javaslok.

NGC6910 .. OC Cygnus 20:23,2 +40°47' 7,4 10'

Határozott alakkal rendelkező nyílthalmaz, mely bizonyos megfigyelők szerint ugró lovat, de akár hegyes fülű kutyát is ábrázolhat. A halmaz nagyjából 50 tagot számlál, de ebből a fényesebb 20 határozza meg a látványt. Viszonylag kis méretű műszerrel, akár #3a-val is szépen mutatkozó célpont.

M29 .. OC Cygnus 20:23,9 +38°32' 7,2 7'

Formás kis halmaz kb. 20 taggal, fényesebb csillagai egy kocsi alakot formáznak. Felbontásához #2c-t javaslok.

IC1318D .. BN Cygnus 20:26,1 +40°27' 7,5 50'×25'

A gamma Cygni jelű csillag körüli ködkomplexum része, melyet egy viszonylag széles sötét ködsáv (LDN889) választ el párjától, az IC1318B-től. Mindkét köd gazdag csillagmezőben látszik (ez kicsit megnehezítheti azonosításukat), de #4b-vel már jól láthatóak, mint erősen megnyúlt foltok. Határvonaluk sokkal élesebb a sötét köd irányában, máshol jobban beleolvadnak az égi háttérbe.

IC1318B .. BN Cygnus 20:28,2 +40°02' 7,3 45'×25'

A fentebb említett sötét ködsáv délkeleti oldalán látszó köd, az IC1318D párja. Kevésbé megnyúlt, és kicsit jobban koncentrálódik.

Sharpless 2-112 .. BN Cygnus 20:33,8 +45°40' 9,7 12'×10'

Egy 10 magnitúdós csillag körül látszódó fénykibocsátó köd, melyet északról és nyugatról sötét ködsávok határolnak. Ezek a ködsávok fényképeken nagyon jól láthatóak, de #4b-vel való észrevételükhöz sötét égbolt kell.

NGC6946 .. GX Cygnus 20:34,9 +60°09' 8,8 11,4'×9,8'

Közepesen alacsony felületi fényességű spirálszerkezetű galaxis, mely az NGC6939 nyílthalmaztól nem messze látszik. Megfigyeléséhez legalább #3b javasolt.

Ruprecht 173 .. OC Cygnus 20:41,8 +35°33' 4,9 50'

Fényes, 6-7 magnitúdós tagokból álló halmaz. Kb. 15-20 tagja nagy területen van szétszórva. #1b-vel is már elérhető, 25× nagyítással mutat a legszebben.

NGC6960 .. SNR Cygnus 20:45,6 +30°43' 7,0 70'×10'

A Fátyol köd nyugati, kevésbé fényes része. Észlelhetőségét egy fényes csillag (52 Cygni) tovább nehezíti, emiatt kis műszerekkel csak sötét égről, kisebb nagyítással pillantható meg. Alakja nagyobb műszerekben jól észlelhető szálasságot mutató töredezett fátyol. Észlelésekor leginkább az égbolt minősége dönt, de legalább #3a-t javaslok megfigyelésére.

Simeis 3-188 .. SNR Cygnus 20:48,5 +31°30' 7,2 70'×23'

A Fátyol köd középnyugati része, fényessége megközelítőleg egyenlő a nyugati résszel, de nagyobb területű (alacsony felületi fényességű), ezért az égbolt minősége nagyon fontos. Ez előtt nincs fényes csillag, azonban területe csillagokban gazdagabb, így nehezebben azonosítható. Vizuálisan kb. 45'×20' méret érzékelhető, megfigyeléséhez ideális körülmények között is legalább #3b kell.

IC5067-70 .. BN Cygnus 20:51,3 +44°13' 6,7 75'×60'

Keletről sötét ködökkel határolt, nagy méretű, közepesen halvány ködösség, mely az Észak-Amerika ködtől nyugatra látszik. A róla készült fényképeken egy pelikán alakja rajzolódik ki (innen származik népszerű neve). A pelikán északi, kb. 25'×8' méretű nyaki része fényesebb - ideális esetben ez már #3a-val is látszódhat -, de a köd megfigyeléséhez legalább #4a-t javaslok. A fényesebb rész viseli az IC5067 katalógusszámot.

Baractova 1 .. OC Cygnus 20:54,1 +46°03' 7,0 15'

Az Észak-Amerika ködtől északra elhelyezkedő, kb. 20 fényesebb (és nagyjából ugyanennyi halványabb) csillagból álló határozott gyűrűalak, melynek nyugati részén kicsi (kb. 4' méretű) sűrűsödés mutatkozik. #4b-vel gyönyörű látvány.

LDN935 .. DN Cygnus 20:54,9 +44°16' - 110'×70'

Az Észak-Amerika köd és a Pelikán-köd közé ékelődő elnyúlt sötét köd, mely jól követi minkét fénylő köd határvonalait. Legnagyobb szélessége a déli részén 70', a köd többi részén ennek mintegy harmada. #2b-vel is jól látható, nagyobb műszerekkel (#4b) megfigyelve nem teljesen átlátszatlan. Megfigyelését megkönnyíti a nagy, legalább 2 fokos látómező.

