Kereskedők, Vállalkozók Tolna megyei Szervezete hagyományosan a kereskedelem és vendéglátásban dolgozó vállalkozók érdekképviseleti szervezte, így feladata és célja az, hogy a megyében a szakképzett, hozzáértő vállalkozók, alkalmazottak végezzék tevékenységüket. Ezzel befolyásolni tudja a megye foglalkoztatási és munkaerő-piaci képzés helyzetét, elősegíti a vállalkozók és munkavállalók alkalmazkodását a piaci igényekhez.

Szolgáltatásaink:

-         Tájékoztatás az egyéni és társas vállalkozások beindításával kapcsolatos tudnivalókról.

-         Vállalkozásfejlesztő tanfolyamok szervezése.

-         Adó, társadalombiztosítási és munkajogi tanácsadás.

-         Közreműködés a bel- és külkereskedelmi kapcsolatok kialakításában, előkészítésében.

-         Belföldi vásárok és kiállítások szervezése, piackutatás felkérés alapján.

-         Közreműködés partnerek felkutatásában, különböző célú együttműködések elősegítése.

-         Pályázatírás

-         Jogi tanácsadás

-         Vállalkozásindítási tanácsadás

-         Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés

A szervezet, mint munkáltatói érdekképviselet részt vesz a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkájában, kapcsolatot tart a Békéltető Testülettel, valamint a Regionális Munkaügyi Tanáccsal, mely a munkaadók és a munkavállalók, valamint az önkormányzatok képviseletét ellátó tagokból álló testület, a foglalkoztatási és munkaerő-piaci képzés egyeztetésére jött létre. Regionális és Fejlesztési Képzési Bizottság munkáját szakmailag segíti a szervezet. A Nemzeti Üdülési Alapítvány elnökével történt megállapodás értelmében a szervezet közreműködésével a szervezet tagjai üdülési csekk- elfogadó helyekké válhatnak. Az intézmény együttműködik a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel, valamint írásbeli együttműködéssel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, így folyamatos a szakmai konzultáció

A szervezet Kulturált Kereskedésért Alapítványt működtet, mely támogatja az olyan rendezvényeket, melyek szakmaiak, illetve kulturális jellegűek.

A szervezet a tagjai számára eljuttatja a havonta megjelenő Kereskedelmi Élet című újságot, melyben a kereskedelmi és vendéglátó vállalkozók a vállalkozásukkal kapcsolatos teendőkről, határidőkről, érdekképviselet munkájáról, jogszabályváltozásokról, pályázatokról, finanszírozási lehetőségekről, valamint Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal történt megállapodás alapján a kisvállalkozóknak szóló kormányzati információkról tájékozódhatnak. A lapban lehetőség nyílik egy-egy vállalkozó és tevékenységének bemutatására, ezzel is segítjük a partnerek felkutatásában, különböző célú együttműködések kialakulásában.

Az intézmény erősségének tekinthető, hogy a szolgáltatásai, melyet a mikro- és kisvállalkozások számára nyújt, széleskörűek és naprakészen követik a változásokat. A változást egyrészt a jogszabályváltozások adják, másrész a vállalkozók igényei határozzák meg. A folyamatos kapcsolattartás, fórumok szervezése, visszacsatolás alapján, valamint a Régióra vonatkozó statisztikák felhasználásával, elemzésével alakítjuk át szolgáltatásaink körét.

A fent említett témákkal kapcsolatban bármilyen kérdése van: elérhetőségünk.