Bekecsi Görög Katolikus Egyházközség
Látogatók
005547
Mai látogatók : 1

Istenszülő oltalma ünnepére

Istenszülő oltalma ünnepére
(október 1.)

Vétkeink sokasága miatt nincs bátorságunk az Úr elé járulni. De te, Istenszülő Szűz, imádd érettünk a te Szent Fiadat, mert sokat tehet az anyának könyörgése Urunknak megkérlelésére. Ne vesd meg a bűnösök kérelmét, ó tisztaságos Szűz, mert irgalmas ő és üdvözíthet minket, ki érettünk önként szenvedett. (6. imaóra imája)

A szláv hagyományú egyházak – melyek közé a mi egyházunk is tartozik – egyik legszebb ünnepe: a legszentebb Istenszülő oltalma, mely Bekecsen templomunk oltárünnepe (búcsúja) is egyben. E fentebb idézett szép ima a 6. imaórából segít megérteni számunkra, hogy miért ragaszkodunk annyira a legszentebb Istenszülőhöz, akit édesanyánkként szeretünk és tisztelünk.

Vétkeink sokasága miatt nincs bátorságunk az Úr elé járulni. Alapvető emberi tapasztalatunk, hogy a bűn jelen van életünkben és hatalmas súllyal nehezedik ránk. Aki nincs tudatában saját bűnösségének, az nem ismeri saját magát, és nem is léphet rá a bűnbánat, a bűntől való szabadulás útjára. A lelki atyák tanítása szerint mérhetetlenül jobb, ha életünket rossznak tartjuk, mint jónak, mert akkor alázatra tehetünk szert, az pedig a bűnbánat feltétele. Ha énünket jónak tartjuk, akkor máris a legnagyobb bűn, a gőg, önteltség lesz úrrá rajtunk, ami a Sátán elsőszülöttje. Ámde éppen az igazi bűnbánat idején érezzük át azt, hogy mi, bűnösök, nem járulhatunk a végtelenül jó és tiszta Isten elé. De te, Istenszülő Szűz, imádd érettünk a te Szent Fiadat… Az ima azt a tapasztalatunkat erősíti meg, hogy ha bűneink nagy súlya miatt nem is merünk mindig egyenesen Isten felé fordulni, de az édesanyja irányába nagyobb a bátorságunk. Az Istenszülő Mária ugyanis – bár földi életében végig megőrizte bűntelenségét – ismeri a vétkes emberiséget, és sokat bánkódik miattunk, nagy anyai együttérzése van a keresztény bűnbánók iránt.

Ezért őt kérleljük, hogy imádkozzon értünk isteni Fiánál.

…mert sokat tehet az anyának könyörgése Urunknak megkérlelésére. Az Egyház hite szerint a mennyei dicsőségben Isten előtt Máriának van a legnagyobb szava. Nemcsak a bűntelen és erényes élete miatt, nemcsak azért, mert egész életében Isten akarata volt számára a követendő út. Hanem éppen azért mert Ő az örökkévaló Isten egyszülött Fiának az édesanyja. Az anya kérését pedig melyik gyermek utasíthatja vissza?

Hiszen Mária nélkül – hitünk szerint – Isten nem jöhetett volna el a földre értünk emberekért, és a mi üdvösségünkért. A megtestesüléshez ugyanis az Atya szándéka, a Fiú engedelmessége és a Szent Lélek leszállása mellett szükséges volt a názáreti Szűz leány engedelmessége is – tanították a görög szent atyák. „Íme az Úr szolgálója: történjék velem a te beszéded szerint.” (Lk 1,38) Mária teljesen önként vállalta, hogy Isten Anyja legyen, így lett ő az új Éva, aki már nem bűnbe viszi az emberiséget, hanem általa éppen a bűntől és a haláltól szabadít meg bennünket a mi Krisztus Istenünk. Mária tehát állandóan közbenjár értünk, ráadásul sokat is tehet értünk.
Ne vesd meg a bűnösök kérelmét, ó tisztaságos Szűz… Ne szűnjön meg a keresztény hívek szeretete és imádsága Istenszülő Szűz Anya iránt. A bekecsi görög katolikus templom fölszentelésekor a templomalapítók Mária oltalmába ajánlották templomukat, egyházközségüket, a község hívő keresztény családjait. Ki tudná felsorolni, hogy Istenszülő csak Bekecsen hány családot óvott meg bajoktól, veszélyektől, hány beteg gyógyult meg, aki hozzá imádkozott, hány haldoklónak könnyítette meg az e világból való eltávozását, hány bűnös, rossz útra tévedt embert vezetett vissza az üdvösség útjára? Csak ne szűnjön meg a bizalmunk őbenne és ne hagyjuk el kérlelni őt, aki az üdvösség útját mindig megmutatja nekünk és segít, hogy arról le ne tévedjünk. Ámen.

Szabó Roland paróchus

Képek

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.

2018. május
H K S C P S V
« feb    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031