IC5076 .. RN Cygnus 20:55,5 +47°24' 9,5 9'×7'

Egy 7 magnitúdós csillagtól nyugatra látszó kis méretű fényvisszaverő köd, mely #4b-vel jól megfigyelhető. Fényképeken bizonyos határszakaszai élesek, máshol egyenletesen olvad bele az égi háttérbe.

NGC6997 .. OC Cygnus 20:56,6 +44°38' 9,2 7'

Kb. 30 tagból álló laza nyílthalmaz, mely alacsony felületi fényességű, de 11-12 magnitúdós tagjai felbomlanak #4b-vel. Az Észak-Amerika ködben látszik.

NGC6992-95 .. SNR Cygnus 20:56,9 +31°24' 6,1 80'×27'

A Fátyol köd keleti, fényesebb része. Észleléséhez szintén javasolt a kisebb nagyítás, de #2b-vel is elérhető célpont. Maga a ködösség karéj alakú, délen kiszélesedik, #3b-vel sok fényesebb csomó azonosítható benne. Nagy mérete és részletgazdagsága miatt a nyári égbolt egyik legfontosabb látnivalója. A 60'×8' méretű karéj viseli az NGC6992-95 katalógusszámot, a déli, kb. 20'×20' méretű kiszélesedés az IC1340 katalógusszámot viseli.

NGC7000 .. BN Cygnus 20:58,5 +44°33' 4,5 175'×110'

Igen nagy méretű, tekintélyes összfényességű köd, melyet alakja miatt Észak-Amerika ködnek neveznek. Habár hiányzik Alaszka kiszögellése és a Hudson-öböl, a Karib-tenger sötét foltja és Mexikó nyúlványa nagyon jól kivehető (még #2b-vel is láttam - némi holdfényben!). A ködön belül nincs sok inhomogenitás, de határvonalai élesek és bonyolultak #4b-vel, csodás látvány!

NGC6891 .. PN Delphinus 20:15,1 +12°42' 10,5 8"×7"

Igen kis méretű, közepesen fényes planetáris köd, melyet #4b-vel enyhén elnyúltnak láttam.

NGC6905 .. PN Delphinus 20:22,4 +20°07' 11,1 84"×42"

Halvány, közepes méretű planetáris köd, mely gazdag csillagkörnyezetben, egy csillagnégyszög közepén helyezkedik el. Kisebb műszerekben 42"×35" méretű enyhén elnyúlt korongnak látszik, nagyobb műszerekkel további részek is megjelennek. Megfigyeléséhez legalább #3b kell.

NGC6934 .. GC Delphinus 20:34,2 +07°24' 8,7 5,9'

Meglepően kicsinek (kb. 2') látszó gömbhalmaz, a közvetlen közelében egy 9 magnitúdós csillag látszik. #3b már jól megmutatja.

M102 .. GX Draco 15:06,5 +55°46' 9,9 6,5'×3,1'

Nagyon fényes magvidékű, orsó alakú galaxis, mely sokban hasonlít az NGC3115 jelű galaxisra, de annál halványabb, és határozatlanabb orsóval rendelkezik. A galaxis maga #3b-vel is megfigyelhető; orsó alakja #4b-vel épp észrevehető.

NGC5907 .. GX Draco 15:15,9 +56°20' 10,3 12,1'×1,3'

Nagyon szép vékonyságú éléről látszó galaxis, melyet #3c-vel is meg lehet figyelni. Magvidéke jól láthatóan fényesebb, ennek ellenére itt sem sokkal vastagabb a galaxis. Fényképeken porsávja is látható, de ezt egyértelműen észrevenni #4b-vel nem tudtam.

NGC6503 .. GX Draco 17:49,4 +70°09' 10,2 6,2'×2,3'

Fényes belső régióval rendelkező spirálgalaxis, melyre erősen laposan látunk rá. Már #3b-vel is megfigyelhető, #4b-vel igazi látványosság. Látványa kicsit az NGC2683-éhoz hasonlít, de nincs olyan fényes magja.

NGC6543 .. PN Draco 17:58,6 +66°38' 8,3 22"×16"

Kis méretű, de fényes planetáris köd, #3b-vel már észrevehető 10,2 magnitúdós központi csillaga. Nagyobb távcsővel látott, egymásba merőlegesen ágyazódó ovális gázhéjairól a Macskaszem-köd nevet kapta. Hosszú expozíciós felvételeken előtűnik egy 5' (!) átmérőjű halvány, külső gázhéj, nyugati részében egy fényesebb csomóval, mely sötét égen nagytávcsövekkel észrevehető.

IC4593 .. PN Hercules 16:11,7 +12°04' 10,7 13"×10"

Kis méretű planetáris köd, melynek korong alakja #4b-vel kivehető.

