Kompetencia alapú oktatás

Büssüi Szivárvány Óvoda

Korábban az Igali ÁMK tagintézménye volt a Büssüi Tarkabarka Óvoda.

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal és Tagóvodái a Tarkabarka Tagóvoda, Büssüként a TÁMOP 3.1.4. pályázati rendszerben intézményünk is részt vett a pályázati kiírásnak megfelelően.

A pályázat elnyerése után internetes honlapokon kutattunk a kompetencia alapú óvodai programcsomag után. A programcsomag letöltését követően team munkában ismerkedtünk meg a tartalmi követelményekkel, javaslatokkal.

A projektmenedzsment ülésén előkészítettük a projektnyitó napot, szervezési és dokumentációs tevékenységeket egységesítettünk, majd megtartottuk a projektnyitó szakmai napot.

A közös megnyitó után az óvodai szakmai nap előadását Csikvárné Takács Anikó tartotta. Megismertette a szülőket a kompetencia fogalmával, céljával, eszközrendszerével és a várható eredményekkel. Ezt követően az óvodapedagógusokat is tájékoztatta a szakmai oldalról, segítséget kaptunk a nevelési év beindításához. Nevelőtestületünk a kompetencia alapú óvodai programcsomagot team munkában dolgozta fel, majd nevelés nélküli munkanap keretében a gesztor intézmény és tagintézményeinek dolgozói egységesítették a szükséges dokumentációkat, illetve döntöttek a csoportnapló átírásáról is. Ahhoz, hogy a komp programot jelölni tudjuk a csoportnaplóban új hálótervre volt szükségünk. Jónak láttuk, hogy a későbbi eredmények nyomon követése érdekében nem csak a napi anyagot, hanem a differenciálási szinteket is jelöljük a gyermekek jelével vagy monogramjával. A csoportnaplóban a kompetencia programot zöld színnel jelöljük, IPR anyagát pirossal, az IKT anyagát pedig feketével.

Időközben szaktanácsadók kezdték segíteni szakmai munkánkat:

   1. Csikvárné Takács Anikó- intézményi folyamat szaktanácsadó

   2. Szabó Katalin - kompetencia területi mentor

   3. Dr. Benczéné Csorba Margit - IPR módszertani mentor szaktanácsadó

Az intézményben folyó szakmai munka a mentorok közreműködése által egységesebbé és irányítottabbá vált. A csoportokban a foglalkozások új tanulásszervezési eljárásokkal, multikulturális szemlélettel folynak, ezáltal az óvónők folyamatosan sajátítják el az új pedagógusszerepet. A kompetencia alapú óvodai programcsomag olyan lehetőségek tárházát kínálta intézményünknek, amelyben óvodánkra jellemző minden helyi sajátosságot ki tudunk egészíteni, színesebbé tudunk tenni, tartalmi- gyakorlati és elméleti szempontból is. Lehetőséget kaptak pedagógusaink is a szemléletbeli megújulásra, ehhez járható utat mutattak óvodánkat segítő mentorok, szaktanácsadók, valamint a képzések oktatói is!