Kezdőlap

1 2 3 4 5 6 7 8

4. félév
(2005. tavasz)

Szakvezető: Dr. Szabó Lajos
szabola@gtk.vein.hu

Veszprémi Egyetem

humanmenedzser@atw.hu

Tantárgyak

Óra- és vizsgarend terv

Oktatók

Kapcsolódó anyagok

Hallgatók által beküldött anyagok, linkajánlatok

Szociálpszichológia

Szélesné Dr. Ferencz Edit

Szociálpszichológia

Magatartástudomány szigorlat Szélesné Dr. Ferencz Edit Szigorlati tételsor

Szigorlati eredmények

Magatartástudomány szigorlati tételek kidolgozása:

1. A személyiség fogalma (Barbi)

2. Személyiségelméleti probl. / 4. A kamaszkori fejl. (Bea)

3. A személyiségfejődés alapkérdései (Barbi)

A szociális ellátás jogi szabályozása

Dr. Kozma Ágota

A szociális ellátás jogi szabályozása

Szervezeti és munkahelyi mentálhigiéné

Dr. Wirth Ernő Szilveszter

Szervezeti és munkahelyi mentálhigiéné

Politológia

Dr. Gergó Zsuzsanna

Politológia

Vállalati gazdaságtan

Dr. Meszler János

Vállalati gazdaságtan

Választható tárgy 1.: Emberi erőforrás tervezés II.

Nagy Zsuzsanna

Emberi erőforrás tervezés II.

Választható tárgy 2.: Rendezvényszervezés

Raffai Csilla

Rendezvényszervezés kiegészítő anyag

Jegybeírás:
Turizmus Tanszéken:
vizsgaidőszakban
minden kedden 10:00-12:00
között az A / 113 -ban.

Órai jegyzet 1. / Réfiné Bea
Órai jegyzet 2. / Réfiné Bea

Választható tárgy 3.: Nemzetközi gazdasági kapcsolatok

Dr. Jancsik András

 Szakkönyvek a tárgyhoz:

Szentes Tamás: Világgazdaságtan I. Elméleti és módszertani alapok
(Aula, Budapest 1999. )

Blahó András (szerk.): Világgazdaságtan II. Globális fejlődés, gazdaságdiplomácia
(Aula, Budapest 1999.)

Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan alapjai
(
Napvilág, Budapest 2002.)

Vizsga tudnivalói

Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan alapjai

Órai jegyzet / Vajna Andi

Egy kis EU_történet

Agyvisszaszívás

Választható tárgy 4.: Retorika

Dr. Jáger Ida

Irodalomjegyzék:
1. oldal
2. oldal
3. oldal

Tantárgyi tematika

 

Csoportdinamikai és önismeret-fejlesztő tréning

Könczey Kinga

Dr. Horváth H. Attila

http://irmus.bke.hu/konczey/

Tudnivalók
Beadandó doli tudnivalói

 Csoport fogalma
Csoportdinamika
Önismeret, személyiségfejlesztés

Strukturális politika, intézményi reformok és az EU bővítése

Dr. Szilágyi István

Tantárgy leírása, irodalomjegyzék

Az Európai Unió szervezete
és jogrendszere

EU_linkek

Közgazdaságtan szigorlat

Baráth Mária

Kérdéssor szigorlathoz / makro
Kérdéssor szigorlathoz / mikro

Makroökonómia
Mikroökonómia