M13 .. GC Hercules 16:41,7 +36°28' 5,8 19,9'

Az északi égboltrész egyik legfényesebb gömbhalmaza, melyet már egy #0b is megmutat. Egy #3c majdnem a belső tartományig felbontja.

NGC6207 .. GX Hercules 16:43,1 +36°50' 11,4 3'×1,2'

Kis méretű spirálgalaxis, melyre erősen laposan látunk rá. #4b-vel már biztosan megfigyelhető az M13 közelében.

NGC6210 .. PN Hercules 16:44,5 +23°49' 9,7 20"×13"

A Herkules déli részében látható fényes, kis méretű planetáris köd. Korong alakját legalább 60× feletti nagyítással és legalább #3b-vel lehet jól azonosítani.

NGC6229 .. GC Hercules 16:47,0 +47°32' 9,4 4,5'

Kis méretű, jól sűrűsödő gömbhalmaz, melyet #4b-vel nem lehet csillagaira bontani.

M92 .. GC Hercules 17:17,1 +43°08' 6,3 14'

Igen koncentrált, fényes gömbhalmaz. #3b-vel a legfényesebb csillagai már elkülönülnek. Szépsége ellenére sajnos elhanyagolt objektum.

NGC5897 .. GC Libra 15:17,4 -21°01' 8,6 12,6'

A kora nyári égbolt egyik alacsony felületi fényességű gömbhalmaza, melyben #4b-vel jó körülmények között a legfényesebb tagok felbonthatóak. Déli helyzete sokat ront megfigyelhetőségén.

Stephenson 1 .. OC Lyra 18:53,5 +36°55' 3,8 20'

Ritkás csillagcsoportosulás a Lyra delta jelű csillaga körül.

M57 .. PN Lyra 18:53,6 +33°02' 8,7 86"×62"

Eléggé nagy és fényes planetáris köd, mely a legjellegzetesebb a gyűrű alakúak közül (ezért kapta a Gyűrűs-köd nevet is). Gyűrű alakja biztosan látható #3a-val. Hosszú expozíciós idejű felvételeken további, jóval nagyobb gázgyűrűk fedezhetőek fel körülötte, melyek közül a legfényesebb sötét égen #4b vagy nagyobb műszerekkel vizuálisan is észlelhető, mérete kb. 175"×135".

M56 .. GC Lyra 19:16,6 +30°11' 8,5 7,1'

Nagyon gazdag csillagmezőben helyezkedik el, emiatt kisebbnek és koncentráltabbnak tűnő gömbhalmaz. #3b-vel a felbonthatóság első jeleit mutatja.

NGC6791 .. OC Lyra 19:20,8 +37°46' 9,5 16'

Látszó méretéhez képest igen alacsony fényességű nyílthalmaz, melynek észrevételéhez legalább #3b kell. Legfényesebb csillagait ideális esetben már egy #4b felbonthatja (ezek kb. 13 magnitúdósak), de a többi, kb. 300 tag jelentősen halványabb.

M107 .. GC Ophiuchus 16:32,5 -13°03' 8,2 10'

Az M68-ra hasonlító, annál kicsit kevésbé sűrűsödő gömbhalmaz. Jó körülmények között #4b-vel legfényesebb csillagai felbonthatóak.

M12 .. GC Ophiuchus 16:47,2 -01°57' 7,2 14,5'

Kevésbé koncentráltabb és halványabb gömbhalmaz, mint az M10, de egy kicsit könnyebben bontható. A maga nemében igazi látványosság.

M10 .. GC Ophiuchus 16:57,1 -04°06' 6,9 15,1'

Szép, mérsékelten koncentrált gömbhalmaz. Egy #1b is megmutatja, egy #3b külső tartományait már bontja.

M62 .. GC Ophiuchus 17:01,2 -30°07' 6,7 14,1'

A Kígyótartó legdélebbi, fényes gömbhalmaza, mely szép gömbszimmetriát, és fokozatos sűrűsödést mutat. #4b-vel már a külső tartománya viszonylag jól felbomlik.

M19 .. GC Ophiuchus 17:02,6 -26°16' 6,8 13,5'

Fényes gömbhalmaz, mely érdekes szerkezetet mutat: észak-dél irányban megnyúlt belső tartományában kicsit északra tolódva látható a magja. #4b-vel még az M62-nél is jobban felbontható, hálás célpont!

NGC6293 .. GC Ophiuchus 17:10,2 -26°35' 8,2 7,9'

Sűrű, kis méretű gömbhalmaz, melyet #4b-vel nem tudtam egyértelműen felbontani. Magja szokatlanul kicsi, fényes.

NGC6309 .. PN Ophiuchus 17:14,1 -12°55' 11,6 20"×10"

Kis méretű, halvány planetáris köd, mely egy hozzá nagyon hasonló fényességű csillaghoz nagyon közel látszik, megfigyeléséhez legalább #4a kell. Fényképeken két spirális nyúlványa is látható.

