Bárci Gusztáv Módszertani Központ

Utazó gyógypedagógiai feladatokat intézményünkben a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ munkatársai látják el, akik szakmai felkészültségükkel, hivatástudatukkal egészítik ki gyermekeink fejlesztését. Segítségükkel szélesebb körű fejlesztést tudunk biztosítani gyermekeink számára.

Fejlesztő foglalkozások:

  - logopédia

  - diszlexia prevenció

  - gyógytestnevelés

(Utazó gyógypedagógiai szolgáltatás keretén belül gyógypedagógus diszlexia prevenciós foglalkozást tart, melynek középpontjában a gyermekek képességfejlesztése áll. Logopédiai ellátást szintén utazó hálózaton keresztül oldjuk meg óvodánkban. A logopédiai foglalkozások eredményeként próbáljuk leküzdeni azokat a rosszul, vagy nem rögzült hangokat, és beszédhibákat, melyek a későbbiekben akadályozhatják a gyermekek beszédértését, tanulási képességeit.

A 2013-2014-es nevelési évtől biztosított óvodánkban a gyógytestnevelés, heti két alkalommal.)