J
Vissza a kezdőlapra

1 2 3 4 5 6 7 8

Tantárgyaink

Oktatók elérhetősége

Veszprémi Egyetem

humanmenedzser@atw.huFélév Tantárgyak
(Amelyik tantárgynév nem linkként működik, ott a leírás az adott  félév oldalon (linken)  található.)
Oktatók
3. Alternatív lehetőségek a munkanélküliség kezelésében Janzsó Szilvia
4. A szociális ellátás jogi szabályozása Dr. Kozma Ágota
1. Bevezetés a humán menedzsmentbe Dr. Bittner Péter
1. Bevezetés a művészettörténetbe Dr. Ordasi Zsuzsa
3. Bevezetés az interaktív multimédiába Gyurik Pál
1. Bürotika és irodakultúra Gasparetz András
4. Csoportdinamikai és önismeret-fejlesztő tréning

Könczey Kinga

Dr. Horváth H. Attila

3. Demokrácia, jogállam, civil társadalom Dr. Kondorosi Ferenc
5. Egyéni feladat I. Csernyánszky Miklós
3. Emberi erőforrás tervezés I. Nagy Zsuzsanna
4. Emberi erőforrás tervezés II. Nagy Zsuzsanna
2. Etikett - protokoll Jankovich Maximillian
1. Európai közigazgatás és területi tervezés Kaiser Tamás
2. EU többszintű kormányzati rendszer Kaiser Tamás
5. Élelmiszertermelés minőségbiztosítása (fakultatív tárgy) Dr. Kun-Szabó Tibor
1. Filozófia Dr. Jáger Ida
5. Jogi esetek Dr. Kozma Ágota
2. Jogi ismeretek Dr. Kozma Ágota
1. Karriertervezés és üzleti pszichológia Dr. Vincze László
3. Képzési rendszerek Szável Krisztián
Kockázatmenedzsment
4. Közgazdaságtan szigorlat Baráth Mária
4. Magatartástudomány szigorlat Szélesné Dr. Ferencz Edit
1. Makroökonómia Baráth Mária
2. Mikroökonómia Baráth Mária
1. Matematika Dósa György
3. Munka- és egészségvédelem

Dr. Kun-Szabó Tibor

Farkas András

5. Munkaköri leírások Pató Gáborné Szűcs Beáta
1. Munkaszervezet, mint szociotechnikai rendszer Dr. Nahlik Gábor
5. Munkaszervezés Dr. Bittner Péter
5. Munkaügyi kapcsolatok Dr. Bittner Péter
4. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok Dr. Jancsik András
2. Pályaszocializációs tréning Dr. Balogh Ágnes
3. Polgári jog és munkajog Dr. Kozma Ágota
4. Politológia Dr. Gergó Zsuzsanna
4. Rendezvényszervezés Raffai Csilla
2.
4.
 Retorika, érveléstechnika Dr. Jáger Ida
5. Sportrendezvény szervezés Edvy László
5. Statisztika Fodor Éva
2.
4.
Strukturális politika, intézményi reformok és az EU bővítése Dr. Szilágyi István
3. Számítástechnika Kiss Krisztián
1. Személyiség lélektan Dr. Horváth György
4. Szervezeti és munkahelyi mentálhigiéné

Dr. Wirth Ernő Szilveszter

3. Szervezéselmélet Tuczai Attiláné dr.
5. Szervezési technikák Dr. Bencsik Andrea
4. Szociálpszichológia Szélesné Dr. Ferencz Edit
3. Szociológia Dr. Albert József
2. Technológiai ismeretek Fülöp Tamás
5. Üvegtechnológia (fakultatív tárgy) Dr. Korim Tamás
4. Vállalati gazdaságtan Dr. Meszler János
5. Vállalati kommunikáció és lobbi Dr. Vass László
5. Vezetéspszichológia Könczey Kinga