M9 .. GC Ophiuchus 17:19,2 -18°31' 7,9 9,3'

Viszonylag kevésbé sűrűsödő, kis méretű gömbhalmaz. #4-vel már legfényesebb csillagai felbonthatóak.

NGC6356 .. GC Ophiuchus 17:23,6 -17°49' 8,4 7,2'

Az M9-nél kicsit jobban sűrűsödő, de halványabb gömbhalmaz, melyet #4b-vel nem sikerült felbontani.

NGC6369 .. PN Ophiuchus 17:29,3 -23°46' 11,4 30"×28"

Halvány kis méretű planetáris köd, melynek gyűrű alakja #4b-vel már sejthető. Nagytávcsövekkel további halvány függelékei figyelhetőek meg, a köd összmérete így 58"×34". Kis szellem-ködnek nevezik.

NGC6384 .. GX Ophiuchus 17:32,4 +07°04' 10,4 6'×4,3'

Nagyon halvány karokkal rendelkező alacsony felületi fényességű spirálgalaxis, mely egyike a Tejúthoz közel látszó galaxisoknak. #4b-vel megfigyelhető.

Barnard 78 .. DN Ophiuchus 17:33,1 -25°42' - 7,5°×3,7°

A Pipa-köd meglehetősen nagy sötét köd, mely déli helyzete miatt sajnos nagyon érzékeny a fényszennyezésre. Megfigyelését elsősorban szabad szemmel, vagy kisebb látcsővel próbálhatjuk meg. A Tejút kevésbé fényesebb részében látszik, ezért is nehéz célpont.

M14 .. GC Ophiuchus 17:37,6 -03°15' 7,6 11,7'

Figyelemre méltó gömbhalmaz, mely szép fokozatossággal sűrűsödik. #4b-vel alakja enyhén megnyúlt, legfényesebb csillagai egyértelműen felbonthatóak.

IC4665 .. OC Ophiuchus 17:46,3 +05°43' 4,2 41'

Nagyon laza, fényes csillagokból álló, kb. 20 tagú halmaz. Könnyű bonthatósága miatt kedvelt látcsöves célpont.

NGC6572 .. PN Ophiuchus 18:12,1 +06°51' 8,1 8"

Nagyon nagy felületi fényességű, de kicsi planetáris köd. Korong alakját nem volt könnyű észrevenni #3b-vel és 84×-es nagyítással.

NGC6633 .. OC Ophiuchus 18:27,7 +06°34' 4,6 27'

Ritka, de fényes (kb. 7-9 magnitúdós) tagokból álló, kicsit "szabálytalanabb" elrendeződésű csillaghalmaz. #2b is könnyen felbontja.

Minkowski 1-67 .. PN Sagitta 19:11,5 +16°52' 11,1 95"×81"

Halvány, nagy méretű, szabálytalan gázhéj, mely egy kb. 11 magnitúdós Wolf-Rayet csillagot övez. #4b-vel enyhe bipoláris szerkezetet mutat. A csillagot - felfedezőjéről - Merrill csillagának hívják.

Harvard 20 .. OC Sagitta 19:53,1 +18°20' 7,7 7'

Kis helyen koncentrálódó, 15 tagú halmaz. 10-11 magnitúdós tagjai egy vastag sávot alkotnak. #3b-vel könnyen felbontható.

M71 .. GC Sagitta 19:53,8 +18°47' 8,0 7,2'

Halványsága ellenére meglepően könnyen bontható, #3b-vel a legfényesebb tagjai elkülöníthetőek. Egyelőre még vitatott, hogy tényleg gömbhalmaz-e.

NGC6440 .. GC Sagittarius 17:48,9 -20°22' 9,1 5,4'

Kis méretű, viszonylag sűrű gömbhalmaz, melyet #4b-vel nem sikerült csillagaira bontani.

NGC6445 .. PN Sagittarius 17:49,2 -20°01' 10,9 38"×29"

Halvány planetáris köd, melyet #4a-val már biztosan meg lehet figyelni. Fényképeken szögletes alakúnak látszik, és körülötte tekintélyes méretű (180"×150") gázhéjhálózat fedezhető fel.

M23 .. OC Sagittarius 17:56,8 -19°01' 5,5 27'

Közepesen sűrű, legalább 150 tagú halmaz, melyet egy #2c is felbont. Látványa a téli égbolton lévő párjához (az M37-hez) hasonló, de egy kiterjesztett szárnyú denevérre is emlékeztet. Kihagyhatatlan látványosság!

M20 .. BN Sagittarius 18:02,5 -22°57' 6,3 28'×20'

Közepes fényességű köd, melynek fénykibocsátó déli részét a benne levő porsávok 3 részre osztják, erről kapta a Trifid-köd nevet. Fényvisszaverő északi része a déli, nagyobb fénykibocsátó részénél jelentősen halványabb. Az északi részt #3a-val, a délit #2a-val biztosan megpillanthatjuk. #4b-vel a fénylő részt átszelő leghosszabb, kelet-északkelet irányban futó porsáv már megpillantható.

