"Ha élet zengi be az iskolát,                                        www.gelenceisuli.atw.hu
 Az élet is derűs iskola lesz"    (Ady Endre)
 
A NÉVADÓRÓL 

Dr.  Jancsó Benedek

(történész, publicista)

      (Gelence, 1854. nov. 19 - Budapest, 1930. jún. 27.)      


Jancsó Bendek Gelencén, a Ladia (régi formában ''Ladika'') nevű falurészen született; a ''nagynyújtódi'' előnevet viselő Jancsó család leszármazottja; elődje Jancsó István perceptor 1727-ben költözött át Gelencére. 1625 január 25-én Jancsó István és Jancsó Gáspár Bethlen Gábortól kaptak címeres nemesi levelet.
Cimerük:
 Két részre osztott kék pajzs, a felső részben két páncélos kar karddal, az alsó részben egy szántóföldön néhány búzakalász látszik. Sisakdísz. Foszlányok: piros-ezüst, kék-ezüst.   

Jancsó Benedek a gimnáziumot Csíksomlyón és Kolozsvárt, az egyetemet Kolozsvárt és Bécsben végezte, magyar-latin szakos tanári oklevelet szerzett, 1878-ban Kolozsvárt bölcsészeti doktorá avatták. Pancsován tanít, majd 1880-tól az aradi állami főreáliskola tanára, ahol megalapította a ''Középiskolai Szemle'' folyóiratot. 1881 jan. 16-án alakult aradi egyesület Jancsó Bendek érveinek hatása alatt kapta a Kölcsey Egyesület elnevezést, melynek választmányi tagja és az irodalmi szakosztály első elnöke volt. 1887-től a budapesti II. kerületi gimnázium tanára, ahol a
"Közoktatási Szemle" alapítója.
1892-ben Romániában fél évig a tanügyi és közműveltségi viszonyokat tanulmányozta, visszatérve, 1894 elejéig a budapesti I. kerület főgimnáziumának igazgatója, lemondása után megmaradt tanárnak. 1895-től a Bánffy-kormány idején a miniszterelnökség nemzetiségi ügyosztályának munkatársa, 1907-től a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban a szabadoktatási ügyek vezetője, e tárgyban 1908-ban emlékiratot írt, az ennek alapján létrehozott Szabadoktatási Tanácsnak 1911-1919 között ügyvezető alelnöke.
 1905-től az Országos Középiskolai Tanáregyesület alelnöke. 1902-03: a Magyarság főmunkatársa. 1903: az Országos Magyar Szövetség főtitkára. 1916-tól a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 1. tagja. 1917-18-ban a bukaresti osztrák-magyar parancsnokság nemzetiségügyi előadója volt. 1922-től a Ferencz József Tudományegyetem tanára. 1921-ben alapította a Népies Irodalmi Társaságot, mely diákotthont tartott fenn menekült erdélyi egyetemi hallgatóknak.
1923-ban adta ki Bartók Béla-Kodály Zoltán: Erdélyi Magyarság - Székely népdalok c. gyűjteményét magyar, angol és francia nyelven.

Művei:

-Szenczi Molnár Albert   -Kolozsvár, 1878
-Magyar nyelvtudomány-történelmi tanulmányok a XVI. és XVII. századból  -Budapest, 1880
-Szavaló könyv  -Arad, 1884
-Kölcsey Ferenc élete és művei   -Budapest, 1885
-Fábián Gábor élete és irodalmi működése  -Arad, 1885 (megj.: F. G. aradi származásu              
      műfordító)
-Gábor Áron, az ágyúöntő székely  -Bp., 1888
-Magyar irodalmi olvasmányok a görög nyelv pótlásául. A gimnáziumi 5-8 osztály számára 1-4
      kötet      -1890-91, 1893-94
-Középiskoláink reformja -1891
-Arad vármegye és város monográfiája. 1-3 kötet  -Arad 1892-95
-A Daco Romanizmus és a magyar kultúrpolitika 1893 (névtelenül)
-Román politikai és történelmi tanulmányok  -1894
-Szabadságharcunk és a dákoromán törekvések  -1895
-A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota. 1-2 kötet, 1896-99
-Bánffy Dezső nemzetiségi politikája  -1899 (névtelenül)
-A romániai parasztság helyzete  -1901
-Tájékoztató az Országos Magyar Szövetség céljáról és eszközeiről   -1903  (névtelenül)
-A szabadoktatás országos szervezete  -1909 (névtelenül)
-Akinek nincs szerencséje  -1910 előtt
-Aki másnak vermet ás -1910  előtt, Ladikay Vince álnéven
-Erdély és a nagyromán aspirációk  -1918
-Defensio nations Hungaricae   -1920
-Quelques réflexions crit. sur l'essai de M.P. Comnéne "La terre roumainea traveors
       les ages" Paris, Payot   1910
-A székelyek   -1921 )angolul: The székelys -1921, franciául: Le sicules  -1921,
       németül: D. székler  -1923)
-A román irredenta mozgalmak története  -1922
-Erdély története  -1923, Ladikay Vince álnéven
-A Magyar Szemlében megjelent 1928-ban: A katolikus Egyház helyzete Romániaban
        c. munkája, 1930-ban:   Ady a román parlamentben c. munkája.

Halála után 1930 okt. 6-án az Erdélyi Férfiak Egyesülete (EFE) megalakította a Jancsó Benedek Társaságot, s megindította a Jancsó Benedek Könyvtár sorozatot.

Jancsó Benedek "Erdély története" c. művét 1923-ban irta Ladikay Vince álnéven, mely halála után 1931-ben jelent meg Gyallay Domokos "a szerző utasításai szerint"-i átdolgozásában.

Az Utószóban ezt irja:
"Dr. Jancsó Benedek történetírói munkássága nem szorult az én méltatásomra. Nemcsak tudós volt ő, hanem bölcs a szó
legnemesebb értelmében. Ez a magyar bölcsesség hatja át minden munkáját. Nemcsak tudományos ismereteket, de nemes
érzést, emelkedett felfogást, tárgyilagosságot, pártatlanságot tanulhatunk tőle! ... Dr. Jancsó Benedek, Erdély nagy fia, műve révén tovább fog élni és hatni azon a földön, amelynek javáért
életének munkásságát áldozta."

 Dr. Jancsó Benedek "Erdély története" c. műve letölthető/elolvasható pdf formátumban. (Megnyitásához Acrobat Reader  szükséges) Származási hely:
www.szekelyivadekok.tripod.com

Letöltés indításához kattintson a mellékelt képen látható könyvborító felületére !!!

            webmester: Kovács Attila >