Barnard 86 .. DN Sagittarius 18:03,0 -27°51' - 5'×3,5'

Igen gazdag Tejútmezőben látszó, ezért jól észrevehető sötét köd. Tőle ÉNy-ra egy 7 magnitúdós csillag, K-re pedig az NGC6520 látszik, így nagyon szép csillagkörnyezetben található. Határozott, kissé szabálytalan formája miatt a Tintafolt-köd nevet kapta. Megfigyeléséhez legalább #3b kell.

NGC6520 .. OC Sagittarius 18:03,4 -27°54' 7,6 6'

Kicsi, vékony ék alakú nyílthalmaz, melyben kb. 20 tag látható. A halmaz #3b-vel is felbontható, szép formája feltűnű.

M8 .. BN Sagittarius 18:04,1 -24°16' 5,0 50'×35'

Fényes ködösség, amelyet egy sötét sáv választ el, erről az alakzatról a Lagúna-köd nevet kapta. A legfényesebb a köd DNy-i része, ezt K-i és É-i irányban sötét sáv határolja el a #2b-vel egyértelműen látszó keleti résztől. Míg kis távcsővel ez a keleti rész kb. 6'×3' méretűnek látszik, #4b-vel a halványabb részekkel együtt 18'×6' méretű, továbbá majdnem akkora, de halványabb északi rész is látható. A köd déli határa viszonylag éles. A ködöt akár #0b-vel is megpillanthatjuk, de a sávhoz legalább #2b kell. Délebbi helyzete sajnos sokat ronthat a láthatóságán.

M21 .. OC Sagittarius 18:04,6 -22°30' 5,9 13'

Fényes, kis helyen koncentrálódó halmaz, kb. 40 tagja van. Könnyű célpont egy #2b-nek, legfényesebb csillagai 7-8 magnitúdósak. Az M20-tól északkeletre látható, egy fényes csillagsor köti őket össze.

NGC6530 .. OC Sagittarius 18:04,8 -24°20' 4,6 15'

A Lagúna-köd (M8) keleti gázívében látszó kicsi, fényes nyílthalmaz. A második legfényesebb sávhoz közel kb. 30 tag látszódik, a legfényesebbek 7 magnitúdósak, így a halmaz egy #2b-ben is jól felbomlik.

NGC6544 .. GC Sagittarius 18:07,3 -25°00' 8,1 8,9'

Közepesen halvány gömbhalmaz, mely az M8-tól nem messze, DK-i irányban látszik. #4b-vel már mutatja a felbonthatóság első jeleit.

NGC6553 .. GC Sagittarius 18:09,3 -25°54' 8,1 8,1'

Az előbbitől nem sokban eltérő, nehezebben (#4b-vel nem) bontható gömbhalmaz.

IC4685 .. BN Sagittarius 18:09,7 -23°54' 9,1 36'×17'

Halvány, négy (katalógusokban külön feljegyzett) csomóból álló ködkomplexum, melyet nagyon könnyen láthatatlanná tehet a fényszennyezés. A legfényesebb a déli (NGC6559) csomó, melynél alacsonyabb felületi fényességű és nagyobb a délnyugati (IC4685) és az északi (IC1274) csomó, de még látható #4b-vel. Az északkeleti csomót (IC1275) nem sikerült megfigyelnem.

NGC6565 .. PN Sagittarius 18:11,9 -28°11' 11,6 13,6"×8"

Déli helyzete ellenére viszonylag könnyen észlelhető planetáris köd, melynek fényességéhez viszonylag kicsi méret társul. #4b-vel a kevésbé megnyúlt, kb. 7"×6" méretű belső tartományát sikerült megfigyelnem, melynek nagy műszerek segítségével akár gyűrűs szerkezete is megfigyelhető lehet. Ezt a belső tartományt sokkal halványabb és elnyúltabb külső tartomány övezi.

Barnard 92 .. DN Sagittarius 18:15,5 -18°11' - 16'×8'

Jól kivehető sötét köd, mely egy 7 magnitúdós csillagtól nyugatra látszik. #4b-vel két részre látszik bomlani - a köd keleti, kb. 8'×3' méretű része észrevehetően sűrűbb. Szépen kiegészíti a Kis-Sagittarius Csillagfelhőt északnyugatról.

M24 .. SC Sagittarius 18:16,7 -18°39' 3,1 100'×45'

Nagy csillagsűrűsödés a Tejútban, Kis-Sagittarius Csillagfelhőnek nevezik. Egy #2b-nek is könnyű célpont, tele van fényes csillagokkal, de nagyobb nagyítással a többi halvány csillag is szép látványt nyújt.

NGC6603 .. OC Sagittarius 18:18,5 -18°24' 9,8 5'

Legalább 100 tagból álló halvány nyílthalmaz, melynek legfényesebb tagjai #4b-vel a felbonthatóság határán láthatóak. Érdekes helyen, a Kis-Sagittarius Csillagfelhő ritkásabb keleti felében látható.

M18 .. OC Sagittarius 18:20,0 -17°05' 6,9 9'

Kb. 15 fényes tagból álló, kicsi nyílthalmaz, melyet egy #3a szépen felbont.

M17 .. BN Sagittarius 18:21,2 -16°09' 6,0 46'×37'

Majdnem olyan fényes köd, mint az M8, de annál határozottabb alakot vesz fel. A köd legfényesebb, kb. 11'×7' méretű része egy vastag sáv, mely egy omega alakú horogban végződik, innen az Omega-köd név. Mivel az omega alakzat egyik lába alig látszik, de a másik lába hosszú, gyakran nevezik Hattyú-ködnek is. #4b-vel a hosszabb láb tele van apró, fényesebb és halványabb csomókkal; ettől keletre és északra a köd további gázívei figyelhetőek meg. A ködöt nyugatról egy kb. 12' széles sötétködsáv határolja, ennek másik oldalán, kicsit északabbra szintén a ködhöz tartozó halvány, 10'×5' méretű rész látható.

NGC6624 .. GC Sagittarius 18:23,7 -30°22' 8,0 5,9'

Viszonylag kis méretű, de jól sűrűsödő, határozott gömbhalmaz. #4b-vel nem sikerült csillagaira bontani.

M28 .. GC Sagittarius 18:24,5 -24°52' 7,4 11,2'

Közepesen fényes, koncentrált gömbhalmaz, de déli helyzete miatt nehezebb a megfigyelése. #2a is megmutatja, #4b-vel mutatja a felbonthatóság első jeleit.

NGC6638 .. GC Sagittarius 18:30,9 -25°30' 9,1 5'

Közepesen halvány, #4b-vel csillagaira nem bontható gömbhalmaz.

M25 .. OC Sagittarius 18:31,8 -19°07' 4,6 32'

Hozzávetőlegesen 50 csillagból álló, kettévágott pókra emlékeztető csillaghalmaz, melyet már egy #1b is részlegesen felbont. Legfényesebb tagjai 8 magnitúdósak, így már #3b-vel is igazi látványosság.

NGC6642 .. GC Sagittarius 18:31,9 -23°29' 9,4 4,5'

Kis méretű, de jól sűrűsödő gömbhalmaz, melynek magvidéke kb. 40" méretű. #3b-vel már megfigyelhető.

NGC6645 .. OC Sagittarius 18:32,6 -16°54' 8,5 10'

Kb. 40 tagú halvány, alacsony felületi fényességű nyílthalmaz. #4b-vel nem sikerült felbontanom az összes tagját.

M22 .. GC Sagittarius 18:36,4 -23°54' 5,1 32'

A nyári égbolt egyik legszebb (és az egész égbolt harmadik legfényesebb) gömbhalmaza. Nagyobb és könnyebben bontható, mint az M13, de sokkal kevésbé koncentrált. Már egy #2b is elkezdi részlegesen bontani, #4b-vel csak a halványabb csillagok fénye mosódik egybe, majdnem teljes a bontás. Déli helyzete miatt teljes szépségében sajnos ritkán figyelhető meg Magyarországról.

M54 .. GC Sagittarius 18:55,1 -30°29' 7,6 9,1'

Sűrű gömbhalmaz, melyet egy #4b nem tud csillagaira bontani. Déli helyzete tovább rontja a felbonthatóság esélyét.

NGC6717 .. GC Sagittarius 18:55,1 -22°42' 9,2 3,9'

Összméretéhez képest kiterjedt magvidékkel rendelkező kis gömbhalmaz, mely kb. 2'-re látszik egy 5 magnitúdós csillagtól. #4b-vel jól látható, de csillagaira nem bontható fel.

NGC6723 .. GC Sagittarius 18:59,6 -36°38' 7,2 11'

A magyar égboltról látható legdélebbi fényes gömbhalmaz, melynek megfigyeléséhez kitakaratlan és fényszennyezés nélküli déli horizont kell. Rendkívül alacsonyan, mindössze 5-7 fokon delel. Ideális esetben egy #2b megmutatja.

M55 .. GC Sagittarius 19:40,0 -30°58' 6,3 19'

Nagy méretű, laza gömbhalmaz, melynek legfényesebb csillagait egy #3b is felbontja. #4b-vel már sokkal szebben bomlik, tiszta égen igazi látványosság. Déli helyzete miatt sajnos sokkal kisebb fényességűnek tűnik, mint amilyen valójában.

NGC6818 .. PN Sagittarius 19:44,0 -14°09' 9,3 22"×15"

Kicsi, viszonylag fényes planetáris köd, korong alakja #3a-val már észrevehető. Kis Ékkő ködnek nevezik.

NGC6822 .. GX+ Sagittarius 19:45,0 -14°48' 8,8 15,4'×14,2'

Barnard galaxisa egy igen közeli (kb. 1,52 millió fényév táv.) szabálytalan törpegalaxis. Alacsony felületi fényessége és délebbi helyzete miatt nem könnyű megfigyelni, de hálás objektum lehet. A galaxis legfényesebb része egy hosszabb sáv. Nagyon sötét égen az ezt körülvevő területek is látszanak, esetleg a galaxis némiképp szögletesnek alakja is érzékelhető. Észleléséhez legalább #3b kell.

M75 .. GC Sagittarius 20:06,1 -21°55' 8,5 6'

A galaxisunkon belül hozzánk képest eléggé távoli, 59 ezer fényévre lévő gömbhalmaz. Ehhez mérten eléggé fényes, ráadásul erősen sűrűsödik. Felkereséséhez legalább #2b-t ajánlok. Legfényesebb csillagainak felbontásához viszont legalább #6b kell.

M80 .. GC Scorpius 16:17,0 -22°59' 7,3 8,9'

Kis méretű, igen sűrű, fényes gömbhalmaz. #4b-vel már a legfényesebb csillagai felbonthatóak.

M4 .. GC Scorpius 16:23,6 -26°32' 5,9 26,3'

Laza, alacsony felületi fényességű gömbhalmaz, melyben a legfényesebb csillagok #2c által már felbonthatóak. Habár észlelhető mérsékelt fényszennyezés mellett, még az M22-nél is érzékenyebb rá, ezért sajnos ritkán látható teljes szépségében.

IC4603 .. RN Scorpius 16:25,4 -24°28' 7,8 25'×20'

Közepes méretű fényvisszaverő köd, melynek kb. 11'×8' méretű legfényesebb részét sikerült megfigyelnem #4b-vel. A legfényesebb rész déli szélén egy 8 és egy 10 magnitúdós csillag látható. A köd a rho Ophiuchi körüli ködrendszer része.

IC4604 .. RN Scorpius 16:25,6 -23°27' 6,9 50'×35'

Igen méretes fényvisszaverő köd, mely a rho Ophiuchi jelű csillag körül látszik. A köd legfényesebb része kb. 20'×13' méretű, viszonylag jól látható. Nyugati részét egy sötét porsáv választja el, de sem ezt, sem a nyugati részt nem tudtam azonosítani #4b-vel.

NGC6144 .. GC Scoprius 16:27,2 -26°01' 9,0 9,3'

Alacsony felületi fényességű, laza, alig sűrűsödő gömbhalmaz, mely #4b-vel már megmutatja legfényesebb csillagait. Összfényességéhez képest jól felbontható.

M6 .. OC Scorpius 17:40,3 -32°15' 4,2 33'

Közepesen sűrű halmaz, kb. 60 taggal. Legfényesebb csillagai kb. 6 magnitúdósak, így könnyen bontható #1a-val is. A halmaztagok egy kitárt szárnyú lepkét formáznak, ezért kapta a Lepke-halmaz nevet.

M7 .. OC Scorpius 17:53,9 -34°49' 3,3 80'

Nagy méretű, ritka halmaz fényes (6 magnitúdós) tagokkal. Megfigyeléséhez fontos a kitakaratlan déli horizont, mert Magyarországról legfeljebb 7-9 fokos horizont feletti magasságot érhet el.

IC1287 .. RN Scutum 18:31,3 -10°46' 7,4 21'×15'

Viszonylag nagy méretű, némiképp megnyúlt, közepesen halvány fényvisszaverő köd, mely egy 6 magnitúdós csillagot vesz körül.

NGC6649 .. OC Scutum 18:33,5 -10°24' 8,9 5'

Halvány, kis méretű, kb. 50 tagú nyílthalmaz. #4b-vel csak részlegesen felbontható.

NGC6664 .. OC Scutum 18:36,7 -08°13' 7,8 16'

Összfényességéhez képest viszonylag nagy területen szétszórt csillagokból álló halmaz. 50 tagja közül a legfényesebbek 10-11 magnitúdó körüliek. #3b-ben is megmutatja magát, de egy #4b-nek ideális.

M26 .. OC Scutum 18:45,2 -09°24' 8,0 10'

Kb. 30 tagú halmaz, legfényesebb (kb. 10 magnitúdós) tagjai szorosan egymás mellett látszanak. A halmaz egy #4b számára ideális célpont.

NGC6704 .. OC Scutum 18:50,8 -05°12' 9,2 6'

Kis méretű, kb. 25 tagot számláló nyílthalmaz. #4b-vel majdnem minden tagja felbontható, a fényesebb halmaztagok egy tükrözött basszuskulcs alakzatot rajzolnak ki.

M11 .. OC Scutum 18:51,1 -06°16' 5,8 14'

Nagyon gazdag, 500 tagú csillaghalmaz. Legfényesebb csillagait egy #2c már mutatja, de teljes felbontásához legalább egy #4a javaslott. Fényesebb csillagai V alakú fonatokat alkotnak, innen a Vadkacsa-halmaz név.

NGC6712 .. GC Scutum 18:53,1 -08°42' 8,8 7,2'

Halvány, de fényességéhez képest nagyobb méretű gömbhalmaz, melyet egy #3b is megmutat. Több fényesebb csillag öleli körbe, szép fokozatossággal olvad bele gazdag csillagkörnyezetébe. #4b-vel már a külső régiója felbontható.

IC1295 .. PN Scutum 18:54,6 -08°50' 12,0 102"×84"

Igen halvány (#4b-vel még éppen megfigyelhető), nagy méretű planetáris köd, melynek a nyugati része kicsit fényesebbnek látszik. Határvonala nem túl éles.

M5 .. GC Serpens 15:18,6 +02°05' 5,7 23,2'

Az M13 vetélytársa fényességben és felbonthatóságban is ez a Kígyó csillagkép nyugati részében lévő gömbhalmaz. A kora nyári égbolt egyik legfőbb látványossága.

M16 .. OC Serpens 18:18,7 -13°47' 6,0 8'

Szabálytalan alakú, kicsi - az égi háttérből jól kiemelkedő - halmaz. A kb. 40 tag fényessége nagyon változatos, így igen tetszetős célpont. Felbontásához legalább #2c-t javaslok.

IC4703 .. BN Serpens 18:18,9 -13°51' 6,6 35'×28'

Szép, enyhén elnyúlt, közepesen méretű ködösség, melyet északról az M16 halmaz, délről pedig további fényes csillagok karéja övez. A köd megfigyeléséhez legalább #3b-t javaslok.

IC4756 .. OC Serpens 18:39,0 +05°27' 4,6 52'

Az NGC6633-tól keletre található gazdag, legalább 80 tagból álló nyílthalmaz. Sokkal nagyobb és lazább, mint az NGC6633, csillagai is halványabbak, ennek ellenére fenséges látvány akár egy #2b számára is, mely már nagyobbrészt felbontja.

Collinder 399 .. OC Vulpecula 19:25,4 +20°11' 3,6 140'×50'

Igen laza halmaz, kb. 15 tagja van. Jellegzetes alakjáról a Ruhafogas-halmaz nevet kapta.

NGC6802 .. OC Vulpecula 19:30,6 +20°16' 8,8 3,2'

Kis méretű, de viszonylag sűrű halmaz, melyet #4b-vel megfigyelve a felbontás első jeleit mutatja.

NGC6823 .. OC Vulpecula 19:43,1 +23°18' 7,1 6'

Érdekes nyílthalmaz, melyben néhány fényesebb tag körül 30 halványabb (kb. 12 magnitúdós) tag csoportosul. #4b-vel részben felbomlik.

Sharpless 2-86 .. BN Vulpecula 19:43,7 +23°19' 8,0 40'×30'

Igen halvány, nagy területű ködösség, melynek az NGC6823-tól keletre lévő, legfényesebb részét is nehezen tudtam megfigyelni #4b-vel.

NGC6830 .. OC Vulpecula 19:51,0 +23°06' 7,9 5'

Szegényes, kb. 20 tagú nyílthalmaz, melynek legfényesebb tagja 10, többi tagja 11-12 magnitúdós. #4b-vel nagyobbrészt felbontható.

M27 .. PN Vulpecula 19:59,6 +22°43' 7,2 8'×5,7'

A legkönnyebben megfigyelhető planetáris köd, melynek mérete a teleholdénak kb. 1/5-e. #1a is megmutatja. Kisebb távcsövekkel a köd inkább egy homokóra, almacsutka, illetve súlyzó alakra hasonlít, innen a Súlyzó (Almacsutka)-köd név. A homokóra alakú rész mérete kb. 5,7'×4,6'. #3b-vel vagy nagyobb műszerrel megfigyelve a homokóra oldalról kiegészül két halványabb "füllel". #4b-vel a homokóra alakzat határvonalához közel fényesebb csomók is megfigyelhetőek. Hosszú expozíciós felvételeken külső gázhéja is feltűnik, ezzel együtt mérete 14,2'×11,6'.

NGC6882 .. OC Vulpecula 20:11,7 +26°33' 8,1 10'

Kb. 25 tagú, kis méretű nyílthalmaz. Tagjainak többsége 11-12 magnitúdós, így egy #4b fel tudja bontani. Egy 6 magnitúdós csillagtól ÉNy-ra látszik, mely körül látható további csillagok egy nagyobb, 20' méretű, 3 részre tagolt halmaz látszatát keltik, valótlanul.

NGC6940 .. OC Vulpecula 20:34,6 +28°18' 6,3 31'

Kb. 100 tagból álló halmaz, legfényesebb csillagai 9 magnitúdósak. A sűrűn álló halmaztagokat fényesebb csillagok keretezik, nagyon tetszetős csillagkörnyezetben található. Felkereséséhez legalább #2c-t javaslok.

Vissza a Cikkekhez